• Sunday September 26,2021

Sotsiaalsed väärtused

Selgitame, millised on sotsiaalsed väärtused, nende olulisus kogukondade jaoks ja mõned näited peamistest sotsiaalsetest väärtustest.

Sotsiaalsed väärtused tagavad kogukonnas hea elamise.
 1. Mis on sotsiaalsed väärtused?

Sotsiaalsed väärtused on need kriteeriumid, mida kogukonna liikmed jagavad ja mis tagavad nende üksikisikute hea kooseksisteerimise. Nagu igat tüüpi väärtus, muutuvad sotsiaalsed väärtused aja jooksul ja neid ei jaga kõik kogukonnad, isegi kui nad on kaasaegsed.

See võib teid teenida: sotsialiseerumine

 1. Empaatia

Empaatia on võime panna ennast teise asemele . See väärtus tähendab emotsionaalset ühendamist teisega väljaspool nende kultuuri, värvi, usutunnistust või sotsiaalset staatust, mis aitab tagada, et kogukonnas on suurem mõistmine ja koostöö üksikisikud

 1. Alandlikkus

Alandlikkus on uhkuse vastand ja tähendab enda nõrkade külgede ja piirangute teadvustamist ning vastavalt tegutsemist. Alandlikkus kui väärtus pole seotud indiviidi sotsiaalse või majandusliku positsiooniga. Alandlikud on tagasihoidlikud ja elavad ilma suurte pretensioonideta. Alandlik olemine aitab nõrkusi parandada.

 1. Enesehinnang

Enesehinnang on ettekujutuste, hinnangute, kiindumuste ja tunnete kogum, mis inimesel on enda kohta . Neid ettekujutusi mõjutab keskkond, kus te elate.

Enesehinnangut on kahte tüüpi: kõrge enesehinnang, mis ilmneb siis, kui inimesel on enesekindlust, mis hõlbustab otsuste vastuvõtmist ja sidet teistega; ja madal enesehinnang, mis ilmneb ebakindlates ja introvertsetes inimestes, kui neil on üldjuhul teatavaid raskusi.

 1. Pühendumus

Kohustus on kohustus lepingut täita.

Kohustus viitab kohustusele, mida inimene peab pärast oma sõna andmist täitma . Pühendunud inimene on teadlik oma vastutusest ja lubaduse täitmise tagajärgedest.

Võite tegeleda erinevate valdkondadega: tööl, perekonnas, õpingutes, spordimeeskonnas. See väärtus peegeldab inimese küpsust ja vastutust.

 1. Tänulikkus

Tänulikkus on tunne, mille inimene läbib, kui ta mõistab ja hindab kolmanda isiku tegusid, mis on talle kasuks tulnud. Tänulikkus on selle toiminguga vastavuses ja seda saab teha riituse, sõnade, žestide või objekti kaudu.

 1. Sõprus

Sõprus on emotsionaalne side, mis luuakse kahe või enama inimese vahel erinevates valdkondades: kool, töö, vald, vald, klubi, naabruskond. Sõprade seas leidub eluolu, kaasakiskuvust, lugupidamist ja usaldust.

 1. Optimism

Optimism on positiivne mõtlemine. Optimistlikud inimesed näevad sageli asjade positiivset või soodsat külge, mis tähendab, et üldiselt võivad nad läbi käia visaduse ja hea tuju probleemidest.

Optimisti vastand on pessimistlik, see tähendab see, kes leiab alati asjade negatiivse külje. Inimesed võivad olla optimistlikud enda, ümbritseva konteksti või mõlema suhtes.

 1. Kannatlikkust

Kannatlikkus on inimeste võime olla tolerantne, kontrollida ärevust ja taluda teatud olukordi, kaotamata rahulikult ega muutu närviliseks.

Kui inimene kaotab kannatlikkuse, on ta olukorrast tüdinud ja on häiritud. See väärtus on seotud rahulikkuse ja rahuga ning võib kajastada enesekontrolli, sallivust ja visadust.

 1. Pingutus

Pingutused võimaldavad meil raskustest hoolimata eesmärke saavutada.

Pingutus peab olema seotud tugevuse või pingutustega, mida inimene kavatseb saavutada teatud eesmärgi või eesmärgi. See väärtus on raskete eesmärkide saavutamise võti, kuna see eeldab usaldust, kannatlikkust, energiat, lootust, visadust ja kohanemist.

 1. Õnne

Õnn koosneb subjektiivse meeleolu seisundist, mida tajutakse heaoluna . Mõni määratleb seda kui hetke, mil inimene suudab rahuldada kõik oma vajadused, ehkki see on seisund, mis pole seotud mitte ainult vaimse heaoluga, vaid ka igapäevase eluga.

Nad saavad teid teenida:

 • Eetilised väärtused
 • Inimlikud väärtused
 • Moraalsed väärtused
 • Ettevõtte väärtused

Huvitavad Artiklid

Majanduslangus

Majanduslangus

Selgitame, mis on majanduslangus ja mis on selle põhjused. Tunnused ja erinevus majanduslanguse ja majanduslanguse vahel. Majanduse kokkuvarisemise päästmiseks on sageli vaja võtta erakorralisi meetmeid. Mis on majanduslangus? Mõistame majandussurutise kaudu riigi või geograafilise piirkonna kaubandus- ja finantstegevuse vähenemist kindlaksmääratud aja jooksul. Selle p

Microsoft Word

Microsoft Word

Selgitame, mis on Word ja milleks see on mõeldud. Miks on nii kasulik arvutis tekste kirjutada? Funktsioonid ja omadused. Sõna pärineb IBMi käest 1981. aastal. Mis on Microsoft Word? Microsoft Word on arvutitarkvara tekstitöötlusprogramm , mida tänapäeval kõige enam kasutatakse digitaalsete dokumentidega töötamisel. Kuidas Wo

Algloomad

Algloomad

Selgitame teile, millised on algloomad, kuidas need on pärit ja nende omadused. Lisaks selle klassifikatsioon, reprodutseerimine ja näited. Enamikku algloomadest saab näha mikroskoobi abil. Mis on algloomad? Seda nimetatakse algloomadeks või algloomadeks mikroorganismide kogumiks, mis asuvad niiskes või veekeskkonnas ja mida võiks pidada mikroskoopilisteks loomadeks. Mõne

Äriõigus

Äriõigus

Selgitame, mis on äriõigus. Äriõiguse tähtsus, omadused, allikad ja harud. Rakenduse näited. Näiteks võib tuua rahvusvahelisi kaubanduslepinguid ja määrusi. Mis on äriõigus? Kommertsõigus või äriõigus on eraõiguse eriline haru, mille eesmärk on reguleerida ja täiendada kaupade ja teenuste vahetamise dünaamikat , see tähendab seaduses kavandatud äritegevust., samuti neist tulene

Kinnisidee

Kinnisidee

Selgitame teile, mis on kinnisidee ja milline on selle suhe sundimisega. Lisaks laste kinnisideed ja kinnisideede skaalad. Kinnisidee laguneb subjekti teadliku mõtlemisega. Mis on kinnisidee? Kinnisideed mõistetakse erinevates kontekstides erineva tähendusega, kuid neil kõigil on sama alus, teema või korduv mõte.Vaata

Kubism

Kubism

Selgitame teile, mis on kubism, selle liikumise omadused ja kunstnikud. Lisaks analüütiline, sünteetiline kubism ja mõned teosed. Kubismi iseloomulik stiil uurib reaalsuse uut geomeetrilist vaatenurka. Mis on kubism? Kubismi nime tuntakse kahekümnenda sajandi kunstiliigutusena, mis tungis Euroopa kunstimaastikku 1907. aas