• Friday March 5,2021

Moraalsed väärtused

Selgitame, mis on moraalsed väärtused ja millised väärtused on olemas. Moraalsete väärtuste näited. Erinevused eetiliste väärtuste osas.

Headus on näiteks võime teha ennastsalgavalt head.
 1. Mis on moraalsed väärtused?

`` Kõlbelised väärtused on vaimsete, sotsiaalsete ja isegi isiklike normide kogum, millega inimkogukond (ja iga selle sees olev indiviid) otsustab valitseda, lähtudes sellest, mida peetakse nii heaks kui ka halb oma konkreetses kultuuritraditsioonis.

Moraalsed väärtused tulenevad keerulistest valikutest, mille üksikisikud teevad kogu elu, tuginedes lapsepõlves ja nooruses saadud õpetustele, läbielatud kogemustele ja emotsionaalsele mõjule, mis neil on olnud, ning normaalseid, usulisi, eetilisi ja sotsiaalseid diskursusi olukorras, milles nad elavad. Sellepärast pole moraalsed väärtused ühtlased, universaalsed ega sunniviisilised, ehkki nende purustamine võib viia sotsiaalse tagasilükkamise ja mõnel juhul ka seadusliku karistuseni.

Moraal on selles mõttes ajaloolise ehituse kontseptsioon, mille määrab avalik arvamus ja valitsev sotsiaalne mudel. See tähendab, et see muutub aja jooksul ja kui seda võib ühel ajal pidada teatud kultuuriks moraalseks või halvaks, siis teisel juhul võib see olla täiesti vastuvõetav.

Isegi siis peetakse moraalseid väärtusi transtsendentseteks, seega on nende muutuste dünaamika aeglane ja keeruline . Kiiremini varieeruv on moraalse väärtuse tõlgendamise viis ja see, mida see tähendab ühiskonnaga suheldes. Näiteks headus on absoluutne moraalne väärtus, kuid mis tingimustel see reaalsesse ellu üle jõuab ja kuidas selline kontseptsioon suhteline on, need erinevad vastavalt vaatenurgale.

Samuti: mis on väärtused?

 1. Väärtuste tüübid

Ühiskonna väärtusi saab liigitada vastavalt kultuurilisele raamistikule, millest nad pärinevad, järgmiselt:

 • Isiklik . Need, mille külge inimene individuaalselt kinni peab, sõltumata sellest, kas nad on ümbritseva ühiskonna ja selle ajaloolise hetkega nõus või mitte.
 • Pereliikmed Need, mida inimene pärib või saab õppetööna perekonnas, olenemata sellest, kas nad nõustuvad ülejäänud ühiskonna ja selle ajaloolise hetkega.
 • Usuline või vaimne Need, mida inimene ja kogukond tunnistavad ja säilitavad koguduse kaudu ning konkreetse usundi, müstika või usu teostamise kaudu.
 • Traditsiooniline Need, mida teatud kogukond aja jooksul tunnistab ja mis kipuvad oma aja kujunduse vastu kaitsma.
 • Eetika või spetsialistid . Need, mille kolleegium või spetsialistide rühm valib oma kutsealal tegutsemise juhtimiseks, mis on eriti seotud eetikaga.
 • Äriline Need, mis puudutavad kaubandusvaldkonda ja tervislikku kaubavahetust.
 • Demokraadid või vabariiklased . Need väärtused, mis säilitavad demokraatliku või vabariikliku poliitilise süsteemi, nagu võrdsus, vendlus ja vabadus.

Veel: Väärtuste tüübid

 1. Moraalsete väärtuste näited

Suuremeelsus on abi, mida antakse ilma midagi vastu ootamata.

Moraalsed väärtused on mitmekesised, kuid üldine loetelu sisaldab järgmist:

 • Headus Võimalus teha ennastsalgavalt head.
 • Suuremeelsus Ressursside ja soovide edastamine teisele, ilma midagi vastutasuta ootamata.
 • Kaastunne Võimalus tunda kahetsust teise ees, tunda nende valu kui oma.
 • Voorus Rikkumatus, pühendumus ülimale hüvele isiklike hüvede ees.
 • Lojaalsus Andke tagasi neile, kes on meiega sarnased või on meile head teinud.
 • Sallivus Võimalus elada koos nendega, kes on erinevad või mõtlevad rahulikult.
 • Ausus Pühendumine tõele ja aususele.
 • Alandlikkus Olge teadlik omaenda piirangutest ja aktsepteerige neid.
 1. Eetilised väärtused

Moraalseid väärtusi eristatakse kodanikuväärtustest või eetilistest väärtustest selles osas, et esimesed on absoluutset tüüpi, seotud hea ja kurja kergelt abstraktsete mõistetega. Eetilised väärtused on seevastu seotud vastutusega kutsealal tegutsemise või käitumisega, mis on seotud konkreetsete olukordadega, mis võivad ühiskonna jaoks olla probleemsed, arvestades nende ametiülesandeid. moraalne, religioosne traditsioon jne.

Seega, kui me räägime bioeetikast, et mõelda kaasaegse teaduse dilemmadele inimese elus, siis ei mõtle me mitte head ja kurja, vaid mõju, mis teatud otsustel võib olla ühiskond tervikuna. Sama kehtib kutsekoodeksite kohta, mis reguleerivad erialasele asjatundjale antud teadmiste vastutustundlikku kasutamist.

Järgige järgmist: Eetilised väärtused.

Huvitavad Artiklid

Positiivne seadus

Positiivne seadus

Selgitame, mis on positiivne seadus ja selle peamised omadused. Lisaks, mis on selle õiguse harud. Positiivne õigus järgib kogukondade kehtestatud sotsiaalset ja juriidilist pakti. Mis on positiivne õigus? Põhimõtteliselt nimetatakse seda positiivseks seaduseks kirjalikule seaduste kogumile, see tähendab seadusandliku kogu kehtestatud õigusnormide kogumile , mis on koondatud riigi põhiseadusesse või normide koodeksisse (mitte ainult seadused, kuid igasugused õigusnormid). Positiivn

Hallikas

Hallikas

Selgitame, mis on hallhall aine, millised on selle funktsioonid ja kus see asub. Lisaks, miks see on nii oluline ja mis on valgeaine. Ajus levib hall aine, moodustades peaajukoore. Mis on hall aine? Halli ainet ehk halli ainet tuntakse kui elementi, mis moodustab iseloomuliku halli värvi kesknärvisüsteemi (aju ja seljaaju) teatud piirkonnad , mis koosnevad neuronaalsetest somatsioonidest (neuronite keha) ) ja müeliinivabad dendriidid koos gliaalrakkude või neurogliaga. Sel

Arvutivõrgud

Arvutivõrgud

Selgitame, millised on arvutivõrgud ja millised on nende tüübid. Lisaks selle elemendid ja mis on võrgu topoloogia. Arvutivõrk jagab elektriliste impulsside kaudu edastatavat teavet. Mis on arvutivõrgud? Selle all mõistetakse arvutivõrke, andmesidevõrke, arvutivõrke, arvukaid üksteisega ühendatud arvutisüsteeme elektriliste või juhtmevabade seadmete seeria , tänu millele saavad nad jagada teavet andmepakettides, mis edastatakse elektriliste impulsside, elektromagnetiliste lainete või muude füüsiliste vahendite abil . Arvutivõrgud ei

Polümeerid

Polümeerid

Selgitame, mis on polümeerid, nende klassifikatsioon, omadused ja omadused. Lisaks looduslikud ja sünteetilised polümeerid. Mis on polümeer? Polümeerid on makromolekulid, mille moodustavad monomeerid. Keemias on polümeerid makromolekulide tüüp, mis koosneb lihtsamate ühikute ahelatest , mida nimetatakse monomeerideks ja mis on omavahel seotud kovalentsete sidemetega (Van der Waalsi jõud, vesiniksidemed või hüdrofoobsed interaktsioonid). Selle nimi

Veebibrauser

Veebibrauser

Selgitame, mis on veebibrauser ja selle erinevus veebibrauseriga. Lisaks mõned näited sellest programmist. Veebibrauser võimaldab kasutajal Interneti kaudu veebilehti juurde pääseda. Mis on veebibrauser? Seda tuntakse veebibrauserina (või lihtsalt brauserina) või ka veebibrauserina (või lihtsalt brauserina) arvutiprogrammiks, mis võimaldab kasutajal siseneda soovitud veebilehtedele , kui teate URL-aadressi, kus asute (näiteks: www.google.co

Nurk

Nurk

Selgitame, mis on nurk ja kuidas neid analüüsitakse. Toimingud nurkade ja kraadidega. Mis tüüpi nurgad on olemas? Nurk on suurusjärk, mida saab analüüsida ja teistega võrrelda. Mis on nurk? Nurk on tasapinna osa kahe ühise lähtepunktiga pooljoone vahel, mida nimetatakse tipuks . Muudel juhtudel viidatakse avausele, mis on moodustatud kahest küljest, mis algavad sellest ühisest punktist, või keskenduvad tasapinna pöörlemisele selle päritolu suhtes. Need mõisted v