• Sunday September 25,2022

Inimlikud väärtused

Selgitame, mis on inimlikud väärtused, kuidas need mõjutavad inimeste tegevust ja inimlike väärtuste tüüpe.

Meie kultuuri väärtused mõjutavad ja määratlevad meie tegevusi.
  1. Mis on inimlikud väärtused?

Väärtused viitavad isiku, objekti või tegevuse tunnustele, omadustele ja omadustele, mida peetakse positiivseks või millel on nende kontekstis suur tähtsus. Nagu paljud teised terminid, sisaldab ka see sõna erinevaid tähendusi, millel on erinevad omadused.

Inimlikud väärtused on universaalsed mõisted, mis mõjutavad inimeste käitumist ja mida võib leida kõigist kultuuridest ja ühiskondadest, pidades silmas seda, mida peetakse õigeks ja valeks.

Nende väärtuste eesmärk on tõsta inimese elu maksimaalse väljendusvõime ja maksimaalse võimekuse juurde. Neil on tavaliselt suhe eetiliste ja moraalsete mõistetega, isegi filosoofiliste ja religioossete seisukohtadega.

Vt ka: Väärtuste tüübid

  1. Inimväärtuste tüübid

Vägivallatsemine lükkab agressiooni kui vahendit konflikti lahendamiseks.

Inimväärtustele vastavad näited on järgmised:

  • Ausus. See on inimeste kvaliteet, milles inimene otsustab alati tegutseda tõe ja autentsuse alusel. Sel moel peaks ta andma selle, mis vastab kõigile inimestele, kaasa arvatud tema ise. Ausalt öeldes peate olema ehtne, autentne ja põhimõtteliselt olema objektiivne inimene. Aus olla tähendab austada teisi sama palju kui iseennast.
  • Täpsus See on väärtus, mis ilmneb siis, kui püütakse olla õigel ajal õiges kohas, et täita teatud kohustusi, olgu selleks siis töökohtumine, väljasõit sõpradega või töö, mille lubasime õigeks ajaks kohale toimetada. Täpsus on elementaarne omadus, mis on vajalik selleks, et elada koos ümbritsevate inimestega ning olla võimeline saavutama endale võetud eesmärke ja kohustusi. Kui saavutame täpsuse, saavutame alati häid tulemusi, kuna see võimaldab meil saada rohkem töökohti, teha oma tööd produktiivsemal viisil ja lisaks saada neile rohkem usaldust meie vastu.
  • Vastutus Kuigi see kvaliteet on eluliselt tähtis, on inimestel tavalisem märgata teiste vastutustundetust kui siis, kui nad teevad asju nii, nagu peaks. Vastutustunne tähendab suutlikkust täita nii moraalseid kui ka juriidilisi kohustusi, millega olete varem seotud. Vastutuse kõige positiivsem tulemus on see, et võite saavutada teiste täieliku usalduse igas valdkonnas, milles inimesed suhestuvad.
  • Alandlikkus See on nende inimeste kvaliteet, kes on tagasihoidlikud ja lugupidavad. Nii religioossete kui ka filosoofiliste definitsioonide kohaselt on alandlikkus seotud ego puudumisega.
  • Õiglus Esiteks peetakse seda õiglaseks ja omakorda õiglaseks. See on moraalne õigus, mis põhineb eetikal, seadusel, ratsionaalsusel, loodusseadusel, võrdsusel või religioonil.
  • Armastus: see on täiesti emotsionaalne voorus, milles saavad kokku olulised ja ennastsalgavad väljendused ja hoiakud nendes inimestes, kellel on see kvaliteet.
  • Rahu See seisund tekib ainult siis, kui vägivallaga pole konflikte. Selle peamine omadus on rahulikkus ja selle eesmärk ei ole tunda vägivalla hirmu. Seda saab omakorda seletada vaenulikkuse puudumisega.
  • Vägivald See on ideoloogia ja eetilis-poliitiline tava, mille eesmärk on keelduda vägivalla ja agressiooni kasutamisest konflikti lahendamise vahendina. Selle tagasilükkamise peamine põhjus on see, et nad väidavad, et vägivald on ainus, mis põhjustab vägivalda veelgi. Selle peamine eesmärk on erinevate ühiskondade inimlikustamine, panustades ja väärtustades elu, ignoreerides ja ennetades sellega konflikte.

Veel: Millised on väärtused?

Huvitavad Artiklid

Poliitiline geograafia

Poliitiline geograafia

Selgitame, mis on poliitiline geograafia, mis on selle uurimisobjekt ja abiteadused. Lisaks erinevused geopoliitikaga. Poliitiline geograafia uurib kosmose ja poliitilise korralduse suhet. Mis on poliitiline geograafia? Me mõistame poliitilise geograafia järgi inimgeograafia haru, mis uurib inimpoliitilisi organisatsioone ja nende maapinna territoriaalset jaotust .

Amphora

Amphora

Selgitame, mis on amfora, mis see on ja näiteid selle retoorilise figuuri kohta. Lisaks, mis kategooria see on ja milleks seda kasutatakse. Amfora annab kirjutatud tekstile suurema ilu või väljendusjõu. Mis on amfora? Retooriline tegelane või kirjanduslik tegelane, mida kasutatakse kirjutatud teksti suuremaks iluks või väljendusjõu andmiseks ning mis koosneb sõna või mitu, lause või salmi alguses, luule korral, sõna või sünteetilise rühma puhul, proosa puhul. Seda kirjandu

Haavatavus

Haavatavus

Selgitame, mis on haavatavus ja olemasolevad haavatavuse tüübid. Lisaks sellele, kuidas haavatavustele vastu astuda. Sageli öeldakse, et haavatavad inimesed on ohus. Mis on haavatavus? Haavatavus on kvaliteet, mis valdab kedagi või midagi vigastamiseks.Kui inimene või ese on haavatav, tähendab see, et nad võivad saada vigastada või saada füüsilise või emotsionaalse vigastuse. Seda sõna

Paralleelvool

Paralleelvool

Selgitame, mis on paralleelvool ja milliseid valemeid see kasutab. Lisaks mõned näited ja mis on jadaring. Kõigi kodude elektrivõrgus kasutatakse paralleelseid vooluahelaid. Mis on paralleelvool? Kui räägime paralleelsest vooluringist või paralleelsest ühendusest , peame silmas elektriseadmete (näiteks mähised, generaatorid, takistid, kondensaatorid jne) ühendust. ) 'Pa

Toiteallikas

Toiteallikas

Selgitame, mis on toiteallikas, funktsioonid, mida see seade täidab, ja seal asuvate toiteallikate tüübid. Toiteallikad võivad olla lineaarsed või kommutatiivsed. Mis on toiteallikas? Toide või toiteallikas (inglise keeles PSU ) on seade, mis vastutab kodudesse vastuvõetava kommertsliku elektriliini vahelduvvoolu muundamise eest (220 volti Argentinas) alalisvoolu või alalisvoolu abil; mida kasutavad elektroonilised seadmed, näiteks televiisorid ja arvutid, mis varustavad komponentide vajalikku erinevat pinget, sealhulgas tavaliselt kaitse elektrivarustuse võimalike ebamugavuste, näiteks üleping

Paradigma

Paradigma

Selgitame, mis on paradigma ja milliseid erinevaid protsesse tuleb järgida. Lisaks selle määratlus keeleteaduses ja sotsiaalteadustes. Lingvistikas on paradigma väga mitmekesiste sõnade kogum ja kontekst. Mis on paradigma? Paradigma mõiste peegeldab midagi konkreetset, mis toimib eeskujuks, mida järgida . Seda