• Monday May 17,2021

Inimlikud väärtused

Selgitame, mis on inimlikud väärtused, kuidas need mõjutavad inimeste tegevust ja inimlike väärtuste tüüpe.

Meie kultuuri väärtused mõjutavad ja määratlevad meie tegevusi.
  1. Mis on inimlikud väärtused?

Väärtused viitavad isiku, objekti või tegevuse tunnustele, omadustele ja omadustele, mida peetakse positiivseks või millel on nende kontekstis suur tähtsus. Nagu paljud teised terminid, sisaldab ka see sõna erinevaid tähendusi, millel on erinevad omadused.

Inimlikud väärtused on universaalsed mõisted, mis mõjutavad inimeste käitumist ja mida võib leida kõigist kultuuridest ja ühiskondadest, pidades silmas seda, mida peetakse õigeks ja valeks.

Nende väärtuste eesmärk on tõsta inimese elu maksimaalse väljendusvõime ja maksimaalse võimekuse juurde. Neil on tavaliselt suhe eetiliste ja moraalsete mõistetega, isegi filosoofiliste ja religioossete seisukohtadega.

Vt ka: Väärtuste tüübid

  1. Inimväärtuste tüübid

Vägivallatsemine lükkab agressiooni kui vahendit konflikti lahendamiseks.

Inimväärtustele vastavad näited on järgmised:

  • Ausus. See on inimeste kvaliteet, milles inimene otsustab alati tegutseda tõe ja autentsuse alusel. Sel moel peaks ta andma selle, mis vastab kõigile inimestele, kaasa arvatud tema ise. Ausalt öeldes peate olema ehtne, autentne ja põhimõtteliselt olema objektiivne inimene. Aus olla tähendab austada teisi sama palju kui iseennast.
  • Täpsus See on väärtus, mis ilmneb siis, kui püütakse olla õigel ajal õiges kohas, et täita teatud kohustusi, olgu selleks siis töökohtumine, väljasõit sõpradega või töö, mille lubasime õigeks ajaks kohale toimetada. Täpsus on elementaarne omadus, mis on vajalik selleks, et elada koos ümbritsevate inimestega ning olla võimeline saavutama endale võetud eesmärke ja kohustusi. Kui saavutame täpsuse, saavutame alati häid tulemusi, kuna see võimaldab meil saada rohkem töökohti, teha oma tööd produktiivsemal viisil ja lisaks saada neile rohkem usaldust meie vastu.
  • Vastutus Kuigi see kvaliteet on eluliselt tähtis, on inimestel tavalisem märgata teiste vastutustundetust kui siis, kui nad teevad asju nii, nagu peaks. Vastutustunne tähendab suutlikkust täita nii moraalseid kui ka juriidilisi kohustusi, millega olete varem seotud. Vastutuse kõige positiivsem tulemus on see, et võite saavutada teiste täieliku usalduse igas valdkonnas, milles inimesed suhestuvad.
  • Alandlikkus See on nende inimeste kvaliteet, kes on tagasihoidlikud ja lugupidavad. Nii religioossete kui ka filosoofiliste definitsioonide kohaselt on alandlikkus seotud ego puudumisega.
  • Õiglus Esiteks peetakse seda õiglaseks ja omakorda õiglaseks. See on moraalne õigus, mis põhineb eetikal, seadusel, ratsionaalsusel, loodusseadusel, võrdsusel või religioonil.
  • Armastus: see on täiesti emotsionaalne voorus, milles saavad kokku olulised ja ennastsalgavad väljendused ja hoiakud nendes inimestes, kellel on see kvaliteet.
  • Rahu See seisund tekib ainult siis, kui vägivallaga pole konflikte. Selle peamine omadus on rahulikkus ja selle eesmärk ei ole tunda vägivalla hirmu. Seda saab omakorda seletada vaenulikkuse puudumisega.
  • Vägivald See on ideoloogia ja eetilis-poliitiline tava, mille eesmärk on keelduda vägivalla ja agressiooni kasutamisest konflikti lahendamise vahendina. Selle tagasilükkamise peamine põhjus on see, et nad väidavad, et vägivald on ainus, mis põhjustab vägivalda veelgi. Selle peamine eesmärk on erinevate ühiskondade inimlikustamine, panustades ja väärtustades elu, ignoreerides ja ennetades sellega konflikte.

Veel: Millised on väärtused?

Huvitavad Artiklid

Leksikon

Leksikon

Selgitame, mis on leksikon ja erinevad tasemed, millel see töötab. Lisaks selle seos semantika ja olemasolevate leksikoni tüüpidega. Leksikon on keelega seotud sõnade ja tähenduste kogum. Mis on leksikon? Seda mõistab Mehhiko keele tuntud sõnade rühm , see tähendab sõnavara, mida koguvad selle keele sõnastikud. See on sõn

tomo

tomo

Selgitame, mis on aatom ja kuidas iga selle osa koosneb. Lisaks selle ajalugu, uuringud sellega seoses ja mis on molekul. Neid tomosid kohandavad elektrilaenguga varustatud subatheemilised osakesed. Mis on aatom? Seda tuntakse väikseima jagamatu ühikuna, mis moodustab mateeria , millel on keemilised omadused ja mida saab klassifitseerida selle kaalu, valentsi ja muude omaduste järgi. f

Kirjeldus

Kirjeldus

Selgitame teile, mis on kirjeldus ja millest kirjanduslik kirjeldus koosneb. Lisaks olemasolevad kirjelduse tüübid. Kirjeldus sisaldab kõike, mida inimene suudab iseloomustada. Mis on kirjeldus? Kirjeldus on diskursiivne tööriist, mis võimaldab selgitada katsealuste , toimuvate sündmuste, arenevate füüsiliste ruumide, isegi nende aistingute omadusi, millel on mõlemad reaalsetes olukordades või ilukirjanduslikes tekstides. Kirjeldus

Andmed

Andmed

Selgitame, mis on andmed, mõningaid selle teabebaasi omadusi ja olemasolevat tüüpi andmeid. Andmed võivad olla numbrilised, tähestikulised ja tähtnumbrilised. Mis on fakt? Andmed on muutuja esitus, mis võib olla kvantitatiivne või kvalitatiivne; need tähistavad asjadele omistatud väärtust . Andmed on

Loomarakk

Loomarakk

Selgitame, mis on loomarakk, ja selle võimaliku päritolu teooriaid. Lisaks selle osad ja erinevused taimerakuga. Loomarakk on kohandatud loomse organismi biokeemiliste funktsioonidega. Mis on loomarakk? Loomarakk on teatud tüüpi eukarüootne rakk (see tähendab, et sellel on tõeline tuum), mis kujutab Animalia kuningriiki kuuluvate elusolendite erinevaid kudesid. Need

Nõudlus

Nõudlus

Selgitame teile, mis on nõudlus ja kuidas see on pakkumisega seotud. Millised eeldused seda määravad. Mis on kohtuasi. Majanduses uuritakse nõudlust pakkumise kõrval. Milline on nõudlus? Mõiste nõudmine pärineb ladina nõudlusest ja on esmajoones määratletud kui päring või taotlus . Sellel kontseptsioonil on aga suur tähtsus nii majanduses kui ka seaduses, mistõttu võib selle määratlus olla palju laiem. Nõudlus majanduse