• Wednesday November 25,2020

Sallivus

Selgitame teile, mis on sallivus ja kuidas seda väärtust ajaloos arendati, kuni see jõuab täna sallivuse mõisteni.

Sallivus tähendab enda ja siis teiste aktsepteerimist ja austamist.
  1. Mis on sallivus?

Sallivus on teiste arvamuste, uskumuste, tunnete või ideede austamine ja aktsepteerimine, isegi kui need erinevad või on nende oma suhtes vastuolulised.

Sel põhjusel on sallivus lai mõiste, mis tähendab enda ja siis teiste aktsepteerimist ja austamist, sõltumata sotsiaalsest staatusest, religioonist, millega ta järgib või rahvus, kuhu ta kuulub. Sallivuse harjutamiseks on vaja kuulata neid, kes mõtlevad ja tunnevad teisiti, hinnates nende vaatenurka.

Sallivust peetakse ühiskonnas moraali ja elu küsimuseks, kuna elame pluralistlikes ühiskondades. Seetõttu peetakse sallivust suureks vooruseks ja kodanikuvastutuseks .

Mõne jaoks on sallivus tõelise demokraatliku kultuuri alustala , kuna see võimaldab suuremat integreerumist ja hõlbustab aluse ehitamist tõelise identiteedi jaoks. linnad

Vt ka: Kooseksisteerimise reeglid.

  1. Sallivus ajaloos

Freud käsitles ka sallivuse mõistet.

Sallivuse mõiste on asi, millest on räägitud juba iidsetest kreeklastest, roomlastest alates ja mis püsib tänapäevalgi. Arvatakse, et iidsed tsivilisatsioonid üritasid mitmekesisust suuremate probleemideta aktsepteerida .

Roomlaste puhul kultuste mitmekesisust ei sanktsioneeritud ning lisaks sai täielikke vabadusi arutada senati poliitiliste küsimuste üle.

Valgustusajal oli väga oluline teema ka sallivus. Entsüklopeedia esimese väljaandega avaldatakse sallivusele pühendatud täielik osa .

Usuti, et sallivus on ettevaatlikkuse küsimus , kuna sallimatus tähendab pidevat võitlust arvamuste vastu. Seetõttu mõisteti selles peatükis hukka fanatism, muu hulgas kodumaa või usu pärast.

Freud käsitles ka sallivuse mõistet . Psühhoanalüütik määratleb sallimatust kui " nartsissistlikku refleksi ", mida tuleb käsitleda sotsiaalse küsimusena ja mitte mingil konkreetsel viisil, kuna see on küsimus, mis mõjutab ühiskonda.

  1. Täna sallivus

Tolerants peab toimingutes kajastuma.

Sallivus lakkab olemast vaid eetikaga seotud teema, millel on ka põhiline õiguslik väärtus, kui esimeste liberaalsete riikide moodustamisest alates olid neid toetanud õiguspõhimõtted põhiprintsiibiks vabadus ja austus.

Täna on sallivus poliitilistes ja eetilistes aspektides fundamentaalne, et aktsepteerida ja austada näiteks meie maa põliselanikke ja anda neile vajalikud väljendusvahendid.

Sallivus nõuab mõnede seisukohtade järgi vahet õige ja vale, hea ja kurja vahel. Kurjust, valet või valet ei saa lubada.

Sallivus peab püüdma saavutada ülima hüve, kuid õigesti, seetõttu ei aktsepteerita selles positsioonis fraasi " lõpp õigustab vahendeid ". Lisaks väidavad selle seisukoha kaitsjad, et sallivus ei saa olla pelgalt teoreetiline fakt, vaid see peab toimingutes kajastuma .

Huvitavad Artiklid

Töötervishoid

Töötervishoid

Selgitame, mis on töötervishoid ja millised on selle eesmärgid. Millised konkreetsed funktsioonid sellel on ja mis on selle põhjused. SO genereerib ja propageerib, et töö oleks tervislik ja ohutu. Mis on töötervishoid? Töötervishoid on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel defineeritud kui multidistsiplinaarne tegevus, mis kontrollib ja viib ennetusmeetmeid kõigi tervise eest hoolitsemiseks töölised . See hõlmab

Faraday seadus

Faraday seadus

Selgitame teile, mis on Faraday seadus, elektromagnetiline induktsioon, selle ajalugu, valem ja näited. Lisaks Lenzi seadus. Faraday seadus uurib elektromagnetilist jõudu suletud vooluringis. Mis on Faraday seadus? Faraday elektromagnetilise induktsiooni seadus, tuntud lihtsalt kui Faraday seadus, on füüsika põhimõte, mille sõnastas Briti teadlane Michel Faraday 1831. aasta

Pööripäev

Pööripäev

Selgitame, mis on pööripäev ja mõned selle peamised omadused. Lisaks, millised on nende erinevused pööripäevast. Mõiste "pööripäev" pärineb messingist soolõest ( sol ikka). Mis on pööripäev? Kutsume pööripäeva Päikese teekonna kahe punkti juurde aastaringselt, mil see langeb keskpäeval kokku planeedi kahe troopikaga : vähiga ja kaljukitsega, jõudes seega kõrgeimale langus Maa ekvaatori kohal. Teisisõnu, pööripäevad

Keel

Keel

Selgitame, mis on keel ja mis on keele funktsioonid. Lisaks sellele, kuidas on selle areng olnud. Keelte tüübid ja näited. Keel on inimese väga keeruline teaduskond. Mis on keel? Keel on märkide süsteem, suuline, kirjalik või žestiline , mis võimaldab oma mõtte ja suhte kaudu inimestel end ülejäänud inimestega mõistmiseks väljendada. Suhtlemiseks

Organisatsioon

Organisatsioon

Selgitame, mis on organisatsioon ja mis tüüpi organisatsioonid on olemas. Lisaks, kuidas on selle struktuurid, eesmärgid, suurused ja palju muud. Organisatsioonid võivad olla kasumiga või ilma. Mis on organisatsioon? Organisatsioon on sotsiaalne süsteem , mis on loodud sama ühise eesmärgi saavutamiseks. Nagu i

Hingamiselundkond

Hingamiselundkond

Selgitame, mis on hingamissüsteem ja selle erinevad funktsioonid. Lisaks sellele koosnevad elundid ja selle haigused. Hingamissüsteem vahetab gaase keskkonnaga. Mis on hingamissüsteem? Seda nimetatakse " hingamissüsteemiks" või "hingamissüsteemiks" kui elusolendite keha organite ja kanalite tervikut, mis võimaldab neil vahetada gaase keskkonnaga, kus nad asuvad. Selle