• Thursday August 5,2021

Kutse-eetika

Selgitame, mis on kutse-eetika ja milleks see on mõeldud. Lisaks erinevad kutse-eetika ja ärieetika tüübid.

Kutse-eetika pärineb ärieetika kontseptsioonist.
 1. Mis on kutse-eetika?

Kutse-eetika viitab normide ja väärtuste kogumile, mis muudavad ja parandavad kutsetegevuse arengut ning vastutavad tööjõu arengu eetiliste suuniste kindlaksmääramise kaudu inimestel olevate universaalsete väärtuste kaudu. Ehkki see keskendub neile väärtustele, täpsustatakse nende kasutamist täielikult töökeskkonnas.

Tööeetika on oluline iga inimese jaoks, kes soovib töötada, kuna see eeldab selliste väärtuste kasutamist nagu vastutus, täpsus, õppimine, visadus, iseloom, keskendumisvõime, koolitus n, kaalutlusõigus, muu hulgas.

Konfliktid tekivad tavaliselt siis, kui kutse-eetika ja isikueetika vahel on lahknevusi . Sellistel juhtudel peaksid inimesed võtma meetmeid, näiteks kohusetundliku vastuväite esitamise, kui usutakse, et nad ei käitu õigesti.

Vaata ka: Professionaalsus.

 1. Mille jaoks on kutse-eetika kasulik?

Kutse-eetika peaks kajastuma koodeksis ja ennetama sellega vigu.

Eeldatakse, et kutse-eetika määrab ka selle, kuidas professionaal antud olukorras käituma peaks . Üsna ranges mõttes võiksime välja tuua ainult karjääri, mis on ülikooli tasemel või kõrgem, kuid arvestada tuleks ka ametite ja muu püsiva tööga.

Selle põhjuseks on asjaolu, et professionaal seisab iga päev silmitsi erinevate olukordadega ja vigade vältimiseks peaks kutse-eetika kajastuma kutse-eetika koodeksis. Igal kutseühingul peaks olema selline, mis teeb selgeks, mis on õige ja mis mitte, nii moraalne kui eetiliselt.

 1. Kutse-eetika liigid

 • Advokaadi kutse-eetika: iga kutseala väärtused on alati olulised, kuid just juristide kutsealal rakendatakse põhimõtteliselt selliseid õigusi, ausust, lojaalsust, hoolsust ja ametisaladust.
 • Õpetaja kutse-eetika: Kõigi õpetajate jaoks on ülimalt oluline välja töötada eetilised põhimõtted, mitte ainult enda jaoks, vaid neil, kellel on ülejäänud, suur sotsiaalne vastutus. Teie ülesanne on teostada oma igapäevaseid töötegevusi parimal võimalikul viisil.
 • Psühholoogi kutse-eetika: nendel spetsialistidel on oma töö tegemisel oma eetikakoodeksid. Nende töö mõned aspektid on konfidentsiaalsus, vastutus ja ausus mõlema poole vahel, see tähendab professionaalne-patsient.
 • Administraatori kutse-eetika: Nagu ülalnimetatud kutsealal, on ka ärijuhtimises koodeksiidid, mida peetakse eetilises raamistikus. Lojaalsus, seaduslikkus, hoolsus ja ausus on nende tööde teostamise peamised eetilised väärtused.

Kutse-eetikast rääkides on vastutus oluline osa, ilma selleta ei suudaks me ise oma eesmärke seada - nii tööalased kui ka professionaalsed. Kui me teame, et peame tegutsema vastutustundlikult, on kaalul enda tahe ja vabadus. Vastutus võimaldab igal inimesel teha kogu oma tööd õiglaselt ja professionaalselt.

Eetikat peetakse teaduseks, mis vastutab inimeste käitumise uurimise eest normide alusel, mis peavad eksisteerima ühiskonnas koos eksisteerimise ajal. Sel moel kehtib see inimese kutsealase ulatuse kohta, kuna tegemist on otsustega, mis tehakse täiesti teadlikult ja vabatahtlikult. Sel põhjusel ei peeta tahtmatut käitumist eetiliseks, see tähendab, et seda ei juhtunud nende enda nõusolekul.

 1. tica loomadel?

Loomad on täiesti vabad olendid, sest neid juhib instinkt.

Mitu korda on räägitud eetikast, kui võrrelda inimesi loomadega. Inimesel on võime otsustada ja tegutseda vastavalt oma kaalutlustele, teisest küljest on loomad täiesti vabad olendid, kuna nende tegevust juhib loomulik instinkt, mida nad oma olemuselt omavad.

Näiteks võib inimene otsustada, mida ta soovib, ja peaks sööma, aga näljane loom tegutseb siiski instinktiga: kui ta on näljane, sööb ta esimese asja, sõltumata sellest, muud küsimused, näiteks teise looma elu.

 1. Kutseomadused

Elukutse on see tegevus, mis valitakse isiklikult ja mida pakutakse teistele nii nende enda kui ka nende enda kasuks. Kuid nende tegevuste läbiviimise tingimused on mitmekesised ja peamine on kohaldada kutse-eetikat, mis peaks teil olema iga ameti teostamisel.

Sõna "amet" range tähendus viitab ainult ülikooli karjäärile, kuid võite rääkida ka ametitest, kuna need on kutsumus, mis tuleb ka teenistusse teistest inimestest.

Kõigi töötajate kohus on kohaldada kutsealaseid eetikat igas nende käsutuses olevas tegevuses, kuna sellel on reeglite kogum, mis muudab selle töö lisaks testimisele ka midagi väärt nende lojaalsus, ausus ja kõiksugu moraalsed hüved, mis on vajalikud oleviku ja tuleviku jaoks, nii professionaalile endale kui ka tema kaaslastele ja inimestele, kellele teenust osutatakse.

Isik võib oma kutse-eetika kehtestada kahe põhipunkti kaudu:

 • Individuaalsed väärtused: Nagu me eespool mainisime, on individuaalsete väärtuste väärtused kõik need, mis inimesel on oma kogemuste, kogemuste ja oma tahte kaudu.
 • Ametlik eetikakoodeks: seda tüüpi koodeks reguleerib professionaalse eetikakoodeksit.
 1. Eetika ettevõtetes

Professionaal peab pakkuma ausat teenust ja tegema head tööd.

Kutse-eetika pärineb ärieetika kontseptsioonist, mis sätestab, kuidas need peaksid olema tingimused, milles inimene seostub oma keskkonnaga. On oluline, et professionaal pakuks ausat teenust ja teeks head tööd, just see vastab sellele, mis on klientidele hea.

Ärieetikal on kolm haru:

 • Piiratud majanduslikkus: selle eesmärk on maksimeerida kasu, kuid samas järgida seadusi.
 • Ratsionalistlik dualism: otsige eeliseid, kuid austades põhimõtteid, mis on kehtestatud mõne ratsionalistliku eetikateooriaga.
 • Mõõdukas realism: mõistke, et inimene suudab tuvastada oma keskkonna vajadused ja luua selle keskkonnaga õiglased suhted.

Eetika ei tähenda sundi, see tähendab, et see on vaba füüsilistest karistustest, sanktsioonidest või trahvidest, nagu näiteks ühiskonnas, näiteks auto varastamise eest. See, mis hõlmab eetilisi ja moraalselt valesid tegusid, on vastutus.

Inimesed peavad oma tegude eest vastutama, kuna igaüks meist tegutseb alati vabaduse, tahte ja intelligentsuse abil, mitte sunniviisiliselt. Nad on seotud ka vabaduse ja tahtega karjääri valimisel, seetõttu peab inimene austama kohustusi ja õigusi, mis selle kutsealaga kaasnevad.

Samuti on õigused olulised ka kutse-eetikas, sest kui professionaal väidab, et on midagi, mis ei reageeri sellele, mida ta oma eetilises mõtlemises õigeks peab, ei tohiks ta olla mitte mingil juhul seda tegema.

Räägime näiteks advokaatidest: me teame, et kohtumenetluses peab kõigil asjaosalistel olema kaitsja, kuid mis juhtub, kui advokaat on määratud ja ta ei soovi inimest esindada, sest ta teab, mis see on määramatu juhtum või miks selle kaitsmine läheb vastuollu selle põhimõtetega?

Keegi ei tohiks teda sundida seda juhtumit kaitsma, kuigi kahtlemata leidub keegi, kes jätab kõrvale oma eetilise mõtlemise ja tegutseb millegi nimel, mis sellel inimesel on palju enamat kaal, sel juhul töö eest saadav palk. See juhtub paljudel juhtudel. Veel üks näide, mida võib nimetada, on need tööstusharud, kes oma töö teostamiseks peavad keskkonnale pühenduma ja tegema seda kõhklemata või eetikat või kõlblust kahtluse alla seadmata.

Huvitavad Artiklid

Politoloogia

Politoloogia

Selgitame teile, mis on politoloogiad ja mis nende päritolu oli. Õppe objekt, töövaldkond ja politoloogia harud. Politoloogia koosneb spetsialistidest, kes soovivad väga mitmekesist töövaldkonda. Millised on politoloogiad? Poliitika teoreetiliste ja praktiliste aspektide , see tähendab süsteemide uurimisest huvitatud sotsiaalteaduste jaoks nimetatakse seda politoloogiaks või ka politoloogiaks poliitiline ja valitsus, ühiskondade käitumine, et luua nendes küsimustes tegelikkuse vaatlusel põhinev täpne ja objektiivne meetod. Nagu kogu ühi

Tööstusjulgeolek

Tööstusjulgeolek

Selgitame, mis on tööohutus, tööstustegevuse peamised riskid ning selle sisemised ja välised tegurid. Tööstusohutus vähendab võimalikke riske tööstuses. Mis on tööohutus? Tööstusjulgeolek on tänapäeval sotsiaalselt pärit mõiste ja see areneb tehnikate ja tehnoloogiate saavutamisel ning rakendamisel tööstusliku tootmise järkjärgulistel etappidel. Tööstussektoris raken

Keskkonnaprobleemid

Keskkonnaprobleemid

Selgitame, mis on keskkonnaprobleemid ja mis on nende põhjused. Mõned näited ja viisid nende vältimiseks. Keskkonnaprobleemid korrutasid industrialiseerimisega. Millised on keskkonnaprobleemid? Keskkonnaprobleemid on kahjulikud mõjud ökosüsteemile, mis tulenevad erinevatest inimtegevustest , üldjuhul kui soovimatud tagajärjed ja enam-vähem juhuslikud. Kui seda

Inventuur

Inventuur

Selgitame teile, mis on inventuur ja kuidas see vararegister koosneb. Lisaks tavaliselt kasutatavad varude tüübid. Inventar sisaldab konkreetset teavet ostu-müügi toimingute kohta. Mis on laoseis? Varud on reaalsed ja konkreetsed varad, see tähendab vallas- ja kinnisvara, mis moodustavad inimese või ettevõtte ärilise voo . Need k

Sõda

Sõda

Selgitame, mis on sõda ja peamised põhjused, mis neid konflikte algatavad. Lisaks sõja tüübid ja millised on maailmasõjad. Sõda on kõige tõsisem sotsiaalne ja poliitiline konflikt kahe teise kogukonna vahel. Mis on sõda? Sõjast rääkides viitame üldiselt relvastatud konfliktile kahe suhteliselt massilise inimrühma vahel , kes kasutavad igasuguseid strateegiaid ja tehnoloogiaid, et end vägivaldselt üksteisele peale suruda. põhjustades sur

Luuletus

Luuletus

Selgitame teile, mis on luuletus ja millised on selle erinevused luulega. Lisaks osad, millest see koosneb, ja mõned näited. Luuletusteraamatuid nimetatakse luuletusteks ja need võivad koosneda antoloogiatest. Mis on luuletus? Luuletus on lüürika žanri kirjanduslik kompositsioon , tavaliselt lühikese laiendiga, mis koosneb emotsionaalse, eksistentsiaalse oleku subjektiivsest kirjeldusest või mingil kogemusel. Sellek