• Sunday November 29,2020

Kutse-eetika

Selgitame, mis on kutse-eetika ja milleks see on mõeldud. Lisaks erinevad kutse-eetika ja ärieetika tüübid.

Kutse-eetika pärineb ärieetika kontseptsioonist.
 1. Mis on kutse-eetika?

Kutse-eetika viitab normide ja väärtuste kogumile, mis muudavad ja parandavad kutsetegevuse arengut ning vastutavad tööjõu arengu eetiliste suuniste kindlaksmääramise kaudu inimestel olevate universaalsete väärtuste kaudu. Ehkki see keskendub neile väärtustele, täpsustatakse nende kasutamist täielikult töökeskkonnas.

Tööeetika on oluline iga inimese jaoks, kes soovib töötada, kuna see eeldab selliste väärtuste kasutamist nagu vastutus, täpsus, õppimine, visadus, iseloom, keskendumisvõime, koolitus n, kaalutlusõigus, muu hulgas.

Konfliktid tekivad tavaliselt siis, kui kutse-eetika ja isikueetika vahel on lahknevusi . Sellistel juhtudel peaksid inimesed võtma meetmeid, näiteks kohusetundliku vastuväite esitamise, kui usutakse, et nad ei käitu õigesti.

Vaata ka: Professionaalsus.

 1. Mille jaoks on kutse-eetika kasulik?

Kutse-eetika peaks kajastuma koodeksis ja ennetama sellega vigu.

Eeldatakse, et kutse-eetika määrab ka selle, kuidas professionaal antud olukorras käituma peaks . Üsna ranges mõttes võiksime välja tuua ainult karjääri, mis on ülikooli tasemel või kõrgem, kuid arvestada tuleks ka ametite ja muu püsiva tööga.

Selle põhjuseks on asjaolu, et professionaal seisab iga päev silmitsi erinevate olukordadega ja vigade vältimiseks peaks kutse-eetika kajastuma kutse-eetika koodeksis. Igal kutseühingul peaks olema selline, mis teeb selgeks, mis on õige ja mis mitte, nii moraalne kui eetiliselt.

 1. Kutse-eetika liigid

 • Advokaadi kutse-eetika: iga kutseala väärtused on alati olulised, kuid just juristide kutsealal rakendatakse põhimõtteliselt selliseid õigusi, ausust, lojaalsust, hoolsust ja ametisaladust.
 • Õpetaja kutse-eetika: Kõigi õpetajate jaoks on ülimalt oluline välja töötada eetilised põhimõtted, mitte ainult enda jaoks, vaid neil, kellel on ülejäänud, suur sotsiaalne vastutus. Teie ülesanne on teostada oma igapäevaseid töötegevusi parimal võimalikul viisil.
 • Psühholoogi kutse-eetika: nendel spetsialistidel on oma töö tegemisel oma eetikakoodeksid. Nende töö mõned aspektid on konfidentsiaalsus, vastutus ja ausus mõlema poole vahel, see tähendab professionaalne-patsient.
 • Administraatori kutse-eetika: Nagu ülalnimetatud kutsealal, on ka ärijuhtimises koodeksiidid, mida peetakse eetilises raamistikus. Lojaalsus, seaduslikkus, hoolsus ja ausus on nende tööde teostamise peamised eetilised väärtused.

Kutse-eetikast rääkides on vastutus oluline osa, ilma selleta ei suudaks me ise oma eesmärke seada - nii tööalased kui ka professionaalsed. Kui me teame, et peame tegutsema vastutustundlikult, on kaalul enda tahe ja vabadus. Vastutus võimaldab igal inimesel teha kogu oma tööd õiglaselt ja professionaalselt.

Eetikat peetakse teaduseks, mis vastutab inimeste käitumise uurimise eest normide alusel, mis peavad eksisteerima ühiskonnas koos eksisteerimise ajal. Sel moel kehtib see inimese kutsealase ulatuse kohta, kuna tegemist on otsustega, mis tehakse täiesti teadlikult ja vabatahtlikult. Sel põhjusel ei peeta tahtmatut käitumist eetiliseks, see tähendab, et seda ei juhtunud nende enda nõusolekul.

 1. tica loomadel?

Loomad on täiesti vabad olendid, sest neid juhib instinkt.

Mitu korda on räägitud eetikast, kui võrrelda inimesi loomadega. Inimesel on võime otsustada ja tegutseda vastavalt oma kaalutlustele, teisest küljest on loomad täiesti vabad olendid, kuna nende tegevust juhib loomulik instinkt, mida nad oma olemuselt omavad.

Näiteks võib inimene otsustada, mida ta soovib, ja peaks sööma, aga näljane loom tegutseb siiski instinktiga: kui ta on näljane, sööb ta esimese asja, sõltumata sellest, muud küsimused, näiteks teise looma elu.

 1. Kutseomadused

Elukutse on see tegevus, mis valitakse isiklikult ja mida pakutakse teistele nii nende enda kui ka nende enda kasuks. Kuid nende tegevuste läbiviimise tingimused on mitmekesised ja peamine on kohaldada kutse-eetikat, mis peaks teil olema iga ameti teostamisel.

Sõna "amet" range tähendus viitab ainult ülikooli karjäärile, kuid võite rääkida ka ametitest, kuna need on kutsumus, mis tuleb ka teenistusse teistest inimestest.

Kõigi töötajate kohus on kohaldada kutsealaseid eetikat igas nende käsutuses olevas tegevuses, kuna sellel on reeglite kogum, mis muudab selle töö lisaks testimisele ka midagi väärt nende lojaalsus, ausus ja kõiksugu moraalsed hüved, mis on vajalikud oleviku ja tuleviku jaoks, nii professionaalile endale kui ka tema kaaslastele ja inimestele, kellele teenust osutatakse.

Isik võib oma kutse-eetika kehtestada kahe põhipunkti kaudu:

 • Individuaalsed väärtused: Nagu me eespool mainisime, on individuaalsete väärtuste väärtused kõik need, mis inimesel on oma kogemuste, kogemuste ja oma tahte kaudu.
 • Ametlik eetikakoodeks: seda tüüpi koodeks reguleerib professionaalse eetikakoodeksit.
 1. Eetika ettevõtetes

Professionaal peab pakkuma ausat teenust ja tegema head tööd.

Kutse-eetika pärineb ärieetika kontseptsioonist, mis sätestab, kuidas need peaksid olema tingimused, milles inimene seostub oma keskkonnaga. On oluline, et professionaal pakuks ausat teenust ja teeks head tööd, just see vastab sellele, mis on klientidele hea.

Ärieetikal on kolm haru:

 • Piiratud majanduslikkus: selle eesmärk on maksimeerida kasu, kuid samas järgida seadusi.
 • Ratsionalistlik dualism: otsige eeliseid, kuid austades põhimõtteid, mis on kehtestatud mõne ratsionalistliku eetikateooriaga.
 • Mõõdukas realism: mõistke, et inimene suudab tuvastada oma keskkonna vajadused ja luua selle keskkonnaga õiglased suhted.

Eetika ei tähenda sundi, see tähendab, et see on vaba füüsilistest karistustest, sanktsioonidest või trahvidest, nagu näiteks ühiskonnas, näiteks auto varastamise eest. See, mis hõlmab eetilisi ja moraalselt valesid tegusid, on vastutus.

Inimesed peavad oma tegude eest vastutama, kuna igaüks meist tegutseb alati vabaduse, tahte ja intelligentsuse abil, mitte sunniviisiliselt. Nad on seotud ka vabaduse ja tahtega karjääri valimisel, seetõttu peab inimene austama kohustusi ja õigusi, mis selle kutsealaga kaasnevad.

Samuti on õigused olulised ka kutse-eetikas, sest kui professionaal väidab, et on midagi, mis ei reageeri sellele, mida ta oma eetilises mõtlemises õigeks peab, ei tohiks ta olla mitte mingil juhul seda tegema.

Räägime näiteks advokaatidest: me teame, et kohtumenetluses peab kõigil asjaosalistel olema kaitsja, kuid mis juhtub, kui advokaat on määratud ja ta ei soovi inimest esindada, sest ta teab, mis see on määramatu juhtum või miks selle kaitsmine läheb vastuollu selle põhimõtetega?

Keegi ei tohiks teda sundida seda juhtumit kaitsma, kuigi kahtlemata leidub keegi, kes jätab kõrvale oma eetilise mõtlemise ja tegutseb millegi nimel, mis sellel inimesel on palju enamat kaal, sel juhul töö eest saadav palk. See juhtub paljudel juhtudel. Veel üks näide, mida võib nimetada, on need tööstusharud, kes oma töö teostamiseks peavad keskkonnale pühenduma ja tegema seda kõhklemata või eetikat või kõlblust kahtluse alla seadmata.

Huvitavad Artiklid

FAO

FAO

Selgitame teile, mis on FAO, mis on selle eesmärgid ja millal see asutati. Lisaks selle kaheksa osakonda ja kriitikat organisatsioonile. FAO asutati 16. oktoobril 1945. Mis on FAO? Akronüüm kuulub ÜRO toidu- ja põllumajanduseorganisatsiooni, mis põhineb selle ingliskeelsel lühendil: Food and Põllumajandus Organisatsioon . Loogil

Halley komeet

Halley komeet

Selgitame, mis on Halley komeet, selle omadused, päritolu ja avastus. Lisaks, millal see Maa lähedal uuesti juhtub. Halley komeet on Maalt nähtav umbes 75 aasta tagant. Mis on Halley komeet? Ametlikult tuntud kui 1P / Halley ja rahvapäraselt tuntud kui Halley komeet, see on suur ja särav komeet, mis tiirleb meie Päikesel umbes 75 aasta tagant (vahemikus 74 kuni 79 aastat), mis tähendab, et sellel on periood lühike kõrv See on ainus omalaadne, mida Maa pinnalt võib näha, seega on tegemist äärmiselt populaarse astronoomilise nähtusega. Halley orbii

Missioon

Missioon

Selgitame teile, mis on missioon selle erinevatel eesmärkidel: ärimissioon, inimeste missioon ja usulised missioonid. Ärimissioon viitab ettevõtte eesmärkidele ja tegevusele. Mis on missioon? Missiooni mõiste all mõistetakse teaduskonda või võimu, mis antakse ühele või mitmele inimesele teatud kohustuse või ülesande täitmiseks . Teinekord mä

Parasitism

Parasitism

Selgitame, mis on parasitism ja mõned näited parasiitlusest. Lisaks tüübid, mis olemas on ja mis on sotsiaalne parasitism. Parasitism võib esineda organismi kõigis elufaasides. Mis on parasitism? Parasitism on bioloogiline suhe kahe erinevat liiki organismi vahel , ühte kutsutakse peremeheks (kes võtab vastu või peremeheks) ja teist parasiidiks (mis sõltub peremehest, et ta saaks kasu). See prot

Sisseränne

Sisseränne

Selgitame teile, mis on sisseränne, millised on selle põhjused ja erinevused väljarände osas. Riigid, kus on rohkem sisserändajaid ja väljarändajaid. Sisseränne on üks olulisemaid muutuste ja kultuurilise mitmekesisuse allikaid. Mis on sisseränne? Sisseränne on teatud tüüpi inimeste ümberasustamine (see tähendab rände liik), mille käigus teise riigi või nende teise piirkonna inimesed sisenevad antud ühiskonda . Teisisõnu on tege

Kujutav kunst

Kujutav kunst

Selgitame, mis on kujutav kunst, selle ajalugu ja milleks see kunstiteadus mõeldud on. Lisaks sellele, kuidas see on klassifitseeritud ja millised on selle omadused. Kujutav kunst hõlmab traditsioonilise plastilise kunsti tehnikaid ja muid uusi. Mis on kujutav kunst? Kujutav kunst viitab tehnikate ja kunstiharude kogumile, mis ulatuvad traditsioonilisest plastilisest kunstist kõige uuenduslikumate ja ebatraditsioonilisemate trendideni, mis kasutavad ära olemasolevaid uusi tehnoloogiaid, näiteks digikunst, linnakunst ja muud, mis tekkisid kahekümnendal sajandil ja mis saab alguse XXI-st. Neid