• Sunday October 25,2020

Eetika

Selgitame teile, mis on eetika kui moraalse käitumise teadus ja mis on eetika eri tüübid. Eetika ja kõlbluse seos.

Eetika analüüsib inimeste vabatahtlikke tegusid.
  1. Mis on eetika?

Eetika on filosoofia haru, mis on pühendatud inimese käitumise analüüsimisele ja paralleelselt moraali uurimisele ja viisi leidmisele selle hindamiseks. Mõiste tica päritolu on kreeka keeles, see tuleneb sõnast ethikos, mis tähendab tegelaskuju .

Eetikat võib määratleda kui moraalse käitumise teadust, sest ühiskonna ammendava analüüsi abil on kindlaks tehtud, kuidas kõik liikmed (peaksid hüpoteetiliselt rääkima) käituma talle.

Tuleb märkida, et eetika ei ole sunniviisiline, kuna kuna üksikisiku suhtes ei kehtestata seaduslikke sanktsioone (muidugi pole eetilisi seadusi), edendatakse isereguleerimist seada kõigile ühiselt standardid .

Eetikal on mitu haru, milles see jaguneb:

  • Normatiivne eetika

Normatiivne eetika, mis rõhutab selle eesmärki, öeldes, mida tuleks inimese jaoks heaks või halvaks pidada . See on pühendatud sotsiaalsete normide väljatöötamisele ja hilisemale kujundamisele, välistades nende jälgimise ja / või järgimise.

Inimlikke tegusid on võimalik klassifitseerida õigeteks ja ebaõigeteks ilma eelarvamusi arvestamata, inimese käitumine või tegevus on piisav või ebapiisav, ükskõik miks. Räägime teooriatest, mida uuritakse näiteks moraalse aksioloogia või deontoloogia abil.

  • Rakendusetika

Rakendusetika on tänapäevase filosoofia üks kõige aktuaalsemaid valdkondi, kus mõtiskletakse normide aluse üle . Need, kes on spetsialiseerunud rakenduseetika uurimisele ja teostamisele, töötavad muu hulgas sellistes valdkondades nagu bioeetika, keskkonnaeetika, eetiline inseneriteadus.

Nendes valdkondades käsitleb rakenduseetika eetilisi probleeme, mis on pärit igapäevaelust, kuna see käsitleb eriti moraalsete probleemide ja nende vastuolude uurimist.

Vt ka: Kutse-eetika.

  1. Eetika ja kõlbluse seos

Kui räägime moraalist, siis peame silmas käitumisnormide kogumit, mida ühiskond tavaliselt aktsepteerib, mistõttu leiame moraali ja seaduse vahel tiheda seose, sest mainime, mis on õige või mida mitte teha.

Kui me räägime eetikast, siis räägime selle asemel ühiskonna erineva moraali, vaadete mõtisklustest. Seetõttu koosneb eetika moraali ja ka seaduste kriitilisest suhtumisest .

Veel: Moraal.

Huvitavad Artiklid

Eelarvamused

Eelarvamused

Selgitame, mis on eelarvamus ja mis on selle võimalikud põhjused. Lisaks mõned näited sellest mõttest. Eelarvamuse olemasolul on diskrimineerimine. Mis on eelarvamus? Eelarvamus on negatiivne mõte, mida keegi kiirgab inimese, asja või olukorra kohta, omamata selle kohta tõelisi teadmisi. See suhtumine on tagasilükkamise märk. Selle te

Polümeerid

Polümeerid

Selgitame, mis on polümeerid, nende klassifikatsioon, omadused ja omadused. Lisaks looduslikud ja sünteetilised polümeerid. Mis on polümeer? Polümeerid on makromolekulid, mille moodustavad monomeerid. Keemias on polümeerid makromolekulide tüüp, mis koosneb lihtsamate ühikute ahelatest , mida nimetatakse monomeerideks ja mis on omavahel seotud kovalentsete sidemetega (Van der Waalsi jõud, vesiniksidemed või hüdrofoobsed interaktsioonid). Selle nimi

Mitmerakulised organismid

Mitmerakulised organismid

Selgitame teile, mis on mitmerakulised organismid, kuidas nad on pärit ja nende omadused. Lisaks selle elutähtsad funktsioonid ja näited. Paljud mitmerakulised organismid tekivad kahe suguraku seksuaalsest ühendusest. Mis on mitmerakulised organismid? Mitmerakulisteks organismideks nimetatakse kõiki neid eluvorme, mille keha koosneb mitmesugustest organiseeritud, hierarhilistest ja spetsialiseeritud rakkudest , mille ühine toimimine tagab elu stabiilsuse. Need

Oksüdeerimine

Oksüdeerimine

Selgitame, mis on oksüdatsioon ja kuidas see toimub. Lisaks oksüdeerimise liigid, oksüdeerimise arv ja redutseerimine. Keemias on oksüdatsioon elektronide kadumine aatomist. Mis on oksüdatsioon? Tavaliselt nimetatakse seda keemiliste reaktsioonide oksüdeerumiseks, mille käigus hapnik ühineb teiste ainetega , moodustades molekule, mida nimetatakse oksiidideks . See on

Pööripäev

Pööripäev

Selgitame, mis on pööripäev, mõned selle omadused ja ajalugu. Lisaks, millised on nende erinevused pööripäevaga. Pööripäev toimub kaks korda aastas, märtsi ja septembri lõpus. Mis on pööripäev? Seda nimetatakse pööripäraks mis tahes kahest hetkest aastas, mil Päike asub Maa ekvatoriaalsel tasapinnal , ulatudes vastavalt Maa ekvaatoril asuva vaatleja vaatepunkti, selle punkti m Maksimaalne oc nit (maapinna suhtes 90 ). See toimub kaks k

Hingamiselundkond

Hingamiselundkond

Selgitame, mis on hingamissüsteem ja selle erinevad funktsioonid. Lisaks sellele koosnevad elundid ja selle haigused. Hingamissüsteem vahetab gaase keskkonnaga. Mis on hingamissüsteem? Seda nimetatakse " hingamissüsteemiks" või "hingamissüsteemiks" kui elusolendite keha organite ja kanalite tervikut, mis võimaldab neil vahetada gaase keskkonnaga, kus nad asuvad. Selle