• Saturday October 23,2021

Eetika

Selgitame teile, mis on eetika kui moraalse käitumise teadus ja mis on eetika eri tüübid. Eetika ja kõlbluse seos.

Eetika analüüsib inimeste vabatahtlikke tegusid.
  1. Mis on eetika?

Eetika on filosoofia haru, mis on pühendatud inimese käitumise analüüsimisele ja paralleelselt moraali uurimisele ja viisi leidmisele selle hindamiseks. Mõiste tica päritolu on kreeka keeles, see tuleneb sõnast ethikos, mis tähendab tegelaskuju .

Eetikat võib määratleda kui moraalse käitumise teadust, sest ühiskonna ammendava analüüsi abil on kindlaks tehtud, kuidas kõik liikmed (peaksid hüpoteetiliselt rääkima) käituma talle.

Tuleb märkida, et eetika ei ole sunniviisiline, kuna kuna üksikisiku suhtes ei kehtestata seaduslikke sanktsioone (muidugi pole eetilisi seadusi), edendatakse isereguleerimist seada kõigile ühiselt standardid .

Eetikal on mitu haru, milles see jaguneb:

  • Normatiivne eetika

Normatiivne eetika, mis rõhutab selle eesmärki, öeldes, mida tuleks inimese jaoks heaks või halvaks pidada . See on pühendatud sotsiaalsete normide väljatöötamisele ja hilisemale kujundamisele, välistades nende jälgimise ja / või järgimise.

Inimlikke tegusid on võimalik klassifitseerida õigeteks ja ebaõigeteks ilma eelarvamusi arvestamata, inimese käitumine või tegevus on piisav või ebapiisav, ükskõik miks. Räägime teooriatest, mida uuritakse näiteks moraalse aksioloogia või deontoloogia abil.

  • Rakendusetika

Rakendusetika on tänapäevase filosoofia üks kõige aktuaalsemaid valdkondi, kus mõtiskletakse normide aluse üle . Need, kes on spetsialiseerunud rakenduseetika uurimisele ja teostamisele, töötavad muu hulgas sellistes valdkondades nagu bioeetika, keskkonnaeetika, eetiline inseneriteadus.

Nendes valdkondades käsitleb rakenduseetika eetilisi probleeme, mis on pärit igapäevaelust, kuna see käsitleb eriti moraalsete probleemide ja nende vastuolude uurimist.

Vt ka: Kutse-eetika.

  1. Eetika ja kõlbluse seos

Kui räägime moraalist, siis peame silmas käitumisnormide kogumit, mida ühiskond tavaliselt aktsepteerib, mistõttu leiame moraali ja seaduse vahel tiheda seose, sest mainime, mis on õige või mida mitte teha.

Kui me räägime eetikast, siis räägime selle asemel ühiskonna erineva moraali, vaadete mõtisklustest. Seetõttu koosneb eetika moraali ja ka seaduste kriitilisest suhtumisest .

Veel: Moraal.

Huvitavad Artiklid

Kardinaalsed punktid

Kardinaalsed punktid

Selgitame teile, millised on kardinaalsed punktid ja mille jaoks neid nelja suunda saab kasutada. Lisaks selle erinevad tähendused. Nelja kardinaalse punkti nimed on germaani päritolu. Mis on kardinaalsed punktid? Neli taju või suunda, mis Cartesiuse taustsüsteemis võimaldavad ruumilist orientatsiooni kaardil või maakera mis tahes piirkonnas, nimetatakse kardinaalseteks punktideks. Kard

Teadus

Teadus

Selgitame teile, mis on teadus ja teaduslikud teadmised, mis on teaduslik meetod ja selle sammud. Lisaks, mis on teaduse liigid. Teadus kasutab nn teaduslikku meetodit. Mis on teadus? Teadus on teadmiste kogum, mis on süstemaatiliselt korraldatud konkreetsetes valdkondades vaatluse, katsetamise ja põhjendamise kaudu.

Maaomanik

Maaomanik

Selgitame, mis on üürileandja, millised on suhted tal omanikuga ja üürniku kohustused. Üürileandja on see, kes üürib muu hulgas korteri või sõiduki. Mis on maaomanik? Üht või kahte üürimis- või rendilepingus osalevat tegelast nimetatakse üürileandjaks. Täpsemalt on füüsiline või juriidiline isik, kellele kuulub kinnisvara (vallas- või vallasvara) ja kes annab selle üürile , andes rentnikule vastutusõiguse (kasutusvalduse) rahasumma kokkulepitud igakuisest maksest. See tähendab, et juhul,

Dekanteerimine

Dekanteerimine

Selgitame teile, mis on dekanteerimine ja kuidas seda teostada. Lisaks mõned näited ja eraldamisviisid. Dekanteerimisel toimub eraldumine algselt Maa gravitatsiooni toimel. Mis on dekanteerimine? Seda nimetatakse "dekanteerimiseks" - füüsiliseks protseduuriks, mille eesmärk on eraldada tahkest või tahkest segust koosnev segu. Suur

Keemiline element

Keemiline element

Selgitame teile, mis on keemiline element, selle omadused ja mitmesugused näited. Lisaks perioodiline tabel ja keemilised ühendid. Igal keemilisel elemendil (näiteks kuld, hõbe ja vask) on eristavad omadused. Mis on keemiline element? Keemiline element on mateeria kõik põhivormid . See esindab end alati sama ja ainsa aatomina ning seetõttu ei saa seda veel lihtsamateks aineteks jagada. See t

Mehhiko ime

Mehhiko ime

Selgitame teile, mis oli "Mehhiko ime", arengu stabiliseerimise majandusmudel, mis selle võimalikuks tegi ja mis olid selle eesmärgid. "Mehhiko ime" langes kokku maapiirkondadelt linnaühiskonnale üleminekuga. Mis oli Milagro Mexicano ? Seda tuntakse kui Milagro Mexicano või kui Mehhikos aastatel 1954– 1970 kasutatud majandusmudeli stabiliseerivat arengut. Selle