• Wednesday August 10,2022

Eetika

Selgitame teile, mis on eetika kui moraalse käitumise teadus ja mis on eetika eri tüübid. Eetika ja kõlbluse seos.

Eetika analüüsib inimeste vabatahtlikke tegusid.
  1. Mis on eetika?

Eetika on filosoofia haru, mis on pühendatud inimese käitumise analüüsimisele ja paralleelselt moraali uurimisele ja viisi leidmisele selle hindamiseks. Mõiste tica päritolu on kreeka keeles, see tuleneb sõnast ethikos, mis tähendab tegelaskuju .

Eetikat võib määratleda kui moraalse käitumise teadust, sest ühiskonna ammendava analüüsi abil on kindlaks tehtud, kuidas kõik liikmed (peaksid hüpoteetiliselt rääkima) käituma talle.

Tuleb märkida, et eetika ei ole sunniviisiline, kuna kuna üksikisiku suhtes ei kehtestata seaduslikke sanktsioone (muidugi pole eetilisi seadusi), edendatakse isereguleerimist seada kõigile ühiselt standardid .

Eetikal on mitu haru, milles see jaguneb:

  • Normatiivne eetika

Normatiivne eetika, mis rõhutab selle eesmärki, öeldes, mida tuleks inimese jaoks heaks või halvaks pidada . See on pühendatud sotsiaalsete normide väljatöötamisele ja hilisemale kujundamisele, välistades nende jälgimise ja / või järgimise.

Inimlikke tegusid on võimalik klassifitseerida õigeteks ja ebaõigeteks ilma eelarvamusi arvestamata, inimese käitumine või tegevus on piisav või ebapiisav, ükskõik miks. Räägime teooriatest, mida uuritakse näiteks moraalse aksioloogia või deontoloogia abil.

  • Rakendusetika

Rakendusetika on tänapäevase filosoofia üks kõige aktuaalsemaid valdkondi, kus mõtiskletakse normide aluse üle . Need, kes on spetsialiseerunud rakenduseetika uurimisele ja teostamisele, töötavad muu hulgas sellistes valdkondades nagu bioeetika, keskkonnaeetika, eetiline inseneriteadus.

Nendes valdkondades käsitleb rakenduseetika eetilisi probleeme, mis on pärit igapäevaelust, kuna see käsitleb eriti moraalsete probleemide ja nende vastuolude uurimist.

Vt ka: Kutse-eetika.

  1. Eetika ja kõlbluse seos

Kui räägime moraalist, siis peame silmas käitumisnormide kogumit, mida ühiskond tavaliselt aktsepteerib, mistõttu leiame moraali ja seaduse vahel tiheda seose, sest mainime, mis on õige või mida mitte teha.

Kui me räägime eetikast, siis räägime selle asemel ühiskonna erineva moraali, vaadete mõtisklustest. Seetõttu koosneb eetika moraali ja ka seaduste kriitilisest suhtumisest .

Veel: Moraal.

Huvitavad Artiklid

PowerPoint

PowerPoint

Selgitame, mis on kuulus esitluste loomise programm PowerPoint. Selle ajalugu, funktsioonid ja eelised. PowerPoint pakub esitluste loomiseks mitmeid malle. Mis on PowerPoint? Microsoft PowerPoint on arvutiprogramm, mille eesmärk on teha slaididena esitlusi . Võiks öelda, et selle programmi kolm peamist funktsiooni on: sisestage tekst ja andke sellele redaktori kaudu soovitud vorming, sisestage ja muutke pilte ja / või graafikat ning näidake libiseb kindla süsteemiga pidevalt, see funktsioon on Power Pointile kõige iseloomulikum. Power

Õige eesmärk

Õige eesmärk

Selgitame teile, mis on objektiivne õigus ja millised on selle omadused. Lisaks näited ja erinevused subjektiivse õigusega. Objektiivne õigus sisaldab norme, mille täitmise eest vastutab riik. Mis on õige eesmärk? Objektiivse õigusega mõistetakse reeglite, määruste ja seaduste kogumit, mis näevad ette kohustuse , see tähendab, et nad kehtestavad olukorra või konkreetsete isikute suhtes seadusliku käitumise või resolutsiooni. Need on juriid

Paigutus

Paigutus

Selgitame, mis on paigutus, mis on selle tähendus ja erinevad valdkonnad, milles seda jaotusskeemi saab kasutada. Paigutus on asja või projekti eelnev kavandamine. Mis on paigutus ? Kui räägime `` paigutusest ' ' (ingliskeelne laen), `` paigutusest ', siis viidame elementide jaotusskeemile formaati või kujundust . See

Patriarhaat

Patriarhaat

Selgitame, mis on patriarhaat, ja mõned näited sellest terminist. Lisaks selle sarnasused matriarhaadiga. Meeste domineerimist naiste üle võib näha kõigis valdkondades. Mis on patriarhaat? Patriarhaat on kreekakeelne termin ja tähendab etümoloogiliselt "vanemate valitsust". Praegu kasutatakse seda mõistet nende ühiskondade tähistamiseks, kus Meestel on võim naiste üle. Patriarhaal

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on sooline võrdõiguslikkus ja millised on selle inimõiguse eesmärgid. Lisaks, miks see on nii oluline? Sooline võrdõiguslikkus otsib tasakaalustatust mõlema soo suhtes. Mis on sooline võrdõiguslikkus? Sooline võrdõiguslikkus (või sooline võrdõiguslikkus) tähendab nii meeste kui ka naiste võrdset väärikuse hindamist. See termin tähis

Filmikunst

Filmikunst

Selgitame teile, mis on kinematograafia ja mida see kunstitehnika tähendab. Lisaks kinematograafia ajalugu ja omadused. Erinevalt fotograafiast saate taasesitada liikumist ja isegi heli. Mis on kinematograafia? Filmikunst, mida nimetatakse ka kinoks , on liikuvate piltide jäädvustamise, salvestamise ja edastamise tehnika ja kunst , mis sageli on varustatud kuuldeaparaadiga. S