• Tuesday August 3,2021

Eetika

Selgitame teile, mis on eetika kui moraalse käitumise teadus ja mis on eetika eri tüübid. Eetika ja kõlbluse seos.

Eetika analüüsib inimeste vabatahtlikke tegusid.
  1. Mis on eetika?

Eetika on filosoofia haru, mis on pühendatud inimese käitumise analüüsimisele ja paralleelselt moraali uurimisele ja viisi leidmisele selle hindamiseks. Mõiste tica päritolu on kreeka keeles, see tuleneb sõnast ethikos, mis tähendab tegelaskuju .

Eetikat võib määratleda kui moraalse käitumise teadust, sest ühiskonna ammendava analüüsi abil on kindlaks tehtud, kuidas kõik liikmed (peaksid hüpoteetiliselt rääkima) käituma talle.

Tuleb märkida, et eetika ei ole sunniviisiline, kuna kuna üksikisiku suhtes ei kehtestata seaduslikke sanktsioone (muidugi pole eetilisi seadusi), edendatakse isereguleerimist seada kõigile ühiselt standardid .

Eetikal on mitu haru, milles see jaguneb:

  • Normatiivne eetika

Normatiivne eetika, mis rõhutab selle eesmärki, öeldes, mida tuleks inimese jaoks heaks või halvaks pidada . See on pühendatud sotsiaalsete normide väljatöötamisele ja hilisemale kujundamisele, välistades nende jälgimise ja / või järgimise.

Inimlikke tegusid on võimalik klassifitseerida õigeteks ja ebaõigeteks ilma eelarvamusi arvestamata, inimese käitumine või tegevus on piisav või ebapiisav, ükskõik miks. Räägime teooriatest, mida uuritakse näiteks moraalse aksioloogia või deontoloogia abil.

  • Rakendusetika

Rakendusetika on tänapäevase filosoofia üks kõige aktuaalsemaid valdkondi, kus mõtiskletakse normide aluse üle . Need, kes on spetsialiseerunud rakenduseetika uurimisele ja teostamisele, töötavad muu hulgas sellistes valdkondades nagu bioeetika, keskkonnaeetika, eetiline inseneriteadus.

Nendes valdkondades käsitleb rakenduseetika eetilisi probleeme, mis on pärit igapäevaelust, kuna see käsitleb eriti moraalsete probleemide ja nende vastuolude uurimist.

Vt ka: Kutse-eetika.

  1. Eetika ja kõlbluse seos

Kui räägime moraalist, siis peame silmas käitumisnormide kogumit, mida ühiskond tavaliselt aktsepteerib, mistõttu leiame moraali ja seaduse vahel tiheda seose, sest mainime, mis on õige või mida mitte teha.

Kui me räägime eetikast, siis räägime selle asemel ühiskonna erineva moraali, vaadete mõtisklustest. Seetõttu koosneb eetika moraali ja ka seaduste kriitilisest suhtumisest .

Veel: Moraal.

Huvitavad Artiklid

Emaplaat

Emaplaat

Selgitame, mis on emaplaat ja selle peamised funktsioonid. Lisaks olemasolevad tüübid, nende osad ja kuidas seda tuvastada. Emaplaat on arvutisüsteemi peamine integreeritud trükkplaat. Mis on emaplaat? Andmetöötluses on emaplaat, põhiplaat, emaplaat, emaplaat (inglise keeles: muud tahvlid ) arvutisüsteem , mille külge kinnitatakse ülejäänud arvuti komponendid. Seetõttu o

Selgrootud loomad

Selgrootud loomad

Selgitame teile, millised on selgrootud loomad ja kuidas neid loomi klassifitseeritakse. Lisaks näited selgrootutest. Selgrootud moodustavad 95% teadaolevatest elusliikidest. Mis on selgrootud loomad? Selgrootute loomadena tuntakse kõiki loomariigi liike, kellel pole notokordio- või seljaaju, selgroogu ega liigendatud sisemist luustikku. S

Elektrostaatiline

Elektrostaatiline

Selgitame teile, mis on elektrostaatiline olemus, uurimisteemad, millele see füüsikaharu keskendub, ja millised on elektrostaatilised nähtused. Esteetiline elekter on elektrostaatilise uurimise objekt. Mis on elektrostaatiline? Seda tuntakse kui elektrostaatilist füüsikaharu, mis uurib kehades tekkivat mõju nende elektrilaengute tagajärjel või mis on sama, laengute käitumine elektriline tasakaalusituatsioonis. Nimetat

Väärtpaberite tüübid

Väärtpaberite tüübid

Selgitame teile, mis tüüpi väärtused eksisteerivad nii sotsiaalselt kui ka universaalselt ja konkreetsetes valdkondades. Lisaks iga tüübi omadused. Väärtused näitavad, mida kultuur väärtuslikuks peab. Mis tüüpi väärtused on? Väärtustest rääkides viitame objektide või subjektide omadustele ja omadustele, mida kogu inimühiskond peab väärtuslikuks , st mida ta peab väärtustamiseks, et neid kaitsta, julgustada ja korrata. Väärtused võivad olla v

Analooggeomeetria

Analooggeomeetria

Selgitame teile, mis on analüütiline geomeetria, selle ajalugu, omadused ja kõige olulisemad valemid. Lisaks selle erinevad rakendused. Analüütiline geomeetria võimaldab graafiliselt esitada matemaatilisi võrrandeid. Milline on analüütiline geomeetria? Analüütiline geomeetria on matemaatikaharu, mis on pühendatud geomeetriliste kujundite ja nende vastavate andmete (nt alad, kaugused, ruumalad, punktid) põhjalikule uurimisele . ristmik, ka

Sõna

Sõna

Selgitame, mis on Word ja mis on selle mõiste tähendus. Lisaks lugu selle tarkvara erinevate versioonidega. Word viitab üldiselt tekstitöötlustarkvarale. Mis on Microsoft Word? Microsoft Word on Microsofti välja töötatud tekstitöötlustarkvara . Selle pakutavate mitmete toimingute ja võimaluste hulgas on veeriste muutmine, kasutatav allikas, värvi lisamine, ortograafiliste vigade parandamine jne Veel: Mis on Microsoft Word? Sõna tähen