• Sunday September 25,2022

Teadmiste teooria

Selgitame teile, mis on filosoofias teadmiste teooria. Lisaks, mis on teadmine ja selle erinevad määratlused.

Teadmisteooria uurib, millised mehhanismid võimaldavad teadmisi.
  1. Mis on teadmiste teooria?

Teadmiste teooria on filosoofia haru, mis on keskendunud inimese teadmiste uurimisele . Sõltuvalt konkreetsest akadeemilisest vaatenurgast võib seda terminit pidada gnoseoloogia sünonüümiks, mis on pühendatud teadmiste olemuse, nende päritolu ja piiride uurimisele.

Muudel juhtudel võib seda kasutada epistemoloogia sünonüümina, mis keskendub teadmiste omandamise ajalooliste, psühholoogiliste või sotsioloogiliste tingimuste uurimisele, samuti strateegiad, mida kasutatakse selle õigustamiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

Inimteadmised on teema, millele on võimalik pöörduda paljude võimalike külgede kaudu ja mille olemust on raske mõista, ehkki palju lihtsamini liigitatavat. Sel moel kajastab teadmiste uurimine ühelt poolt nende omadusi ja välimuse tingimusi .

Teisest küljest tellib see distsipliin teadmiste oma piirangute, vorminõuete või mehhanismide alusel, mida me kasutame nende kinnitamiseks ja usuteadmiste eristamiseks fantaasiast või veast.

Seega on võimalik rääkida näiteks teaduslikest teadmistest, kui neid juhivad teadusliku meetodi nõudmised; teoloogiliste teadmiste kohta, kui tegemist on teadmistega religioossete kohta; kunstiteadmiste omandamine, kui need on omandatud tänu inimestele teadaolevatele annetele ja esindamismehhanismidele.

Võimalus neid eristada, järjestada ja skemeerida neid justkui konkreetseteks objektideks on teadmiste teooria tulemus.

See võib teid teenida: Epistemoloogia

  1. Mis on teadmine?

Üldiselt peame teadmiste all silmas:

  • Faktid või teave, mille inimene omandab kogemuste või hariduse kaudu ja tänu kelle arusaamisele on ta võimeline viitama konkreetsele reaalsuse küsimusele.
  • Intellektuaalne sisu, mille inimene võib koguneda teadmisteala, konkreetse teema või kogu universumi jaoks.
  • Mis tahes tüüpi kognitiivne kindlus, mis vastab küsimustele, mis, kuidas, millal? ja kus?

Sama määratlus selle kohta, mis on teadmine, on juba osa teadmistest ja seetõttu ka distsipliinidest, mis seda uurivad.

Teatud teadmisvorme on väärtustatud rohkem kui teisi igal ajaloo ajastul, nagu keskajal oli religioon või nagu tänapäeval on postindustriaalne teadlane. Selle taustal põhinev filosoofiline küsimus, mis on teadmised, esitab meile endiselt väljakutse ja annab meile palju mõelda.

Jätka teemaga: Mõte


Huvitavad Artiklid

Tehnoloogia

Tehnoloogia

Selgitame, mis on tehnoloogia ja milliseid tehnoloogia tüüpe saame tuvastada. Nende teadmiste päritolu ja areng. See tehnoloogia hõlmab robotite loomist korduvate toimingute automatiseerimiseks. Mis on tehnoloogia? See tehnoloogia on mõistete ja teadmiste kogum, mida kasutatakse täpse eesmärgi saavutamiseks , mis viib inimese konkreetse probleemi lahendamiseni või mõne tema vajaduse rahuldamiseni. See on

Viide

Viide

Selgitame, mis on viide, valdkonnad, milles seda kasutatakse, ja erinevad kasutusviisid. Lisaks mõned selle mõiste sünonüümid. Viide toimib, asendades asjad sõnadega. Mis on viide? Viide osutab lingvistilise väljendi, näiteks sõna või fraasi vahelisele seosele selle korrelatsiooniga reaalses maailmas, st selle referent See on keele põhisuhe, mis toimib sõnade asendamise teel , mistõttu võime selle asemel, et olla, rääkida sellest, mida pole või mida ei eksisteeri hädaldage kõik žestidega. Viited on ka tähis

Amensalism

Amensalism

Selgitame, mis on amensalism, ja mõned näited sellest bioloogilisest suhtest. Lisaks see, millest koosneb kommensalism. Amensionalismis on kahjustatud inimene tavaliselt kõige väiksem. Mis on amensalism? Amensalism on bioloogiline suhe, mis on loodud kahe organismi vahel ja milles üks takistab teisel kasvamast ja areneda (või isegi ellu jääda). Amensi

Vereringesüsteem

Vereringesüsteem

Selgitame, mis on vereringesüsteem ja selle peamised funktsioonid. Lisaks sellele koostisosad ja selle võimalikud haigused. Vereringesüsteem võimaldab erinevate toitainete ülekandmist. Mis on vereringesüsteem? "Vereringesüsteem" või "vereringesüsteem" on keeruline sisemine transpordimehhanism, millel on erinevatel mõõtmetel elusolendite keha ja mis võimaldab teisaldada erinevaid toitaineid, regulatiivseid aineid, kaitsemehhanisme, mis mikroorganismid ja muud põhiained kogu organismis, samuti toksiinide, metaboolsete kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumine nende kõrvaldamis

Laine

Laine

Selgitame, mis on laine ja millised lainetüübid on olemas. Lisaks, millised on selle osad ja kuidas see nähtus võib levida. Lained tekivad aine võnkumiste ja vibratsioonide tõttu. Mis on laine? Füüsikas on see tuntud kui energia (ja mitte massi) leviku kosmoses levimise "levik" mõned selle füüsikalistest omadustest, näiteks tihedus, rõhk, elektriväli või magnetväli. See nähtus või

Keelefunktsioonid

Keelefunktsioonid

Selgitame, mis on keele funktsioonid, mis elemendid sellel on ja mõned selle omadused. Keelefunktsioonid näitavad inimkeele piire ja võimalusi. Millised on keele funktsioonid? Keele funktsioone mõistetakse kui erinevaid ülesandeid, millega inimene keelt kasutab , see tähendab kommunikatiivseid eesmärke, millega ta seda kognitiivset ja abstraktset vahendit kasutab. See o