• Monday January 17,2022

Teoloogia

Selgitame teile, mis on teoloogia ja mis on selle teaduse õppeharud. Lisaks suurepärased teoloogid ja teoloogilised dokumendid.

Teoloogia tähendus võiks viidata laiemalt Jumala uurimisele.
  1. Mis on teoloogia?

Teoloogia on Jumala uurimine või põhjendamine . See on teadus, mille ülesandeks on uurida teadmiste kogumit, mis on seotud jumaliku, Jumalaga. Sõna teoloogia kasutas vabariigis esimest korda Plat n.

Sõna teoloogia tuleneb kreekakeelsest sõnast theos, mis kirjeldab Jumalat; ja logod, mis tõlkes on . Seetõttu võiks teoloogia tähendus viidata laiemalt Jumala uurimisele.

Teoloogia mõiste või mõiste hõlmab kõike, mis on seotud Jumala või jumaliku teadmisega . Ja selle kasutamise kohta on Platoni Vabariigis olnud rekord, mis kirjeldas seda jumaliku olemuse mõistliku mõistmise kirjeldamiseks. Kuid alles Arist teles aegadel, mil see termin oli pisut täpsem ja selle mitmekesisematel juhtudel kasutati teoloogia mõistet.

Teoloogiat nimetas ta enne filosoofia sündi mõtlejate mütoloogiliseks mõtteviisiks . See nimiväärtus oli irooniline ja pejoratiivne. Kuid siis kasutati sõna teoloogia filosoofia kõige olulisema haru nimetamiseks, mida hiljem hakatakse nimetama metafüüsikaks.

Püha Augustinus oli Marco Terencio Varrist inspireeritud kasutama loodusliku teoloogia mõistet tõelisena ja asunud seda uurima, et lõpuks kirjutada Theological Summary, näiteks tähendas see tolle aja suurepärast dokumenti religioonide mõistmiseks.

Vt ka: Metafüüsika.

  1. Katoliku teoloogia

Katoliku teoloogia põhineb pühadel pühakirjadel, traditsioonidel ja magisteriumil.

Seda tüüpi teoloogiat arendatakse kristlikes kirikutes, mida nimetatakse katoliiklikuks. Seda kasutatakse Jumala ja inimese suhete uurimiseks, tuginedes pühadele pühakirjadele, traditsioonidele ja magisteriumile.

Katoliku teoloogia üks silmapaistvaid tunnuseid on selle süstematiseerituse tase ja sellega käsitletud probleemid kirjeldavad vajadust uuendada kiriku kui koha, kus Kristus ise on, mainet.

Öeldu teeb lihtsate sõnadega ettepaneku, mille eest tuhanded teoloogilised uurijad aastaid vastutasid: kirik kui päästetööde kogukond ja kontakt Jumalaga, mitte kui institutsioon, mis eemaldaks olevusi Jumala maast.

  1. Katoliku teoloogia harud

Põhiteoloogia: distsipliin, mis vastutab teoloogia uurimise ja õpetamise eest.

Dogmaatiline teoloogia: See vastutab dogmade, st kristliku usu teoreetiliste tõdede uurimise eest. Ta rõhutab sensoorsetest arusaamadest kõrgema ettepaneku tähtsust, rääkides usust.

Vaimne teoloogia: Selle eesmärk on vaimne elu, pühadus ja usu tundmine pühakute vaimse kogemuse kaudu antud tunnistuste kaudu. Selles kasutatakse kõigepealt pühakirju, mida peetakse kirjutatuks andmetega, mida Jumal tahtis inimestel lasta jälgida, samuti palveid ja palveid, mille kaudu jõuda jumalani. Teiseks kasutab see ka traditsioone ja tõlke - Magisteriumit -, kes vastutavad Pühakirja tähenduste avastamise eest. Ja lõpuks uurige kirjutisi, mis mõned pühakud on maa peale jätnud, mis on tunnistus nende uurimistööst ja vaimsetest kohtumistest Jumalaga.

Pastoraalne teoloogia: see vastutab kiriku kui institutsiooni ja seda moodustavate ülejäänud meeste ja ustavate meeste vahelise suhtluse kajastamise eest. Seda tehakse jumalike tõdede kuulutamise ja pideva katehheesi kaudu. Samuti on sakramentide ja pastoraalse tegevuse kaudu kohustatud tegutsema usklike inimeste igapäevaelus. Täpsemalt mõelge usu ärkamisele ja selle pidevale kujunemisele; sakramentaalne ja liturgiline elu; vaimne tähelepanu usklikele, samuti erilise tähelepanu pööramine erivajadustega inimestele, näiteks haigetele, eakatele, sõltuvusse sattunud ja tõrjutud inimestele. Inimõiguste, rahu ja sotsiaalse õigluse taotlemisel pöörake erilist tähelepanu misjonärimõõtmele ja missioonikutsele.

Pastoraalses teoloogias on misjonäride jutlustamise uurimise ja läbiviimise haru , ressurss, mida Kristus ise kasutas omal ajal kahte tüüpi auditooriumide poole ja mis püsib kuni päevani tänapäeval on võimalus käsitleda kahte tüüpi publikut, mis tänapäeval olemas on.

Üks on mõeldud uutele inimestele, uskumatumatele, kes veel ei kuulu kristlikku usku; ja teine, ustavate inimeste koguduse poole, mis on juba usklike inimeste ridades. See paneb meid nimetama veel ühte pastoraalse teoloogia alaharu, kus kehtivad mõned avaliku esinemise retoorika ja kunsti üldpõhimõtted, see tähendab, et pühade pühakirjade kuulutamine, üldiselt preestrite ja pastorite ülesanne, on jutlustes ja pühapäevahommikutes homoseksuaalne.

Jutluste ja religioossete diskursuste uurimine koos nende koostise ja sisuga on selle teoloogia haru peamine uurimisobjekt. Omakorda võib homilica raames välja tuua erinevusi evangeelsete homoloogide ja katoliku hemilitika vahel, mis põhinevad näiteks autol Küsimuse pidulik iseloom - tema kodune - katoliku kirikus, kus vaid preestrid või volitatud isikud - näiteks püsivad ikoonid - missa jutlused saavad seda teha. Teisalt võib evangeelses kirikus olla jutlustajaks nii pastori kui ka mõne muu koguduse liikme eest, ilma et oleks vaja seda ülesannet täita.

  1. Suurepärased teoloogid

Praegu on palju teoloogiast rääkivaid dokumente, mis selgitavad kindlalt, millised on teaduse ja selle uurimismeetodite alused. Palju aega veedetud, mitu tundi uurimistööd, palveid ja vaimset elu usu ja kõige selle integreerimise selgitamiseks.

Mõned selle kuulsamad autorid ja kellelt me ​​nende teadustööst ikkagi koopiaid saame: Alberto Magno, San Agustän Hipona, Santo Tom's Aquino, Juan Cris stomo Jertrimo de Estrid n, San Francisco de Sales, Gregorio Magno ja üks meie ajale väga lähedane, Joseph Ratzinger, see tähendab paavsti keiser Benedictus XVI.

  1. Teoloogilised dokumendid

CCE moodustavad paavst - katoliku kiriku maksimaalne autoriteet - ja piiskopid.

Väga olulise teoloogilise dokumendina ja üldkasutatava valdkonnana, mida katoliikluses kõik peavad tsiteerima ja sellega konsulteerima , leiame katoliku kiriku CCE, Cathechismus Catholicicae Ecclesiae või katekismuse, mis paljastab, hoolitseb ja üksikasjalikult katoliiklik kiriklik õpetus, mida valgustavad püha kiri, apostlite traditsioon ja kiriklik magisterium, mis on moodustatud kiriku paavsti maksimaalsest autoriteedist Katoliku - ja temaga osaduses olevad piiskopid.

Selle katekismuse kirjutamine oli koos teiste väga oluliste dokumentidega Vatikani Teise Kirikukoguga algatatud katoliku kiriku uuendamise tulemus, millest said kiriku kohta viitetekstid, mis on kiriku jaoks väga olulised Selle lugu. Kirjutamiseks kutsuti kokku piiskoppide teoloogia ja katehheesi eksperdid, et tugevdada nõukogus osalevate piiskoppide teadmisi.

Selle katekismuse väljatöötamisel - milleks kulus umbes kuus aastat - osalesid kõik Vatikani Teise Kirikukogu liikmed ja kogu piiskopkond tegi koostööd, jagades usku kõigi inimestega, kes moodustavad Kirik

Huvitavad Artiklid

Sõltuvad ja sõltumatud muutujad

Sõltuvad ja sõltumatud muutujad

Selgitame, millised on sõltuvad ja sõltumatud muutujad ning nendevaheline seos. Lisaks kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed muutujad. Kehakaal on tavaliselt toidust sõltuv muutuja. Sõltuvad ja sõltumatud muutujad Muutujad on sümbolid, mis tähistavad teatud tüüpi suurust või määramatut tegurit, see tähendab, et see võib varieeruda, kuid see pole fikseeritud. Selles mõtte

Sisseränne

Sisseränne

Selgitame teile, mis on sisseränne, millised on selle põhjused ja erinevused väljarände osas. Riigid, kus on rohkem sisserändajaid ja väljarändajaid. Sisseränne on üks olulisemaid muutuste ja kultuurilise mitmekesisuse allikaid. Mis on sisseränne? Sisseränne on teatud tüüpi inimeste ümberasustamine (see tähendab rände liik), mille käigus teise riigi või nende teise piirkonna inimesed sisenevad antud ühiskonda . Teisisõnu on tege

Püssirohi

Püssirohi

Selgitame, mis on püssirohi, kuidas see oli tema leiutis ja millised olid selle tagajärjed. Püssipulbri liigid, koostis ja kasutusala. Püssirohi on esimene ajaloos teadaolev lõhkekeha. Mis on püssirohi? Seda tuntakse keemiliste elementide seguna, millel on lõõmavad omadused , see tähendab kiiret põlemist ilma plahvatuseta, millel on madal leek. kiirus S

Suveräänsus

Suveräänsus

Selgitame teile, mis on suveräänsus ja mis on muu hulgas selliste autorite nagu Jean Bodin järgi mõiste suverään. Suveräänsus on riikidele iseloomulik. Mis on suveräänsus? Suveräänsuse kontseptsiooni seostati üldiselt poliitilise teooria ulatusega . Autorid, nagu Hobbes, Rousseau, Locke, Bodin, on paljude hulgas pühendanud suure osa oma tööst kas otsesõnu või mitte. Suveräänsuse all

Optika

Optika

Selgitame teile, mis on optika, selle ajalugu, mõju teistele teadustele ja kuidas erinevad füüsikaline, geomeetriline ja kaasaegne optika. Optika uurib valguse omadusi ja nende kasutamist. Mis on optika? Optika on füüsika haru, mis on pühendatud nähtava valguse : selle omaduste ja käitumise uurimisele. Samuti

Pulss

Pulss

Selgitame teile, mis on südame pulss, mis on üks olulisemaid elulisi tunnuseid. Kuidas ja kus seda mõõdetakse? Pulsatsiooni normaalväärtused. Sõltuvalt vanusevahemikust täheldatakse erinevaid eeldatavaid parameetreid. Mis on pulss? Pulss on arteriaalne liikumine, mille tekitavad südamelöögid kaart acos ja see toimib selle mõõtmisena. Need on süd