• Monday September 20,2021

Tehnika

Selgitame teile, mis on tehnika ja millised on selle omadused. Lisaks selle ajalugu, näited ja seda tüüpi tehnikad olemas.

Iga kunstnik saab oma töö loomiseks valida erinevate tehnikate vahel.
  1. Mis on tehnika?

Tehnilise sõnaga (kreeka keelest t khn , arte, ex officio ) viitame tavaliselt reeglite, protseduuride ja / või protokollide komplektile, mida rakendatakse konkreetse ja konkreetse eesmärgi saavutamiseks . Seda mõistet saab rakendada erinevates valdkondades, alates kunstist, informaatikast ja spordist, lõpetades teaduse ja praktiliselt kõigi inimtegevustega.

Neid tehnikaid iseloomustab praktikale ja pidevale treeningule toetumine . Nad nõuavad teatud tüüpi oskusi ja võimeid, olgu need intellektuaalsed, füüsilised või muud; samuti spetsiaalsete tööriistade kasutamine.

See tähendab, et konkreetse tehnika valdkonda saab praktika kaudu ja sobivate materjalide abil edasi anda, ehkki eesmärgi saavutamine ilma nendeta on võimalik, rakendades n loovust ja leidlikkust.

Lisaks on tehnika kontseptsioon seotud tehnoloogiaga, mis on tehnika teaduslik uurimine ja täiustamine.

See võib teid teenida: kujutav kunst

  1. Tehnika ajalugu

Alates eelajaloost oleme välja töötanud tööriistade ehitamise ja kasutamise tehnikad.

Tehnika on inimese ja mõne kõrgema primaadi ainuõiguslik võime, mis on arusaadav ja võimaldab kasutada lihtsaid tööriistu. Inimkonna puhul on aga tehnika sajandite jooksul muutunud, alustades eelajaloolise inimkonna litilistest tööriistadest, iidsete metallide tööga.

Inimtehnika muutub koos teaduse arengu ja teadmiste kogunemisega niikaugele, et mõlemad distsipliinid annavad tagasisidet ja soodustavad nende innovatsiooni. Nii on võimalik luua uusi tööriistu, mis võimaldavad omakorda uusi avastusi jne. See teaduslik-tehniline paar on tehnoloogia.

  1. Tehnika tüübid

Meetodeid võib olla tuhandeid, sõltuvalt konkreetsest valdkonnast, millele nad viitavad. Me võime rääkida: uurimistööst, õppest, õpetamisest, esemete valmistamisest, kunstilisest, sporditehnikast ja hiiglaslikust jne. Ühe või teise tehnika valik sõltub eelnevalt seatud eesmärgist.

  1. Näited tehnikatest

Spordis on tehnika täiustamiseks vajalik treenimine.

Mõned näited tehnikatest on järgmised:

  • Jalgpalli tehnikad Metoodika, mida jalgpallur või nende meeskond selle spordiala harrastamisel järgib, on teada ja sõltuvalt selle tõhususest võib see tähendada suuremat või väiksemat edu.
  • Õppe tehnikad See on nimetus uurimismetoodikast, teadmiste säilitamisest ja assimilatsioonist, mille õpilane või mitu neist rakendab, et rohkem ja paremini õppida. Sõltuvalt valitud valikust võib kasutada mõnda või muud tegevust, näiteks kokkuvõtteid, näitusi jne.
  • Skulpturaalsed tehnikad Nad osutavad skulptuuri, st skulptuuri valmistamise viisidele. Kunstnikud kasutavad neid sõltuvalt kasutatud vahenditest ja materjalidest, samuti samm-sammult protseduurist konkreetse stiili skulptuuri saamiseks.
  • Lugemisvõtted Seega nimetame erinevaid protokolle, mille abil on võimalik lugeda, püüdes seda üldiselt teha kiiremini ja kiiremini, nagu kiirlugemise meetodite puhul või lihtsalt selleks, et lugeja säilitaks loetud võimaluste piires võimalikult palju.
  • Ülekuulamistehnikad Politsei viib neid läbi teabe hankimisel kinnipeetud või vahi all olevatelt kurjategijatelt. Mõned tehnikad võivad olla humaansemad kui teised ja seetõttu on mõned legaalsed ja teised mitte, kuid need ei lakka tehnikast.

Jätka teemaga: analüüs


Huvitavad Artiklid

Füsioloogia

Füsioloogia

Selgitame teile, mis on füsioloogia ja selle teaduse mõned peamised omadused. Lisaks olemasolevad füsioloogia tüübid. Füsioloogia keskendub oma uurimisel elusolendite organitele ja nende funktsioonidele. Mis on füsioloogia? Füsioloogia (kreeka füsioloogiast , looduse tundmine) on teadus, mille ülesandeks on elusolendite funktsioonide tundmine ja analüüsimine . Teiste täp

Lugu

Lugu

Selgitame, mis on lugu ja mis oli nende lugude päritolu. Väärtuste edasiandmine ja loo omadused. Loo eesmärk on saavutada lugejale silmatorkav mulje. Mis on lugu? Lugu on teatud tüüpi kirjanduslik jutustus, millel võib olla üks autor või mitu , lugu, mis on koostatud järjestikuste faktide jutustamise kaudu, võib olla põhineb tegelikel sündmustel või võib olla ka fiktiivne (autori leiutatud) . Termin pärine

Onomatopoeia

Onomatopoeia

Selgitame teile, mis on onomatopoeia on, kuidas seda keelelist esitust ja loomade onomatopoeiat saab klassifitseerida. Autonoomiat kasutatakse sageli lastekirjanduses. Mis on onomatopoeia? Looduslike või mitte-diskursiivsete helide keelelist esitust sõnadega nimetatakse "autonoomiaks" . See tähendab sõnade moodustamist keeles ise, et jäljendada teatud mitteverbaalseid helisid, näiteks loomade helisid, loodusnähtusi, lööke, seadmeid jne. Autonoo

Eetika

Eetika

Selgitame teile, mis on eetika kui moraalse käitumise teadus ja mis on eetika eri tüübid. Eetika ja kõlbluse seos. Eetika analüüsib inimeste vabatahtlikke tegusid. Mis on eetika? Eetika on filosoofia haru, mis on pühendatud inimese käitumise analüüsimisele ja paralleelselt moraali uurimisele ja viisi leidmisele selle hindamiseks. Mõiste t

OSI mudel

OSI mudel

Selgitame teile, mida OSI mudelit arvutivõrkudes kasutatakse ja kuidas see töötab. Lisaks sellele, milleks see on mõeldud ja millised on selle kihid. OSI mudel võimaldab suhelda erinevate arvutivõrkude vahel. Mis on OSI mudel? OSI mudel (lühend ingliskeelsest lühendist: Open Systems Interconnection , st Internconnection of Open Systems ) on võrdlusmudel arvutivõrgud või arvutivõrgud. See loodi

Päikesevalgus

Päikesevalgus

Selgitame, mis on päikesevalgus, mis on selle päritolu ja koostis. Lisaks, miks on selle riskid ja eelised nii olulised. Maa saab oma ekvatoriaalpiirkondades umbes 4000 tundi päikesevalgust aastas. Mis on päikesevalgus? Me kutsume päikesevalgust meie päikesesüsteemi kesktähe Päikese kogu elektromagnetilise kiirguse spektriks . Selle o