• Tuesday November 24,2020

Tehnika

Selgitame teile, mis on tehnika ja millised on selle omadused. Lisaks selle ajalugu, näited ja seda tüüpi tehnikad olemas.

Iga kunstnik saab oma töö loomiseks valida erinevate tehnikate vahel.
  1. Mis on tehnika?

Tehnilise sõnaga (kreeka keelest t khn , arte, ex officio ) viitame tavaliselt reeglite, protseduuride ja / või protokollide komplektile, mida rakendatakse konkreetse ja konkreetse eesmärgi saavutamiseks . Seda mõistet saab rakendada erinevates valdkondades, alates kunstist, informaatikast ja spordist, lõpetades teaduse ja praktiliselt kõigi inimtegevustega.

Neid tehnikaid iseloomustab praktikale ja pidevale treeningule toetumine . Nad nõuavad teatud tüüpi oskusi ja võimeid, olgu need intellektuaalsed, füüsilised või muud; samuti spetsiaalsete tööriistade kasutamine.

See tähendab, et konkreetse tehnika valdkonda saab praktika kaudu ja sobivate materjalide abil edasi anda, ehkki eesmärgi saavutamine ilma nendeta on võimalik, rakendades n loovust ja leidlikkust.

Lisaks on tehnika kontseptsioon seotud tehnoloogiaga, mis on tehnika teaduslik uurimine ja täiustamine.

See võib teid teenida: kujutav kunst

  1. Tehnika ajalugu

Alates eelajaloost oleme välja töötanud tööriistade ehitamise ja kasutamise tehnikad.

Tehnika on inimese ja mõne kõrgema primaadi ainuõiguslik võime, mis on arusaadav ja võimaldab kasutada lihtsaid tööriistu. Inimkonna puhul on aga tehnika sajandite jooksul muutunud, alustades eelajaloolise inimkonna litilistest tööriistadest, iidsete metallide tööga.

Inimtehnika muutub koos teaduse arengu ja teadmiste kogunemisega niikaugele, et mõlemad distsipliinid annavad tagasisidet ja soodustavad nende innovatsiooni. Nii on võimalik luua uusi tööriistu, mis võimaldavad omakorda uusi avastusi jne. See teaduslik-tehniline paar on tehnoloogia.

  1. Tehnika tüübid

Meetodeid võib olla tuhandeid, sõltuvalt konkreetsest valdkonnast, millele nad viitavad. Me võime rääkida: uurimistööst, õppest, õpetamisest, esemete valmistamisest, kunstilisest, sporditehnikast ja hiiglaslikust jne. Ühe või teise tehnika valik sõltub eelnevalt seatud eesmärgist.

  1. Näited tehnikatest

Spordis on tehnika täiustamiseks vajalik treenimine.

Mõned näited tehnikatest on järgmised:

  • Jalgpalli tehnikad Metoodika, mida jalgpallur või nende meeskond selle spordiala harrastamisel järgib, on teada ja sõltuvalt selle tõhususest võib see tähendada suuremat või väiksemat edu.
  • Õppe tehnikad See on nimetus uurimismetoodikast, teadmiste säilitamisest ja assimilatsioonist, mille õpilane või mitu neist rakendab, et rohkem ja paremini õppida. Sõltuvalt valitud valikust võib kasutada mõnda või muud tegevust, näiteks kokkuvõtteid, näitusi jne.
  • Skulpturaalsed tehnikad Nad osutavad skulptuuri, st skulptuuri valmistamise viisidele. Kunstnikud kasutavad neid sõltuvalt kasutatud vahenditest ja materjalidest, samuti samm-sammult protseduurist konkreetse stiili skulptuuri saamiseks.
  • Lugemisvõtted Seega nimetame erinevaid protokolle, mille abil on võimalik lugeda, püüdes seda üldiselt teha kiiremini ja kiiremini, nagu kiirlugemise meetodite puhul või lihtsalt selleks, et lugeja säilitaks loetud võimaluste piires võimalikult palju.
  • Ülekuulamistehnikad Politsei viib neid läbi teabe hankimisel kinnipeetud või vahi all olevatelt kurjategijatelt. Mõned tehnikad võivad olla humaansemad kui teised ja seetõttu on mõned legaalsed ja teised mitte, kuid need ei lakka tehnikast.

Jätka teemaga: analüüs


Huvitavad Artiklid

Analüüs

Analüüs

Selgitame, mis on analüüs, tüübid, mis eksisteerivad ja millest igaüks koosneb. Lisaks mõned näited sellest vaatlusprotsessist. Igas analüüsis saadakse järeldused ja vihjed edasiseks analüüsiks. Mis on analüüs? Sõna `analüüs ' tähendust saab tähele panna, jälgides selle päritolu, mis pärineb kreeka keelest, nt või täiesti ) y lisys ( disoluci, ruptura ): analüüsimiseks on vaja m sm ldis Head komponendid . See lahendus pole sõnasõ

Riski juhtimine

Riski juhtimine

Selgitame, mis on riskijuhtimine, millised on eri tüüpi riskid ja miks see on nii oluline. Riskihaldus tuvastab eelnevalt organisatsioonis võimalikud riskid. Mis on riskijuhtimine? Riskihaldust mõistetakse kui lähenemisviisi väljatöötamist, mis keskendub organisatsiooni või projekti võimalike ohtude tuvastamisele ja juhtimisele , ning seejärel kehtestatakse selle käivitamiseks sobivad strateegiad. Seda peeta

Evolutsioon

Evolutsioon

Selgitame teile, mis on evolutsioon ja millised on teooriad liikide arengu kohta vastavalt Darwini ja religioonile. Evolutsiooniprotsess algas ürgses meres, kus loodi esimene elu. Mis on evolutsioon? Evolutsiooni mõiste viitab seisundi muutumisele, mis annab aluse teatud uurimis- või analüüsiobjekti uueks vormiks . Olu

Heli saastatus

Heli saastatus

Selgitame, mis on helireostus, millised on selle põhjused ja tagajärjed. Lisaks, kuidas seda vältida, ja mõned näited. Kuulmisreostus on tüütu, kõrvulukustav või pidev müra. Mis on mürasaaste? Seda nimetatakse helireostuseks, akustiliseks reostuseks, kuulmisreostuseks, tüütu, kõrvulukustava või pideva müra olemasoluks, samuti levikuks. Samaaegselt li

Aeg füüsikas

Aeg füüsikas

Selgitame teile, millisele ajale lähenetakse alates füüsikast ja selle valemitest. Aeg klassikalises mehaanikas ja relativistlikus mehaanikas. Aega võib pidada muutuste objektiks olevate asjade kestuseks. Mis aeg on füüsikas? Füüsikas nimetatakse aega suuruseks, mis mõõdab ühe või mitme sündmuse kestust või eraldatust . See võimalda

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontroll

Selgitame, mis on kvaliteedikontroll ja miks see on ettevõtetele nii oluline. Lisaks kvaliteedikontrolli meetodid. Paljudel ettevõtetel on oma toodete hindamiseks spetsialiste ja masinaid. Mis on kvaliteedikontroll? Kvaliteedikontroll on iga produktiivse protsessi jaoks ülioluline protsess, kuna just selle kaudu tagatakse läbiviidavate protsesside korrektne toimimine ja tagatakse, et toodetav vastab selle vastavale Seadused ja seatud eesmärgid. Kva