• Sunday September 25,2022

Austa

Selgitame, mis lugupidamine on, näiteid ja fraase selle kaalutluse kohta. Lisaks selle sünonüümid ja seos sallivusega.

Austus on midagi, mida tuleb üksteisele anda.
 1. Mis on austus?

Kui viitame austusele, siis teeme seda kaalutluse ja hindamise vormis, mis võib olla inimese, idee või institutsiooni suhtes ja mis võib tavaliselt koosneda ühest või mitu järgmistest käitumisviisidest:

 • Pidage kinni teatud protokollidest või käitumiskoodidest.
 • Näidake sallivust, kui seda otseselt ei ole.
 • Pöörake suhtlemisel erilist tähelepanu või eelistage.
 • Pidage kinni teatud eetilistest või moraalsetest juhistest.
 • Väärtustage teiste huve.

Inimestevahelise lugupidamise tingimuseks on tavaliselt vastastikkuse põhimõtte järgimine, see tähendab, et seda tuleb üksteisele anda . Teisest küljest on ideede või institutsioonide osas võimalik, et selline lugupidamine on tolli ja traditsioonide austamise sanktsiooni tulemus.

Sel viisil on lugupidamine seotud eetiliste ja moraalsete aspektidega, aga ka sotsiaalsete ja juriidiliste aspektidega, mis määravad ära eluviisi, mida me enda jaoks rõhutame. Nimetatud käitumisjuhendi rikkumist peetakse üldiselt austuse puuduseks ja see võib vastavalt juhtumi kaalutlustele olla suurem või väiksem, tuues kaasa proportsionaalseid tagajärgi.

Ta austab olulisuse mõistet õiguslikes, filosoofilistes ja antropoloogilistes küsimustes, millel on mitmesugused suhtlusvormid ja -mehhanismid, kuid mille lõppeesmärk on Üldiselt pidage inimeste seas rahulikku ja südamlikku kooseksisteerimist. Austuse vastandiks on lugupidamatus, ebaviisakus või vägivald.

Vt ka: Kooseksisteerimise reeglid.

 1. Näited lugupidamisest

Mõned näited olukordadest, mis illustreerivad austussuhet:

 • Kui õpetaja siseneb klassi, siis õpilased seisavad ja tõusevad püsti.
 • Lapsed peaksid vanemate või nende esindajatega rääkides tähelepanu pöörama.
 • Ida kultuurides austatakse eakaid ja vanureid, kuulatakse ära nende arvamused ja käsitletakse prioriteete.
 • Hoones olevad naabrid peavad kinni normide koodeksist, mis tagab vastastikuse austuse ja väldivad seeläbi vastasseise: kuni millise ajani muusikat mängida, kuidas prügi käidelda jne.
 • Kui liikluseeskirju austatakse, aktsepteeritakse sõitu teatud viisil, mis on ühine kõigile riigi elanikele.
 • Looduse austamist saab anda niivõrd, kuivõrd me ei räpasta maastikke, me ei riku metsloomi rohkem kui peaks ning ei jahi ega raiuta valimatult.
 • Uskumusi austatakse siis, kui me ei sekku kolmandate osapoolte riitustesse ja vaimsetesse ilmingutesse ega takista neid teostamast, kuna need erinevad meie omast.
 • Elu austamine tähendab tapmist mitte.
 1. Laused lugupidamise kohta

Mõned fraasid ja ütlused lugupidamise kohta on järgmised:

 • Austage, kui soovite, et teid austataks.
 • Viisakas ei võta vaprat ära.
 • Teiste suhtes ei saa olla lugupidamist, kui neil puudub alandlikkus.
 • Teadmised annavad teile jõu, kuid iseloom annab teile austust.
 • Ilma ideede kõrgeta - ärge laske kellelgi oodata ühist austust.
 • Ei ole suuremat kaotust kui austus iseenda vastu.
 • Austus iseenda vastu juhib meie moraali; Austus teiste vastu juhendab meie teid.
 • Sa austad oma isa ja ema.
 • Austage ennast just nii, nagu soovite, et teised seda teeksid.
 1. Austuse sünonüümid

Mõned lugupidamise sünonüümid on imetlus, lugupidamine, pühendumus, jumaldamine, austamine, järgimine, kummardamine, ebajumalakummardamine, kirglikkus, austus, viisakus, protokoll, hoolitsemine, austus, au, pilk, au, järgimine, omaksvõtt, tähelepanu, kuulekus, esitamine, austus, arvestamine, aadel, väärikus, ettevaatlikkus ja austus.

 1. Austus ja sallivus

Teise inimese sallimine tähendab selle austamist.

Austus ja sallivus on omavahel tihedalt seotud mõisted. Teise inimese sallimine tähendab selle austamist, see tähendab reaktsioonide leevendamist, mida nende käitumine või ideed võivad meis tekitada, nende vaatepunkti lubamist ja võimalike eriarvamuste või erinevuste aktsepteerimist.

Seda austamise ja sallimise vahelist suhet rõhutatakse polariseeritud või sotsiaalses, poliitilises, usulises või etnilises vastasseisus keskkonnas sageli selleks, et edendada erinevatest kõlbelistest, sotsiaalsetest või vaimsetest koodeksitest kinni pidavate inimeste harmoonilisemat kooseksisteerimist ja vältida seeläbi pöördumist vägivald

Teiste ideede vaba väljendamise austamine, näiteks olenemata sellest, kas nad nõustuvad nendega või mitte, on demokraatia ja tsiviliseeritud elu oluline ja oluline tunnusjoon.

Veel: tolerants.

Huvitavad Artiklid

Poliitiline geograafia

Poliitiline geograafia

Selgitame, mis on poliitiline geograafia, mis on selle uurimisobjekt ja abiteadused. Lisaks erinevused geopoliitikaga. Poliitiline geograafia uurib kosmose ja poliitilise korralduse suhet. Mis on poliitiline geograafia? Me mõistame poliitilise geograafia järgi inimgeograafia haru, mis uurib inimpoliitilisi organisatsioone ja nende maapinna territoriaalset jaotust .

Amphora

Amphora

Selgitame, mis on amfora, mis see on ja näiteid selle retoorilise figuuri kohta. Lisaks, mis kategooria see on ja milleks seda kasutatakse. Amfora annab kirjutatud tekstile suurema ilu või väljendusjõu. Mis on amfora? Retooriline tegelane või kirjanduslik tegelane, mida kasutatakse kirjutatud teksti suuremaks iluks või väljendusjõu andmiseks ning mis koosneb sõna või mitu, lause või salmi alguses, luule korral, sõna või sünteetilise rühma puhul, proosa puhul. Seda kirjandu

Haavatavus

Haavatavus

Selgitame, mis on haavatavus ja olemasolevad haavatavuse tüübid. Lisaks sellele, kuidas haavatavustele vastu astuda. Sageli öeldakse, et haavatavad inimesed on ohus. Mis on haavatavus? Haavatavus on kvaliteet, mis valdab kedagi või midagi vigastamiseks.Kui inimene või ese on haavatav, tähendab see, et nad võivad saada vigastada või saada füüsilise või emotsionaalse vigastuse. Seda sõna

Paralleelvool

Paralleelvool

Selgitame, mis on paralleelvool ja milliseid valemeid see kasutab. Lisaks mõned näited ja mis on jadaring. Kõigi kodude elektrivõrgus kasutatakse paralleelseid vooluahelaid. Mis on paralleelvool? Kui räägime paralleelsest vooluringist või paralleelsest ühendusest , peame silmas elektriseadmete (näiteks mähised, generaatorid, takistid, kondensaatorid jne) ühendust. ) 'Pa

Toiteallikas

Toiteallikas

Selgitame, mis on toiteallikas, funktsioonid, mida see seade täidab, ja seal asuvate toiteallikate tüübid. Toiteallikad võivad olla lineaarsed või kommutatiivsed. Mis on toiteallikas? Toide või toiteallikas (inglise keeles PSU ) on seade, mis vastutab kodudesse vastuvõetava kommertsliku elektriliini vahelduvvoolu muundamise eest (220 volti Argentinas) alalisvoolu või alalisvoolu abil; mida kasutavad elektroonilised seadmed, näiteks televiisorid ja arvutid, mis varustavad komponentide vajalikku erinevat pinget, sealhulgas tavaliselt kaitse elektrivarustuse võimalike ebamugavuste, näiteks üleping

Paradigma

Paradigma

Selgitame, mis on paradigma ja milliseid erinevaid protsesse tuleb järgida. Lisaks selle määratlus keeleteaduses ja sotsiaalteadustes. Lingvistikas on paradigma väga mitmekesiste sõnade kogum ja kontekst. Mis on paradigma? Paradigma mõiste peegeldab midagi konkreetset, mis toimib eeskujuks, mida järgida . Seda