• Monday May 17,2021

Austa

Selgitame, mis lugupidamine on, näiteid ja fraase selle kaalutluse kohta. Lisaks selle sünonüümid ja seos sallivusega.

Austus on midagi, mida tuleb üksteisele anda.
 1. Mis on austus?

Kui viitame austusele, siis teeme seda kaalutluse ja hindamise vormis, mis võib olla inimese, idee või institutsiooni suhtes ja mis võib tavaliselt koosneda ühest või mitu järgmistest käitumisviisidest:

 • Pidage kinni teatud protokollidest või käitumiskoodidest.
 • Näidake sallivust, kui seda otseselt ei ole.
 • Pöörake suhtlemisel erilist tähelepanu või eelistage.
 • Pidage kinni teatud eetilistest või moraalsetest juhistest.
 • Väärtustage teiste huve.

Inimestevahelise lugupidamise tingimuseks on tavaliselt vastastikkuse põhimõtte järgimine, see tähendab, et seda tuleb üksteisele anda . Teisest küljest on ideede või institutsioonide osas võimalik, et selline lugupidamine on tolli ja traditsioonide austamise sanktsiooni tulemus.

Sel viisil on lugupidamine seotud eetiliste ja moraalsete aspektidega, aga ka sotsiaalsete ja juriidiliste aspektidega, mis määravad ära eluviisi, mida me enda jaoks rõhutame. Nimetatud käitumisjuhendi rikkumist peetakse üldiselt austuse puuduseks ja see võib vastavalt juhtumi kaalutlustele olla suurem või väiksem, tuues kaasa proportsionaalseid tagajärgi.

Ta austab olulisuse mõistet õiguslikes, filosoofilistes ja antropoloogilistes küsimustes, millel on mitmesugused suhtlusvormid ja -mehhanismid, kuid mille lõppeesmärk on Üldiselt pidage inimeste seas rahulikku ja südamlikku kooseksisteerimist. Austuse vastandiks on lugupidamatus, ebaviisakus või vägivald.

Vt ka: Kooseksisteerimise reeglid.

 1. Näited lugupidamisest

Mõned näited olukordadest, mis illustreerivad austussuhet:

 • Kui õpetaja siseneb klassi, siis õpilased seisavad ja tõusevad püsti.
 • Lapsed peaksid vanemate või nende esindajatega rääkides tähelepanu pöörama.
 • Ida kultuurides austatakse eakaid ja vanureid, kuulatakse ära nende arvamused ja käsitletakse prioriteete.
 • Hoones olevad naabrid peavad kinni normide koodeksist, mis tagab vastastikuse austuse ja väldivad seeläbi vastasseise: kuni millise ajani muusikat mängida, kuidas prügi käidelda jne.
 • Kui liikluseeskirju austatakse, aktsepteeritakse sõitu teatud viisil, mis on ühine kõigile riigi elanikele.
 • Looduse austamist saab anda niivõrd, kuivõrd me ei räpasta maastikke, me ei riku metsloomi rohkem kui peaks ning ei jahi ega raiuta valimatult.
 • Uskumusi austatakse siis, kui me ei sekku kolmandate osapoolte riitustesse ja vaimsetesse ilmingutesse ega takista neid teostamast, kuna need erinevad meie omast.
 • Elu austamine tähendab tapmist mitte.
 1. Laused lugupidamise kohta

Mõned fraasid ja ütlused lugupidamise kohta on järgmised:

 • Austage, kui soovite, et teid austataks.
 • Viisakas ei võta vaprat ära.
 • Teiste suhtes ei saa olla lugupidamist, kui neil puudub alandlikkus.
 • Teadmised annavad teile jõu, kuid iseloom annab teile austust.
 • Ilma ideede kõrgeta - ärge laske kellelgi oodata ühist austust.
 • Ei ole suuremat kaotust kui austus iseenda vastu.
 • Austus iseenda vastu juhib meie moraali; Austus teiste vastu juhendab meie teid.
 • Sa austad oma isa ja ema.
 • Austage ennast just nii, nagu soovite, et teised seda teeksid.
 1. Austuse sünonüümid

Mõned lugupidamise sünonüümid on imetlus, lugupidamine, pühendumus, jumaldamine, austamine, järgimine, kummardamine, ebajumalakummardamine, kirglikkus, austus, viisakus, protokoll, hoolitsemine, austus, au, pilk, au, järgimine, omaksvõtt, tähelepanu, kuulekus, esitamine, austus, arvestamine, aadel, väärikus, ettevaatlikkus ja austus.

 1. Austus ja sallivus

Teise inimese sallimine tähendab selle austamist.

Austus ja sallivus on omavahel tihedalt seotud mõisted. Teise inimese sallimine tähendab selle austamist, see tähendab reaktsioonide leevendamist, mida nende käitumine või ideed võivad meis tekitada, nende vaatepunkti lubamist ja võimalike eriarvamuste või erinevuste aktsepteerimist.

Seda austamise ja sallimise vahelist suhet rõhutatakse polariseeritud või sotsiaalses, poliitilises, usulises või etnilises vastasseisus keskkonnas sageli selleks, et edendada erinevatest kõlbelistest, sotsiaalsetest või vaimsetest koodeksitest kinni pidavate inimeste harmoonilisemat kooseksisteerimist ja vältida seeläbi pöördumist vägivald

Teiste ideede vaba väljendamise austamine, näiteks olenemata sellest, kas nad nõustuvad nendega või mitte, on demokraatia ja tsiviliseeritud elu oluline ja oluline tunnusjoon.

Veel: tolerants.

Huvitavad Artiklid

Lugu

Lugu

Selgitame, mis on lugu ja mis oli nende lugude päritolu. Väärtuste edasiandmine ja loo omadused. Loo eesmärk on saavutada lugejale silmatorkav mulje. Mis on lugu? Lugu on teatud tüüpi kirjanduslik jutustus, millel võib olla üks autor või mitu , lugu, mis on koostatud järjestikuste faktide jutustamise kaudu, võib olla põhineb tegelikel sündmustel või võib olla ka fiktiivne (autori leiutatud) . Termin pärine

Neuron

Neuron

Selgitame, mis on neuron ja millised on selle peamised funktsioonid. Lisaks tüübid, mis on olemas ja kuidas on nende struktuur. Neuronid kontrollivad organismi vabatahtlikke ja tahtmatuid funktsioone. Mis on neuron? See on tuntud kui "neuron" (kreeka keeles ne ron , vave või nervio ) väga spetsialiseerunud rakutüübile , mis moodustab närvisüsteemi, mis vastutab organismi vabatahtlike ja tahtmatute funktsioonide kontrolli eest. Neuron

Termodünaamika seadused

Termodünaamika seadused

Selgitame teile, millised on termodünaamika seadused, mis on nende põhimõtete päritolu ja nende peamised omadused. Termodünaamika seadused aitavad mõista universumi füüsikalisi seadusi. Millised on termodünaamika seadused? Termodünaamika seadustest või termodünaamika põhimõtetest rääkides viitame selle füüsika haru kõige elementaarsematele formulatsioonidele , keda huvitab nimetus (kreeka kreeka keelest) termosed, kalor ja dünaamikad, energia, jõud ) soojuse ja teiste teadaolevate energiavormide dünaamikas. Need termodünaamika

Kognitiivne

Kognitiivne

Selgitame, mis on kognitiivne ja mida kognitiivne psühholoogia tähendab. Lisaks selle nõrgad kohad ja erinevused biheiviorismiga. Kognitiivne psühholoogia analüüsib, kuidas teadmisi toodetakse. Mis on kognitiivne? Sõna kognitiivne pärineb kognitiivsest tunnetusest , mis tähendab teadmist . Nii viitavad nii kognitiivne psühholoogia kui ka kognitiivsed protsessid võimele tunnetada meelte kaudu ja põhjusele, mis kõigil indiviididel on. Mõistet kog

Ksenofoobia

Ksenofoobia

Selgitame, mis on ksenofoobia, millised on selle põhjused ja näited. Lisaks selle suhe rassismi ja diskrimineerimisega. Ksenofoobia päritolu võis oletada inimtsivilisatsiooni alguses. Mis on ksenofoobia? Seda nimetatakse "ksenofoobiaks", et karta, põlgata või vihkata inimesi, kes on pärit nende omast erinevast rahvast või kultuurist , see tähendab välismaalastest, sealhulgas nende kultuurilised ilmingud, keel või mis iganes Sidus välismaalasega. "Ksen

Lihasööjad loomad

Lihasööjad loomad

Selgitame teile, millised on lihasööjad loomad, kuidas neid klassifitseeritakse ja mille poolest nad erinevad taimtoidulistest ja kõigesööjatest. Lihasööjad on tarbijad, kes toituvad teistest loomadest. Mis on lihasööjad loomad? Lihasööjad või zoofagoous loomad on organismid, kes tarbivad ainult teiste loomade orgaanilisi aineid . Nad on het