• Sunday September 25,2022

Taassünd

Selgitame, mis on renessanss, 15. ja 16. sajandil aset leidnud kultuuriliikumine. Arhitektuur, maal, skulptuur, muusika.

Kunstnikud sisestati portree- ja perspektiivtehnikatesse.
  1. Mis on renessanss?

Renessanss on kultuuriliikumine, mida iseloomustab tagasipöördumine Vana-Kreeka ja Rooma ideede ja kultuuriliste ideaalide juurde . Veerisel osutab selle sõna algne tähendus uuesti sündinud teole.

Renessanssi peetakse oluliseks Lääne-Euroopale tüüpiliseks kultuuriliikumiseks, mis toimus viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal sajandil ning tähistas universaalses ajaloos üleminekut keskaja ja tänapäeva vahel.

See keeruline üleminek ühelt vanuselt teisele tõi arvukalt edusamme inim- ja loodusteaduste valdkonnas . Seda ajaloolist hetke nimetatakse sageli kultuurilise hiilguse aegadeks.

Kultuurikapitali tootvad klassid loobuvad dogmadest ja see avab tee teaduse arengule. Loodus muutub oluliseks ja vaatlemine on kõige tavalisem meetod.

Kultuuri fookus ulatub teotsentrilisest olemisest antropotsentriliseks, võttes humanismiliikumise nime. Humanitaarteaduste esiplaanil olev mees edendab individualismi, mida pole kunagi varem kogetud. See uus lähenemisviis hajutab maailmas optimismi, mis teaduses edendab uudishimu avastamise ja ilu poole, edenemist .

Renessanss hõlmab kultuurilisi ja teaduslikke uuendusi ning taastab Kreeka-Rooma ruumid. Selle algus on tavaliselt dateeritud Konstantinoopoli langusega aastal 1453 ja ehkki mitte kõik ajaloolased pole selle kuupäevaga nõus, võetakse seda ajaloolist punkti traditsiooniliselt arvesse. Mõistet renessanss hakati kasutama perioodi määratlemiseks 16. sajandil, kuid seda kasutas esmakordselt Petrarca kirjanik.

Renessansiaega kirjeldatakse kui tahtlikku purunemist varasemate struktuuridega. Esteetilisi muutusi on kõige lihtsam hinnata ja need levisid renessansiajastu Euroopas kõige kergemini. Kõige radikaalsemad mentaliteedimuutused võtsid küll rohkem aega, kuid olid lõplikud.

Vt ka: illustratsioon.

  1. Renessansi arhitektuur

Renessansskonstruktsioone iseloomustas see, et nad olid suurepärased ja monumentaalsed.

Tolle aja arhitektuuri põhieesmärk oli lahendada keskaja linnade linnakaos, kus tänavad olid uskumatult räpased ja inimesed elasid ülerahvastatult.

Kõige sagedamini kasutatavad kaunistused olid laiade tõmmetega, kaared ja võlvid, verandad ja lühtrid. Tuleb märkida, et konstruktsioone iseloomustas see, et nad olid suurepärased ja monumentaalsed . Selle tugevaim alus on Põhja-Itaalias, täpsemalt Firenze linnas - kohas, kuhu gooti liikumine ei pääsenud.

  1. Renessansimaal

Ehkki põhiteosed jäävad religioosseteks, sisustati tolleaegsed kunstnikud portreede ja vaatenurga tehnikatesse. Lisaks hakkas maalidele jäädvustama loodus, mis oli omane humanismile. Mõned olulisemad eksponendid olid teiste seas Michelangelo, Leonardo Da Vinci ja Rafael Sanzio.

  1. Renessansskulptuur

Renessansi skulptuur püüdis väljendada loodust ja inimese täiuslikkust.

Järgides renessansi kontseptsioone, pöördus skulptuur inimloomuse väljendamise poole, otsides ideaalseid ja täiuslikke kehasid ning ehkki põhiteosed on usulised, hõlmasid nad ka alasti.

  1. Renessanssmuusika

Vastupidiselt varasematele kunstilistele väljenditele ei pöördunud selle aja muusika tagasi klassikaliste vormide juurde, vaid oli varasemate stiilide kulminatsioon .

Huvitavad Artiklid

Tehnoloogia

Tehnoloogia

Selgitame, mis on tehnoloogia ja milliseid tehnoloogia tüüpe saame tuvastada. Nende teadmiste päritolu ja areng. See tehnoloogia hõlmab robotite loomist korduvate toimingute automatiseerimiseks. Mis on tehnoloogia? See tehnoloogia on mõistete ja teadmiste kogum, mida kasutatakse täpse eesmärgi saavutamiseks , mis viib inimese konkreetse probleemi lahendamiseni või mõne tema vajaduse rahuldamiseni. See on

Viide

Viide

Selgitame, mis on viide, valdkonnad, milles seda kasutatakse, ja erinevad kasutusviisid. Lisaks mõned selle mõiste sünonüümid. Viide toimib, asendades asjad sõnadega. Mis on viide? Viide osutab lingvistilise väljendi, näiteks sõna või fraasi vahelisele seosele selle korrelatsiooniga reaalses maailmas, st selle referent See on keele põhisuhe, mis toimib sõnade asendamise teel , mistõttu võime selle asemel, et olla, rääkida sellest, mida pole või mida ei eksisteeri hädaldage kõik žestidega. Viited on ka tähis

Amensalism

Amensalism

Selgitame, mis on amensalism, ja mõned näited sellest bioloogilisest suhtest. Lisaks see, millest koosneb kommensalism. Amensionalismis on kahjustatud inimene tavaliselt kõige väiksem. Mis on amensalism? Amensalism on bioloogiline suhe, mis on loodud kahe organismi vahel ja milles üks takistab teisel kasvamast ja areneda (või isegi ellu jääda). Amensi

Vereringesüsteem

Vereringesüsteem

Selgitame, mis on vereringesüsteem ja selle peamised funktsioonid. Lisaks sellele koostisosad ja selle võimalikud haigused. Vereringesüsteem võimaldab erinevate toitainete ülekandmist. Mis on vereringesüsteem? "Vereringesüsteem" või "vereringesüsteem" on keeruline sisemine transpordimehhanism, millel on erinevatel mõõtmetel elusolendite keha ja mis võimaldab teisaldada erinevaid toitaineid, regulatiivseid aineid, kaitsemehhanisme, mis mikroorganismid ja muud põhiained kogu organismis, samuti toksiinide, metaboolsete kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumine nende kõrvaldamis

Laine

Laine

Selgitame, mis on laine ja millised lainetüübid on olemas. Lisaks, millised on selle osad ja kuidas see nähtus võib levida. Lained tekivad aine võnkumiste ja vibratsioonide tõttu. Mis on laine? Füüsikas on see tuntud kui energia (ja mitte massi) leviku kosmoses levimise "levik" mõned selle füüsikalistest omadustest, näiteks tihedus, rõhk, elektriväli või magnetväli. See nähtus või

Keelefunktsioonid

Keelefunktsioonid

Selgitame, mis on keele funktsioonid, mis elemendid sellel on ja mõned selle omadused. Keelefunktsioonid näitavad inimkeele piire ja võimalusi. Millised on keele funktsioonid? Keele funktsioone mõistetakse kui erinevaid ülesandeid, millega inimene keelt kasutab , see tähendab kommunikatiivseid eesmärke, millega ta seda kognitiivset ja abstraktset vahendit kasutab. See o