• Tuesday October 26,2021

Protokoll

Selgitame, mis on protokoll (käitumisreeglina ja arvutiteaduses). Lisaks protokollitüübid ja mõned näited.

Need käitumisviisid või reeglid võivad sisaldada teatavaid riietumisviise.
  1. Mis on protokoll?

Protokoll viitab oma määratluses enim kasutatavale käitumisele ja reeglitele, mida teatud ühiskonna inimesed peaksid teadma ja austama konkreetsetel puhkudel, näiteks piirkondades. ametnikud konkreetsel põhjusel või kuna tal on ametikoht, mis nõuab seda protokolli.

Sõna protokoll pärineb ladinakeelsest protoollumist, mis tuletati juba kreeka kontseptsioonist. Hispaania keeles on protokoll seaduste või tavadega kehtestatud reeglite või juhiste kogum, mida tuleb järgida.

Need käitumisviisid või reeglid võivad sisaldada riietumisviise, häid kombeid või isegi hoiakuid . Mõnes riigis, näiteks monarhilise valitsemisvormiga riikides, peavad nad, erinevalt teistest, järgima protokolli palju rangemal viisil. Juhtum, mis alati järgitavatest protokollidest tähelepanu köidab, on mütside kohustuslik kasutamine, kui Inglismaal tähistatakse kuninglikke pulmi.

Protokollid ei eksisteeri ainult ametlikes valdkondades, kuna kodanikud, kellel puudub spetsiaalne amet, on kohustatud järgima erinevat käitumist ja reegleid, mis nende ühiskonnas on eelnevalt kokku lepitud. Need protokollid on tavaliselt seotud võimude suhtes kuulekuse ja austusega . Hierarhilised organisatsioonid, nagu näiteks relvajõud, kiriku institutsioon või isegi kool, on mõned levinumad näited, kus inimesed peavad sunniviisiliselt kuuletuma.

See võib teid teenida: arvutiprotokoll.

  1. Protokoll teistes erialades

Sotsiaalsete reeglite kogumit, mis seab avalikkuse käitumise, nimetatakse protokolliks.

Protokoll võib olla mitu asja, sõltuvalt kontekstist, milles see on, näiteks dokument, mis näitab, kuidas teatud olukorras tegutseda . Protokolliks nimetatakse ka sotsiaalsete reeglite kogumit, mis kehtestab käitumise avalikult, näiteks õhtusöögi ajal. Tavaliselt teame seda protokolli nn sildina (mõne näite toomiseks närida toitu suu kinni või hoia kõigepealt kombeid).

Järgmised on mõned selle mõiste paljudest tähendustest:

  • Meditsiin Meditsiini puhul osutab protokoll kliinilistele või prekliinilistele uuringutele, mille käigus hinnatakse uut ravimit ning lisatakse juba tuntud ja müügilolevale ravimile mõni näidustus või omadus. Need on tavaliselt teadmiste allikad, millel on teaduse jaoks uudsust. Nad võivad muu hulgas eksisteerida ka psühholoogias, sotsioloogias. Samuti on raviprotokoll see dokument, milles on teavet ravitava patsiendi kohta ja mis on arstidele juhiseks, kui nad otsustavad, kuidas ravi või haigusega jätkata, võttes arvesse käesolevas dokumendis antud viiteid.
  • Rahvusvaheline õigus Rahvusvahelises õiguses on protokoll algse rahvusvahelise lepingu lisa, st algse lepingu muutmine või laiendamine. Mõnel juhul, nagu Kyoto protokollis, milles viidati kliimamuutustele, oli protokoll ise pidulikum ja olulisem kui leping üldiselt.
  • IT Arvutiteaduse ja telekommunikatsiooni jaoks on kommunikatsiooniprotokoll reeglite ja standardite kogum, mis on ette nähtud sama võrgu osade vahelise suhtluse käigus tekkivate teadete jada juhtimiseks. Telefonid või arvutid on mõned näited sellest suhtlusest.
  • Interneti-protokoll Interneti-protokoll ( Interneti-protokoll ) on sideprotokoll, millel on digitaalsed andmed, mis on rahvusvahelise kihi OSI mudeli järgi funktsionaalselt klassifitseeritud võrgukihis.
  • Uurimisprotokoll Uurimisprotokoll on protokoll, mis sisaldab eesmärke, kavandamist, metoodikat ja teatavaid kaalutlusi, mida tuleb uurimistöö või teadusliku katse rakendamisel ja korraldamisel arvesse võtta. Protokoll peab sisaldama tausta ja põhjuseid, miks sellist uuringut läbi viiakse. Omakorda peate määratlema, milliste parameetrite järgi saadud tulemusi mõõdetakse.

Huvitavad Artiklid

Ajaskaala

Ajaskaala

Selgitame, mis on ajatelg ja milleks seda saab kasutada. Lisaks erinevad sammud ühe tegemiseks. Ajakava võimaldab teil teema teavet visuaalselt korraldada. Mis on ajatelg? Comolnea aega on teada (või ajaskaala inglise keeles) järjestikune ürituste korraldamist teemal, nii et kronoloogilises järjekorras saab olema näha Nende sündmuste loogika. Lihtsa

Täppisteadused

Täppisteadused

Selgitame teile, mis on täppisteadused ja millistele teadmistele te viitate. Selle klassifikatsiooni muud kasutusalad: täppisteaduste käitamine. Ükski teaduslik teave pole täpne ja muutumatu, ümberlükkamatu ega mitmeaastaselt tõene. Mis on täppisteadused? Varem nimetatud teaduste täppisteadusteks, mille teooriaid ja lähenemisviise saab füüsiliselt tõestada , katsetades muid usaldusväärseteks ja usaldusväärseteks peetavaid tehnikaid. Mõiste hakkas ag

Rahvakunst

Rahvakunst

Selgitame, mis on populaarne kunst ja mis tüüpi levikunst on olemas. Lisaks selle olulisus, omadused ja konkreetsed näited. Rahvakunst mängib olulist rolli rahvusliku identiteedi kujundamisel. Mis on rahvakunst? Populaarset kunsti ega selle vastandkategooriat, eliidi või elitaari kunsti pole lihtne määratleda. Neid

Filtreerimine

Filtreerimine

Selgitame, mis on filtreerimine ja millised tüübid on olemas. Lisaks mõned näited ja meetodid segude eraldamiseks. Filtreerimine on ette nähtud tahkete ainete eraldamiseks vedelikust. Mis on filtreerimine? Filtreerimistehnikana on vedeliku (vedelik või gaas) hõljuvaine eraldamine filtri abil: poorne tahke aine, mida nimetatakse sõelaks, filtriks või sõelaks. See filt

Kuritöö

Kuritöö

Selgitame, mis on kuritegu, selle erinevad elemendid ja tüübid. Lisaks kuriteo ennetamise ja vabandamise meetmed. Kuritegu on seadustega vastuolus olev tegevus ja väärib seetõttu karistust. Mis on kuritegu? Kuriteost või kuriteost rääkides peame silmas sotsiaalset käitumist, mis rikub seaduses kehtestatud kooseksisteerimise ja seaduslikkuse koodekseid ja mida seetõttu peetakse süüdi, seostatav, tüüpiline ja ebaseaduslik, see tähendab tegevusetus tegevusetus, mis on vastuolus seadustega, millega meie valitakse, ja seetõttu väärib karistust või hüvitist. Mõiste " kuri

Pinnasereostus

Pinnasereostus

Selgitame, mis on pinnase saastumine ja millised on selle põhjused ja tagajärjed. Mõned näited ja võimalikud lahendused. Inimtegevuse ennetamine ja vastutus on õige viis. Mis on pinnasereostus? Kui räägime pinnase saastumisest, nagu vee ja atmosfääri puhul, siis peame silmas loodusliku kvaliteedi kadu võõrkehade olemasolu tõttu , mis muudavad selle keemilisi omadusi ja muudavad selle loodusliku (loodusliku loomastiku ja taimestiku) ja inimese (põllumajandus, aiandus jne) eluga kokkusobimatuks. Need saastea