• Tuesday April 20,2021

Protokoll

Selgitame, mis on protokoll (käitumisreeglina ja arvutiteaduses). Lisaks protokollitüübid ja mõned näited.

Need käitumisviisid või reeglid võivad sisaldada teatavaid riietumisviise.
  1. Mis on protokoll?

Protokoll viitab oma määratluses enim kasutatavale käitumisele ja reeglitele, mida teatud ühiskonna inimesed peaksid teadma ja austama konkreetsetel puhkudel, näiteks piirkondades. ametnikud konkreetsel põhjusel või kuna tal on ametikoht, mis nõuab seda protokolli.

Sõna protokoll pärineb ladinakeelsest protoollumist, mis tuletati juba kreeka kontseptsioonist. Hispaania keeles on protokoll seaduste või tavadega kehtestatud reeglite või juhiste kogum, mida tuleb järgida.

Need käitumisviisid või reeglid võivad sisaldada riietumisviise, häid kombeid või isegi hoiakuid . Mõnes riigis, näiteks monarhilise valitsemisvormiga riikides, peavad nad, erinevalt teistest, järgima protokolli palju rangemal viisil. Juhtum, mis alati järgitavatest protokollidest tähelepanu köidab, on mütside kohustuslik kasutamine, kui Inglismaal tähistatakse kuninglikke pulmi.

Protokollid ei eksisteeri ainult ametlikes valdkondades, kuna kodanikud, kellel puudub spetsiaalne amet, on kohustatud järgima erinevat käitumist ja reegleid, mis nende ühiskonnas on eelnevalt kokku lepitud. Need protokollid on tavaliselt seotud võimude suhtes kuulekuse ja austusega . Hierarhilised organisatsioonid, nagu näiteks relvajõud, kiriku institutsioon või isegi kool, on mõned levinumad näited, kus inimesed peavad sunniviisiliselt kuuletuma.

See võib teid teenida: arvutiprotokoll.

  1. Protokoll teistes erialades

Sotsiaalsete reeglite kogumit, mis seab avalikkuse käitumise, nimetatakse protokolliks.

Protokoll võib olla mitu asja, sõltuvalt kontekstist, milles see on, näiteks dokument, mis näitab, kuidas teatud olukorras tegutseda . Protokolliks nimetatakse ka sotsiaalsete reeglite kogumit, mis kehtestab käitumise avalikult, näiteks õhtusöögi ajal. Tavaliselt teame seda protokolli nn sildina (mõne näite toomiseks närida toitu suu kinni või hoia kõigepealt kombeid).

Järgmised on mõned selle mõiste paljudest tähendustest:

  • Meditsiin Meditsiini puhul osutab protokoll kliinilistele või prekliinilistele uuringutele, mille käigus hinnatakse uut ravimit ning lisatakse juba tuntud ja müügilolevale ravimile mõni näidustus või omadus. Need on tavaliselt teadmiste allikad, millel on teaduse jaoks uudsust. Nad võivad muu hulgas eksisteerida ka psühholoogias, sotsioloogias. Samuti on raviprotokoll see dokument, milles on teavet ravitava patsiendi kohta ja mis on arstidele juhiseks, kui nad otsustavad, kuidas ravi või haigusega jätkata, võttes arvesse käesolevas dokumendis antud viiteid.
  • Rahvusvaheline õigus Rahvusvahelises õiguses on protokoll algse rahvusvahelise lepingu lisa, st algse lepingu muutmine või laiendamine. Mõnel juhul, nagu Kyoto protokollis, milles viidati kliimamuutustele, oli protokoll ise pidulikum ja olulisem kui leping üldiselt.
  • IT Arvutiteaduse ja telekommunikatsiooni jaoks on kommunikatsiooniprotokoll reeglite ja standardite kogum, mis on ette nähtud sama võrgu osade vahelise suhtluse käigus tekkivate teadete jada juhtimiseks. Telefonid või arvutid on mõned näited sellest suhtlusest.
  • Interneti-protokoll Interneti-protokoll ( Interneti-protokoll ) on sideprotokoll, millel on digitaalsed andmed, mis on rahvusvahelise kihi OSI mudeli järgi funktsionaalselt klassifitseeritud võrgukihis.
  • Uurimisprotokoll Uurimisprotokoll on protokoll, mis sisaldab eesmärke, kavandamist, metoodikat ja teatavaid kaalutlusi, mida tuleb uurimistöö või teadusliku katse rakendamisel ja korraldamisel arvesse võtta. Protokoll peab sisaldama tausta ja põhjuseid, miks sellist uuringut läbi viiakse. Omakorda peate määratlema, milliste parameetrite järgi saadud tulemusi mõõdetakse.

Huvitavad Artiklid

Rüümimine Rüümimine

Rüümimine Rüümimine

Selgitame teile, mis on assonant-riim ning kaashääliku ja assonant-riimi näited. Lisaks sellele, kuidas koosneb vaba riim. Assonants-riimis langevad kahe või enama salmi lõpus olevad vokaalid omavahel kokku. Mis on riim? Riim on foneemide võrdsus või sarnasus kahe või enama sõna vahel mõlemast viimasest silbist. Näiteks

Kirjeldus

Kirjeldus

Selgitame teile, mis on kirjeldus ja millest kirjanduslik kirjeldus koosneb. Lisaks olemasolevad kirjelduse tüübid. Kirjeldus sisaldab kõike, mida inimene suudab iseloomustada. Mis on kirjeldus? Kirjeldus on diskursiivne tööriist, mis võimaldab selgitada katsealuste , toimuvate sündmuste, arenevate füüsiliste ruumide, isegi nende aistingute omadusi, millel on mõlemad reaalsetes olukordades või ilukirjanduslikes tekstides. Kirjeldus

Domeen

Domeen

Selgitame teile, mis on domeen ja selle suhteid bioloogiliste kuningriikidega. Lisaks mõned selle põhijooned. Kogu teadaolev elu sobib ühte kolmest teadaolevast valdkonnast. Mis on domeen? Bioloogias mõistetakse domeeni, mida mõnikord nimetatakse ka impeeriumiks või superriigiks, kui kõige laiemat taksonoomilist kategooriat, millesse klassifitseeritakse teadaolevad elusad asjad . See t

Allahu Akbar

Allahu Akbar

Selgitame, mis on allahu akbar ja millised on selle mõiste erinevad tähendused. Lisaks, kuidas on teie hääldus. Allahu Akbar tähendab sõna-sõnalt: "Jumal on suurim". Mis on Allahu Akbar? Allahu akbar on islami usku kuuluv usu väljendus , mida sageli leidub mošeede pealdistes ja palveraamatutes, kuid mida kasutatakse ka mitteametliku hüüatusena Üllatav, rõõmus või heaks kiitnud. Sellel on ka

Ükskõiksus

Ükskõiksus

Selgitame, mis on ükskõiksus ja mis on selle võimalikud põhjused. Lisaks mõned näited sellest tundest. Ükskõiksus võib näidata ellujäämisviisi, näiteks kilpi või soomust. Mis on ükskõiksus? Ükskõiksus on liikumatuna püsimise tunne nii liikumisel kui ka tunnetamisel mis tahes olukorra, idee või inimese ees. See on erinevuste

ATP

ATP

Selgitame teile, mis on ATP, millised on mõned funktsioonid, mida see täidab, ja selle orgaanilise molekuli tähtsus. ATP molekuli avastas 1929. aastal saksa biokeemik Karl Lohmann. Mis on ATP? Biokeemias nimetatakse nukleotiiditüüpi orgaanilisi molekule, mis on energia saamiseks põhilised , koos lühendiga. rakul