• Thursday August 5,2021

Programmeerimine

Selgitame, mis on programmeerimine, ja mõned näited sellest terminist. Lisaks, mis on programmeerimine informaatikas.

Ümbermaailmareisi korraldamine on hea näide programmeerimisest.
  1. Mis on programmeerimine?

Programmeerimine viitab programmeerimise efektile, see tähendab korraldatud sammude korraldamisele, mida järgitakse teatud asja tegemiseks . Seda mõistet saab kasutada paljudes kontekstides, näiteks: plaanime sellele pikale nädalavahetusele väljumist või Selle telekanali programm on hästi saavutatud .

Tavaline on rääkida näiteks programmeerimisest: reis, puhkus või linnaekskursioon, kui soovime koostada marsruute reisimis-, kohtumis- või kohtumispaikade jaoks; seega kasutatakse seda terminit laialdaselt ka programmide loetelule koos nende telesaadete edastamise päevade ja ajakavadega, filmide nimekirjaga Kinod või teatrietendused.

Vt ka: Operatsioonisüsteem.

  1. Programmeerimine

Programmeerimine võimaldab arvutiseadmete tarkvara töötada.

Informaatika valdkonnas tähendab programmeerimine programmide või rakenduste loomise tegevust lähtekoodi väljatöötamise kaudu, mis põhineb juhiste komplekt, mida arvuti järgib programmi käivitamiseks.

Need juhised on kirjutatud programmeerimiskeeles, mis tõlgitakse seejärel masinakeelde, mida saab tõlgendada ja täita seadme riistvara abil (seadme füüsiline osa). Nimetatud lähtekood luuakse, kujundatakse, kodeeritakse, hooldatakse ja silutakse programmeerimise kaudu, kus peamine eesmärk, mida tuleb saavutada, on tõhusate, juurdepääsetavate ja meeldivate või kasutajasõbralike süsteemide arendamine.

Arvutiprogrammid järgivad tavaliselt algoritme, mis on juhiste kogum, mis on korraldatud ja üksteisega teatud viisil seotud ning võimaldavad meil probleemi lahendada ja mis omakorda sisaldavad väiksemaid mooduleid, mis annavad teile peenema detaili. . Kõik see väga keerulises mahus on osa arvutiprogrammeerimisest, mis võimaldab arvutiseadmete tarkvaral töötada ja mida tavaliselt teostavad tehnikud või süsteemitehnikud.

Arvutiprogrammeerimise väljatöötamise alguses kasutati binaarsüsteemina väga lihtsaid ja piiratud masinakeeli (arvude 0 ja 1 kasutamine erinevates kombinatsioonides); hiljem hakkasid tekkima keeled, mis kasutasid sõnakoode, ja seejärel palju keerukamaid algoritmide komplekte, mida nimetati kõrgetasemelisteks keelteks.

  • Laienda: Mis on tarkvara?

Huvitavad Artiklid

Silt

Silt

Selgitame teile, mis on silt ja mis on selle erinevad kasutusalad. Lisaks, mis on sotsiaalne silt ja mis on silt, mille abil eelarvamusi teha. Sildid läbivad tavaliselt kujundusprotsessi. Mis on silt? Etiketi mõistel võib olla mitu kasutusala. Kõige tavalisem tähendus on etikett, mis on kinnitatud, kinnitatud, kinnitatud või riputatud erinevate toodete mõnele osale, et näidata brändi, klassifikatsiooni, hinda või muud teavet n. Sildil o

Kutse-eetika

Kutse-eetika

Selgitame, mis on kutse-eetika ja milleks see on mõeldud. Lisaks erinevad kutse-eetika ja ärieetika tüübid. Kutse-eetika pärineb ärieetika kontseptsioonist. Mis on kutse-eetika? Kutse-eetika viitab normide ja väärtuste kogumile, mis muudavad ja parandavad kutsetegevuse arengut ning vastutavad tööjõu arengu eetiliste suuniste kindlaksmääramise kaudu inimestel olevate universaalsete väärtuste kaudu. Ehkki see kes

Asendav suhtlus

Asendav suhtlus

Selgitame teile, mis on veenv suhtlus ja mis on selle peamised omadused. Lisaks selle klassifikatsioon, tehnikad ja näited. Asendav suhtlus kasutab ära kommunikatsiooniprotsessile tüüpilisi tegureid. Mis on veenv suhtlus? Me nimetame veenvat suhtlust suhtlusvormide jaoks, mis on kavandatud või mõeldud sõnumi edastamiseks palju tõhusamalt , kasutades ära kommunikatiivse protsessi tegureid ja teisi, mis isegi sellest väljaspool on, sellega kaasas käia ja mõjutada selle tõhusust. Tuletage me

Molekul

Molekul

Selgitame teile, mis molekul on, ja mõned näited selle aatomikomplekti kohta. Lisaks eksisteerivad tüübid ja nende erinevus aatomiga. Molekul on aatomite kogum, mis on ühendatud keemiliste sidemetega. Mis on molekul? Marmormolekuli all mõistetakse erinevat laadi aatomite , olgu need samad elemendid või paljud erinevad elemendid, organiseeritud ja omavahel seotud komplekti keemiliste sidemete kaudu, mille tulemuseks on stabiilne ja tavaliselt elektriliselt neutraalne komplekt. Molek

Antropoloogia

Antropoloogia

Selgitame teile, mis on antropoloogia ja kuidas see teadus tekib. Lisaks kokkuvõte selle ajaloost ja praeguse antropoloogia harudest. Antropoloogia keskendub inimese uurimisele. Mis on antropoloogia? Antropoloogia on ühiskonnaõpetus, mis keskendub inimese uurimisele selle terviklikul kujul, teine ​​määratlus viitab inimese uurimisele selle erinevates ajaloolistes vormides. Mõiste

Majandusgeograafia

Majandusgeograafia

Selgitame teile, mis on majandusgeograafia ja mis on selle uurimise objekt. Lisaks selle õppeharud ja muud omadused. Majandusgeograafias uuritakse seoseid tootmise, tarbimise ja geograafilise asukoha vahel. Mis on majandusgeograafia? Majandusgeograafia on inimgeograafia haru, mille keskmes on uuring tootmise ja majanduse dünaamika seostele ning geograafilised kohad, kus need toimuvad.