• Sunday September 25,2022

Jõudu

Selgitame teile, mis võim on ja mis on kolm võimu poliitilises sfääris. Lisaks olemasolevad võimuliigid.

Võim on autoriteet, mille üks või mitu inimest peavad endale võtma.
  1. Mis on võim?

Ladinakeelse postitaja jõud osutab võimele, suutlikkusele või võimele teatud toimingut läbi viia . Laiendusena on seda kasutatud ka selleks vajalike tingimuste jaoks, mille hulka kuuluvad materjali kättesaadavus, aeg või füüsiline asukoht.

Sõna võim tähistab kõige levinumas kasutuses võimu, mille kohaselt üks või mitu isikut peavad ülesande või töö ära tegema, midagi määratlema või volitust määrama. See võib pärineda esimesest määratlusest, kuivõrd need kaks osutavad millegi teostamise suutlikkusele ja suutlikkusele, kuid sellises kasutamises piirdub see toimingutega, millega inimesed annavad teistele see õppejõud

Just õigusvaldkonnas antakse õiguslikku laadi kirjalikule dokumendile isik, kellega isik annab teisele volituse toimida tema asemel (kui ta on haiguse või kauguse tõttu puudega, näide).

Poliitikas tunnustati võimu alati riigi suunava ja sunniviisilise jõuna, ehkki seda saab paremini mõista kui autoriteeti, mis valitseb rahva saatusi. Enamikus demokraatlikes vabariikides koosneb see võim niinimetatud kolmest võimust:

  • Täidesaatev võim President ja ministrid viivad ellu valitsuse tegevust.
  • Seadusandlik võim Koos seadusandjatega (kongresmenid, parlamendiliikmed, saadikud), kes karistavad rangelt kehtivaid seadusi ja määrusi.
  • Kohtunikud: kohtunikega, kes määravad kindlaks ja karistavad neid, kes neid seadusi ei järgi.

Erinevad sotsiaalteadused on uurinud omadusi, mis võimul on 19. sajandi lõpul pioneerina Max Weberina välja paistnud ühiskondade korraldamisel. Tema jaoks on võim oma vaba tahte pealesurumine sotsiaalsetes suhetes ja hoolimata võimalikust vastupanust. Mõistsin mingil eesmärgil mobiliseeritud domineerimise ideega seotud jõudu.

See ülemvõim saavutatakse seaduslikkuse, väljakujunenud moraali ja ka selle omaniku karisma või näilise eeskujulikkuse kaudu. Sel viisil luuakse Weberi sõnul eri tüüpi suhteid, mis hõlmavad majandust, haridust ja religiooni.

Uuringutest selgus palju mõisteid, mis kaasnevad esimese mõttega:

  • Absoluutne jõud See on liigne harjutamine ja seda ei määra ükski seadus.
  • Piiratud võimsus. See on üks, mida tuleb kohandada mõne kõrgema astme austusega.
  • Vaimne jõud See on see, mis vastab usulise institutsiooni volitustele.
  • Tegelikud volitused. selle mõttega viitab ta survele ja mõjutamisele teiste võimude ja tavainimeste üle, kellel on paralleelselt riigiga teatud rühmad. Mõnes riigis kutsutakse neid praeguses kasutuses neljandaks võimuks ajakirjandusele ja viiendaks võimuks kirikule.
  • Ostujõud Majandusvaldkonnas mõistetakse seda rentimisvõimsusena, mis pidi omandama teatud kaupu ja teenuseid.
  • Majanduslik jõud. See on seotud kontseptsiooni sotsiaalse nüansiga ja osutab suhetele, mis luuakse inimeste vahel nende kaupade ja teenuste tootmise, levitamise ja tarbimise osas.

See võib teid teenida: suveräänsus.

Huvitavad Artiklid

Kontorite automatiseerimine

Kontorite automatiseerimine

Selgitame teile, mis on kontoriautomaatika ja mis tööriistad seda kasutavad. Lisaks selle peamised omadused ja protseduurid. Kontori automatiseerimine võimaldab teavet kavandada, luua, talletada ja sellega manipuleerida. Mis on kontoriautomaatika? Kontorite automatiseerimine on arvutitööriistade komplekt, mida kasutatakse kontoris tehtavate protseduuride optimeerimiseks, parendamiseks ja automatiseerimiseks. Rõh

Ujumine

Ujumine

Selgitame kõike ujumise, selle ajaloo, harrastatavate stiilide ja tervisega seotud eeliste kohta. Ujumine on vees liikumise ja nihutamise harjutamine. Mis on ujumine? Ujumine on vee peal liikumise ja nihestamise meelelahutuslik või sportlik harjutamine , kasutades ainult inimkeha käsi ja jalgu. Ka tehnikat õpitakse ellujäämisviisina (tegelikult õpetatakse seda paljudes õppekavades) ja harjutatakse harjutusena, arvestades selle mitmekülgseid eeliseid kehale Selle praktika võib olla võistluslik või lihtsalt meelelahutuslik . Ametliku s

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontroll

Selgitame, mis on kvaliteedikontroll ja miks see on ettevõtetele nii oluline. Lisaks kvaliteedikontrolli meetodid. Paljudel ettevõtetel on oma toodete hindamiseks spetsialiste ja masinaid. Mis on kvaliteedikontroll? Kvaliteedikontroll on iga produktiivse protsessi jaoks ülioluline protsess, kuna just selle kaudu tagatakse läbiviidavate protsesside korrektne toimimine ja tagatakse, et toodetav vastab selle vastavale Seadused ja seatud eesmärgid. Kva

Võlakirjad

Võlakirjad

Selgitame, mis on võlakirjad, milleks need on ja milliste võlakirjade tüübid on olemas. Lisaks, mis on võlakirjade emiteerimine ja mõned näited. Võlakirjad on omamoodi müüdavad maksed kolmandatele osapooltele. Mis on boonused? Finantsvaldkonnas on nomineeritud võlainstrumentide tüüp, mida kasutavad nii era- kui ka valitsusasutused, mis on enam-vähem samaväärsed võlainstrumendid, või nimetatud meetod Need on lihtsalt omamoodi müüdavad maksed kolmandatele osapooltele. "Võlakirjad&q

Karistamatus

Karistamatus

Selgitame teile, mis on karistamatus, ja mõned näited sellest kohtumõistmisest. Lisaks, mis on puutumatus ja seostatavus. Karistamatus on karistuse mittesaavutamise või kohtuotsuseta jätmise tagajärg. Mis on karistamatus? Karistamatus on sanktsioonide määramise võimatus . See on erand süüdimõistmisest või viis õiglusest pääseda. See on tavalin

Otsimootor

Otsimootor

Selgitame teile, mis on otsingumootor ja miks need on nii olulised. Lühike informatiivne kokkuvõte otsimootorite kohta Internetis. Google, Internetis enim kasutatud otsingumootor. Mis on Finder? Otsimootor on arvutisüsteem, mis võimaldab meil sisestatud fraasi või sõna põhjal leida veebisaite või tulemusi . Kõige