• Thursday August 5,2021

Moraal

Selgitame, mis on selle väärtuste kogumi moraalsed ja peamised omadused. Lisaks eksisteerivad moraalitüübid.

Moraalsust määratletakse kui normi kogumit, mis tuleneb ühiskonnast endast.
  1. Mis on moraal?

Moraal koosneb normide, reeglite, väärtuste, ideede ja uskumuste seeriast ; mille põhjal ühiskonnas elav inimene oma käitumist avaldab.

Lihtsamalt öeldes on moraal virtuaalne või mitteametlik käsiraamat, mille abil inimene teab, kuidas tegutseda . Selle tähenduse vahel, mida erinevad voolud sellele kontseptsioonile omistavad, on siiski murdepunkt. Kuigi on neid, kes piiravad seda ainult ühiskonna tavade ja väärtustega; teised omistavad sellele omadusele, et suudetakse eristada head ja halba.

Moraal on sotsioloogilisest vaatepunktist normide kogum, mis tuleneb ühiskonnast endast ja ainult tänu sellele saavad nad vajaliku jõu, et end kogu elanikkonnale peale suruda. Olenemata tõlgendustest, on oluline rõhutada, et moraali ei saa lahutada kahest elemendist: kultuurist ja eetikast.

Kultuuri puhul võimaldab just see moraalinormide loomine ja kõigile ühiskonna liikmetele vastuvõetav. Ehkki see ei selgu otseselt sellest, on neil suur mõju teise toote suhtes, kui olulised on nende regioonide tavad ja kombed . Seetõttu võib olla näiteks Uruguay elaniku jaoks moraalselt vale, et Hiina või mõne muu idamaa elaniku jaoks on see moraalselt õige, nõuetekohane ja tunnustatud.

Teisest küljest on eetika puhul tegemist olnud elementidega, mis on alati omavahel seotud erinevate esindajate poolt ; ja see pole midagi muud kui see, et moraal on eetika põhiseaduslik ja põhialus. Tunnustatud autorite sõnul seisneb eetika tegelikult moraalinormide uurimises, mis tugevdab mõtet, et mõlemad mõisted on lahutamatud .

Siiski on väga oluline eristada, et ükskõik kui keeruline neid ka poleks, pole see sünonüüm, kuna jah, kahel sõnal pole sama Tähendus või tähendus. Reaalsus on see, et enamikul juhtudel kasutatakse neid ekvivalentidena, kuna selle valduses olevat filosoofilist komponenti ei tunnistata eetikas.

Üldiselt saab eristada kahte tüüpi moraali: objektiivset ja subjektiivset ; siiski võib mõnda moraali klassifikatsiooni eristada ka rakendatava teaduse põhjal, näiteks teoloogiline või poliitiline moraal. Sel moel tuntakse seda kui objektiivset moraali nende universaalsete normide suhtes, mis koosnevad sotsiaalsetest faktidest ja eksisteerivad pärast seda, pärast mida iga inimene otsustab või ei võta neid oma eluks.

Lisaks on mõnede seisukohtade kohaselt selge, et objektiivse kõlbelise eksisteerimise jaoks on oluline võtta tegelikkust objektiivsena ja kasutada mõistust, jättes igaühe tajumise tähelepanuta. Vastupidi, need, mis antakse igaühe uskumuste ümber, on subjektiivsed , kaotavad nad seetõttu universaalse iseloomu ja nende olemasolu või äratundmine sõltub sellest, kas inimene neid järgib.

Vt ka: Moraalsed väärtused.

Huvitavad Artiklid

Bioloogia populatsioon

Bioloogia populatsioon

Selgitame, mis on bioloogia populatsioon, ja mõned näited. Üksikisik ja kogukond, asustustihedus ja rahvastiku kasv. Samadel liikidel võib olla mitu populatsiooni, igaüks konkreetses piirkonnas. Mis on bioloogia populatsioon? Bioloogias mõistetakse populatsiooni või bioloogilise populatsiooni all sama liigi (looma, taime jne) organismide kogumit, mis eksisteerivad ruumis ja ajas koos ja millel on bioloogilised omadused Loogiline. Viima

Sissejuhatus

Sissejuhatus

Selgitame, mis on teose, teksti, raamatu või essee sissejuhatus ja millised omadused sellel on. Lisaks, millised on selle elemendid. Sissejuhatusega tutvub lugeja teemaga. Mis on sissejuhatus? Sissejuhatus on teksti algosa, olgu see siis essees, raamatus või uurimuslikus artiklis . Selles esimeses osas asetatakse tekst konkreetsesse konteksti ja see väljendab tavaliselt kokkuvõtet sellest, mida teksti põhiosas selgitatakse või arendatakse. Siss

Endotermilised reaktsioonid

Endotermilised reaktsioonid

Selgitame teile, millised on endotermilised reaktsioonid, ja mõned neist näited. Lisaks, millised on eksotermilised reaktsioonid. Endotermilised reaktsioonid on keemilises jäätööstuses tavalised. Mis on endotermilised reaktsioonid? Endotermilisi reaktsioone peetakse teatud tüüpi keemilisteks reaktsioonideks (see tähendab kahe või enama aine teisendamise protsessiks). nende te

Trigonomeetria

Trigonomeetria

Selgitame, mis on trigonomeetria, natuke ajalugu selle matemaatika haru kohta ja kõige olulisemaid mõisteid, mida see kasutab. Trigonomeetriat kasutatakse juhul, kui seda on vaja täpselt mõõta. Mis on trigonomeetria? Trigonomeetria on sõna etümoloogilise tähenduse järgi kolmnurkade mõõtmine (kreeka trigoonist ja metronist ). Trigonome

Haavatavus

Haavatavus

Selgitame, mis on haavatavus ja olemasolevad haavatavuse tüübid. Lisaks sellele, kuidas haavatavustele vastu astuda. Sageli öeldakse, et haavatavad inimesed on ohus. Mis on haavatavus? Haavatavus on kvaliteet, mis valdab kedagi või midagi vigastamiseks.Kui inimene või ese on haavatav, tähendab see, et nad võivad saada vigastada või saada füüsilise või emotsionaalse vigastuse. Seda sõna

Keemiline nomenklatuur

Keemiline nomenklatuur

Selgitame teile, mis on keemiline nomenklatuur, orgaanilise ja anorgaanilise keemia nomenklatuurid ja traditsiooniline nomenklatuur. Keemiline nomenklatuur nimetab, organiseerib ja klassifitseerib erinevaid keemilisi ühendeid. Mis on keemiline nomenklatuur? Keemias nimetatakse seda nomenklatuuriks (või keemiliseks nomenklatuuriks) reeglite kogumina, mis määrab kindlaks inimeste mitmesuguste keemiliste materjalide nimetamise või nimetamise viisi , sõltuvalt elementidest, mis moodustavad ja nende osakaal. Nagu