• Tuesday April 20,2021

Matemaatika

Selgitame teile, mis on matemaatiline ja millistes valdkondades seda teadust saab rakendada. Lisaks, millised on selle õppeharud.

Matemaatika toetub peamiselt loogikale.
 1. Mis on matemaatika?

Matemaatilise sõna etümoloogia viitab Kreeka matemaatikale, mida võib tõlkida kui "aine uurimist". See on määratletud kui formaalne ja täppisteadus, mis loogika põhimõtetele tuginedes uurib abstraktsete olemite vahel loodud omadusi ja suhteid. See "abstraktsete üksuste" mõiste hõlmab muu hulgas numbreid, sümboleid ja geomeetrilisi jooni.

Matemaatika õppesuund oli aja jooksul muutumas: kuni XIX sajandini piirdus see suuruste ja ruumide uurimisega, kuid teaduse arenguga ilmusid matemaatika valdkonnad Eetika, mis ületas neid kahte, mis nõudis nende uuesti määratlemist.

Matemaatikal on palju seoseid teiste teadustega. Esiteks tugineb see peamiselt loogikale ning demonstreerimis- ja järeldamisstrateegiatele. Seetõttu on matemaatika objektiivne teadus: seda saab muuta ainult matemaatiliste vigade olemasolu tõendamisega, mille puhul on suur osa teaduslikust paradigmast, millega See töötab.

Seejärel seisneb meetod nende abstraktsete üksuste analüüsimisel, et tekitada hüpoteese ja oletusi, teha järeldusi ning läheneda matemaatilistele teadmistele, mis, nagu öeldud, eeldatakse, et need on täpsed ja tõesed. Neid mahaarvamisi teostatakse määratluste (millegi piirangud kõige muu suhtes) ja aksioomide (ruumid, mis on vastu võetud ilma demonstratsioonivajaduseta) toel.

Vt ka: Täppisteadused.

 1. Millistes valdkondades matemaatika kehtib?

Matemaatika on oluline sellistes valdkondades nagu majandus.

Matemaatika rakendamine ilmneb peaaegu kõigis eluvaldkondades. Vaatame väikest ülevaadet:

 • Igapäevaelus. kus matemaatilisi arvutusi või mõõtmisi ja võrdlusi tehakse suure tõenäosusega. Niisiis on kõikjal kohal matemaatika meie elus, mida paljud eksperdid peavad matemaatika mõistete puudumist kirjaoskamatuse variandiks.
 • Täppis- ja loodusteadustes. Paljudel juhtudel (näiteks inseneriteadus või füüsika) on selle olemasolu tingitud matemaatika pakutavast lähenemisviisist. Bioloogias või keemias on väga oluline ka matemaatika.
 • Ühiskonnateadustes. nagu majandus või psühholoogia, mis tuginevad matemaatilistele mõistetele.
 • Isegi muudel erialadel ja kunstidel (muusika, skulptuur, joonistamine). neid on kasutatud ja matemaatilisi ressursse.
 1. Mis on matemaatika harud?

Geomeetria uurib figuure ja nende seoseid kosmosega.

Matemaatika jaguneb erinevateks harudeks, mis ilmusid aja jooksul ja on pühendatud selle teaduse konkreetsetele osadele. Need on mõned neist:

 • Aritmeetika Mõista numbrite uurimist. Lisaks naturaalarvudele sisaldab see kõiki ratsionaalseid, reaalseid ja keerulisi numbreid. Nende numbritega teostatud toimingud kuuluvad sellesse haru.
 • Geomeetria See hõlmab arvandmete uurimist ja nende seoseid kosmosega. See hõlmab muu hulgas trigonomeetriat ja kirjeldavat geomeetriat.
 • Tõenäosus ja statistika . See hõlmab suundumuste analüüsi valimi põhjal; See pakub suurt huvi ühiskonnateaduste vastu.
 • Algebra See on haru, mis analüüsib struktuure, teostades tähtede või sümbolite abil aritmeetilisi operatsioone.

Inimesi, kes õpib matemaatikat, nimetatakse matemaatikuks . Neid võib nimetada silmapaistvate matemaatikuteks kogu ajaloo vältel Pythagoras, Archimedes, René Descartes või Isaac Newton, kes panustasid antud teemasse olulisi kontseptsioone.

Lõpuks öeldakse, et sündmus on matemaatiline või toimub see matemaatiliselt, kui seda esitatakse suure täpsuse või korrapärasusega, eristudes just selle atribuudi poolest.

Huvitavad Artiklid

HTML

HTML

Selgitame, mis on HTML, mis see on ja selle ajalugu. Lisaks sellele, kuidas see keel töötab ja mis on html-sildid. HTML-koodi esimene versioon ilmus 1991. aastal. Mis on html? HTML tähistab HyperText Markup Lenguage, mis tähendab HyperText Markup Language. See on veebilehtede väljatöötamisel kasutatava programmeerimiskeele nimi, mida saab kasutada nende kodeerimise ja struktureerimise etalonstandardina, samanimelise koodi kaudu (html). Võrgu

Ärrituvus

Ärrituvus

Selgitame, mis on ärrituvus, mis on rakkude ärrituvus, taimede ja loomade ärrituvus. Tähtsus ja näited. Elavad asjad reageerivad sõltuvalt stiimuli olemusest konkreetsel viisil Mis on ärrituvus? Bioloogia valdkonnas mõistetakse ärrituvust kui elusolendite ühte põhilisi omadusi , mis võimaldab neil tuvastada ebasoodsad muutused keskkonnas, milles nad asuvad, ja reageerida neile, vältides sellega et need muudatused kahjustavad nende heaolu või kahjustavad nende ellujäämist. Sel moel on är

Majanduslangus

Majanduslangus

Selgitame, mis on majanduslangus ja mis on selle põhjused. Tunnused ja erinevus majanduslanguse ja majanduslanguse vahel. Majanduse kokkuvarisemise päästmiseks on sageli vaja võtta erakorralisi meetmeid. Mis on majanduslangus? Mõistame majandussurutise kaudu riigi või geograafilise piirkonna kaubandus- ja finantstegevuse vähenemist kindlaksmääratud aja jooksul. Selle p

Artikkel teadusliku levitamise kohta

Artikkel teadusliku levitamise kohta

Selgitame teile, mis on teadusliku levitamise artikkel ja selle peamised omadused. Lisaks kuidas on selle struktuur ja näide. Teadusliku levitamise artikkel suunatakse üldsusele. Mis on teadusliku levitamise artikkel? Selle all mõistetakse teadusliku levitamise artiklit või lihtsalt lühikese kirjutise levitamise artiklit ja see tuuakse laiemale üldsusele. , sp

Energia füüsikas

Energia füüsikas

Selgitame teile, milline energia on füüsikas, milline on potentsiaalne ja kineetiline energia. Lisaks sellele, kuidas jõud tegutseb ja mis töö see on. Füüsika energia on võime teostada konkreetset tööd. Mis on see energia? Füüsikas tähistame energeetikat kui süsteemi või nähtuse võimet täita konkreetset tööd . Sõna energ a pärin

Organisatsiooni areng

Organisatsiooni areng

Selgitame, mis on organisatsiooni areng, miks see on ettevõtetele nii oluline ja millised on nende peamised ülesanded. Organisatsiooni areng peab inimestevahelisi suhteid elutähtsaks. Mis on organisatsiooni arendamine? Organisatsiooni arendamine on tehnika, tööriistade ja tavade kogum, mille eesmärk on säilitada ettevõtte, kontserni või organisatsiooni nõuetekohane toimimine, elustada protsesse ja luua soodne ulatus. Töö - se