• Wednesday November 25,2020

Kasumi kaotamine

Selgitame teile, mis on kaotatud kasum ja millal selline olukord tekib. Lisaks arvutusmeetodid ja näited saamata jäänud kasumist.

Paljudel juhtudel pakuvad kindlustusandjad saamata jäänud kasumi eest oma kindlustatud hüvitist.
 1. Mis on kahjumita kasum?

Räägitakse kasumiseadusest loobumisest, kui ilmneb selline varakahju vorm, mis seisneb õigustatud majandusliku kasu takistamises või majandusliku kasumi kaotamises selle tagajärjel. kolmanda isiku tegevus või otsus.

Kaotuse kaotus ehk teisisõnu on rahasumma, mis oleks teenitud, kui sündmust ei oleks toimunud või kui oleks tehtud otsus, mille eest vastutab kolmas osapool. See toimub siis, kui on kindlus, et selline raha oleks saadud, näiteks juhul, kui kaupmees kaotas kõik oma kaubad kõrvalolevatest ruumidest levinud tulekahju tõttu.

Vt ka: Sotsiaalne ettevõtlus.

 1. Kasumi vähenemine kindlustuses

Saamata jäänud sissetulekutega seotud kohtuvaidlused lahendatakse tavaliselt kohtus.

Nii pakuvad kindlustusfirmad paljudel juhtudel oma kindlustatud hüvitist saamata jäänud tulu eest, kui nad suudavad tõestada järgmist:

 • Kasumi lakkamine tegelikult eksisteerib ja kahjuga on selge seos.
 • Et kaotatud on võimalik majanduslikult välja arvutada.

Saamata jäänud sissetulekutega seotud kohtuvaidlused lahendatakse tavaliselt kohtus, võttes arvesse asjaolusid, poolte tõendeid ja väiteid, samuti lepingu sõlmimise tingimusi (kui neid on), kuna Subjekti valitsemiseks pole ühte kriteeriumi.

 1. Kasumi kaotuse arvutamine

Tulude kaotuse arvutamiseks pole ühte meetodit ja võib kohaldada erinevaid kriteeriume:

 • Punktide arvutamise meetod. Kasutatakse rida tabeleid või skaalasid, mis sisaldavad arbitraažisüsteemi või tekitatud kahju mõõtmist, võttes arvesse kohaldatavaid kriteeriume vastavalt üksikjuhtumile ja kahju kategooriale.
 • Lineaarne meetod. Seda kasutatakse selleks, et arvutada lineaarselt sissetulek enne kahju, mille on põhjustanud järelejäänud aeg (või mida ei oleks lubatud saada).
 • Tulus kapitali meetod. Matemaatiliselt määratakse, milline pangandusturule paigutatud rahasumma annaks intressi, mis on võrdne kasumiga, mida kahjustatud osapool ei taju. Lõpuks saab kahjustatud osapool kompensatsioonifondi kogunenud kapitali.
 • Amortisatsioonikapitali meetod. Sarnaselt eelnevale arvutatakse vigastatud summa kättesaamise lõpetanud igakuine summa matemaatiliselt ja paigutatakse finantsturule kasumi teenimiseks, mille kaotatud kasum täiendatakse. Kuid ametiaja lõpus ei ole selle jaoks kogunenud fondi.
 • Kombineeritud meetodid Need, mis ühendavad mitmeid ülalkirjeldatud meetodeid.
 1. Näited saamata jäänud kasumist

Mõned võimalikud juhtumid, mis illustreerivad saamata jäänud tulu väidet, on järgmised:

 • Töötajal on keelatud töötada oma ettevõtte ebaseadusliku otsuse nimel ja ta peatab kuuks ajaks oma töötasu. Seda raha saab ettevõttelt nõuda, kui probleem on lahendatud, sest kui töötajat poleks ilmnenud, oleks ta saanud oma palga.
 • Müüja tellib kauba ja see saabub halvas seisukorras, võimatu müüa. Müüja võib turustajalt nõuda müügist saamata jäänud kasumit, mis oleks tekkinud juhul, kui kaup oleks saabunud õigeaegselt.
 • Teenindusettevõte ei saa nädala jooksul valla poliitilise akti tulemusel töötada. Ettevõte võib nõuda oma teenustest saamata jäänud kasumi kaotamist, mis muidu oleks olnud normaalne.

Huvitavad Artiklid

Hiir

Hiir

Selgitame, mis on hiir ja selle välisseadme peamised funktsioonid. Nagu ka optiline ja mehaaniline hiir. Hiir hõlbustab suhtlust arvutisüsteemide graafiliste liidestega. Mis on hiir ? Arvutiteaduses nimetatakse seda hiireks (inglise keeles: rat n ), rat n, puncher o punpunkt käsitsi kasutatavale perifeersele sisendseadmele, mis on loodud hõlbustama kasutaja suhtlemist paljude arvutisüsteemide graafilise keskkonna liidestega . Täna

Rakuteooria

Rakuteooria

Selgitame, mis on raku teooria, selle postulaadid ja põhimõtted. Lisaks selle tausta ajalugu ja kuidas seda kontrolliti. Rakuteooria selgitab, et kõik organismid koosnevad rakkudest. Mis on raku teooria? Rakuteooria on moodsa bioloogia valdkonna üks olulisemaid ja kesksemaid postulaate. Selles öeldakse, et absoluutselt kõik elusolendid koosnevad rakkudest . See

Kvalifitseerivad omadussõnad

Kvalifitseerivad omadussõnad

Selgitame teile, millised on täpsustavad omadussõnad, loetelu näidetest ja lausetest, mida nende omadussõnade abil saab moodustada. Kvalifikatiivsed omadussõnad kaasnevad nimisõnadega ja eristavad neid. Millised on kvalifitseerijad? Kvalifitseerivad omadussõnad on adjektiivi tüüp, mis omistab sellele antud nimisõna või rea omaduste komplekti, o Igal juhul on sellel mõned omadused. Kvalifitse

Darwini teooria

Darwini teooria

Selgitame teile, mis on Darwini teooria, kuidas see selgitab liigi päritolu ja looduslikku valikut. Lisaks, kes oli Charles Darwin. Darwini teooria selgitab evolutsiooni ja bioloogilist mitmekesisust. Mis on Darwini teooria? Darwini teooria on Briti päritolu loodusteadlase Charles Darwini (1809-1882) välja pakutud ja välja töötatud teaduslike preparaatide kogum, mis selgitab elukvaliteedi päritolu ja valiku rolli Evolutsiooniprotsessi kohta loomulik . Seda

Vooskeem

Vooskeem

Selgitame, et see on vooskeem ja mis on selle ettevalmistamise protsess. Lisaks kuidas kasutatakse sümbololoogiat ja mõned näited. Voodiagramm tähistab iga protsessi konkreetset etappi. Mis on vooskeem? Voodiagramm või tegevusskeem on ka viis teatud tüüpi algoritmi või protsessi graafiliseks esitamiseks struktureeritud ja lingitud sammude seeria kaudu, mis võimaldavad selle Läbivaatamine tervikuna. Nende pr

Esmane sektor

Esmane sektor

Selgitame teile, mis on primaarsektor ja mis on sektorid, millega see valmib. Lisaks näited nende majandustegevuse kohta. Primaarsektor on tavaliselt arengumaade majanduse osa. Mis on primaarsektor? Primaarsektor on loodustegevusest eraldatud majandustegevus toorainete tootmiseks , mille eesmärk on otsene tarbimine.