• Tuesday October 26,2021

Vabadus

Selgitame, mis on vabadus ja arutlusvõime. Millised on vabaduse tüübid ja nende piirid? Mis on negatiivne ja positiivne vabadus.

«Vabaduse vääriline on vaid see, kes teab, kuidas seda iga päev vallutada.» Goethe (1749-1832)
 1. Mis on vabadus?

Vabaduse mõiste pärineb ladinakeelsest sõnast liber, mis tähendab isikut, kellel on aktiivne paljunemisvaim. See määratlus on seotud seksuaalse küpsusega, nii et seda võiks pidada vananenuks.

Praegu on vabaduse mõiste seotud sellega, et inimesed peavad tegutsema vastavalt oma tahtele . Inimkonna ajaloost tulenevalt saab seda mõistet kasutada ka nende inimeste nimetamiseks, keda ei vangistata ega ole orjuses.

 • Laienda: 10 vabaduse tunnust.
 1. Vabaduse tüübid

Jumalateenistusvabadus võimaldab teil harjutada usku, mida soovite või mida mitte.

Vabadus on sõna, mida kasutatakse erinevates aspektides, nii et see laadib täpsemaid määratlusi. Näiteks võite rääkida järgmistest teemadest:

 • Ühinemisvabadus See viitab teaduskonnale, et inimesed peavad moodustama organisatsioone, ühinguid või rühmi, millel on õigustatud eesmärgid.
 • Liikumisvabadus Mõiste, mis osutab võimalusele, et inimesed peavad vabalt liikuma planeedi erinevates osades, kas ühest riigist teise või selle piires.
 • Sõnavabadus See on seotud inimeste võimega ennast väljendada, uurida, levitada, teavet ja arvamusi vastu võtta ning oma arvamust avaldada, ilma et see teid häiriks.
 • Relvade kandmise vabadus. See on seotud õigusega, et inimestel peab olema võimalus kanda, transportida ja kasutada relvi spordi- või kaitseotstarbel, tingimusel et see ei kahjusta juriidiliselt kolmandaid isikuid.
 • Seksuaalne vabadus See viitab inimeste võimele valida oma seksuaalsus.
 • Ajakirjandusvabadus See on seotud üksikisikute võimega end korraldada, et luua sidevahendeid, milles avaldatud sisu ei saa tsenseerida ning mida riik ja tema volitused saavad kontrollida.
 • Jumalateenistuse vabadus Seotud vabadusega, et inimestel peab olema võimalus valida usund, mitte valida ühtegi või uskuda või mitte uskuda mõne jumaliku olendi olemasolu. Samal ajal tähendab see vabadus, et inimesed saavad seda valikut avalikult ja avalikult praktiseerida ilma, et neid rõhutataks, veentaks ega diskrimineerita.
 • Ettevõtlusvabadus See viitab turumajandusega seotud ettevõtetele, mis põhinevad inimese vabadusega seotud ratsionalistlikul eetikal.
 • Vara kasutusvaldus. See on see vabadus, mis inimestel või äriüksustel peab olema, omandama, kasutama, käsutama või kontrollima esemeid, kapitali, maad või muud vara.
 • Professori vabadus See viitab võimalusele praktiseerida õpetamist absoluutselt vabalt, õpetades ja arutades ilma piiranguteta.

Veel: Vabaduse tüübid.

 1. Mis on pillamine?

Vabadussõnast rääkides tuleb seda eristada arutelust, mis viitab käitumisele või toimingule, mida iseloomustab sooritamine sõltumata sellest, kuidas see mõjutab ülejäänud ühiskonda, mis rikub seadust ja on ebamoraalne.

See muudab mõistete häbistamise kontseptsioonil, ehkki see eeldab vabaduse kasutamist, oma moraali ja halvustamise negatiivse varjundi .

 1. Kuidas suurendada vabadust?

Tasakaal on olemise täius ja võimaldab teha paremaid otsuseid.
 • Teadmised Teabe valdajaks olemine, oma ümbruse piiride ületanud, ilmse uurimine ja kajastamine, uurimine, uurimine jms on olulised punktid, et oleks nii rohkem võimalusi kui ka argumente. valida ja veelgi rohkem unistusi, mille järele igatseda.
 • Väärtus Hirm on üks võimsamaid tundeid ja peamine takistus julgeb otsuseid vastu võtta, mõnikord töötab see isegi inimeste käitumise külmutamise viisina. Seetõttu on vaja õppida seda ära tundma ja sellega silmitsi seisma.
 • Kirg See hõlmab kõiki neid intensiivseid emotsioone, mis toimisid mootorina, mis juhendas elu. Kõik ei ole näiteks positiivsed tunded: rõõm, viha, viha, armastus.
 • Vastutus Selleks peab olema ise tegudest teadlik, ise otsuste tagajärgi ja tulemusi eeldama. Miski pole juhuslik, kõik on toimingute tulemus, kui seda meeles peetakse, on võimalik saatust muuta.
 • Tasakaal See on olemise täius ja võimaldab meil teha paremaid otsuseid, see on parim liitlane, kuna iga psüühiline probleem või psühholoogiline häda võib vabaduse otsimisse sekkuda.
 1. Vabaduse piirid

See kõlab vastuoluliselt, kuid te ei saa olla täiesti vaba, miks?

 • See teeb koos elamise keeruliseks. Te peate tegutsema seni, kuni ei ületata teise piire või piiratakse teiste vabadust. Seda nimetatakse üksikisiku vabaduse austamiseks.
 • Reguleerivad üksused Vabaduse olemuse, selle laiendamise ja tõkete uurimine on näidanud, et oluline on "objektiivne" väline regulatsioon, näiteks seadused, valitsus. Vastasel korral kaotavad piirid.
 • Kogemus. On olemas usk, mis seisneb selles, et kui inimene jäetakse vabaks, austab ta teisi, sest see on tema olemus, kuna ta kohaneb ja õpib elama ilma võimu poolt kehtestatud normideta. Ajalugu on aga näidanud, et anarhilistel perioodidel pole olnud võimalik leida vahepunkti enda ja teiste vajaduste vahel, põhjustades kaost ja vägivalda.

Laienda: vabaduse piirid.

 1. Vabadus negatiivsel viisil

See on sündinud repressioonide puudumise tõttu, see tähendab, et puudub vastuseis kolmandate osapoolte (grupi või välisüksuse, näiteks valitsuse, riigi jne) suhtes, nii et teised Väljendage oma käitumist vabalt.

Mõnikord mõistetakse inimeste puudeid sageli negatiivse vabaduse piires, kuid see pole nii, see on vaba isegi ilma mingite füüsiliste võimeteta.

 1. Vabadus positiivsel viisil

Eneseteostus on uhkus eesmärgi saavutamise üle üksi.

See on negatiivsele vastupidine, selles aspektis seisneb see, et me valdame oma tahte, olla inimesed oma elu loojateks, vastutada oma saatuse eest.

Siin olete teadlik nii piirangutest kui ka tööriistadest ning neid hallatakse takistuste ületamiseks. Kui on mõni sõna, mis seda ideaalselt toetab, on see eneseteostus.

Ehkki see on negatiivsele vastand, on mõlemad teineteist täiendavad, kuna negatiivse vabaduse puudumise kaudu eelistatakse positiivset vabadust, mida mõistetakse kui mõju.

Huvitavad Artiklid

Makromolekulid

Makromolekulid

Selgitame, mis on makromolekulid, nende funktsioonid ja tüüpi struktuur. Lisaks looduslikud ja sünteetilised makromolekulid. Makromolekul võib koosneda sadadest tuhandetest aatomitest. Mis on makromolekulid? Makromolekulid on suured molekulid . Need on üldjuhul väiksemate molekulide - monomeeride - liit, mis saadakse looduslike või kunstlike protsesside kaudu. See t

Teenindus

Teenindus

Selgitame teile, mis on teenus majanduslikust vaatepunktist ja muudes valdkondades. Millised on teenuste omadused? Ajateenistus on teatud tüüpi riigiteenistus. Mis on teenus? Teenuse mõiste pärineb ladinakeelsest servit umast . See viitab teenitavale tegevusele , kuid sellel kontseptsioonil on mitu tähendust subjektilt, milles seda ravitakse. Tee

Lugu

Lugu

Selgitame, mis on lugu ja mis on selle peamised omadused. Olemasolevad loožanrid ja kuulsad autorid. Traditsioonilisi lugusid iseloomustab nende suuline edastamine läbi ajaloo. Mis lugu on? Loo mõiste pärineb ladina keelest, comp comptus , see tähendab kontot . Lugu on lugu või jutustus, üsna lühike , faktist, mis on tavaliselt kujuteldav. Tavali

Vähk

Vähk

Selgitame teile, mis on vähk ja kes võib seda haigust saada. Lisaks erinevad ravimeetodid, mis olemas on. Vähk pärineb koest, kui rakkude paljunemine ei kontrolli. Mis on vähk? Vähk on pahaloomuliste , autonoomselt paljunevate rakkude põhjustatud haigus . See põhineb peamiselt rakkude kontrollimatul paljunemisel, mis lõpuks tungivad ülejäänud tervetesse kudedesse. Vähk pärin

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontroll

Selgitame, mis on kvaliteedikontroll ja miks see on ettevõtetele nii oluline. Lisaks kvaliteedikontrolli meetodid. Paljudel ettevõtetel on oma toodete hindamiseks spetsialiste ja masinaid. Mis on kvaliteedikontroll? Kvaliteedikontroll on iga produktiivse protsessi jaoks ülioluline protsess, kuna just selle kaudu tagatakse läbiviidavate protsesside korrektne toimimine ja tagatakse, et toodetav vastab selle vastavale Seadused ja seatud eesmärgid. Kva

Lipiid

Lipiid

Selgitame, mis on lipiid ja selle erinevad funktsioonid. Lisaks sellele, kuidas neid liigitatakse, ja mõned näited nende molekulide kohta. Teatud lipiidid moodustavad rasvkoe, mida tavaliselt nimetatakse rasvaks. Mis on lipiid? "Rasv" või "rasv" on orgaaniliste molekulide kogumid, mis koosnevad peamiselt süsiniku, vesiniku ja hapniku aatomitest (vähemal määral ), aga ka selliseid elemente nagu lämmastik, fosfor ja väävel, millel on omadus olla hüdrofoobsed molekulid (vees lahustumatud) ja mis täidavad energeetilisi funktsioone, elusolendite regulatoorsed ja struktuurilised o