• Wednesday June 23,2021

Vabadus

Selgitame, mis on vabadus ja arutlusvõime. Millised on vabaduse tüübid ja nende piirid? Mis on negatiivne ja positiivne vabadus.

«Vabaduse vääriline on vaid see, kes teab, kuidas seda iga päev vallutada.» Goethe (1749-1832)
 1. Mis on vabadus?

Vabaduse mõiste pärineb ladinakeelsest sõnast liber, mis tähendab isikut, kellel on aktiivne paljunemisvaim. See määratlus on seotud seksuaalse küpsusega, nii et seda võiks pidada vananenuks.

Praegu on vabaduse mõiste seotud sellega, et inimesed peavad tegutsema vastavalt oma tahtele . Inimkonna ajaloost tulenevalt saab seda mõistet kasutada ka nende inimeste nimetamiseks, keda ei vangistata ega ole orjuses.

 • Laienda: 10 vabaduse tunnust.
 1. Vabaduse tüübid

Jumalateenistusvabadus võimaldab teil harjutada usku, mida soovite või mida mitte.

Vabadus on sõna, mida kasutatakse erinevates aspektides, nii et see laadib täpsemaid määratlusi. Näiteks võite rääkida järgmistest teemadest:

 • Ühinemisvabadus See viitab teaduskonnale, et inimesed peavad moodustama organisatsioone, ühinguid või rühmi, millel on õigustatud eesmärgid.
 • Liikumisvabadus Mõiste, mis osutab võimalusele, et inimesed peavad vabalt liikuma planeedi erinevates osades, kas ühest riigist teise või selle piires.
 • Sõnavabadus See on seotud inimeste võimega ennast väljendada, uurida, levitada, teavet ja arvamusi vastu võtta ning oma arvamust avaldada, ilma et see teid häiriks.
 • Relvade kandmise vabadus. See on seotud õigusega, et inimestel peab olema võimalus kanda, transportida ja kasutada relvi spordi- või kaitseotstarbel, tingimusel et see ei kahjusta juriidiliselt kolmandaid isikuid.
 • Seksuaalne vabadus See viitab inimeste võimele valida oma seksuaalsus.
 • Ajakirjandusvabadus See on seotud üksikisikute võimega end korraldada, et luua sidevahendeid, milles avaldatud sisu ei saa tsenseerida ning mida riik ja tema volitused saavad kontrollida.
 • Jumalateenistuse vabadus Seotud vabadusega, et inimestel peab olema võimalus valida usund, mitte valida ühtegi või uskuda või mitte uskuda mõne jumaliku olendi olemasolu. Samal ajal tähendab see vabadus, et inimesed saavad seda valikut avalikult ja avalikult praktiseerida ilma, et neid rõhutataks, veentaks ega diskrimineerita.
 • Ettevõtlusvabadus See viitab turumajandusega seotud ettevõtetele, mis põhinevad inimese vabadusega seotud ratsionalistlikul eetikal.
 • Vara kasutusvaldus. See on see vabadus, mis inimestel või äriüksustel peab olema, omandama, kasutama, käsutama või kontrollima esemeid, kapitali, maad või muud vara.
 • Professori vabadus See viitab võimalusele praktiseerida õpetamist absoluutselt vabalt, õpetades ja arutades ilma piiranguteta.

Veel: Vabaduse tüübid.

 1. Mis on pillamine?

Vabadussõnast rääkides tuleb seda eristada arutelust, mis viitab käitumisele või toimingule, mida iseloomustab sooritamine sõltumata sellest, kuidas see mõjutab ülejäänud ühiskonda, mis rikub seadust ja on ebamoraalne.

See muudab mõistete häbistamise kontseptsioonil, ehkki see eeldab vabaduse kasutamist, oma moraali ja halvustamise negatiivse varjundi .

 1. Kuidas suurendada vabadust?

Tasakaal on olemise täius ja võimaldab teha paremaid otsuseid.
 • Teadmised Teabe valdajaks olemine, oma ümbruse piiride ületanud, ilmse uurimine ja kajastamine, uurimine, uurimine jms on olulised punktid, et oleks nii rohkem võimalusi kui ka argumente. valida ja veelgi rohkem unistusi, mille järele igatseda.
 • Väärtus Hirm on üks võimsamaid tundeid ja peamine takistus julgeb otsuseid vastu võtta, mõnikord töötab see isegi inimeste käitumise külmutamise viisina. Seetõttu on vaja õppida seda ära tundma ja sellega silmitsi seisma.
 • Kirg See hõlmab kõiki neid intensiivseid emotsioone, mis toimisid mootorina, mis juhendas elu. Kõik ei ole näiteks positiivsed tunded: rõõm, viha, viha, armastus.
 • Vastutus Selleks peab olema ise tegudest teadlik, ise otsuste tagajärgi ja tulemusi eeldama. Miski pole juhuslik, kõik on toimingute tulemus, kui seda meeles peetakse, on võimalik saatust muuta.
 • Tasakaal See on olemise täius ja võimaldab meil teha paremaid otsuseid, see on parim liitlane, kuna iga psüühiline probleem või psühholoogiline häda võib vabaduse otsimisse sekkuda.
 1. Vabaduse piirid

See kõlab vastuoluliselt, kuid te ei saa olla täiesti vaba, miks?

 • See teeb koos elamise keeruliseks. Te peate tegutsema seni, kuni ei ületata teise piire või piiratakse teiste vabadust. Seda nimetatakse üksikisiku vabaduse austamiseks.
 • Reguleerivad üksused Vabaduse olemuse, selle laiendamise ja tõkete uurimine on näidanud, et oluline on "objektiivne" väline regulatsioon, näiteks seadused, valitsus. Vastasel korral kaotavad piirid.
 • Kogemus. On olemas usk, mis seisneb selles, et kui inimene jäetakse vabaks, austab ta teisi, sest see on tema olemus, kuna ta kohaneb ja õpib elama ilma võimu poolt kehtestatud normideta. Ajalugu on aga näidanud, et anarhilistel perioodidel pole olnud võimalik leida vahepunkti enda ja teiste vajaduste vahel, põhjustades kaost ja vägivalda.

Laienda: vabaduse piirid.

 1. Vabadus negatiivsel viisil

See on sündinud repressioonide puudumise tõttu, see tähendab, et puudub vastuseis kolmandate osapoolte (grupi või välisüksuse, näiteks valitsuse, riigi jne) suhtes, nii et teised Väljendage oma käitumist vabalt.

Mõnikord mõistetakse inimeste puudeid sageli negatiivse vabaduse piires, kuid see pole nii, see on vaba isegi ilma mingite füüsiliste võimeteta.

 1. Vabadus positiivsel viisil

Eneseteostus on uhkus eesmärgi saavutamise üle üksi.

See on negatiivsele vastupidine, selles aspektis seisneb see, et me valdame oma tahte, olla inimesed oma elu loojateks, vastutada oma saatuse eest.

Siin olete teadlik nii piirangutest kui ka tööriistadest ning neid hallatakse takistuste ületamiseks. Kui on mõni sõna, mis seda ideaalselt toetab, on see eneseteostus.

Ehkki see on negatiivsele vastand, on mõlemad teineteist täiendavad, kuna negatiivse vabaduse puudumise kaudu eelistatakse positiivset vabadust, mida mõistetakse kui mõju.

Huvitavad Artiklid

Tekst

Tekst

Selgitame, mis on tekst ja selle mõiste tähendus. Lisaks olemasolevad tekstitüübid ja millised on nende omadused. Tekst on mitu lauset, mis on argumendi põhjal omavahel keerutatud. Mis on tekst? "Tekst" - kirjutamissüsteemis kirjutatud märkide korrapärane koosseis , mille lugemine võimaldab taastada emitendi viidatud konkreetse tähenduse. Sõna tek

Fašist

Fašist

Selgitame teile, mida fašist tähendab ja kuidas see termin tekib. Fašismi määratlus, erinevad positsioonid ja marksistlik visioon. Adolf Hitler, natsismi (fašismi haru) juht. Mis on fašist? Sõnal fašist on negatiivne varjund. Teise maailmasõja ajal ja pärast seda kasutati seda solvanguna inimestele, kes läksid vastuollu inimeste õigustega või kellel oli ideed kaubanduse kasuks, ükskõik kui minimaalsed need ka ei oleks. See on itaalia

Fenomenoloogia

Fenomenoloogia

Selgitame teile, mis on fenomenoloogia, mis on selle päritolu, ajalugu ja põhimõisted. Kasutatav meetod, teie uurimistöö ja rakendused. Psühholoogias on fenomenoloogia teadvuse struktuuride uurimine. Mis on fenomenoloogia? Seda nimetatakse kahekümnendal sajandil alguse saanud filosoofilise liikumise fenomenoloogiaks ja filosoofia haruks, mida juhivad selle ettekirjutused, mis on seotud uurimistööga n ja objektide kirjeldus (kuule nähtusi ) teadlikult kogetud kujul, see tähendab võimalikult vabalt teooriatest, eeldustest ja eelarvamustest nende päritolu kohta. Sõna `fenom

Immuunsüsteem

Immuunsüsteem

Selgitame teile, mis on immuunsussüsteem ja millist funktsiooni see täidab. Lisaks sellele, kuidas seda kohandatakse ja mis haigused seda kahjustavad. Kaitseb keha võõraste ja potentsiaalselt kahjulike ainete eest. Mis on immuunsussüsteem? See on tuntud kui immuunsussüsteem, immuunsussüsteem või immuunsussüsteem inimkeha ja teiste elusolendite kaitsemehhanismi jaoks , mis võimaldab koordineeritud füüsikaliste, keemiliste ja rakuliste reaktsioonide kaudu säilitada organism, mis pole võõraste ja potentsiaalselt kahjulike ainete, näiteks toksiinide, mürkide või viiruslike, bakteriaalsete ja muude

Reostuse põhjused

Reostuse põhjused

Selgitame teile, millised on reostuse põhjused, miks mitmesugused reostused tekivad ja nende tagajärjed. Reostus võib olla looduslik või kunstlik. Mis on reostus ja milliseid liike seal on? Reostus on ainete sattumine keskkonda, mis mõjutab selle tasakaalu ja muudab selle ebakindlaks keskkonnaks . Öko

Empiirilised teadmised

Empiirilised teadmised

Selgitame teile, mis on empiirilised teadmised, nende omadused, tüübid ja näited. Lisaks selle seos teaduslike teadmistega. Empiirilised teadmised saadakse otsese maailma tajumise kaudu. Mis on empiiriline teadmine? Empiiriline teadmine on see, mis saadakse reaalse maailma otsese kogemuse või tajumise kaudu, ilma abstraktsioone ega kujutluspilte tegemata. Ju