• Friday August 12,2022

Orgaaniline seadus

Selgitame teile, mis on orgaaniline seadus ja miks see seadus on nii oluline. Lisaks mõned näited orgaanilistest seadustest.

Orgaanilise seaduse kõige vahetum eelnev õigus on Prantsuse õiguses.
  1. Mis on orgaaniline seadus?

Orgaanilised seadused on sellised, millele viidatakse rahva jaoks nii olulistes küsimustes, et nende kinnitamiseks on vaja konsensust ja heakskiidumenetlust seadusandliku haru poolt, mida tavaliselt korraldab parlament, rahvusassamblee või kongress. . Tavaliselt osutavad orgaanilised seadused riigi demokraatliku elu jaoks üliolulistele küsimustele, nagu põhiseaduslikud põhinormid, avalikud vabadused või riigi volituste liigendamine.

Orgaanilisi seadusi peetakse omamoodi vaheetapiks tavaliste seaduste ja põhiseaduse teksti vahel, seega on seda tüüpi seaduste kinnitamine, muutmine või kehtetuks tunnistamine parlamendis üldiselt nõuab see midagi enamat kui lihthäälteenamust (absoluutne enamus või mingisugune kvalifitseeritud häälteenamus) vastavalt sellele, mis on sellega seoses ette nähtud riikliku õigusraamistikuga. Tuleb märkida, et mitte kõigil riikidel ei ole mahepõllumajandust käsitlevaid õigusnorme.

Orgaanilise seaduse kõige vahetum eelnev õigus on Prantsuse õiguses, täpsemalt selle 1958. aasta põhiseaduse tekstis, millega see loodi V Prantsuse Vabariik.

Vt ka: Põhiseadus.

  1. Orgaaniliste seaduste tähtsus

Orgaanilised seadused on kasulik vahend oluliste või eluliste muudatuste tegemiseks riikide töökorralduses, ilma et oleks vaja põhiseaduslikku raamistikku muuta või ümber sõnastada, mis põhimõtteliselt hõlmab ka Kopeeri või algata mingisugune muutmis- või moodustamisprotsess, mis on alati pikk, keeruline ja riskantne protsess. Selles mõttes on orgaanilised seadused vahepealne väljund riigi jaoks eluliselt olulistes küsimustes toimuvate põhjalike muudatuste juhtimiseks.

  1. Näited orgaanilistest seadustest

Mõned näited orgaanilistest seadustest on järgmised:

  • Erakondade rahastamise põhiseadus (Hispaania, 2007). Korruptsiooni vältimiseks ja selle eest karistamiseks on ette nähtud ettekirjutused, mis reguleerivad raha juurdepääsu erakondadele.
  • Orgaanilise töö seadus (Venezuela, 2012). Selles riigis töötamise seaduslike tingimuste muutmine, luues uue töösuhteid reguleeriva õigusraamistiku.
  • Põhiseaduslik orgaaniline seadus (Tšiili, 1980). See määratleb mõned olulised riigihaldusega seotud põhiseaduslikud ettekirjutused (valimised, kaevandamiskontsessioonid, erakonnad jne). See seadus sisaldub põhiseaduses.
  • Kohtusüsteemi seadus (Argentina, 1998). Organiseerib kohtusüsteem ja selle instantsid Buenos Airese autonoomses linnas, kus on oma iseseisev õiguslik kord.
  • Kodanike turvalisuse orgaaniline seadus (Hispaania, 2015). Seadus, mis asendas 1992. aasta kodanikujulgeoleku kaitset reguleeriva seaduse, mis tekitas Hispaania õigussüsteemi kriminaalse ettekirjutuse ümber sõnastades teatava ebademokraatliku meeleolu jaoks palju poleemikat.

Huvitavad Artiklid

Ego

Ego

Selgitame teile, mis on ego, millised on selle tähendused erinevates kultuurides ja kuidas egotsentrik tegutseb. Ego on kalduvus olla liiga keskendunud oma isiksusele. Mis on ego? Tavaliselt viitame subjektile viidates subjekti võimele tunda ennast indiviidina ja olla teadlik oma identiteedist. Seda tõlgitakse kõneldavas keeles enesehinnangu liigsena või kalduvus olla liiga keskendunud oma isiksusele , mis kipub olema nartsissistlik või põlglik omadus teiste suhtes. Selle

Taassünd

Taassünd

Selgitame, mis on renessanss, 15. ja 16. sajandil aset leidnud kultuuriliikumine. Arhitektuur, maal, skulptuur, muusika. Kunstnikud sisestati portree- ja perspektiivtehnikatesse. Mis on renessanss? Renessanss on kultuuriliikumine, mida iseloomustab tagasipöördumine Vana-Kreeka ja Rooma ideede ja kultuuriliste ideaalide juurde .

Ioon

Ioon

Selgitame teile, mis on ioon ja kuidas neid molekule moodustada. Lisaks näited ioonidest ja sellest, mis on anioon. Ioon on molekul, mis on omandanud või kaotanud elektronid. Mis on ioon? Keemias nimetatakse iooni elektriliselt laetud molekuliks, mis koosneb aatomist või molekulist, mis ei ole elektriliselt neutraalne, st, kes on oma põhiseaduses omandanud või kaotanud elektronid (ionisatsioon). Ioo

Keemilised nähtused

Keemilised nähtused

Selgitame teile, millised on keemilised nähtused, nende omadused, klassifikatsioon ja näited. Lisaks füüsikalised nähtused. Paljud keemilised nähtused, näiteks põlemine, on pöördumatud. Millised on keemilised nähtused? Keemilised nähtused on termodünaamilised protsessid, mille käigus kaks või enam ainet muudavad oma molekulaarstruktuuri ja tekitavad uusi aineid , mida nimetatakse toodeteks, olgu need siis keemilised elemendid või ühendid. Keemilisi nähtu

Hipi liikumine

Hipi liikumine

Selgitame teile, mis on hipiliikumine ja mis on selle päritolu. Miks see tekib ja millised olid selle tagajärjed. Hipi ideoloogia. Antibelicistas, anticapitalistas, vastandub gentrifikatsioonile ja tarbijaühiskonnale. Mis oli hipiliikumine? Seda tunti hipide liikumisena (kirjutatud ka hipi või jipina) kuni Ameerika Ühendriikide kultuurikultuuri manifestatsiooni ilmumiseni 60ndatel , mis seejärel laienes kogu maailmale ning et ta tunnistas vägivallatu anarhia, patsifismi, seksuaalse revolutsiooni, mure keskkonna pärast ning lääne kapitalistliku status quo ja materialismi hülgamist. Hipi-liik

Religioon

Religioon

Selgitame, mis on religioon ja mis tüüpi usundid on olemas. Lisaks nende uskumuste ajalugu ja peamised religioonid. Maailmas on hinnanguliselt 4000 erinevat usundit. Mis on religioon? Selle all mõistetakse usulist kogumit uskumusi, käitumist ja kultuurilisi , eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi, mille kaudu kollektiiv inimene jagab maailma ja olemasolu vaadet ning on seotud idee püha, transtsendentse, st loetud tunne ja väärtus elamise kogemuse suhtes. Religio