• Thursday August 5,2021

Orgaaniline seadus

Selgitame teile, mis on orgaaniline seadus ja miks see seadus on nii oluline. Lisaks mõned näited orgaanilistest seadustest.

Orgaanilise seaduse kõige vahetum eelnev õigus on Prantsuse õiguses.
  1. Mis on orgaaniline seadus?

Orgaanilised seadused on sellised, millele viidatakse rahva jaoks nii olulistes küsimustes, et nende kinnitamiseks on vaja konsensust ja heakskiidumenetlust seadusandliku haru poolt, mida tavaliselt korraldab parlament, rahvusassamblee või kongress. . Tavaliselt osutavad orgaanilised seadused riigi demokraatliku elu jaoks üliolulistele küsimustele, nagu põhiseaduslikud põhinormid, avalikud vabadused või riigi volituste liigendamine.

Orgaanilisi seadusi peetakse omamoodi vaheetapiks tavaliste seaduste ja põhiseaduse teksti vahel, seega on seda tüüpi seaduste kinnitamine, muutmine või kehtetuks tunnistamine parlamendis üldiselt nõuab see midagi enamat kui lihthäälteenamust (absoluutne enamus või mingisugune kvalifitseeritud häälteenamus) vastavalt sellele, mis on sellega seoses ette nähtud riikliku õigusraamistikuga. Tuleb märkida, et mitte kõigil riikidel ei ole mahepõllumajandust käsitlevaid õigusnorme.

Orgaanilise seaduse kõige vahetum eelnev õigus on Prantsuse õiguses, täpsemalt selle 1958. aasta põhiseaduse tekstis, millega see loodi V Prantsuse Vabariik.

Vt ka: Põhiseadus.

  1. Orgaaniliste seaduste tähtsus

Orgaanilised seadused on kasulik vahend oluliste või eluliste muudatuste tegemiseks riikide töökorralduses, ilma et oleks vaja põhiseaduslikku raamistikku muuta või ümber sõnastada, mis põhimõtteliselt hõlmab ka Kopeeri või algata mingisugune muutmis- või moodustamisprotsess, mis on alati pikk, keeruline ja riskantne protsess. Selles mõttes on orgaanilised seadused vahepealne väljund riigi jaoks eluliselt olulistes küsimustes toimuvate põhjalike muudatuste juhtimiseks.

  1. Näited orgaanilistest seadustest

Mõned näited orgaanilistest seadustest on järgmised:

  • Erakondade rahastamise põhiseadus (Hispaania, 2007). Korruptsiooni vältimiseks ja selle eest karistamiseks on ette nähtud ettekirjutused, mis reguleerivad raha juurdepääsu erakondadele.
  • Orgaanilise töö seadus (Venezuela, 2012). Selles riigis töötamise seaduslike tingimuste muutmine, luues uue töösuhteid reguleeriva õigusraamistiku.
  • Põhiseaduslik orgaaniline seadus (Tšiili, 1980). See määratleb mõned olulised riigihaldusega seotud põhiseaduslikud ettekirjutused (valimised, kaevandamiskontsessioonid, erakonnad jne). See seadus sisaldub põhiseaduses.
  • Kohtusüsteemi seadus (Argentina, 1998). Organiseerib kohtusüsteem ja selle instantsid Buenos Airese autonoomses linnas, kus on oma iseseisev õiguslik kord.
  • Kodanike turvalisuse orgaaniline seadus (Hispaania, 2015). Seadus, mis asendas 1992. aasta kodanikujulgeoleku kaitset reguleeriva seaduse, mis tekitas Hispaania õigussüsteemi kriminaalse ettekirjutuse ümber sõnastades teatava ebademokraatliku meeleolu jaoks palju poleemikat.

Huvitavad Artiklid

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi

Aeg füüsikas

Aeg füüsikas

Selgitame teile, millisele ajale lähenetakse alates füüsikast ja selle valemitest. Aeg klassikalises mehaanikas ja relativistlikus mehaanikas. Aega võib pidada muutuste objektiks olevate asjade kestuseks. Mis aeg on füüsikas? Füüsikas nimetatakse aega suuruseks, mis mõõdab ühe või mitme sündmuse kestust või eraldatust . See võimalda

Inert Matter

Inert Matter

Selgitame teile, mis on inertne aine, millised on selle omadused ja mis on elusolend. Tema suhted elusolenditega ja näited. Inertsel mateerial pole oma liikumist ega tahet. Mis on inertsus? Inertsest mateeriast rääkides peame silmas kõiki kehasid ja aineid, mis ei ole osa elusorganismist ehk neid, mis pole mingisse elutsüklisse sisestatud: sündida, kasvada, paljuneda ja surra. Sell

Sooline vägivald

Sooline vägivald

Selgitame, mis on sooline vägivald ja millised vägivallatüübid on olemas. Lisaks, mida teha soolise vägivalla korral. Sooline vägivald hõlmab ähvardusi ning poliitiliste ja kodanikuvabaduste äravõtmist. Mis on sooline vägivald? Sooline vägivald on vägivald, mida keegi avaldab inimesele ainult nende soo tõttu . Vägivaldseks

Asteroidi vöö

Asteroidi vöö

Selgitame teile, mis on asteroidi vöö ja milline on selle kaugus Päikesest. Lisaks teooriaid selle alguse kohta. Asteroidi vöö koosneb mitmest miljonist taevakehast. Mis on asteroidi vöö? Seda tuntakse asteroidivööna või põhivööna meie päikesesüsteemi piirkonda, mis asub J piteri ja Marsi rütmide vahel , see tähendab eraldab siseplaneete välimistest . Seda iseloomusta

Algloomad

Algloomad

Selgitame teile, millised on algloomad, kuidas need on pärit ja nende omadused. Lisaks selle klassifikatsioon, reprodutseerimine ja näited. Enamikku algloomadest saab näha mikroskoobi abil. Mis on algloomad? Seda nimetatakse algloomadeks või algloomadeks mikroorganismide kogumiks, mis asuvad niiskes või veekeskkonnas ja mida võiks pidada mikroskoopilisteks loomadeks. Mõne