• Wednesday October 21,2020

Orgaaniline seadus

Selgitame teile, mis on orgaaniline seadus ja miks see seadus on nii oluline. Lisaks mõned näited orgaanilistest seadustest.

Orgaanilise seaduse kõige vahetum eelnev õigus on Prantsuse õiguses.
  1. Mis on orgaaniline seadus?

Orgaanilised seadused on sellised, millele viidatakse rahva jaoks nii olulistes küsimustes, et nende kinnitamiseks on vaja konsensust ja heakskiidumenetlust seadusandliku haru poolt, mida tavaliselt korraldab parlament, rahvusassamblee või kongress. . Tavaliselt osutavad orgaanilised seadused riigi demokraatliku elu jaoks üliolulistele küsimustele, nagu põhiseaduslikud põhinormid, avalikud vabadused või riigi volituste liigendamine.

Orgaanilisi seadusi peetakse omamoodi vaheetapiks tavaliste seaduste ja põhiseaduse teksti vahel, seega on seda tüüpi seaduste kinnitamine, muutmine või kehtetuks tunnistamine parlamendis üldiselt nõuab see midagi enamat kui lihthäälteenamust (absoluutne enamus või mingisugune kvalifitseeritud häälteenamus) vastavalt sellele, mis on sellega seoses ette nähtud riikliku õigusraamistikuga. Tuleb märkida, et mitte kõigil riikidel ei ole mahepõllumajandust käsitlevaid õigusnorme.

Orgaanilise seaduse kõige vahetum eelnev õigus on Prantsuse õiguses, täpsemalt selle 1958. aasta põhiseaduse tekstis, millega see loodi V Prantsuse Vabariik.

Vt ka: Põhiseadus.

  1. Orgaaniliste seaduste tähtsus

Orgaanilised seadused on kasulik vahend oluliste või eluliste muudatuste tegemiseks riikide töökorralduses, ilma et oleks vaja põhiseaduslikku raamistikku muuta või ümber sõnastada, mis põhimõtteliselt hõlmab ka Kopeeri või algata mingisugune muutmis- või moodustamisprotsess, mis on alati pikk, keeruline ja riskantne protsess. Selles mõttes on orgaanilised seadused vahepealne väljund riigi jaoks eluliselt olulistes küsimustes toimuvate põhjalike muudatuste juhtimiseks.

  1. Näited orgaanilistest seadustest

Mõned näited orgaanilistest seadustest on järgmised:

  • Erakondade rahastamise põhiseadus (Hispaania, 2007). Korruptsiooni vältimiseks ja selle eest karistamiseks on ette nähtud ettekirjutused, mis reguleerivad raha juurdepääsu erakondadele.
  • Orgaanilise töö seadus (Venezuela, 2012). Selles riigis töötamise seaduslike tingimuste muutmine, luues uue töösuhteid reguleeriva õigusraamistiku.
  • Põhiseaduslik orgaaniline seadus (Tšiili, 1980). See määratleb mõned olulised riigihaldusega seotud põhiseaduslikud ettekirjutused (valimised, kaevandamiskontsessioonid, erakonnad jne). See seadus sisaldub põhiseaduses.
  • Kohtusüsteemi seadus (Argentina, 1998). Organiseerib kohtusüsteem ja selle instantsid Buenos Airese autonoomses linnas, kus on oma iseseisev õiguslik kord.
  • Kodanike turvalisuse orgaaniline seadus (Hispaania, 2015). Seadus, mis asendas 1992. aasta kodanikujulgeoleku kaitset reguleeriva seaduse, mis tekitas Hispaania õigussüsteemi kriminaalse ettekirjutuse ümber sõnastades teatava ebademokraatliku meeleolu jaoks palju poleemikat.

Huvitavad Artiklid

Salm

Salm

Selgitame, mis on värss, selle seos stanzaga ja olemasolevad värsitüübid. Lisaks mõned näited ja armastus salmid. Salmid kirjeldavad luuletuse kehas poeetilist ja dünaamilist pilti. Mis on salm? Tagumine külg on ühik, milles luuletus on tavaliselt jagatud, jala suurusega parem, kuid madalama astmega. Tavalis

Kergejõustik

Kergejõustik

Selgitame, mis on kergejõustik ja mis erialad see kuulus spordiala hõlmab. Lisaks see, millest olümpiamängud koosnevad. Kergejõustik leiab oma alguse mängudest, mis tehti Kreekas ja Roomas. Mis on kergejõustik? Sõna kergejõustik pärineb kreekakeelsest sõnast atletes ja selle all peetakse silmas iga indiviidi, kes võistleb tunnustuse saamiseks. Tuntud kui

Viirus bioloogias

Viirus bioloogias

Selgitame, mis on viirused ja milliseid viirusi me võime leida. Lisaks, kuidas on selle struktuur ja mõned näited. Viirused on väga primitiivsed organismid, millel on tohutu mutatsioonivõime. Mis on viirus? Viirus on bioloogias mikroskoopiline ja atsellulaarne parasiitide tekitaja , st suurusjärgus palju väiksem kui nähtav ja see ei koosne rakkudest, vaid on võimeline paljunema Ainult peremeesrakus, kasutades ära geneetilisi replikatsioonimehhanisme, mis tal on, ja üldiselt põhjustades protsessi kahjustusi . Viirused v

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on sooline võrdõiguslikkus, seda kaitsvaid seadusi, olukorda Mehhikos ja näiteid. Lisaks fraasid, mis seda määratlevad. Sooline võrdõiguslikkus taotleb kõigile inimestele samu õigusi. Mis on sooline võrdõiguslikkus? Soolisest võrdõiguslikkusest ehk soolisest võrdõiguslikkusest rääkides viidatakse poliitilisele võitlusele, mis püüab anda meestele ja naistele ühesuguseid õigusi , soodustusi, karistusi ja sama austust. See on samal ajal fe

Vegan

Vegan

Selgitame, mis on vegan, mis on selle erinevus taimetoitlusega ja milliseid toite vegan inimesed tarbivad. "Veganlus" liigub vähemusefilosoofiast üldiseks. Mis on vegan? Kutsutakse neid, kes nõustuvad veganluse filosoofiaga, see tähendab kõigi loomsete saaduste tarbimise ja kasutamise tagasilükkamisega.Leiut

Planeerimine halduses

Planeerimine halduses

Selgitame teile, mida halduses plaanitakse, selle põhimõtteid, elemente ja klassifikatsiooni. Lisaks haldusprotsess. Planeerimine võib suunata ettevõtte tegevust ressursside tõhusaks kasutamiseks. Mida plaanitakse halduses? Organisatsioonis on planeerimine strateegia kehtestamine, mis võimaldab saavutada eelnevalt püstitatud eesmärke . Planee