• Wednesday August 10,2022

Juht

Selgitame teile Max Weberi järgi, mis on juht ja juhitüübid. Lisaks tõelise juhi omadused.

Juht võimaldab paremaid suhteid rühma erinevate liikmete vahel.
  1. Mis on juht?

Sõna juht pärineb inglise keele juhist . Juhte määratletakse kui isikuid, kes on võimelised teisi isikuid või inimrühmi juhendama ja mõjutama ning kes tunnevad neid ka sellisena.

On neid, kes liigitavad juhte teatud omaduste järgi. Esiteks on oluline eristada loomulikke juhte institutsionaliseeritutest . Esimesed on need, mis tulenevad inimrühmadest loomulikult ja ülejäänud otsustavad tunnistada oma rolli juhina ja austada seda kui sellist. Teisest küljest on olemas institutsionaliseeritud, neil on oma amet legitiimselt. See võib hõlmata erinevaid positsioone, olgu need poliitilised, vaimsed ja õpetajate hulgas.

Teine viis juhtide klassifitseerimiseks on positiivsed ja negatiivsed . Viimase näide on autoritaarsed juhid. Neid iseloomustab domineerimine ja võimu kuritarvitamine. Samuti kehtestavad nad küsimused, millega tuleb tegeleda. Samuti ei luba nad ülejäänud kaaslastel vabalt sõna võtta. Seda tüüpi juhid on vastupidised juhtumitele, mis võimaldavad ülejäänud rühmal oma arvamust avaldada ja võimaldavad rühi eri liikmete vahel paremaid suhteid.

Laiendage järgmiselt: Liider on sündinud või tehtud ?.

  1. Juhtide tüübid vastavalt Max Weberile

Poliitilise juhi valivad inimesed valimiste kaudu.

Sotsioloog Max Weber määratles kolm juhtivat tüüpi:

  • Esiteks on see, mida ta nimetab seaduslikuks. Seda tüüpi juhid pääsevad oma juhirollile valimiste kaudu, see tähendab, et nad valitakse teiste inimeste poolt. Neid identifitseeritakse tavaliselt poliitiliste liidritega.
  • Teine tüüp on traditsiooniline helistaja. See saab oma rolli tänu pärimisele või tavadele, sellisteks juhtideks on näiteks kuningad.
  • Viimane liidritüüp on see, mida ta nimetab karismaatiliseks. Neid inimesi iseloomustab see, et neil on võlu, mis väljendub erineval viisil ja eri aegadel. Nende näideteks võivad olla Argentinas XIX sajandi juhid.
  1. Kuidas on tõeline juht?

Juhil on tegutsemisvõime, ta on pühendunud teiste töö juhendamisele ja liigendamisele.

Tavaliselt seostatakse eeskujudega tõelisi ja häid juhte. Tõelist juhti tuleb iseloomustada kui ausat isikut, oskust töötada koos erinevate inimestega, oskust avaldada oma arvamust ja ideid ning proovida julgustada teisi oma seisukohti avaldama. Need on tavaliselt inimesed, kes mõtlevad strateegiliselt ja tulevikus. Veel üks omadus, mis võimaldab teil juhina silma paista, on karisma, see voorus võimaldab teil meelitada teisi inimesi ja kutsuda neid soovitud tegevusele.

Kui nad juhivad meeskondi, püüavad nad teiste ülesandeid siduda, pannes nad oma kohustusi täitma. Selleks proovivad nad kaaslasi motiveerida, neid mobiliseerida ja huvitada, mis on nende vastutus. Tõeline juht on näitest hea juht. See funktsioon võimaldab teil saada teiste austust.

Lisaks iseloomustab juhte ilmumine aegadel, mis on tõesti vajalikud . Teisest küljest üritavad nad end pidevalt täiendada, mis võimaldab neil kasvada erinevates aspektides, eriti isiklikust aspektist. Teine kvaliteet on tegutsemisvõime, see pole mitte ainult pühendunud teiste töö ja tegevuse juhendamisele ja liigendamisele, vaid tegutseb ka iseseisvalt, teades nende võimeid ja nõrkusi, kuid alati võtavad nad parema tulemuse saamiseks riski.

Ja sina, kas sa oled juht või järgija?

Huvitavad Artiklid

PowerPoint

PowerPoint

Selgitame, mis on kuulus esitluste loomise programm PowerPoint. Selle ajalugu, funktsioonid ja eelised. PowerPoint pakub esitluste loomiseks mitmeid malle. Mis on PowerPoint? Microsoft PowerPoint on arvutiprogramm, mille eesmärk on teha slaididena esitlusi . Võiks öelda, et selle programmi kolm peamist funktsiooni on: sisestage tekst ja andke sellele redaktori kaudu soovitud vorming, sisestage ja muutke pilte ja / või graafikat ning näidake libiseb kindla süsteemiga pidevalt, see funktsioon on Power Pointile kõige iseloomulikum. Power

Õige eesmärk

Õige eesmärk

Selgitame teile, mis on objektiivne õigus ja millised on selle omadused. Lisaks näited ja erinevused subjektiivse õigusega. Objektiivne õigus sisaldab norme, mille täitmise eest vastutab riik. Mis on õige eesmärk? Objektiivse õigusega mõistetakse reeglite, määruste ja seaduste kogumit, mis näevad ette kohustuse , see tähendab, et nad kehtestavad olukorra või konkreetsete isikute suhtes seadusliku käitumise või resolutsiooni. Need on juriid

Paigutus

Paigutus

Selgitame, mis on paigutus, mis on selle tähendus ja erinevad valdkonnad, milles seda jaotusskeemi saab kasutada. Paigutus on asja või projekti eelnev kavandamine. Mis on paigutus ? Kui räägime `` paigutusest ' ' (ingliskeelne laen), `` paigutusest ', siis viidame elementide jaotusskeemile formaati või kujundust . See

Patriarhaat

Patriarhaat

Selgitame, mis on patriarhaat, ja mõned näited sellest terminist. Lisaks selle sarnasused matriarhaadiga. Meeste domineerimist naiste üle võib näha kõigis valdkondades. Mis on patriarhaat? Patriarhaat on kreekakeelne termin ja tähendab etümoloogiliselt "vanemate valitsust". Praegu kasutatakse seda mõistet nende ühiskondade tähistamiseks, kus Meestel on võim naiste üle. Patriarhaal

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on sooline võrdõiguslikkus ja millised on selle inimõiguse eesmärgid. Lisaks, miks see on nii oluline? Sooline võrdõiguslikkus otsib tasakaalustatust mõlema soo suhtes. Mis on sooline võrdõiguslikkus? Sooline võrdõiguslikkus (või sooline võrdõiguslikkus) tähendab nii meeste kui ka naiste võrdset väärikuse hindamist. See termin tähis

Filmikunst

Filmikunst

Selgitame teile, mis on kinematograafia ja mida see kunstitehnika tähendab. Lisaks kinematograafia ajalugu ja omadused. Erinevalt fotograafiast saate taasesitada liikumist ja isegi heli. Mis on kinematograafia? Filmikunst, mida nimetatakse ka kinoks , on liikuvate piltide jäädvustamise, salvestamise ja edastamise tehnika ja kunst , mis sageli on varustatud kuuldeaparaadiga. S