• Sunday October 25,2020

Juht

Selgitame teile Max Weberi järgi, mis on juht ja juhitüübid. Lisaks tõelise juhi omadused.

Juht võimaldab paremaid suhteid rühma erinevate liikmete vahel.
  1. Mis on juht?

Sõna juht pärineb inglise keele juhist . Juhte määratletakse kui isikuid, kes on võimelised teisi isikuid või inimrühmi juhendama ja mõjutama ning kes tunnevad neid ka sellisena.

On neid, kes liigitavad juhte teatud omaduste järgi. Esiteks on oluline eristada loomulikke juhte institutsionaliseeritutest . Esimesed on need, mis tulenevad inimrühmadest loomulikult ja ülejäänud otsustavad tunnistada oma rolli juhina ja austada seda kui sellist. Teisest küljest on olemas institutsionaliseeritud, neil on oma amet legitiimselt. See võib hõlmata erinevaid positsioone, olgu need poliitilised, vaimsed ja õpetajate hulgas.

Teine viis juhtide klassifitseerimiseks on positiivsed ja negatiivsed . Viimase näide on autoritaarsed juhid. Neid iseloomustab domineerimine ja võimu kuritarvitamine. Samuti kehtestavad nad küsimused, millega tuleb tegeleda. Samuti ei luba nad ülejäänud kaaslastel vabalt sõna võtta. Seda tüüpi juhid on vastupidised juhtumitele, mis võimaldavad ülejäänud rühmal oma arvamust avaldada ja võimaldavad rühi eri liikmete vahel paremaid suhteid.

Laiendage järgmiselt: Liider on sündinud või tehtud ?.

  1. Juhtide tüübid vastavalt Max Weberile

Poliitilise juhi valivad inimesed valimiste kaudu.

Sotsioloog Max Weber määratles kolm juhtivat tüüpi:

  • Esiteks on see, mida ta nimetab seaduslikuks. Seda tüüpi juhid pääsevad oma juhirollile valimiste kaudu, see tähendab, et nad valitakse teiste inimeste poolt. Neid identifitseeritakse tavaliselt poliitiliste liidritega.
  • Teine tüüp on traditsiooniline helistaja. See saab oma rolli tänu pärimisele või tavadele, sellisteks juhtideks on näiteks kuningad.
  • Viimane liidritüüp on see, mida ta nimetab karismaatiliseks. Neid inimesi iseloomustab see, et neil on võlu, mis väljendub erineval viisil ja eri aegadel. Nende näideteks võivad olla Argentinas XIX sajandi juhid.
  1. Kuidas on tõeline juht?

Juhil on tegutsemisvõime, ta on pühendunud teiste töö juhendamisele ja liigendamisele.

Tavaliselt seostatakse eeskujudega tõelisi ja häid juhte. Tõelist juhti tuleb iseloomustada kui ausat isikut, oskust töötada koos erinevate inimestega, oskust avaldada oma arvamust ja ideid ning proovida julgustada teisi oma seisukohti avaldama. Need on tavaliselt inimesed, kes mõtlevad strateegiliselt ja tulevikus. Veel üks omadus, mis võimaldab teil juhina silma paista, on karisma, see voorus võimaldab teil meelitada teisi inimesi ja kutsuda neid soovitud tegevusele.

Kui nad juhivad meeskondi, püüavad nad teiste ülesandeid siduda, pannes nad oma kohustusi täitma. Selleks proovivad nad kaaslasi motiveerida, neid mobiliseerida ja huvitada, mis on nende vastutus. Tõeline juht on näitest hea juht. See funktsioon võimaldab teil saada teiste austust.

Lisaks iseloomustab juhte ilmumine aegadel, mis on tõesti vajalikud . Teisest küljest üritavad nad end pidevalt täiendada, mis võimaldab neil kasvada erinevates aspektides, eriti isiklikust aspektist. Teine kvaliteet on tegutsemisvõime, see pole mitte ainult pühendunud teiste töö ja tegevuse juhendamisele ja liigendamisele, vaid tegutseb ka iseseisvalt, teades nende võimeid ja nõrkusi, kuid alati võtavad nad parema tulemuse saamiseks riski.

Ja sina, kas sa oled juht või järgija?

Huvitavad Artiklid

Ettevõtja

Ettevõtja

Selgitame, mis on ettevõtja ja millised ettevõtjate tüübid on olemas. Lisaks, kuidas on selle profiil ja peamised omadused. Ettevõtja, kes otsustab riskida elujõuliste projektide avamisega. Mis on ettevõtja? Teda tuntakse kui ettevõtjat või ettevõtjat, kes korraldab ja viib läbi teatud organisatsioonilisi algatusi , eesmärgiga teenida kasumit, juhtides selles teatavat finantsriski. See on ett

Süsteem

Süsteem

Selgitame, mis süsteem on ja mis tüüpi süsteemid eksisteerivad. Süsteeminäited Arvutiteaduse ja bioloogia süsteemid. Süsteemi peetakse enamaks kui lihtsalt selle osade summaks. Mis on süsteem? Süsteemi all mõistetakse omavahel seotud komponentide komplektina , olgu need siis materiaalsed või kontseptuaalsed elemendid, millele on antud konkreetne struktuur, koostis ja keskkond. See on ter

Süsteemiteooria

Süsteemiteooria

Selgitame, mis on süsteemiteooria, kes oli selle autor ja millised on selle põhimõtted. Lisaks süsteemiteooria halduses. Süsteemiteooria võimaldab analüüsi elektroonikast ökoloogiani. Mis on süsteemiteooria? Süsteemide uurimiseks üldiselt, interdistsiplinaarsest vaatenurgast , see tähendab erinevate erialade katmiseks, nimetatakse seda süsteemiteooriaks või üldiseks süsteemiteooriaks . Selle eesmärk o

Redoksi reaktsioonid

Redoksi reaktsioonid

Selgitame, millised on redoksreaktsioonid, olemasolevad tüübid, nende rakendused, omadused ja redoksreaktsioonide näited. Redoksreaktsioonides kaotab üks molekul elektronid ja teine ​​võtab need. Mis on redoksreaktsioonid? Keemias nimetatakse seda redoksreaktsioonideks, oksiidide redutseerimise või redutseerimise-oksüdeerimise reaktsioonideks, mis tahes keemilises reaktsioonis, milles toimub elektronide vahetus osalevate aatomite või molekulide vahel. See vahetu

Kergejõustik

Kergejõustik

Selgitame, mis on kergejõustik ja mis erialad see kuulus spordiala hõlmab. Lisaks see, millest olümpiamängud koosnevad. Kergejõustik leiab oma alguse mängudest, mis tehti Kreekas ja Roomas. Mis on kergejõustik? Sõna kergejõustik pärineb kreekakeelsest sõnast atletes ja selle all peetakse silmas iga indiviidi, kes võistleb tunnustuse saamiseks. Tuntud kui

Sisendseadmed

Sisendseadmed

Selgitame teile, mis on arvuti sisendseade ja milleks see on mõeldud. Lisaks näited sellistest seadmetest. Klaviatuur ja hiir, kaks enim kasutatud sisestusseadet. Mis on sisendseadmed? Arvutustehnika all mõeldakse sisendseadmeid või sisendseadmeid, millesse saab arvutisüsteemi sisestada teavet kas kasutajalt, teiselt arvutilt või süsteemilt neist või kaasaskantavast füüsilisest toest. Erinevad