• Tuesday September 21,2021

Juht

Selgitame teile Max Weberi järgi, mis on juht ja juhitüübid. Lisaks tõelise juhi omadused.

Juht võimaldab paremaid suhteid rühma erinevate liikmete vahel.
  1. Mis on juht?

Sõna juht pärineb inglise keele juhist . Juhte määratletakse kui isikuid, kes on võimelised teisi isikuid või inimrühmi juhendama ja mõjutama ning kes tunnevad neid ka sellisena.

On neid, kes liigitavad juhte teatud omaduste järgi. Esiteks on oluline eristada loomulikke juhte institutsionaliseeritutest . Esimesed on need, mis tulenevad inimrühmadest loomulikult ja ülejäänud otsustavad tunnistada oma rolli juhina ja austada seda kui sellist. Teisest küljest on olemas institutsionaliseeritud, neil on oma amet legitiimselt. See võib hõlmata erinevaid positsioone, olgu need poliitilised, vaimsed ja õpetajate hulgas.

Teine viis juhtide klassifitseerimiseks on positiivsed ja negatiivsed . Viimase näide on autoritaarsed juhid. Neid iseloomustab domineerimine ja võimu kuritarvitamine. Samuti kehtestavad nad küsimused, millega tuleb tegeleda. Samuti ei luba nad ülejäänud kaaslastel vabalt sõna võtta. Seda tüüpi juhid on vastupidised juhtumitele, mis võimaldavad ülejäänud rühmal oma arvamust avaldada ja võimaldavad rühi eri liikmete vahel paremaid suhteid.

Laiendage järgmiselt: Liider on sündinud või tehtud ?.

  1. Juhtide tüübid vastavalt Max Weberile

Poliitilise juhi valivad inimesed valimiste kaudu.

Sotsioloog Max Weber määratles kolm juhtivat tüüpi:

  • Esiteks on see, mida ta nimetab seaduslikuks. Seda tüüpi juhid pääsevad oma juhirollile valimiste kaudu, see tähendab, et nad valitakse teiste inimeste poolt. Neid identifitseeritakse tavaliselt poliitiliste liidritega.
  • Teine tüüp on traditsiooniline helistaja. See saab oma rolli tänu pärimisele või tavadele, sellisteks juhtideks on näiteks kuningad.
  • Viimane liidritüüp on see, mida ta nimetab karismaatiliseks. Neid inimesi iseloomustab see, et neil on võlu, mis väljendub erineval viisil ja eri aegadel. Nende näideteks võivad olla Argentinas XIX sajandi juhid.
  1. Kuidas on tõeline juht?

Juhil on tegutsemisvõime, ta on pühendunud teiste töö juhendamisele ja liigendamisele.

Tavaliselt seostatakse eeskujudega tõelisi ja häid juhte. Tõelist juhti tuleb iseloomustada kui ausat isikut, oskust töötada koos erinevate inimestega, oskust avaldada oma arvamust ja ideid ning proovida julgustada teisi oma seisukohti avaldama. Need on tavaliselt inimesed, kes mõtlevad strateegiliselt ja tulevikus. Veel üks omadus, mis võimaldab teil juhina silma paista, on karisma, see voorus võimaldab teil meelitada teisi inimesi ja kutsuda neid soovitud tegevusele.

Kui nad juhivad meeskondi, püüavad nad teiste ülesandeid siduda, pannes nad oma kohustusi täitma. Selleks proovivad nad kaaslasi motiveerida, neid mobiliseerida ja huvitada, mis on nende vastutus. Tõeline juht on näitest hea juht. See funktsioon võimaldab teil saada teiste austust.

Lisaks iseloomustab juhte ilmumine aegadel, mis on tõesti vajalikud . Teisest küljest üritavad nad end pidevalt täiendada, mis võimaldab neil kasvada erinevates aspektides, eriti isiklikust aspektist. Teine kvaliteet on tegutsemisvõime, see pole mitte ainult pühendunud teiste töö ja tegevuse juhendamisele ja liigendamisele, vaid tegutseb ka iseseisvalt, teades nende võimeid ja nõrkusi, kuid alati võtavad nad parema tulemuse saamiseks riski.

Ja sina, kas sa oled juht või järgija?

Huvitavad Artiklid

Jutustus

Jutustus

Selgitame, mis lugu on ja mis on need elemendid, mis lool peaksid olema. Lisaks narratiiv kui kirjandusžanr. Jutustus ei ole tingimata ilukirjanduslik lugu. Mis on jutustamine? Narratiiv on reaalsete faktide või väljamõeldiste , see tähendab kujuteldavate lugude lugu , mida tegelased teostavad piiritletud kontekstis (ruumis ja ajas). Jut

Taimed

Taimed

Selgitame kõike taimede, nende klassifikatsiooni, osade, paljunemise ja muude omaduste kohta. Mis on lisaks veel fotosüntees? Taimed on kogu planeedi elu arenguks hädavajalikud. Mis on taimed? Taimed on elusolendid, kes on taimeriigi või varjupaigataimede liikmed . Need on autotroofsed organismid, liikumisvõimeta ja koosnevad peamiselt tselluloosist. Puu

Säästud

Säästud

Selgitame, mis on säästud ja mis tüüpi säästud on olemas. Lisaks, miks see on oluline ja millised on selle erinevused investeeringuga. Viitab sissetuleku või sissetuleku protsendile, mis pole ette nähtud tarbimiseks. Mis on kokkuhoid? Ta päästis tava eraldada osa leibkonna, organisatsiooni või üksikisiku igakuisest sissetulekust , et seda aja jooksul koguda ja seejärel teistele eraldada. eesmärkidel

Investeerimine

Investeerimine

Selgitame, mis on investeering ja milliseid investeeringuid saab teha. Lisaks selle elemendid ja erinevused säästudega. Investeeringu eesmärk on saada kasumit, tulu või kasumit. Mis on investeering? Majanduses mõistetakse investeeringuna säästmismehhanismide kogumit, kapitali asukohta ja tarbimise edasilükkamist eesmärgiga saada kasu, jõgi kasum või kasum, see tähendab, kaitsta või suurendada inimese või asutuse vara. Teisisõnu tä

Peruu džungel

Peruu džungel

Selgitame teile, mis on Peruu džungel või Peruu Amazonase ala, selle ajalugu, asukoht, reljeef, taimestik ja loomastik. Lisaks näited teistest metsadest. Peruu džungel võtab enda alla 782 880 km2. Mis on Peruu džungel? Seda Peruu džunglit või õigemini Peruu amazonit tuntakse Peruu territooriumi osas, mis on hõivatud Amazonasele kuuluvate džunglite elustiku suurte aladega Lõuna-Ameerika See on leheline, pikk ja pikk taimelaiend, kus mandrimaailmas on suurim bioloogilise mitmekesisuse ja endeemide osa. Amazon on

Geoloogia

Geoloogia

Selgitame teile, mis on geoloogia, selle erinevad harud ja kuidas seda uuritakse. Lisaks selle seosed bioloogia ja geograafiaga. Geoloogia uurib meie planeedi ajaloo ja oleviku erinevaid aspekte. Mis on geoloogia? Geoloogia on loodusteadus, mis on pühendatud planeedi Maa uurimisele . Selle eesmärk on mõista meie planeedi füüsikalist koostist ning sisemist ja välist struktuuri, aga ka erinevaid protsesse ja dünaamikat, mis on võimaldanud selle kujunemisel kujunemisest meie Ajad Selle nimi pärineb Kreeka geograafiast , Maa ja logod , sõna või know . Geoloogia