• Tuesday October 27,2020

Paigutus

Selgitame, mis on paigutus, mis on selle tähendus ja erinevad valdkonnad, milles seda jaotusskeemi saab kasutada.

Paigutus on asja või projekti eelnev kavandamine.
  1. Mis on paigutus ?

Kui räägime `` paigutusest ' ' (ingliskeelne laen), `` paigutusest ', siis viidame elementide jaotusskeemile formaati või kujundust . See termin kehtib erinevates valdkondades, näiteks tehnoloogia, halduse või graafilise disaini kohta, ja on tavaliselt samaväärne sõnadega plan või tellimine .

Ehkki ühtegi konkreetset ja ainulaadset asja, mida küljenduseks nimetada, pole, viidatakse tavaliselt selle terminiga eelnevale kavandamisele (ka seadistamisele), inglise keeles), mis on valmistatud asjast või projektist, nii et selle parameetreid saaks õigel ajal mõõta, jälgida või muuta.

Seega annab veebis programmeerija, kes töötab ettevõttes, esmalt oma tööandjatele visuaalse ja arvutilise raamistiku paljastava paigutuse, et see saaks töötada visandina ja töötada välja meetodid. Mitu veebilehte.

Lühidalt öeldes on paigutus projekti teabe eelnev tutvustus, mis antakse direktoritele enne töö lõpetamist, töö ajal või selle lõppedes .

Selle väljatöötamise keerukusaste on võrdeline projekti määratlemise kulgemisega: esialgu vaid mõned visandid ja visandid, kuid siis palju põhjalikum ja põhjalikum ettepanek.

Vt ka: Pakend.

  1. Ettevõtte skeem

Turundus-paigutuse eesmärk on ruutmeetri müügi maksimeerimine.

Turunduse või turunduse küsimustes räägime ` paigutusest`, et viidata toodete või teenuste asukohale poes või turul, st selle strateegilisele korraldusele minimeerida tööjõu tarbimist ja tagada Iga toote õige kokkupuude.

Turunduse kujundamise eesmärk on maksimeerida müüki ruutmeetri kohta, neid grupeerida või eraldada vastavalt konkreetset turgu iseloomustavatele tarbimiskriteeriumidele. Näiteks riiulite osas valite tavaliselt kahte tüüpi paigutuse vahel : ristkülikukujuline või nurgeline.

  1. Tööstuslik paigutus

Tööstusküsimustes on paigutus tavaliselt seotud tarneahela ja ladude paigutusega, muu hulgas eelneva logistika kavandamisega seotud küsimuste hulgas.

Seega püütakse optimeerida tooraine või väljatöötatud kauba üleandmisprotsesse, et maksimeerida ettevalmistamise kiirust ja vähendada pingutusi.

Selle põhjuseks on asjaolu, et nii ladudes kui ka jaotuskeskustes on ruum piiratud ja see nõuab strateegilist planeerimist, et saavutada kiire materjalivoog või teisel juhul pakkimis- (valimis) protsessi optimeerimine.

  1. Kujundus graafilises disainis

Veebilehel on visandite ja graafiliste mudelite joonistamise eelmine etapp.

Igal graafilisel kujundusel on visuaalne raamistik, graafiliste elementide (lehe, monitori jne) jaotamise ja jaotamise minimaalne järjekord antud ruumis (leht, monitor jne) ning see määrab sageli sõnumi loogilised, põhjuslikud või tõlgendussuhted.

Seetõttu on näiteks reklaamikampaaniate, veebilehtede või lendlehtede ettevalmistamisel tavaliselt eskiiside ja graafiliste mudelite joonistamise eelnev etapp . Graafilises disainis tuntakse seda kui paigutust .

See etapp on võtmetähtsusega kliendi nõudmise mõistmiseks ning toote võimaliku kujundite, värvide ja ruumide raami kuvamiseks, enne kui see tegelikult tootmisele asuda saab. Tavaliselt on paigutuse mitu etappi, enne kui võite originaalse kujunduse toota.

Huvitavad Artiklid

Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus

Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus

Selgitame, mis on tõhusus, tõhusus ja produktiivsus, kuidas need erinevad ja millised on iga näitajad. Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus on kolm erinevat, kuid omavahel seotud mõistet. Mis on tõhusus, tõhusus ja produktiivsus? Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus on kolm üksteisega tihedalt seotud terminit, mida kasutatakse ärikeskkonnas laialdaselt , eriti juhtimisvaldkondades. Neid kolme

Avalik juhtimine

Avalik juhtimine

Selgitame teile, mis on avalik juhtkond ja mis on uus avalik juhtkond. Lisaks, miks see on oluline, ja näiteid avaliku halduse kohta. Avalik juhtimine loob meetodeid, mis parandavad majandus- ja ühiskonnaelu standardeid. Mis on avalik juhtimine? Kui räägime avalikust juhtimisest või avalikust haldusest, peame silmas valitsuse poliitika rakendamist , see tähendab riigi ressursside kasutamist eesmärk edendada elanikkonna arengut ja heaoluriiki. Üliko

Kuumus

Kuumus

Selgitame, mis on kuumus ja mis on soojusühikud. Nende erinevused temperatuuriga, soojuse tüübid ja näited. Soojusjuhtivuse korral kandub soojus üle molekulide segamise teel. Mis on kuumus? Kuumus on energiavorm, mis kandub spontaanselt keha erinevate piirkondade vahel või ühest kehast teise. Termodünaamikas tähendab dam llsustusi . See üle

Sonett

Sonett

Selgitame teile, mis on soneet, ja loetelu erinevatest Euroopa sonetilistidest. Lisaks mõned näited sellest poeetilisest kompositsioonist. Sonett oli XIII, XIV ja XV sajandi Euroopas eriti sage. Mis on sonett? Seda tuntakse kui sonetot, väga sagedast poeetilist kompositsiooni kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda ja viieteistkümnenda sajandi Euroopas , mis koosneb 14 suuremast kunstisalmist (tavaliselt endeemiline), korraldatud neljas fikseeritud stiilis: kaks kvarteti (mõlemas 4 salmi) ja kaks kolmandikku (kummaski kolm salmi). Sonet

Köögiviljarakk

Köögiviljarakk

Selgitame, mis on taimerakk, kuidas seda klassifitseeritakse ja milliseid osi see koosneb. Lisaks selle funktsioonid ja mis on loomarakk. Taimerakk on loomast eristatav, hoolimata sellest, et nad on mõlemad eukarüootid. Mis on taimerakk? Taimerakk on selline, mis koosneb taimede kudedest ja muudest fotosünteesiks võimelistest eluvormidest, mis on tavaliselt rühmitatud eluperioodi alla. Tai

Pööripäev

Pööripäev

Selgitame, mis on pööripäev ja mõned selle peamised omadused. Lisaks, millised on nende erinevused pööripäevast. Mõiste "pööripäev" pärineb messingist soolõest ( sol ikka). Mis on pööripäev? Kutsume pööripäeva Päikese teekonna kahe punkti juurde aastaringselt, mil see langeb keskpäeval kokku planeedi kahe troopikaga : vähiga ja kaljukitsega, jõudes seega kõrgeimale langus Maa ekvaatori kohal. Teisisõnu, pööripäevad