• Monday September 20,2021

Lastekindlus

Selgitame teile, mis on lastekindlus ja miks seda peetakse usu jaoks patuks. Lisaks lasklikkus kui materialistlik kontseptsioon.

Lastekindlal inimesel puudub võime kontrollida oma seksuaalseid soove.
  1. Mis on nõtkus?

Mõiste nõtkus viitab seksuaalsele ihale, mida inimene tunneb ja iha kontrollita . Lascivious tähendab inimest, kellel puudub võime vaadata teisi viisil, mis pole morbiidne, tundes tema suhtes seksuaalset iha.

Lastekindlal inimesel puudub võime neid seksuaalseid soove kontrollida, see on piiride puudumine, mille kohaselt peab iga inimene elama mitte ainult iseendaga, vaid ka ühiskonnas.

Vt ka: Intersexual.

  1. Lastekindlus religioonis

Usklikud peavad kõlbmatuks seksuaalset käitumist.

Lastekindlus on paljude religioonide poolt hukka mõistetud, eriti katoliikluse jaoks. Tavaliselt on nende religioonide puhul peamiselt see, et noorukid ei lange lastekindluse alla, kuna see on surelik patt ega võimalda inimene on armus, see tähendab ilma pattudeta.

Usklikud peavad kõlbmatuks igasugust sobimatut seksuaalset käitumist, näiteks tantsimist. Tantsu nimetades ei tundu, et sellel oleks midagi halba, aga see ei viita mitte igasugustele tantsudele, vaid neile, mida tavaliselt harrastatakse diskodes või klubides, kus käivad teismelised ja isegi täiskasvanud.

Need tantsud hõlmavad teatud tasemel kehakontakti kõrvalekaldumise ja piirideta kontrollimatu kontrolli kontekstis, mida soodustab peamiselt alkohoolsete jookide liigtarbimine, mis tekitavad praegu j Noor.

Nende tegevuste summa põhjustab täiesti sobimatu käitumise, kuna nooruk või täiskasvanu on olukorras, kus neil pole kogu vajalikku teadlikkust, et nad saaksid otsustada, mida teha või mitte.

See usund arvab ka, et inimene võib muutuda alatu orjaks, kui ta puutub täielikult kokku omaenda haigete mõtetega, muutes ta kiusatuse ees täiesti nõrgaks olendiks.

Samuti väidavad nad, et Jumal oli ise seksuaalsuse looja, kuid mitte himuka ja nauditava eesmärgi nimel, milleks mees seda tavaliselt harrastab, vaid eesmärgiga, et kaks inimest saaksid abielludes ühinedes tunda paljundamise soovi. See tähendab, et seksuaalsuse ainus eesmärk on inimese taastootmine, mitte nautimine ja nauding.

Inimestel, kes teevad otsuse praktiseerida sellist usundit nagu kristlus, on ja nad peavad olema nõus aktsepteerima mitmeid mandaate, mida tuleb täita, üks neist on igasuguse seksuaalse iha surumine, mis on väljaspool abielu; vastupidi, seda peetakse ebaviisakaks käitumiseks.

Nii homoseksuaalsust kui ka pedofiiliat peetakse samuti ebakorrektseks käitumiseks, kuna need toimingud pole religioonis lubatud.

Igasugust seksuaalset suhtumist, mis ei järgi mandaate, peetakse sõltuvalt religioonist surelikuks patuks. Mõne naise puhul karistatakse neid sellise käitumise eest sageli väga karmilt, samas kui teistes pole piiranguid nii palju, et mehed või naised saaksid seksida ilma eelneva abielu vajaduseta.

  1. Lastekindlus kui materialistlik kontseptsioon

Kontrollimatu isu millegi järele on samuti lasklik.

Lastekindlust ei saa mõista mitte ainult kontrollimatu seksuaalse iha ja käitumisena, vaid see võib viidata ka ükskõik millisele materialistlikule kontseptsioonile, see tähendab millegi ülemäärasele isule.

On häire, mis tuleneb täielikult veendumusest, mida nimetatakse hüperseksuaalsuseks . Seda häiret iseloomustab soov seksi harrastada väga sageli, seda nimetatakse ka seksisõltuvuseks.

Kuid mitmed spetsialistid väidavad, et hüperseksuaalsust ei tohiks pidada "probleemiks" või häireks, vaid see tekib impulsside kaudu.

Samuti on oluline rõhutada, et selle häire all kannatavad inimesed on tavaliselt oma lapsepõlves või noorukieas kogenud seksuaaltraumasid, nii et tulevikus muutub see nende jaoks suureks probleemiks, kuna nad ei suuda seada oma piirid millelegi, mis kuulub nende privaatsusele, nagu ka nende enda seksuaalsus.

Mõned isiksusehäired, näiteks bipolaarsus, võivad inimestes esile kutsuda ebasobiva käitumise, näiteks puudub seksuaalne kontroll iseenda üle.

Sama efekti võib saada erinevate ravimite, uimastite või alkoholi tarbimisel, kuna need muudavad ajutiselt teadvust.

Huvitavad Artiklid

Kõrb

Kõrb

Selgitame, mis on kõrb ja erinevad kliimaolud, mis selles biomas domineerivad. Lisaks taimestik ja loomastik, mida ta saab võõrustada. Kõrbed hõivavad peaaegu kolmandiku planeedi Maa pinnast. Mis on kõrb? Selle all mõistetakse "mahajäetud" bioklimaatilisi maastikke (või elupaigasid), mida iseloomustab vähene sademete hulk ja sademete indeksid. - naerab

Anatoomia

Anatoomia

Selgitame, mis on anatoomia ja mida see teadus uurib. Anatoomia tüübid ja näited inimese anatoomia süsteemidest. Elusolendite struktuuri nimetatakse anatoomiaks. Mis on anatoomia? Anatoomia on teadus, mis uurib elusolendite struktuuri , see tähendab nende luude ja elundite paigutust ning nendevahelisi suhteid. Elu

Diktatuur

Diktatuur

Selgitame teile, mis on diktatuur ja kuidas see kujunes läbi ajaloo. Mis on lisaks totalitarism? Diktatuur põhineb inimese või grupi absoluutsel juhtimisel. Mis on diktatuur? Diktatuur on valitsussüsteemi süsteem, mille kaudu inimene (või nende väike rühm) valitseb absoluutselt ja suvaliselt, ilma mingisuguste piiranguteta teha otsuseid Sõnal diktatuur on selle etümoloogiline juur ladina keele osaosas dictus , mis tähendab öelda või osutada. Sufiks -ura

Epistemoloogia

Epistemoloogia

Selgitame teile, mis on epistemoloogia, filosoofia haru, mis uurib teadmisi. Mis on selle funktsioon, ajalugu ja erinevad voolud? Epistemoloogia uurib teadmiste põhimõtteid, aluseid ja meetodeid. Mis on epistemoloogia? Epistemoloogia on filosoofia haru, mis uurib teadmiste teooriat , kasutades nii objekti kui subjekti, mis pääseb teadmistele juurde, samuti teadmiste enda piire. Mõ

Teaduslik mõte

Teaduslik mõte

Selgitame teile, mis on teaduslik mõte ja kuidas see tekkis. Lisaks teadusliku mõtlemise tunnused ja näited. Teaduslik mõtlemine põhineb mõistusel ja kriitilisel vaimul. Mis on teaduslik mõtlemine? Teaduslik mõtlemine on arutluskäik, mille algatas moodne teadus . See põhineb skeptitsismil, vaatlusel ja eksperimenteerimisel, see tähendab meie tõlgenduste ja seda reguleerivate seaduste tõestataval tõendusmaterjalil. Teaduslik mõ

Un

Un

Selgitame, mis on ÜRO, selle rahvusvahelise organisatsiooni päritolu ja ajalugu. Lisaks sellele, mis see on ja selle koostanud riigid. ÜRO võimaldab keskenduda rahvusvahelise huviga teemade ja aspektide arutamisele. Mis on ÜRO? Suurim ja tähtsaim on ÜRO organisatsioon (ÜRO), tuntud ka kui ÜRO (ÜRO) rahvusvaheline maailmaorganisatsioon , mis ühendab enamiku olemasolevaid riike, et arutada ja lahendada kogu inimkonda mõjutavaid dilemmasid. UNU-l on e