• Wednesday August 10,2022

Suhtlus

Selgitame teile, mis on kommunikatsioon ja miks see on inimese jaoks nii oluline. Suhtluse elemendid ja omadused.

Suhtlemine on inimeste elus hädavajalik.
 1. Mis on kommunikatsioon?

Kommunikatsioon viitab sotsiaalsele suhtlusele, see tähendab suhtlemisele ja selle tulemusele. See on vajalik sotsiaalne tegevus, sest kui seda poleks olemas, ei keegi Ma suudaksin põhjalikult tunda ümbritsevat maailma ja palju vähem jagada iga inimese kogemusi teistega.

Suhtlus on inimeste jaoks vajalik, sellepärast on neil, kellel on raskusi ja kellel pole võime kõne omandada, näiteks hüpoakustiline, selleks alternatiivseid võimalusi. Keel, mida nad tavaliselt kasutavad, on žestide ja käeliigutuste kaudu. Seda keelt saab õppida igaüks.

Sama kehtib nägemispuudega inimeste kohta. Lugemisoskus on teatud tüüpi suhtlus, nii et pimedatel ja vaegnägijatel on oma lugemissüsteem, seda nimetatakse Braille'i süsteemiks. Braille-süsteemi iseloomustab võimalus lugeda ja kirjutada puudutamise kaudu.

Vt ka: Inimestevaheline suhtlus.

 1. Mis on selle tähtsus?

Suhtlemine on elus hädavajalik, ilma selleta ei saaks me oma emotsioone väljendada ega nautida elu arendamisel jagatud kogemusi.

Ilma seda mõistmata hoiame pidevat suhtlust, ilma et peaksime kellegagi rääkima, see tähendab, et üles tõustes näeme ajalehti, ajakirju, raadio, televisiooni jne.

 1. Elemendid, mis mõjutavad ja sekkuvad suhtlemisse

Suhtlus sõltub sõnumi väljatöötamise kontekstist.
 • Teade: Selle ehitavad erinevad koodid, märgid ja mis tahes võimalik side, see tähendab muu hulgas pildid, klahvid, helid.
 • Väljaandja: see on see, kes alustab kommunikatsiooni alustamist. Tema on see, kes otsustab sõnumi saata.
 • Vastuvõtja: see võtab vastu kõik saatja pakutavad sõnumid.
 • Kood: see on piltide, võtmete ja keele komplekt, mida peavad jagama mõlemad pooled, st saatja ja vastuvõtja, vastasel juhul ei saaks sõnumit edastada ja see ei tekitaks suhtlust.
 • Kanal: kanalist rääkides viidatakse sõnumi edastamise viisidele. See võib olla visuaalne graafiline kujundus, näiteks reklaam ajakirjas või suuline-kuuldav, näiteks vestlus teise inimesega. Neil, kellel on suhtlemisraskusi, on aga ka teisi kanaleid.
 • Kontekst: seda elementi üldiselt ei võeta arvesse, kuid tegelikkus on see, et see sõltub edastatava sõnumi väljatöötamise kontekstist, see sõltub sellest, kuidas adressaat selle vastu võtab. Nad peavad võtma arvesse selle vormi ja ulatust.
 • Helid: sõnumi edastamist segavad helid võivad seda mõjutada ja selle konteksti muuta.
 • Tagasiside: see luuakse siis, kui vastuvõtja tagastab teabe pärast saatjalt teate saamist. See viitab vastuvõtja tõlgendusele kõigi ülalnimetatud elementide all, mis seda edastamist mõjutavad, näiteks kood, heli, kanal jne.

Veel: Suhtluse elemendid.

 1. Sidevõimalused

Suhtlus on protsess, mis toimub tavaliselt saatja ja vastuvõtja vahelise teatava dünaamilisusega . Selle läbimisel luuakse jada, kus kõik neist on suuremal või vähemal määral osalised.

Suhtluse tekkimiseks ei pea saatja sõnumit vastuvõtjale edastama ja siis vastupidi, sellepärast pannakse kõik selle moodustavad elemendid tööle.

Tavaliselt juhtub, et head suhtlemist ei saa alati tekkida, selles võib olla ka vigu. Tavaliselt on need vead saatja ja vastuvõtja teadmistes teate ja edastamise raskuste kohta.

Kui üks neist kahest ebaõnnestub, ei jõua kiri ilmselgelt ettenähtud viisil, nii et seda saab valesti tõlgendada, mitte mõista ega vastu võtta, kuid mitte emitendi vajaliku selgusega. Need probleemid on erinevad ja sõltuvad saatja ja vastuvõtja teadmistest ja väljaõppest.

Kõige sagedasemad raskused sõnumi edastamise ebaõnnestumisel on müra . Mis tahes tüüpi heli, mida saatja ei ole teatisesse lisanud, võib vastuvõtja tõlgendamise viisi täielikult või osaliselt muuta, selle põhjuseks on tahtmatu katkestus, mis tekkis .

Vt ka: Keelefunktsioonid.

Huvitavad Artiklid

PowerPoint

PowerPoint

Selgitame, mis on kuulus esitluste loomise programm PowerPoint. Selle ajalugu, funktsioonid ja eelised. PowerPoint pakub esitluste loomiseks mitmeid malle. Mis on PowerPoint? Microsoft PowerPoint on arvutiprogramm, mille eesmärk on teha slaididena esitlusi . Võiks öelda, et selle programmi kolm peamist funktsiooni on: sisestage tekst ja andke sellele redaktori kaudu soovitud vorming, sisestage ja muutke pilte ja / või graafikat ning näidake libiseb kindla süsteemiga pidevalt, see funktsioon on Power Pointile kõige iseloomulikum. Power

Õige eesmärk

Õige eesmärk

Selgitame teile, mis on objektiivne õigus ja millised on selle omadused. Lisaks näited ja erinevused subjektiivse õigusega. Objektiivne õigus sisaldab norme, mille täitmise eest vastutab riik. Mis on õige eesmärk? Objektiivse õigusega mõistetakse reeglite, määruste ja seaduste kogumit, mis näevad ette kohustuse , see tähendab, et nad kehtestavad olukorra või konkreetsete isikute suhtes seadusliku käitumise või resolutsiooni. Need on juriid

Paigutus

Paigutus

Selgitame, mis on paigutus, mis on selle tähendus ja erinevad valdkonnad, milles seda jaotusskeemi saab kasutada. Paigutus on asja või projekti eelnev kavandamine. Mis on paigutus ? Kui räägime `` paigutusest ' ' (ingliskeelne laen), `` paigutusest ', siis viidame elementide jaotusskeemile formaati või kujundust . See

Patriarhaat

Patriarhaat

Selgitame, mis on patriarhaat, ja mõned näited sellest terminist. Lisaks selle sarnasused matriarhaadiga. Meeste domineerimist naiste üle võib näha kõigis valdkondades. Mis on patriarhaat? Patriarhaat on kreekakeelne termin ja tähendab etümoloogiliselt "vanemate valitsust". Praegu kasutatakse seda mõistet nende ühiskondade tähistamiseks, kus Meestel on võim naiste üle. Patriarhaal

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on sooline võrdõiguslikkus ja millised on selle inimõiguse eesmärgid. Lisaks, miks see on nii oluline? Sooline võrdõiguslikkus otsib tasakaalustatust mõlema soo suhtes. Mis on sooline võrdõiguslikkus? Sooline võrdõiguslikkus (või sooline võrdõiguslikkus) tähendab nii meeste kui ka naiste võrdset väärikuse hindamist. See termin tähis

Filmikunst

Filmikunst

Selgitame teile, mis on kinematograafia ja mida see kunstitehnika tähendab. Lisaks kinematograafia ajalugu ja omadused. Erinevalt fotograafiast saate taasesitada liikumist ja isegi heli. Mis on kinematograafia? Filmikunst, mida nimetatakse ka kinoks , on liikuvate piltide jäädvustamise, salvestamise ja edastamise tehnika ja kunst , mis sageli on varustatud kuuldeaparaadiga. S