• Tuesday October 26,2021

Suhtlus

Selgitame teile, mis on kommunikatsioon ja miks see on inimese jaoks nii oluline. Suhtluse elemendid ja omadused.

Suhtlemine on inimeste elus hädavajalik.
 1. Mis on kommunikatsioon?

Kommunikatsioon viitab sotsiaalsele suhtlusele, see tähendab suhtlemisele ja selle tulemusele. See on vajalik sotsiaalne tegevus, sest kui seda poleks olemas, ei keegi Ma suudaksin põhjalikult tunda ümbritsevat maailma ja palju vähem jagada iga inimese kogemusi teistega.

Suhtlus on inimeste jaoks vajalik, sellepärast on neil, kellel on raskusi ja kellel pole võime kõne omandada, näiteks hüpoakustiline, selleks alternatiivseid võimalusi. Keel, mida nad tavaliselt kasutavad, on žestide ja käeliigutuste kaudu. Seda keelt saab õppida igaüks.

Sama kehtib nägemispuudega inimeste kohta. Lugemisoskus on teatud tüüpi suhtlus, nii et pimedatel ja vaegnägijatel on oma lugemissüsteem, seda nimetatakse Braille'i süsteemiks. Braille-süsteemi iseloomustab võimalus lugeda ja kirjutada puudutamise kaudu.

Vt ka: Inimestevaheline suhtlus.

 1. Mis on selle tähtsus?

Suhtlemine on elus hädavajalik, ilma selleta ei saaks me oma emotsioone väljendada ega nautida elu arendamisel jagatud kogemusi.

Ilma seda mõistmata hoiame pidevat suhtlust, ilma et peaksime kellegagi rääkima, see tähendab, et üles tõustes näeme ajalehti, ajakirju, raadio, televisiooni jne.

 1. Elemendid, mis mõjutavad ja sekkuvad suhtlemisse

Suhtlus sõltub sõnumi väljatöötamise kontekstist.
 • Teade: Selle ehitavad erinevad koodid, märgid ja mis tahes võimalik side, see tähendab muu hulgas pildid, klahvid, helid.
 • Väljaandja: see on see, kes alustab kommunikatsiooni alustamist. Tema on see, kes otsustab sõnumi saata.
 • Vastuvõtja: see võtab vastu kõik saatja pakutavad sõnumid.
 • Kood: see on piltide, võtmete ja keele komplekt, mida peavad jagama mõlemad pooled, st saatja ja vastuvõtja, vastasel juhul ei saaks sõnumit edastada ja see ei tekitaks suhtlust.
 • Kanal: kanalist rääkides viidatakse sõnumi edastamise viisidele. See võib olla visuaalne graafiline kujundus, näiteks reklaam ajakirjas või suuline-kuuldav, näiteks vestlus teise inimesega. Neil, kellel on suhtlemisraskusi, on aga ka teisi kanaleid.
 • Kontekst: seda elementi üldiselt ei võeta arvesse, kuid tegelikkus on see, et see sõltub edastatava sõnumi väljatöötamise kontekstist, see sõltub sellest, kuidas adressaat selle vastu võtab. Nad peavad võtma arvesse selle vormi ja ulatust.
 • Helid: sõnumi edastamist segavad helid võivad seda mõjutada ja selle konteksti muuta.
 • Tagasiside: see luuakse siis, kui vastuvõtja tagastab teabe pärast saatjalt teate saamist. See viitab vastuvõtja tõlgendusele kõigi ülalnimetatud elementide all, mis seda edastamist mõjutavad, näiteks kood, heli, kanal jne.

Veel: Suhtluse elemendid.

 1. Sidevõimalused

Suhtlus on protsess, mis toimub tavaliselt saatja ja vastuvõtja vahelise teatava dünaamilisusega . Selle läbimisel luuakse jada, kus kõik neist on suuremal või vähemal määral osalised.

Suhtluse tekkimiseks ei pea saatja sõnumit vastuvõtjale edastama ja siis vastupidi, sellepärast pannakse kõik selle moodustavad elemendid tööle.

Tavaliselt juhtub, et head suhtlemist ei saa alati tekkida, selles võib olla ka vigu. Tavaliselt on need vead saatja ja vastuvõtja teadmistes teate ja edastamise raskuste kohta.

Kui üks neist kahest ebaõnnestub, ei jõua kiri ilmselgelt ettenähtud viisil, nii et seda saab valesti tõlgendada, mitte mõista ega vastu võtta, kuid mitte emitendi vajaliku selgusega. Need probleemid on erinevad ja sõltuvad saatja ja vastuvõtja teadmistest ja väljaõppest.

Kõige sagedasemad raskused sõnumi edastamise ebaõnnestumisel on müra . Mis tahes tüüpi heli, mida saatja ei ole teatisesse lisanud, võib vastuvõtja tõlgendamise viisi täielikult või osaliselt muuta, selle põhjuseks on tahtmatu katkestus, mis tekkis .

Vt ka: Keelefunktsioonid.

Huvitavad Artiklid

Suhtluse massimeedia

Suhtluse massimeedia

Selgitame teile, millised on massiteabevahendid ja mis on kõige olulisemad. Funktsioonid, eelised ja puudused. Massimeedia tekkimine on tihedalt seotud tehnoloogia arenguga. Millised on kommunikatsiooni massimeediumid? Massimeedia või massimeedia on need kanalid või vahendid, mis võimaldavad sama sõnumi edastamist korraga vastu võtta tohutul hulgal inimestel. Sell

Vähk

Vähk

Selgitame teile, mis on vähk ja kes võib seda haigust saada. Lisaks erinevad ravimeetodid, mis olemas on. Vähk pärineb koest, kui rakkude paljunemine ei kontrolli. Mis on vähk? Vähk on pahaloomuliste , autonoomselt paljunevate rakkude põhjustatud haigus . See põhineb peamiselt rakkude kontrollimatul paljunemisel, mis lõpuks tungivad ülejäänud tervetesse kudedesse. Vähk pärin

Reovee puhastamine

Reovee puhastamine

Selgitame, mis on reovee puhastamine, selle etapid ja seda teostavad taimed. Lisaks selle ülemaailmne puudujääk. Saastunud vesi muutub joogikõlblikuks tänu reoveepuhastusele. Mis on reoveepuhastus? Reoveepuhastust nimetatakse füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste protseduuride kogumiks, mis võimaldavad saastunud vett joogiveeks muundada . Seega

Un

Un

Selgitame, mis on ÜRO, selle rahvusvahelise organisatsiooni päritolu ja ajalugu. Lisaks sellele, mis see on ja selle koostanud riigid. ÜRO võimaldab keskenduda rahvusvahelise huviga teemade ja aspektide arutamisele. Mis on ÜRO? Suurim ja tähtsaim on ÜRO organisatsioon (ÜRO), tuntud ka kui ÜRO (ÜRO) rahvusvaheline maailmaorganisatsioon , mis ühendab enamiku olemasolevaid riike, et arutada ja lahendada kogu inimkonda mõjutavaid dilemmasid. UNU-l on e

Kontorite automatiseerimine

Kontorite automatiseerimine

Selgitame teile, mis on kontoriautomaatika ja mis tööriistad seda kasutavad. Lisaks selle peamised omadused ja protseduurid. Kontori automatiseerimine võimaldab teavet kavandada, luua, talletada ja sellega manipuleerida. Mis on kontoriautomaatika? Kontorite automatiseerimine on arvutitööriistade komplekt, mida kasutatakse kontoris tehtavate protseduuride optimeerimiseks, parendamiseks ja automatiseerimiseks. Rõh

Võrdõiguslikkus

Võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on võrdsus, selle seos diskrimineerimise ja õiglusega. Lisaks võrdsed õigused, sooline ja sotsiaalne. Võrdõiguslikkus tähendab samade õiguste ja kohustuste olemasolu. Mis on võrdsus? Sõna võrdsus tähendab Hispaania Kuningliku Akadeemia sõnul põhimõtet, mis tunnistab kõigi kodanike võrdsustamist õiguste ja kohustustega . See tähendab, et