• Thursday August 11,2022

Aruanne

Selgitame teile, millised on aruanded ja kuidas on aruande struktuur. Lisaks sellele, kuidas seda saab klassifitseerida ja selle termini tähendusi.

Aruanne on vaatluste ja analüüside põhjal koostatud korrapärane koostamine.
 1. Mis on aruanne?

Aruandes viidatakse kirjalikule või suulisele avaldusele, mis kirjeldab mõne sündmuse omadusi, omadusi ja konteksti . Seetõttu on tegemist vaatlustele ja analüüsidele tugineva korrapärase väljatöötamisega. Aruande koostamise eesmärk on väga varieeruv, kuigi see eeldab alati vajadust teavitada teisi juhtunust.

Kirjalikus aruandes peab ülimuslik olema formaalne ja informatiivne keel ning tugev objektiivsuse koormus tuleneb mõttest, et seal pakutav vastab tegelikkusele ja seda saaks kasutada juba olemasolevate faktide täielikuks mõistmiseks juhtunut ja oodake, mis pole veel juhtunud.

Need on tavaliselt korraldatud põhistruktuuri ümber, mis hõlmab:

 • Sissejuhatus, mis selgitab lühidalt , mis raportist saab, oodates eeldatavat toimumist ja esialgseid eesmärke.
 • Keha. Kui põhiteave on üksikasjalik, paljudel juhtudel subtiitrite ja parateksti elementidega ning lõpuks ka etappidega, mis juhtisid uurimist kindlal teel.
 • Järeldus: mida pean kõige olulisemateks tulemusteks?
 • Bibliograafia Millised üksikasjad andsid andmed ja kuidas, et lisaks tulemustele oleksid ka allikad, kes neid edastasid. See on lisatud aruande lõppu.

Suulistes aruannetes on mõned olulised erinevused:

 • Ta peaks väga hästi teadma raporti vaimu, seda, mida ta soovib selle minutiga saada ja kuidas juurdlus välja töötati.
 • See peaks olema selge ja lühike, ületamata detaile ega jätmata olulisi osi. Siin tulevad mängu teadmised oratiivsuse kohta, kuid eeldatakse, et sama ülesehitusega (sissejuhatus, tekst, järeldus), mida oma ettekandes edasi liikuda, saab kuulaja järelduse ette näha.
 • Bibliograafia võib olla informaatori käes, kes läheb selle juurde siis, kui tal on vaja oma avalduste paikapidavust tugevdada.

See võib teid teenida: kuidas aruannet koostada ?.

 1. Aruande klassifikatsioon

Teaduslik aruanne võimaldab meil mõelda teaduse arenguteele.

Sõltumata sellest, kas need on kirjalikud või suulised aruanded, võib neid klassifitseerida vastavalt saajale või nende koostamise ulatusele:

 • Tehnilised aruanded. Need on inimrühmade sotsiaalsete, psühholoogiliste ja majanduslike nähtuste uurimine üldiselt, kohandatud organisatsioonide jaoks, kes neid andmeid toidavad. Võib-olla kõige tuntum on loendus, mida teostatakse peaaegu kõigis riikides korrapäraselt maja kaupa ja mis koostab mõne aja pärast erinevate andmetega aruandeid.
 • Teaduslikud aruanded. Need on seotud karmimate teadustega ja tehniliste kontseptsioonide asjakohasema rolliga, mis võimaldavad tõenäoliselt tulemusi analüüsida ja teaduse arenguteed ümber mõelda.
 • Avalikustamisaruanded. Neil on esimene eesmärk oma saabumist massiliselt koondada: nad soovivad kohandada tehniliste protsessidega tehtud uuringute tulemusi iga kodaniku pädevusega, et neil oleks järeldustele juurdepääs isegi ilma tehniliste teadmisteta.
 1. Muud aruande tähendused

Raamatupidamisaruanne selgitab sõnadega, mida finantsaruannetes näidatakse.

Sõnaraportil on väga konkreetne tähendus kahes valdkonnas:

 • Õigus: Aruande all mõistetakse uuringut, mille kohus on otsustanud ühe poole taotlusel ja mis esitatakse keerulise lahenduse korral.
 • Raamatupidamine Arvestuses nimetatakse raamatupidamise aastaaruande kõrval esitatud dokumenti aruandeaastaks, mis täiendab ja selgitab sõnadega seda, mida nendes dokumentides näidatakse.

Huvitavad Artiklid

Rihmaratas

Rihmaratas

Selgitame, mis on rihmaratas ja mis on selle masina ajalugu. Lisaks olemas olevad rihmarataste tüübid ja komponendid. Rihmaratas edastab jõu ja toimib veojõuna. Mis on rihmaratas? Seda nimetatakse " rihmarattaks" lihtsale masinale, mis on loodud jõu edastamiseks ja veojõu mehhanismina töötamiseks , vähendades jõu raskust õhus raskuse liikumiseks või peatamiseks See koosneb keskteljel pöörlevast rattast, mille perifeerias on kanal, mille kaudu köis läbib. Rihmaratast võ

Deduktiivne meetod

Deduktiivne meetod

Selgitame, mis on deduktiivne meetod ja kuidas seda kasutada. Lisaks näited ja mis on induktiivne meetod. Deduktiivne meetod teeb ruumide komplekti põhjal loogilisi järeldusi. Mis on deduktiivne meetod? Me räägime deduktiivsest meetodist, et viidata konkreetsele mõtteviisile või mõttekäigule, mis teeb antud ruumide või väidete kogumist loogilised ja kehtivad järeldused . Teisisõnu

Protsessor

Protsessor

Selgitame, mis on protsessor ja millest see on valmistatud. Lisaks sellele, kuidas töötlejad töötavad ja millised on nende etapid. See on üks arvutikomponentidest, mis on kõige rohkem arenenud. Mis on protsessor? Protsessor on süsteemi aju, see lihtsalt töötleb kõike, mis arvutis juhtub, ja käivitab kõik olemasolevad toimingud . Mida kiire

Realism

Realism

Selgitame teile, mis on realism, kuidas on selle ajalooline kontekst ja omadused. Lisaks kunst, kirjandus ja realismi autorid. Realism püüab reaalsust esindada võimalikult tõenäoliselt. Mis on realism? Realism tähendab esteetilist ja kunstilist tendentsi, põhimõtteliselt kirjanduslikku, pildilist ja skulpturaalset, mis taotleb vormide võimalikult täpset sarnasust või korrelatsiooni. kunstist

Majanduslikud probleemid

Majanduslikud probleemid

Selgitame, millised on majandusprobleemid, kolm põhitüüpi ja kõige sagedasemad. Lisaks majandusprobleemid Mehhikos. Majanduslikud probleemid tekitavad sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme. Millised on majanduslikud probleemid? Majandusprobleemide all mõistetakse nähtuste kogumit, mis tekib juhul, kui ressurssidest ei piisa nende enda vajaduste rahuldamiseks . See

Plastist

Plastist

Selgitame, mis on plastik, olemasolevad tüübid ja selle polümeeri erinevad kasutusalad. Lisaks selle ajalugu ja erinevad omadused. Plastid on sünteetilised materjalid ja naftaderivaadid. Mis on plastik? Plastik on sarnase molekulaarstruktuuri ja füüsikalis-keemiliste omadustega ainete reale antud üldnimetus, mille suurim eelis on omavad elastsust ja paindlikkust erinevatel temperatuuridel, võimaldades seega selle vormimist ja kohandamist erinevate kujudega. See ni