• Tuesday August 3,2021

Aruanne

Selgitame teile, millised on aruanded ja kuidas on aruande struktuur. Lisaks sellele, kuidas seda saab klassifitseerida ja selle termini tähendusi.

Aruanne on vaatluste ja analüüside põhjal koostatud korrapärane koostamine.
 1. Mis on aruanne?

Aruandes viidatakse kirjalikule või suulisele avaldusele, mis kirjeldab mõne sündmuse omadusi, omadusi ja konteksti . Seetõttu on tegemist vaatlustele ja analüüsidele tugineva korrapärase väljatöötamisega. Aruande koostamise eesmärk on väga varieeruv, kuigi see eeldab alati vajadust teavitada teisi juhtunust.

Kirjalikus aruandes peab ülimuslik olema formaalne ja informatiivne keel ning tugev objektiivsuse koormus tuleneb mõttest, et seal pakutav vastab tegelikkusele ja seda saaks kasutada juba olemasolevate faktide täielikuks mõistmiseks juhtunut ja oodake, mis pole veel juhtunud.

Need on tavaliselt korraldatud põhistruktuuri ümber, mis hõlmab:

 • Sissejuhatus, mis selgitab lühidalt , mis raportist saab, oodates eeldatavat toimumist ja esialgseid eesmärke.
 • Keha. Kui põhiteave on üksikasjalik, paljudel juhtudel subtiitrite ja parateksti elementidega ning lõpuks ka etappidega, mis juhtisid uurimist kindlal teel.
 • Järeldus: mida pean kõige olulisemateks tulemusteks?
 • Bibliograafia Millised üksikasjad andsid andmed ja kuidas, et lisaks tulemustele oleksid ka allikad, kes neid edastasid. See on lisatud aruande lõppu.

Suulistes aruannetes on mõned olulised erinevused:

 • Ta peaks väga hästi teadma raporti vaimu, seda, mida ta soovib selle minutiga saada ja kuidas juurdlus välja töötati.
 • See peaks olema selge ja lühike, ületamata detaile ega jätmata olulisi osi. Siin tulevad mängu teadmised oratiivsuse kohta, kuid eeldatakse, et sama ülesehitusega (sissejuhatus, tekst, järeldus), mida oma ettekandes edasi liikuda, saab kuulaja järelduse ette näha.
 • Bibliograafia võib olla informaatori käes, kes läheb selle juurde siis, kui tal on vaja oma avalduste paikapidavust tugevdada.

See võib teid teenida: kuidas aruannet koostada ?.

 1. Aruande klassifikatsioon

Teaduslik aruanne võimaldab meil mõelda teaduse arenguteele.

Sõltumata sellest, kas need on kirjalikud või suulised aruanded, võib neid klassifitseerida vastavalt saajale või nende koostamise ulatusele:

 • Tehnilised aruanded. Need on inimrühmade sotsiaalsete, psühholoogiliste ja majanduslike nähtuste uurimine üldiselt, kohandatud organisatsioonide jaoks, kes neid andmeid toidavad. Võib-olla kõige tuntum on loendus, mida teostatakse peaaegu kõigis riikides korrapäraselt maja kaupa ja mis koostab mõne aja pärast erinevate andmetega aruandeid.
 • Teaduslikud aruanded. Need on seotud karmimate teadustega ja tehniliste kontseptsioonide asjakohasema rolliga, mis võimaldavad tõenäoliselt tulemusi analüüsida ja teaduse arenguteed ümber mõelda.
 • Avalikustamisaruanded. Neil on esimene eesmärk oma saabumist massiliselt koondada: nad soovivad kohandada tehniliste protsessidega tehtud uuringute tulemusi iga kodaniku pädevusega, et neil oleks järeldustele juurdepääs isegi ilma tehniliste teadmisteta.
 1. Muud aruande tähendused

Raamatupidamisaruanne selgitab sõnadega, mida finantsaruannetes näidatakse.

Sõnaraportil on väga konkreetne tähendus kahes valdkonnas:

 • Õigus: Aruande all mõistetakse uuringut, mille kohus on otsustanud ühe poole taotlusel ja mis esitatakse keerulise lahenduse korral.
 • Raamatupidamine Arvestuses nimetatakse raamatupidamise aastaaruande kõrval esitatud dokumenti aruandeaastaks, mis täiendab ja selgitab sõnadega seda, mida nendes dokumentides näidatakse.

Huvitavad Artiklid

Emaplaat

Emaplaat

Selgitame, mis on emaplaat ja selle peamised funktsioonid. Lisaks olemasolevad tüübid, nende osad ja kuidas seda tuvastada. Emaplaat on arvutisüsteemi peamine integreeritud trükkplaat. Mis on emaplaat? Andmetöötluses on emaplaat, põhiplaat, emaplaat, emaplaat (inglise keeles: muud tahvlid ) arvutisüsteem , mille külge kinnitatakse ülejäänud arvuti komponendid. Seetõttu o

Selgrootud loomad

Selgrootud loomad

Selgitame teile, millised on selgrootud loomad ja kuidas neid loomi klassifitseeritakse. Lisaks näited selgrootutest. Selgrootud moodustavad 95% teadaolevatest elusliikidest. Mis on selgrootud loomad? Selgrootute loomadena tuntakse kõiki loomariigi liike, kellel pole notokordio- või seljaaju, selgroogu ega liigendatud sisemist luustikku. S

Elektrostaatiline

Elektrostaatiline

Selgitame teile, mis on elektrostaatiline olemus, uurimisteemad, millele see füüsikaharu keskendub, ja millised on elektrostaatilised nähtused. Esteetiline elekter on elektrostaatilise uurimise objekt. Mis on elektrostaatiline? Seda tuntakse kui elektrostaatilist füüsikaharu, mis uurib kehades tekkivat mõju nende elektrilaengute tagajärjel või mis on sama, laengute käitumine elektriline tasakaalusituatsioonis. Nimetat

Väärtpaberite tüübid

Väärtpaberite tüübid

Selgitame teile, mis tüüpi väärtused eksisteerivad nii sotsiaalselt kui ka universaalselt ja konkreetsetes valdkondades. Lisaks iga tüübi omadused. Väärtused näitavad, mida kultuur väärtuslikuks peab. Mis tüüpi väärtused on? Väärtustest rääkides viitame objektide või subjektide omadustele ja omadustele, mida kogu inimühiskond peab väärtuslikuks , st mida ta peab väärtustamiseks, et neid kaitsta, julgustada ja korrata. Väärtused võivad olla v

Analooggeomeetria

Analooggeomeetria

Selgitame teile, mis on analüütiline geomeetria, selle ajalugu, omadused ja kõige olulisemad valemid. Lisaks selle erinevad rakendused. Analüütiline geomeetria võimaldab graafiliselt esitada matemaatilisi võrrandeid. Milline on analüütiline geomeetria? Analüütiline geomeetria on matemaatikaharu, mis on pühendatud geomeetriliste kujundite ja nende vastavate andmete (nt alad, kaugused, ruumalad, punktid) põhjalikule uurimisele . ristmik, ka

Sõna

Sõna

Selgitame, mis on Word ja mis on selle mõiste tähendus. Lisaks lugu selle tarkvara erinevate versioonidega. Word viitab üldiselt tekstitöötlustarkvarale. Mis on Microsoft Word? Microsoft Word on Microsofti välja töötatud tekstitöötlustarkvara . Selle pakutavate mitmete toimingute ja võimaluste hulgas on veeriste muutmine, kasutatav allikas, värvi lisamine, ortograafiliste vigade parandamine jne Veel: Mis on Microsoft Word? Sõna tähen