• Tuesday November 24,2020

Illustratsioon

Selgitame teile, mis on valgustusaeg, 18. sajandi kultuuriline ja poliitiline liikumine ning millised on selle omadused. Esiletõstetud tegelased

Seda aega nimetatakse ka valgustusajaks.
  1. Mis on illustratsioon?

Valgustusajastu on kultuuriline ja poliitiline liikumine, mis on tuntud eredate ideede toomise eest mineviku tumedasse ühiskonda . Ideed oleksid kujundatud mõistes, mis on XVIII sajandi mentaliteedi standard. Valgustusajastu kui liikumine vajas ellujäämiseks tuge ja seda toetasid absoluutsed valitsused, ülemklassid ja haritlased.

Selle perioodi iseloomulike teadmiste soov viis riigid läbi viima seni saavutatud inimteadmiste, loodus- ja sotsiaalteaduste teadmisi. Kuid enne varasemate teadmiste lisamist entsüklopeediatesse suundus valgustunud ta ratsionaalse kriitika alla. Kogu ühiskond oli järk-järgult suremas ratsionaalsusest ja illusioonist piiramatu arengu järele.

Intellektuaalid pakkusid välja poliitilisi ja sotsiaalseid reforme rahva kasuks, kuid ilma nende otsese osaluseta. Tema ettepanekutes peeti absoluutset monarhiat alati ainsaks võimaluseks, kuid just filosoofide ja teiste valgustatud ideed lõid revolutsiooni, mis lõppes selle valitsusvormi kukutamise eest.

Tulede sajandi kunstilist ja esteetilist väljendust tuntakse neoklassitsismina. Ühiskonnateadustes näeme, kuidas sotsioloogia, ajalugu ja geograafia saavad jõudu. Kartograafia saavutab suuri saavutusi, jättes planeedi peaaegu tundmatute ruumideta. Polaarringkondi ja mõnda Aafrika piirkonda pole endiselt võimalik täielikult kaardistada.

Vaata ka: Romantism.

  1. Valgustusajastu esiletoodud tegelased

Mõned valgustusaja kõige kuulsamad ajaloolised tegelased olid: Voltaire Prantsusmaal, Montesquieu, Rousseau, Buffon ja Diderot . Kui Hispaanias olid mõned tipphetked Cabarr, Capmany ja Feijoo.

Kõik ei piirdunud siiski ainult Euroopa territooriumiga, kuna selleks ajaks oli Ameerika juba avastatud ja seetõttu õnnestus valgustusajastu ideedel uue mandri poole jõuda José R. Campoy, Francisco Clavijero ja Eugenio käe kaudu Peegel

  1. Filosoofia, olemus ja põhjus

Filosoofid püüdsid Jumalat mõista looduse kaudu.

Nn mõistuse ajastul olid ususõjad tavaline valuuta. Lahingute lõppedes hakkasid ideed muutuma, kinnitades, et Loodus ja Jumal on kaks kontseptsiooni, mis käisid käsikäes, st et nad olid üks. Neid ideid toetasid tolleaegsed füüsikud, astronoomid ja matemaatikud, st kõige püüdlikumad teadlased ja mõtlejad.

Jumala ja looduse ühtsuse kontseptsioon põhines peamiselt nende filosoofide otsitud tõdedel, mis valitsesid maailma ja kogu universumit, püüdes seeläbi mõista Jumala mõtteid.

  1. Illustratsiooni omadused

Kõiki valgustusajastu jooni võib kokku võtta konkreetsete tõdede otsimise ja teaduse, eriti füüsika, märgilise hooga.

Selle sajandi inimeste suure kirjaoskamatuse tõttu oli tolle aja mõtlejate üks eesmärke olla võimalus õpitut teistele edasi anda. Sellest annab tunnistust entsüklopeediline liikumine, mis, nagu nimigi ütleb, kogus igasuguseid teadmisi köidetesse ja kirjutistesse.

Valgustunute usaldus lagunes edusammudes, mida mehed ja naised mõistuse kaudu saavutasid, kaitstes selliseid õigusi nagu vabadus ja lükkades ümber või seades kahtluse alla religioonide kättemaksuhimulise Jumala tõlgenduse, aga ka sallimatus ja vägivald.

On vaja selgitada, et need ideed tekkisid teatud ühiskonnaklassis: tõusvas kodanluses, kuid liikumine laienes teistele ühiskonnaklassidele, tehes neile mõlgi, pannes aluse sellele, mida tuntakse Prantsuse revolutsiooni nime all.

Huvitavad Artiklid

Väljundseadmed

Väljundseadmed

Selgitame, mis väljundseade on andmetöötluses ja milleks see on mõeldud. Lisaks näited sellistest seadmetest. Parima tipptasemel väljundseade on arvuti monitor. Mis on väljundseadmed? Arvutustehnikas nimetatakse väljundseadmeteks neid, mis võimaldavad arvutist või arvutisüsteemist teavet ekstraheerida või välja otsida, st tõlkida visuaalne, heli, trükitud või mõni muu olemus. See tähendab, e

Inventuur

Inventuur

Selgitame teile, mis on inventuur ja kuidas see vararegister koosneb. Lisaks tavaliselt kasutatavad varude tüübid. Inventar sisaldab konkreetset teavet ostu-müügi toimingute kohta. Mis on laoseis? Varud on reaalsed ja konkreetsed varad, see tähendab vallas- ja kinnisvara, mis moodustavad inimese või ettevõtte ärilise voo . Need k

Rassism

Rassism

Selgitame, mis on rassism ja mis tüüpi rassism on olemas. Lisaks, milline on selle suhe diskrimineerimisega ja mis on eelarvamus. Rassism põhjustab diskrimineerimist ja annab eelised ühele rassile teise suhtes. Mis on rassism? Rassism tähendab mõtteviisi, mis kiidab üksikisiku automaatselt heaks või lükkab selle ümber, võtmata endale ülesandeks teda tundma õppida või teadmata, kes ta on, ainult siis, kui ta kuulub või mõni muu võistlus See tähendab eelistuse, segregatsiooni või tõrjutuse vorm nahavärvi , etnilise päritolu või kultuurilise päritolu alusel. Rassism toob tavalisel

Isekas

Isekas

Selgitame teile, mis on olla isekas ja kuidas käitub egoistlik inimene. Lisaks selle moraalsed ja filosoofilised õpetused. Üksikisik seab alati esikohale oma isikliku heaolu. Mis on isekas olemine? Kui inimesele helistatakse või teda süüdistatakse ego praktiseerimises, peame tavaliselt silmas seda, et inimene esitleb alati oma isiklikku heaolu või rahulolu. nende

Silbid

Silbid

Selgitame teile, millised on silbid, millest koosneb tehniline ja ainulaadne silp. Lihtne, liit, vaba, lukus ja näidete silbid. Kõigil sõnadel on silbid, alates kõige pikematest kuni nendeni, millel on ainult üks. Mis on silbid? Fonoloogilisteks ühikuteks nimetatakse silpe , milles iga sõna jaguneb vastavalt selle liigendatud häälikute minimaalsele rühmitusele, mis tähendab üldiselt vokaali ja üks või mitu kaashäälikut. Lihtsamalt öel

Füüsilised teadused

Füüsilised teadused

Selgitame, mis on füüsilised või empiirilised teadused, nende harud ja kuidas need on klassifitseeritud. Näited erinevatest füüsilistest teadustest. Füüsikalised teadused kasutavad abivahendina loogikat ja formaalseid protsesse. Mis on füüsilised teadused? Faktilised või faktiteadused või ka empiirilised teadused on need, kelle ülesandeks on saavutada loodusnähtuste taasesitus (vaimne või kunstlik), mis Soovitav on uurida, et mõista neis osalevaid jõude ja mehhanisme. Seega käsitleva