• Tuesday October 26,2021

Identiteet

Selgitame teile, mis on identiteet ja selle tähendused isiklikus ja kultuurilises sfääris. Mis on rahvuslik ja sooline identiteet.

Identiteet määrab maitsed, vajadused, prioriteedid ja tegevused.
  1. Mis on identiteet?

Mõiste identiteet tuleb ladinakeelsest sõnast ident tas, mis viitab tunnuste ja tunnuste rühmale, mis eristab indiviidi või indiviidide rühma ülejäänud osadest. Just sellest saavad inimesed end teistest eristada ja see sõltub alati nende endi ajaloo maailmavaatest ja olukorrast, milles nad elavad.

Tekkiv probleem on see, et eksisteerivad samal ajal isiklikud identiteedid ja kollektiivsed identiteedid, nii et mitu korda võivad inimesed olemasolevate erinevustega vastuollu minna. Inimeste kujundavad identiteedid määravad nende maitsed, vajadused, prioriteedid ja tegevused.

See võib teid teenida: mitmekesisus.

  1. Isiklik identiteet

Sõrmejälg võimaldab teada isiku identiteeti.

Isikuidentiteet viitab kõigepealt ees- ja perekonnanimele, mille iga inimene on saanud . Sel moel saab inimest muust eristada. Tänu tehnoloogia arengule ja elanikkonna märkimisväärsele suurenemisele kogu maailmas on rakendatud uusi elemente, nagu näiteks sõrmejäljed ja DNA, inimeste eristamiseks teisest.

Isiklik identiteet võib viidata ka kultuuriga tihedamalt seotud küsimustele, nagu amet, oskused, etniline kuuluvus, religioon, tööalane tegevus, isiksus, Maitsed või käitumine.

  1. Kultuuriline identiteet

See kontseptsioon tähendab kõike, mis on seotud uskumuste, traditsioonide, sümbolite, käitumise, väärtuste ja uhkusega, mida teatud inimrühma liikmed jagavad ja mis omakorda võimaldavad kuuluvustunde olemasolu.

See tunne aitab kaasa sellele, et hoolimata individuaalsetest erinevustest võib liikmetel olla midagi ühist. Seda saab määratleda ka vastuseisuga teistele, see tähendab, et rühma saab sellisena täpselt määratleda, kuna sellel on selged ja märkimisväärsed erinevused, mis võimaldavad tuvastada erinevate rühmade olemasolu.

  1. Rahvuslik identiteet

Rahvusliku identiteedi saab anda, jagades kombeid või traditsioone.

Rahvuslik identiteet seevastu on see, mis seob üksikisikud rahvaga, mille osa see on . Seda saab teha, jagades teatud tavasid või traditsioone, usku, maailmapilti või käitumist; sama territooriumi asustamiseks või ühtekuuluvustunde saamiseks.

See kontseptsioon on selgelt vastu globaliseerumisele, milles edendatakse rahvaste täielikku integratsiooni, või piirkonna ülekaalust ülejäänud suhtes, mis lõpuks kehtestaks rühma tunnused kogu maailma elanikkonnale.

  1. Sooline identiteet

Viimastel aastatel hakati soolist identiteeti mõistma kui sugu, millega inimene samastub . Seda saab kasutada ka selleks, et osutada isikule omistatavale soole, tuginedes soolisele rollile reageerivatele elementidele, milleks võivad olla riided, mida ta kannab, tema käitumine, välimus jne.

Sel moel ei kattu inimese naiselikkuse või mehelikkuse tunne tingimata nende genitaalsusega . Soolise identiteedi terminit võrreldakse tavaliselt seksuaalse identiteediga, ehkki leidub neid, kes tuvastavad nende vahel erinevusi.

Vaata ka: Transvestiit.

Huvitavad Artiklid

Suhtluse massimeedia

Suhtluse massimeedia

Selgitame teile, millised on massiteabevahendid ja mis on kõige olulisemad. Funktsioonid, eelised ja puudused. Massimeedia tekkimine on tihedalt seotud tehnoloogia arenguga. Millised on kommunikatsiooni massimeediumid? Massimeedia või massimeedia on need kanalid või vahendid, mis võimaldavad sama sõnumi edastamist korraga vastu võtta tohutul hulgal inimestel. Sell

Vähk

Vähk

Selgitame teile, mis on vähk ja kes võib seda haigust saada. Lisaks erinevad ravimeetodid, mis olemas on. Vähk pärineb koest, kui rakkude paljunemine ei kontrolli. Mis on vähk? Vähk on pahaloomuliste , autonoomselt paljunevate rakkude põhjustatud haigus . See põhineb peamiselt rakkude kontrollimatul paljunemisel, mis lõpuks tungivad ülejäänud tervetesse kudedesse. Vähk pärin

Reovee puhastamine

Reovee puhastamine

Selgitame, mis on reovee puhastamine, selle etapid ja seda teostavad taimed. Lisaks selle ülemaailmne puudujääk. Saastunud vesi muutub joogikõlblikuks tänu reoveepuhastusele. Mis on reoveepuhastus? Reoveepuhastust nimetatakse füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste protseduuride kogumiks, mis võimaldavad saastunud vett joogiveeks muundada . Seega

Un

Un

Selgitame, mis on ÜRO, selle rahvusvahelise organisatsiooni päritolu ja ajalugu. Lisaks sellele, mis see on ja selle koostanud riigid. ÜRO võimaldab keskenduda rahvusvahelise huviga teemade ja aspektide arutamisele. Mis on ÜRO? Suurim ja tähtsaim on ÜRO organisatsioon (ÜRO), tuntud ka kui ÜRO (ÜRO) rahvusvaheline maailmaorganisatsioon , mis ühendab enamiku olemasolevaid riike, et arutada ja lahendada kogu inimkonda mõjutavaid dilemmasid. UNU-l on e

Kontorite automatiseerimine

Kontorite automatiseerimine

Selgitame teile, mis on kontoriautomaatika ja mis tööriistad seda kasutavad. Lisaks selle peamised omadused ja protseduurid. Kontori automatiseerimine võimaldab teavet kavandada, luua, talletada ja sellega manipuleerida. Mis on kontoriautomaatika? Kontorite automatiseerimine on arvutitööriistade komplekt, mida kasutatakse kontoris tehtavate protseduuride optimeerimiseks, parendamiseks ja automatiseerimiseks. Rõh

Võrdõiguslikkus

Võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on võrdsus, selle seos diskrimineerimise ja õiglusega. Lisaks võrdsed õigused, sooline ja sotsiaalne. Võrdõiguslikkus tähendab samade õiguste ja kohustuste olemasolu. Mis on võrdsus? Sõna võrdsus tähendab Hispaania Kuningliku Akadeemia sõnul põhimõtet, mis tunnistab kõigi kodanike võrdsustamist õiguste ja kohustustega . See tähendab, et