• Wednesday August 10,2022

Identiteet

Selgitame teile, mis on identiteet ja selle tähendused isiklikus ja kultuurilises sfääris. Mis on rahvuslik ja sooline identiteet.

Identiteet määrab maitsed, vajadused, prioriteedid ja tegevused.
  1. Mis on identiteet?

Mõiste identiteet tuleb ladinakeelsest sõnast ident tas, mis viitab tunnuste ja tunnuste rühmale, mis eristab indiviidi või indiviidide rühma ülejäänud osadest. Just sellest saavad inimesed end teistest eristada ja see sõltub alati nende endi ajaloo maailmavaatest ja olukorrast, milles nad elavad.

Tekkiv probleem on see, et eksisteerivad samal ajal isiklikud identiteedid ja kollektiivsed identiteedid, nii et mitu korda võivad inimesed olemasolevate erinevustega vastuollu minna. Inimeste kujundavad identiteedid määravad nende maitsed, vajadused, prioriteedid ja tegevused.

See võib teid teenida: mitmekesisus.

  1. Isiklik identiteet

Sõrmejälg võimaldab teada isiku identiteeti.

Isikuidentiteet viitab kõigepealt ees- ja perekonnanimele, mille iga inimene on saanud . Sel moel saab inimest muust eristada. Tänu tehnoloogia arengule ja elanikkonna märkimisväärsele suurenemisele kogu maailmas on rakendatud uusi elemente, nagu näiteks sõrmejäljed ja DNA, inimeste eristamiseks teisest.

Isiklik identiteet võib viidata ka kultuuriga tihedamalt seotud küsimustele, nagu amet, oskused, etniline kuuluvus, religioon, tööalane tegevus, isiksus, Maitsed või käitumine.

  1. Kultuuriline identiteet

See kontseptsioon tähendab kõike, mis on seotud uskumuste, traditsioonide, sümbolite, käitumise, väärtuste ja uhkusega, mida teatud inimrühma liikmed jagavad ja mis omakorda võimaldavad kuuluvustunde olemasolu.

See tunne aitab kaasa sellele, et hoolimata individuaalsetest erinevustest võib liikmetel olla midagi ühist. Seda saab määratleda ka vastuseisuga teistele, see tähendab, et rühma saab sellisena täpselt määratleda, kuna sellel on selged ja märkimisväärsed erinevused, mis võimaldavad tuvastada erinevate rühmade olemasolu.

  1. Rahvuslik identiteet

Rahvusliku identiteedi saab anda, jagades kombeid või traditsioone.

Rahvuslik identiteet seevastu on see, mis seob üksikisikud rahvaga, mille osa see on . Seda saab teha, jagades teatud tavasid või traditsioone, usku, maailmapilti või käitumist; sama territooriumi asustamiseks või ühtekuuluvustunde saamiseks.

See kontseptsioon on selgelt vastu globaliseerumisele, milles edendatakse rahvaste täielikku integratsiooni, või piirkonna ülekaalust ülejäänud suhtes, mis lõpuks kehtestaks rühma tunnused kogu maailma elanikkonnale.

  1. Sooline identiteet

Viimastel aastatel hakati soolist identiteeti mõistma kui sugu, millega inimene samastub . Seda saab kasutada ka selleks, et osutada isikule omistatavale soole, tuginedes soolisele rollile reageerivatele elementidele, milleks võivad olla riided, mida ta kannab, tema käitumine, välimus jne.

Sel moel ei kattu inimese naiselikkuse või mehelikkuse tunne tingimata nende genitaalsusega . Soolise identiteedi terminit võrreldakse tavaliselt seksuaalse identiteediga, ehkki leidub neid, kes tuvastavad nende vahel erinevusi.

Vaata ka: Transvestiit.

Huvitavad Artiklid

Sümbioos

Sümbioos

Selgitame, mis on sümbioos ja millised sümbioosi tüübid eksisteerivad. Lisaks näited ja kuidas sümbioos kujuneb psühholoogias. Sümbioosis konkureerivad või jagavad inimesed looduse ressursse. Mis on sümbioos? Bioloogias on sümbioos viis, kuidas eri liikide isendid seostuvad üksteisega, saades kasu vähemalt kahest . Sümbioosi s

Süsinikdioksiid (CO2)

Süsinikdioksiid (CO2)

Selgitame teile, mis on süsinikdioksiid ja miks see on nii oluline. Süsiniku tsükkel CO2 ja kliimamuutused. CO2 kasutus. CO 2 normaalne sisaldus atmosfääris tõuseb tänu tööstusele. Mis on süsinikdioksiid? Kui rääkida süsinikdioksiidist, süsinikdioksiidist või CO2-st (selle keemilisest vormist: CO 2 ), viidatakse värvitule ja vees lahustuvale gaasile , mille molekulid koosnevad ühest süsinikuaatomist ja kahest hapnikust, mis on seotud kovalentsete kaksiksidemetega. Süsinikdioksiid

Eklektiline

Eklektiline

Selgitame teile, mida eklektika tähendab ja mis toetab eklektika filosoofilist voolu. Selle mõtte ajalugu ja omadused. Eklektilised Joe Colemani portreed. Mis on eklektiline? Mõiste eklektiline tähendab isikut, kes praktiseerib eluviisi, kus tema mõtted ja teod tulenevad filosoofilisest voolust, mida nimetatakse eklektikaks. Ekl

Tarbijaorganisatsioonid

Tarbijaorganisatsioonid

Selgitame teile, millised on tarbivad organismid ja kuidas neid klassifitseeritakse. Lisaks mõned näited nende organismide kohta. Tarbivad organismid toituvad teiste elusolendite orgaanilistest ainetest. Mis on tarbivad organismid? Tarbivad organismid, mida nimetatakse ka heterotroofseteks organismideks, nagu ka autotroofid, ei suuda sünteesida oma toitaineid anorgaanilistest molekulidest ja välistest energiaallikatest . (n

E-post

E-post

Selgitame kõike e-posti kohta, selle ajalugu, tüüpe, eeliseid ja puudusi. Lisaks e-posti osad. E-posti kasutatakse peamiselt pikkade sõnumite saatmiseks või koos manustega. Mis on e-post? Elektrooniline post või e-post (ingliskeelsest elektronpostist võetud) on digitaalse kirjaliku suhtluse vahend , mis sarnaneb vana postisaadetise kirjade ja postkaartidega ning kasutab ära Interneti-multimeediumtehnoloogia enam-vähem pikkade ja manustega või ilma manustega kahe muu partneri vahel edastatud edasilükkamiseks . E-post ol

Kodanlik

Kodanlik

Selgitame teile, mis on kodanikkond ja selle mõiste mõned omadused. Lisaks sellele, kui oluline on see ühiskonnas. Kodanikuühiskond viitab inimlikule teadvusele, mis on seotud lugupidava käitumisega. Mis on kodanik? Kodaniku mõiste on mõiste, mis tuleneb kodaniku mõistest, mida mõistetakse kui ühiskonna liiget, kes on jõudnud sotsiaalse küpsuse tasemele, mis on piisav kehtivate määruste kohaselt tegutsemiseks. Sel moel saa