• Friday July 30,2021

Identiteet

Selgitame teile, mis on identiteet ja selle tähendused isiklikus ja kultuurilises sfääris. Mis on rahvuslik ja sooline identiteet.

Identiteet määrab maitsed, vajadused, prioriteedid ja tegevused.
  1. Mis on identiteet?

Mõiste identiteet tuleb ladinakeelsest sõnast ident tas, mis viitab tunnuste ja tunnuste rühmale, mis eristab indiviidi või indiviidide rühma ülejäänud osadest. Just sellest saavad inimesed end teistest eristada ja see sõltub alati nende endi ajaloo maailmavaatest ja olukorrast, milles nad elavad.

Tekkiv probleem on see, et eksisteerivad samal ajal isiklikud identiteedid ja kollektiivsed identiteedid, nii et mitu korda võivad inimesed olemasolevate erinevustega vastuollu minna. Inimeste kujundavad identiteedid määravad nende maitsed, vajadused, prioriteedid ja tegevused.

See võib teid teenida: mitmekesisus.

  1. Isiklik identiteet

Sõrmejälg võimaldab teada isiku identiteeti.

Isikuidentiteet viitab kõigepealt ees- ja perekonnanimele, mille iga inimene on saanud . Sel moel saab inimest muust eristada. Tänu tehnoloogia arengule ja elanikkonna märkimisväärsele suurenemisele kogu maailmas on rakendatud uusi elemente, nagu näiteks sõrmejäljed ja DNA, inimeste eristamiseks teisest.

Isiklik identiteet võib viidata ka kultuuriga tihedamalt seotud küsimustele, nagu amet, oskused, etniline kuuluvus, religioon, tööalane tegevus, isiksus, Maitsed või käitumine.

  1. Kultuuriline identiteet

See kontseptsioon tähendab kõike, mis on seotud uskumuste, traditsioonide, sümbolite, käitumise, väärtuste ja uhkusega, mida teatud inimrühma liikmed jagavad ja mis omakorda võimaldavad kuuluvustunde olemasolu.

See tunne aitab kaasa sellele, et hoolimata individuaalsetest erinevustest võib liikmetel olla midagi ühist. Seda saab määratleda ka vastuseisuga teistele, see tähendab, et rühma saab sellisena täpselt määratleda, kuna sellel on selged ja märkimisväärsed erinevused, mis võimaldavad tuvastada erinevate rühmade olemasolu.

  1. Rahvuslik identiteet

Rahvusliku identiteedi saab anda, jagades kombeid või traditsioone.

Rahvuslik identiteet seevastu on see, mis seob üksikisikud rahvaga, mille osa see on . Seda saab teha, jagades teatud tavasid või traditsioone, usku, maailmapilti või käitumist; sama territooriumi asustamiseks või ühtekuuluvustunde saamiseks.

See kontseptsioon on selgelt vastu globaliseerumisele, milles edendatakse rahvaste täielikku integratsiooni, või piirkonna ülekaalust ülejäänud suhtes, mis lõpuks kehtestaks rühma tunnused kogu maailma elanikkonnale.

  1. Sooline identiteet

Viimastel aastatel hakati soolist identiteeti mõistma kui sugu, millega inimene samastub . Seda saab kasutada ka selleks, et osutada isikule omistatavale soole, tuginedes soolisele rollile reageerivatele elementidele, milleks võivad olla riided, mida ta kannab, tema käitumine, välimus jne.

Sel moel ei kattu inimese naiselikkuse või mehelikkuse tunne tingimata nende genitaalsusega . Soolise identiteedi terminit võrreldakse tavaliselt seksuaalse identiteediga, ehkki leidub neid, kes tuvastavad nende vahel erinevusi.

Vaata ka: Transvestiit.

Huvitavad Artiklid

Neologism

Neologism

Selgitame, mis on neologism, selle mõiste mõned tunnused ja neologismide loetelu ning selle päritolu. Neologismid on osa keele loomevõimest. Mis on neologism? Seda nimetatakse "neologismiks" - olematu sõna, mis on keelesse sisse viidud romaani või hiljutise reaalsuse väljendamiseks , mille jaoks pole veel õiget terminit. See võ

Energia

Energia

Selgitame teile, mis on energia ja millised on erinevad energialiigid, mida me võime leida, ja mõned näited nende kohta. Energia põhiprintsiip on see, et seda ei saa luua ega hävitada. Mis on energia? Mõiste energia pärineb kreekakeelsest sõnast aktiivsus, en gege ja seda kasutatakse erinevates teadmisvaldkondades nagu füüsika, keemia või majanduse, et osutada jõule, mis on võimeline looma tegevust või töökohta . Seega mõisteta

Selgroogsed loomad

Selgroogsed loomad

Selgitame, mis on selgroogne loom ja kuidas neid loomi klassifitseeritakse. Lisaks selgroogsete omadused ja näited. Selgroogsetel on kolju, mis kaitseb aju. Mis on selgroogsed loomad? Selgroogsed loomad on äärmiselt mitmekesine loomariigi kogum, mis koosneb peaaegu 62 000 praegusest ja paljudest teistest väljasurnud liikidest, kelle isenditel on ühine selgroog või selgroog, mis jagab nende keha kaheks osaks tric kahepoolselt. Selg

Sõltuvad ja sõltumatud muutujad

Sõltuvad ja sõltumatud muutujad

Selgitame, millised on sõltuvad ja sõltumatud muutujad ning nendevaheline seos. Lisaks kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed muutujad. Kehakaal on tavaliselt toidust sõltuv muutuja. Sõltuvad ja sõltumatud muutujad Muutujad on sümbolid, mis tähistavad teatud tüüpi suurust või määramatut tegurit, see tähendab, et see võib varieeruda, kuid see pole fikseeritud. Selles mõtte

Aatomimudelid

Aatomimudelid

Selgitame teile, millised on aatomimudelid ja kuidas need on arenenud, alates antiikajast kuni praeguste aegadeni. Nende mudelite eesmärk on selgitada põhimõtteliselt, millest asi koosneb. Mis on aatomimudelid? Atheemilisi mudeleid nimetatakse aatomite struktuuri ja toimimise erinevateks vaimseteks esitusteks, mis on välja töötatud kogu inimkonna ajaloo vältel, alates ideedest, mida käsitleti igal ajajärgul seoses millest asi tehti. Esimese

Kirjanduslikud ressursid

Kirjanduslikud ressursid

Selgitame, mis on kirjandusressursid, milliseid kirjandusressursse seal on ja millised on nende omadused. Kirjanduslikud ressursid on keele eriotstarbelised kasutusviisid. Mis on kirjanduslikud ressursid? Seda nimetatakse `kirjanduslikeks ressurssideks 'või` `ka' 'retoorilisteks figuurideks` `pöördeks special ja eristrateegiateks, mis on kirjanduse autorite trükis keele kohta tema teosed, mille eesmärk on pälvida neile suurem väljendusjõud või ilu, on selle keele jaoks seetõttu eriotstarbelised . Sellega