• Tuesday November 24,2020

Identiteet

Selgitame teile, mis on identiteet ja selle tähendused isiklikus ja kultuurilises sfääris. Mis on rahvuslik ja sooline identiteet.

Identiteet määrab maitsed, vajadused, prioriteedid ja tegevused.
  1. Mis on identiteet?

Mõiste identiteet tuleb ladinakeelsest sõnast ident tas, mis viitab tunnuste ja tunnuste rühmale, mis eristab indiviidi või indiviidide rühma ülejäänud osadest. Just sellest saavad inimesed end teistest eristada ja see sõltub alati nende endi ajaloo maailmavaatest ja olukorrast, milles nad elavad.

Tekkiv probleem on see, et eksisteerivad samal ajal isiklikud identiteedid ja kollektiivsed identiteedid, nii et mitu korda võivad inimesed olemasolevate erinevustega vastuollu minna. Inimeste kujundavad identiteedid määravad nende maitsed, vajadused, prioriteedid ja tegevused.

See võib teid teenida: mitmekesisus.

  1. Isiklik identiteet

Sõrmejälg võimaldab teada isiku identiteeti.

Isikuidentiteet viitab kõigepealt ees- ja perekonnanimele, mille iga inimene on saanud . Sel moel saab inimest muust eristada. Tänu tehnoloogia arengule ja elanikkonna märkimisväärsele suurenemisele kogu maailmas on rakendatud uusi elemente, nagu näiteks sõrmejäljed ja DNA, inimeste eristamiseks teisest.

Isiklik identiteet võib viidata ka kultuuriga tihedamalt seotud küsimustele, nagu amet, oskused, etniline kuuluvus, religioon, tööalane tegevus, isiksus, Maitsed või käitumine.

  1. Kultuuriline identiteet

See kontseptsioon tähendab kõike, mis on seotud uskumuste, traditsioonide, sümbolite, käitumise, väärtuste ja uhkusega, mida teatud inimrühma liikmed jagavad ja mis omakorda võimaldavad kuuluvustunde olemasolu.

See tunne aitab kaasa sellele, et hoolimata individuaalsetest erinevustest võib liikmetel olla midagi ühist. Seda saab määratleda ka vastuseisuga teistele, see tähendab, et rühma saab sellisena täpselt määratleda, kuna sellel on selged ja märkimisväärsed erinevused, mis võimaldavad tuvastada erinevate rühmade olemasolu.

  1. Rahvuslik identiteet

Rahvusliku identiteedi saab anda, jagades kombeid või traditsioone.

Rahvuslik identiteet seevastu on see, mis seob üksikisikud rahvaga, mille osa see on . Seda saab teha, jagades teatud tavasid või traditsioone, usku, maailmapilti või käitumist; sama territooriumi asustamiseks või ühtekuuluvustunde saamiseks.

See kontseptsioon on selgelt vastu globaliseerumisele, milles edendatakse rahvaste täielikku integratsiooni, või piirkonna ülekaalust ülejäänud suhtes, mis lõpuks kehtestaks rühma tunnused kogu maailma elanikkonnale.

  1. Sooline identiteet

Viimastel aastatel hakati soolist identiteeti mõistma kui sugu, millega inimene samastub . Seda saab kasutada ka selleks, et osutada isikule omistatavale soole, tuginedes soolisele rollile reageerivatele elementidele, milleks võivad olla riided, mida ta kannab, tema käitumine, välimus jne.

Sel moel ei kattu inimese naiselikkuse või mehelikkuse tunne tingimata nende genitaalsusega . Soolise identiteedi terminit võrreldakse tavaliselt seksuaalse identiteediga, ehkki leidub neid, kes tuvastavad nende vahel erinevusi.

Vaata ka: Transvestiit.

Huvitavad Artiklid

Teabeallikad

Teabeallikad

Selgitame teile, millised on uurimise teabeallikad ja kuidas neid klassifitseeritakse. Lisaks sellele, kuidas usaldusväärseid allikaid tuvastada. Praegu võivad teabeallikad olla füüsilised või digitaalsed. Millised on teabeallikad? Uurimisel räägime teabeallikatest või dokumentaalsetest allikatest, et osutada teatud teabe päritolule, see tähendab tugi, mille kaudu me teavet leiame ja mida me saame kolmandatele osapooltele osutada mis omakorda selle enda jaoks tagasi saada. Teabealli

Absoluutne rahvastik

Absoluutne rahvastik

Selgitame, mis on absoluutne populatsioon, kuidas see arvutatakse, ja näiteid Mehhiko, Brasiilia ja Hiina absoluutarvu kohta. Rahvastiku tiheduse kaart kogu maailmas (suhteline rahvastik). Vikipeedia Absoluutne populatsioon Absoluutne elanikkond on inimeste arv, kes elavad ühel perioodil territooriumil .

Kaupmees

Kaupmees

Selgitame, mis on kaupmees, ja kaubanduse tekkimise ajalugu. Äriõigus, kaupmehe õigused ja kohustused. Kaupmehel on terve rida õigusi ja kohustusi. Mis on kaupmees? Kaupmees mõistab isikut, kes tegeleb erinevate kaupade, näiteks majandustegevuse, äri, kaubanduse või kutseala ostmise ja müümise läbirääkimistega . Kaupmehed o

Aruanne

Aruanne

Selgitame teile, millised on aruanded ja kuidas on aruande struktuur. Lisaks sellele, kuidas seda saab klassifitseerida ja selle termini tähendusi. Aruanne on vaatluste ja analüüside põhjal koostatud korrapärane koostamine. Mis on aruanne? Aruandes viidatakse kirjalikule või suulisele avaldusele, mis kirjeldab mõne sündmuse omadusi, omadusi ja konteksti . Seetõt

Makromajandus

Makromajandus

Selgitame, mis on makromajandus ja muutujad, mida see uurib. Lisaks makromajandusliku lähenemisviisi päritolu ja sellega hõlmatud probleemid. Makroökonoomika uurib majandusprotsessi globaalseid näitajaid. Mis on makromajandus? Makromajandus tähendab lähenemist majandusteooriale, mis uurib majandusprotsessi globaalseid näitajaid , rõhutades selliseid globaalseid muutujaid nagu: Toodetud kaupade ja teenuste kogusumma. Kogutul

Eepiline

Eepiline

Selgitame teile, mis on eepos, kuidas see oli pärit ja mõned näited sellest iidsest kirjandusžanrist. Eepikad on jutu üks vanimaid teadaolevaid vorme. Mis on eepos? Seda tuntakse kui eeposte iidse kirjandusžanri eepilisi teoseid, milles erinevad narratiivsed teosed , pikaajalised, pikaajalised, mis moodustavad rahvuse rahvuslik, poliitiline või kultuuriline traditsioon. See o