• Monday September 20,2021

Alandlikkus

Selgitame teile, mis on alandlikkus ja mis on selle inimliku kvaliteedi päritolu. Lisaks, kuidas on alandlikkuse voorus.

Alandlik inimene pöörab ennast teiste muretsemiseks kõrvale.
  1. Mis on alandlikkus?

Alandlikkus on kvaliteet, mis eeldab materjalist irdumist ja teiste aitamist . Seetõttu on see üks kõige väärtuslikumaid omadusi, mis inimesel võib olla, ja ühiskonnas elades väga oluline elu.

Alandlik inimene on võimeline näitama tagasihoidlikkust ja unustab enese, et teiste pärast muretseda. Alandlik inimene ei ole isekas ega enesekeskne, ei keskendu enda inimesele ja saavutustele ega püüa teistest eristuda. Sel moel on nende teod objektiivsed ja ei lähe subjektiivsete poolt ära.

Alandlikkust on tänapäeval keeruline leida, kui elame isekust ületavas ühiskonnas, kus inimesed tunnevad muret materiaalse, edu, raha ja jõu pärast.

Paljud religioonid peavad alandlikkust üheks kõige olulisemaks vooruseks, mida inimesed peavad järgima. Kristluses on Jeesus alanduse eeskuju ja tegelikult peetakse teda alandlike kuningaks, nii et ka need, kes järgivad tema õpetust, peavad sellele kontseptsioonile truuks jääma. Katoliikluse alustalad on nii teineteisele pühendumine kui ka ligimese armastus.

Vt ka: Austus.

  1. Kust pärineb sõna alandlikkus?

Alandlikkus on seotud ka esitamise ja esinemisega.

Sõna alandlikkus pärineb ladinakeelsest sõnast humilitas, millel omakorda on huumus, mis tähendab ladina keeles maad. Selle kaalutlusega seoses on sõna alandlikkus seotud meie võimega aktsepteerida oma piiranguid ja nõrkusi. See on seotud ka esitamise ja esitamisega.

Humilitas tuleneb sõnast humilis, mis tähendab alandlik, ja samal ajal ka tegusõnast humiliare, mis seostub maa peal prostitutsiooniga teise ülemvõimuga kõnealuse isiku suhtes. Selles mõttes on see seotud maaga, kuna vanasti arvati, et emotsioonid, depressioonid ja soovid on tekkinud veekogude ebakorrapärasuse tõttu.

  1. Alandlikkuse voorus

Kes on alandlik, teab oma piiranguid ja nõrkusi. See suudab isiklikke saavutusi alahinnata ning nende puudusi ja vigu ära tunda.

Kuulus Hispaania kuldajastu kirjanik on öelnud, et alandlikkus on vooruste alus ja alus, sest ilma selleta pole kedagi, kes oleks. Sellega tähendab see, et alandlikkus on kõigi vooruste alus, kes alandlik on vooruslik ja suudab genereerida muid voorusi.

Alandlikkus vastandub ülbusele, sest see, kes on alandlik, pole pretensioonikas, huvitatud ega isekas, justkui oleks ta ülbust harjutav üürnik. Ülihea mees teeb asju mugavuse huvides, alandlik teeb neid teise armastuse nimel.

Alandlik olend suudab suhelda teistega rahulikumalt ja üllasemalt. On ebatõenäoline, et temast saab juht ja tema ülesanne võib olla keeruline sellises sotsiaalses keskkonnas nagu näiteks ettevõtteks olemine. Kuid nende lingid on stabiilsemad ja vastupidavamad.

Inimene, kes on pigem domineeriv ja omakasupüüdlik või enesekeskne, ei saavuta teise inimesega nii tihedat sidet, kui keegi, kes on huvitatud teiste heaolust enda üle. Alandlik inimene suudab teiste hüvanguks kõrvale jätta oma hea, mis tekitab teistes inimestes kiindumustunnet ja tänulikkust.


Huvitavad Artiklid

Kõrb

Kõrb

Selgitame, mis on kõrb ja erinevad kliimaolud, mis selles biomas domineerivad. Lisaks taimestik ja loomastik, mida ta saab võõrustada. Kõrbed hõivavad peaaegu kolmandiku planeedi Maa pinnast. Mis on kõrb? Selle all mõistetakse "mahajäetud" bioklimaatilisi maastikke (või elupaigasid), mida iseloomustab vähene sademete hulk ja sademete indeksid. - naerab

Anatoomia

Anatoomia

Selgitame, mis on anatoomia ja mida see teadus uurib. Anatoomia tüübid ja näited inimese anatoomia süsteemidest. Elusolendite struktuuri nimetatakse anatoomiaks. Mis on anatoomia? Anatoomia on teadus, mis uurib elusolendite struktuuri , see tähendab nende luude ja elundite paigutust ning nendevahelisi suhteid. Elu

Diktatuur

Diktatuur

Selgitame teile, mis on diktatuur ja kuidas see kujunes läbi ajaloo. Mis on lisaks totalitarism? Diktatuur põhineb inimese või grupi absoluutsel juhtimisel. Mis on diktatuur? Diktatuur on valitsussüsteemi süsteem, mille kaudu inimene (või nende väike rühm) valitseb absoluutselt ja suvaliselt, ilma mingisuguste piiranguteta teha otsuseid Sõnal diktatuur on selle etümoloogiline juur ladina keele osaosas dictus , mis tähendab öelda või osutada. Sufiks -ura

Epistemoloogia

Epistemoloogia

Selgitame teile, mis on epistemoloogia, filosoofia haru, mis uurib teadmisi. Mis on selle funktsioon, ajalugu ja erinevad voolud? Epistemoloogia uurib teadmiste põhimõtteid, aluseid ja meetodeid. Mis on epistemoloogia? Epistemoloogia on filosoofia haru, mis uurib teadmiste teooriat , kasutades nii objekti kui subjekti, mis pääseb teadmistele juurde, samuti teadmiste enda piire. Mõ

Teaduslik mõte

Teaduslik mõte

Selgitame teile, mis on teaduslik mõte ja kuidas see tekkis. Lisaks teadusliku mõtlemise tunnused ja näited. Teaduslik mõtlemine põhineb mõistusel ja kriitilisel vaimul. Mis on teaduslik mõtlemine? Teaduslik mõtlemine on arutluskäik, mille algatas moodne teadus . See põhineb skeptitsismil, vaatlusel ja eksperimenteerimisel, see tähendab meie tõlgenduste ja seda reguleerivate seaduste tõestataval tõendusmaterjalil. Teaduslik mõ

Un

Un

Selgitame, mis on ÜRO, selle rahvusvahelise organisatsiooni päritolu ja ajalugu. Lisaks sellele, mis see on ja selle koostanud riigid. ÜRO võimaldab keskenduda rahvusvahelise huviga teemade ja aspektide arutamisele. Mis on ÜRO? Suurim ja tähtsaim on ÜRO organisatsioon (ÜRO), tuntud ka kui ÜRO (ÜRO) rahvusvaheline maailmaorganisatsioon , mis ühendab enamiku olemasolevaid riike, et arutada ja lahendada kogu inimkonda mõjutavaid dilemmasid. UNU-l on e