• Tuesday October 20,2020

Alandlikkus

Selgitame teile, mis on alandlikkus ja mis on selle inimliku kvaliteedi päritolu. Lisaks, kuidas on alandlikkuse voorus.

Alandlik inimene pöörab ennast teiste muretsemiseks kõrvale.
  1. Mis on alandlikkus?

Alandlikkus on kvaliteet, mis eeldab materjalist irdumist ja teiste aitamist . Seetõttu on see üks kõige väärtuslikumaid omadusi, mis inimesel võib olla, ja ühiskonnas elades väga oluline elu.

Alandlik inimene on võimeline näitama tagasihoidlikkust ja unustab enese, et teiste pärast muretseda. Alandlik inimene ei ole isekas ega enesekeskne, ei keskendu enda inimesele ja saavutustele ega püüa teistest eristuda. Sel moel on nende teod objektiivsed ja ei lähe subjektiivsete poolt ära.

Alandlikkust on tänapäeval keeruline leida, kui elame isekust ületavas ühiskonnas, kus inimesed tunnevad muret materiaalse, edu, raha ja jõu pärast.

Paljud religioonid peavad alandlikkust üheks kõige olulisemaks vooruseks, mida inimesed peavad järgima. Kristluses on Jeesus alanduse eeskuju ja tegelikult peetakse teda alandlike kuningaks, nii et ka need, kes järgivad tema õpetust, peavad sellele kontseptsioonile truuks jääma. Katoliikluse alustalad on nii teineteisele pühendumine kui ka ligimese armastus.

Vt ka: Austus.

  1. Kust pärineb sõna alandlikkus?

Alandlikkus on seotud ka esitamise ja esinemisega.

Sõna alandlikkus pärineb ladinakeelsest sõnast humilitas, millel omakorda on huumus, mis tähendab ladina keeles maad. Selle kaalutlusega seoses on sõna alandlikkus seotud meie võimega aktsepteerida oma piiranguid ja nõrkusi. See on seotud ka esitamise ja esitamisega.

Humilitas tuleneb sõnast humilis, mis tähendab alandlik, ja samal ajal ka tegusõnast humiliare, mis seostub maa peal prostitutsiooniga teise ülemvõimuga kõnealuse isiku suhtes. Selles mõttes on see seotud maaga, kuna vanasti arvati, et emotsioonid, depressioonid ja soovid on tekkinud veekogude ebakorrapärasuse tõttu.

  1. Alandlikkuse voorus

Kes on alandlik, teab oma piiranguid ja nõrkusi. See suudab isiklikke saavutusi alahinnata ning nende puudusi ja vigu ära tunda.

Kuulus Hispaania kuldajastu kirjanik on öelnud, et alandlikkus on vooruste alus ja alus, sest ilma selleta pole kedagi, kes oleks. Sellega tähendab see, et alandlikkus on kõigi vooruste alus, kes alandlik on vooruslik ja suudab genereerida muid voorusi.

Alandlikkus vastandub ülbusele, sest see, kes on alandlik, pole pretensioonikas, huvitatud ega isekas, justkui oleks ta ülbust harjutav üürnik. Ülihea mees teeb asju mugavuse huvides, alandlik teeb neid teise armastuse nimel.

Alandlik olend suudab suhelda teistega rahulikumalt ja üllasemalt. On ebatõenäoline, et temast saab juht ja tema ülesanne võib olla keeruline sellises sotsiaalses keskkonnas nagu näiteks ettevõtteks olemine. Kuid nende lingid on stabiilsemad ja vastupidavamad.

Inimene, kes on pigem domineeriv ja omakasupüüdlik või enesekeskne, ei saavuta teise inimesega nii tihedat sidet, kui keegi, kes on huvitatud teiste heaolust enda üle. Alandlik inimene suudab teiste hüvanguks kõrvale jätta oma hea, mis tekitab teistes inimestes kiindumustunnet ja tänulikkust.


Huvitavad Artiklid

Suhtluse massimeedia

Suhtluse massimeedia

Selgitame teile, millised on massiteabevahendid ja mis on kõige olulisemad. Funktsioonid, eelised ja puudused. Massimeedia tekkimine on tihedalt seotud tehnoloogia arenguga. Millised on kommunikatsiooni massimeediumid? Massimeedia või massimeedia on need kanalid või vahendid, mis võimaldavad sama sõnumi edastamist korraga vastu võtta tohutul hulgal inimestel. Sell

Kujutav kunst

Kujutav kunst

Selgitame, mis on kujutav kunst, selle ajalugu ja milleks see kunstiteadus mõeldud on. Lisaks sellele, kuidas see on klassifitseeritud ja millised on selle omadused. Kujutav kunst hõlmab traditsioonilise plastilise kunsti tehnikaid ja muid uusi. Mis on kujutav kunst? Kujutav kunst viitab tehnikate ja kunstiharude kogumile, mis ulatuvad traditsioonilisest plastilisest kunstist kõige uuenduslikumate ja ebatraditsioonilisemate trendideni, mis kasutavad ära olemasolevaid uusi tehnoloogiaid, näiteks digikunst, linnakunst ja muud, mis tekkisid kahekümnendal sajandil ja mis saab alguse XXI-st. Neid

Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringud

Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringud

Selgitame, mis on kvalitatiivne uurimistöö ja mis on kvantitatiivne uurimistöö, selle peamised erinevused ja omadused. Kõik teadused vajavad teatud tüüpi uuringuid, olgu need siis kvalitatiivsed või kvantitatiivsed. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringud Uurimine on uuritava subjekti kohta kättesaadava teabe uurimine, et pärast teabe saamist ja analüüsimist saada teatud tüüpi järeldusi. Kuid uuringui

Formaalsed teadused

Formaalsed teadused

Selgitame teile, millised on formaalteadused ja mis on nende uurimise objekt. Erinevused füüsikaga. Formaalsete teaduste näited. Nad uurivad inimese meeles loodud abstraktsioone, seoseid, ideaalseid objekte. Millised on formaalteadused? Formaalsed või ideaalteadused on need teadused, mille uurimise objektiks pole maailm ja loodus ega seda reguleerivad füüsikalised või keemilised seadused, vaid formaalsed süsteemid, see tähendab suhted, mis on põhimõtteliselt oma sisust tühjad, kuid mida saab kasutada reaalsuse mis tahes segmendi analüüsimisel. Formaalsed t

Triptühh

Triptühh

Selgitame, mis on selle kunstitehnika triptühh ja väike ajalugu. Lisaks, kuidas on informatiivse triptühhi struktuur. Vana-Roomas oli kombeks pakkuda voldikuid kingitustena. Mis on triptühh? Triptühh on painutatava ruumi kirjutamiseks, joonistamiseks või maalimiseks, näidates kolme tabelit . On teada, et triptühhid võivad olla valmistatud täielikult erinevatest materjalidest nagu puit, metall, paber või kangad. Sõna trip

Õiguse allikad

Õiguse allikad

Selgitame teile, millised on seaduse allikad ja miks need on nii olulised. Selle mõju kohtupraktikale ja selle klassifitseerimine. Õigusallikate hulgas on neid kehtestavad institutsioonid ja nende ajalugu. Millised on seaduse allikad? Seda tuntakse õiguse allikana mineviku tegudele, sündmustele ja traditsioonidele, mis on mõeldud õigusnormide , st seaduste loomiseks, muutmiseks või kustutamiseks . See h