• Saturday August 13,2022

Sotsiaalsed oskused

Selgitame, millised on sotsiaalsed oskused ja näited selle käitumisharjumuse kohta. Lisaks sellele, milleks nad on mõeldud ja nende olulisus.

Sotsiaalsed oskused põhinevad suhtluse ja emotsioonide juhtimisel.
 1. Millised on sotsiaalsed oskused?

Selle all mõistetakse "sotsiaalseid võimeid" või "sotsiaalset pädevust" käitumisharjumuste kogumina, mida inimene (ja isegi muud loomaliigid) avaldab kogukonna olukordades, st ühiskondlikus korralduses, ja et Nad teatavad keskkonna positiivsest tugevdamisest (õnnestumisest). Lihtsamalt öeldes: need on ühiskonnas tavapäraselt hinnatud annete kogumid, mida indiviid võib teatud olukordades paljastada.

See on keeruline kontseptsioon, kuna nende oskuste kohta pole ühtset määratlust ega teaduslikku konsensust. Tegelikult sõltuvad sotsiaalsed oskused mingil määral kultuurilisest kontekstist, milles need avalduvad, kuna sama tunnust saab eri traditsioonide järgi hinnata erinevalt, käitudes kohtute protokollide ja ideede abil. Sageli vastuolulised.

Üldiselt võimaldavad sotsiaalsed oskused inimestel saavutada oma kogukonna eesmärke, st käsitleda inimestevahelisi suhteid samal viisil, mis võib mõjutada ka teisi elu Need põhinevad tavaliselt suhtluse ja emotsioonide juhtimisel.

Mõningatel vaimse või neuroloogilise patoloogia (näiteks autistliku spektri) juhtudel on inimese sotsiaalsed võimed üsna mõjutatud, mis nõuab tavapärasest erinevat õpimudelit, kuna tavaliselt on seda tüüpi andeid nad arenevad looduslikult, sotsiaalse vahetuse kaudu (ja muidugi määravad need isiksuse tegurid, lapsevanemaks saamine jne).

See võib teid teenida: kognitiivsed oskused.

 1. Näited sotsiaalsetest oskustest

Dialoog on väga oluline sotsiaalne põhioskus.

Klassikaliselt võib sotsiaalseid oskusi liigitada:

 • Põhitõed : kuulake teisi, alustage vestlust, pidage vestlust, esitage küsimusi, öelge aitäh, tutvustage ennast, tutvustage kedagi teist, tehke kompliment, dialoogi jne.
 • Edasijõudnud : küsige abi, osalege arutelus, andke juhiseid, järgige juhiseid, vabandage, veenge teisi, andke lugupidavat arvamust, tehke kaebus, vahendage kahe osapoole vahel jne.
 • Mõjus : teadmine, mida tunnete, tunde väljendamine, teiste tunnete mõistmine, teiste vihaga silmitsi seismine, kiindumuse avaldamine, hirmu ees seismine, enese tasustamine, vaevatud lohutamine jne.
 • Agressiooni alternatiivid : küsige luba, armastage ennast, jagage midagi kellegagi, pidage teisega läbirääkimisi, aidake kolmandat isikut, kasutage enesekontrolli, reageerige naljadele, kaitske oma õigusi, hoiduge konfliktist jne.
 • Stressiga toimetulek : kaebuse esitamine, kaebusele vastamine, spordimeisterlikkuse demonstreerimine, häbi käsitlemine, pettumusega tegelemine, liitlase kaitsmine, ebaõnnestumistega toimetulek, valu käsitlemine, grupisurvega tegelemine jne.
 • Planeerimine : otsuste vastuvõtmine, teabe kogumine, oma annete tundmine, ülesandele keskendumine, vajaduste tähtsustamine jne.
 1. Mis jaoks on sotsiaalsed oskused?

Mõne autori sõnul võimaldavad sotsiaalsed oskused inimesel täita järgmisi funktsioone:

 • Tugevdamine sotsiaalsetes olukordades . Need võimaldavad süvendada või moduleerida teatud õppimist või mõjutada teisi käitumise edendamiseks või pärssimiseks.
 • Nad tagavad kollektiivse positsiooni . Heade sotsiaalsete oskustega inimene võib rühmas otsida mõjutuspositsioone või pidada teatud olukordades läbirääkimisi.
 • Nad edendavad empaatiat . Need on viis kiindumuse ja lähisuhete rajamiseni, mis tähendab teiste enesehinnangut ja tunnustust.
 • See vähendab stressi sotsiaalsetes olukordades . Võimaldades teistega suheldes rahulikumat ja sujuvamat esinemist.
 1. Sotsiaalsete oskuste olulisus

Emotsionaalsed tingimused on seotud sotsiaalse jõudlusega.

Sotsiaalsed oskused võivad olla teatud olukordades üliolulised anded ja tunnustatud omadused sellistes valdkondades nagu:

 • Emotsionaalne tervis Emotsionaalsed ja enesehinnangu tingimused on otseselt seotud sotsiaalse tulemuslikkusega, eriti armastava või erootilise väärtustamise olukorras.
 • Muude piirkondade toetus . Hea sotsiaalse aparatuuriga inimestel on teistel elualadel parem jõudlus, kuna nad ei pühenda nii palju oma vaimset ja emotsionaalset energiat emotsionaalsete või sotsiaalsete puudustega toimetulemiseks.
 • Õppimine Inimene on sotsiaalne olend, keda õpime kordamise ja teistega kontakti kaudu. Ilma selle kogemuseta muutub meie individuaalne väljaõpe raskemaks ja täielike ja tervete inimestena arenemiseks kulub palju aega.
 • Piirolukordadega tegelemine . Piiriolukordadest, nagu alkoholism, narkomaania, enesetapud jne, saab üle selle valdkonna oskuste pakutava sotsiaalse toe abil.

Huvitavad Artiklid

Nemesis

Nemesis

Selgitame teile, mis on nmesis, mis on selle termini päritolu Kreeka kultuuris, ja mõned näited selle kasutamisest. Sõna `nmesis 'on tavaline, kui seda kasutatakse sünonüümina vaenlasele või lõplikule . Mis see on? Sõna mesis pärineb Vana-Kreeka kultuurist, milles see andis nime jumalannale, keda tuntakse ka kui Ramnusia (eetika linna lähedal asuvast Vana-Kreeka asulast Ramnonte) päeval arheoloogiline leiukoht) ja see kujutas endast solidaarsust, kättemaksu, kättemaksuhimulist õiglust, tasakaalu ja varandust. See oli kujuta

Loodusvarade kasutamine

Loodusvarade kasutamine

Selgitame, mis on ressursside kasutamine ja nende tagajärjed. Loodusvarade liigid ja ekspluateerimise näited. Nafta on kõigi aegade kõige väärtuslikum ressurss. Mis on loodusvarade kasutamine? Loodusvarade kasutamine tähendab inimese looduses saadaoleva tooraine kaevandamist ja töötlemist energia saamiseks ja tootmiseks Tööstuslikud sisendid või töödeldud tarbekaubad. Alates kogut

Lõvi

Lõvi

Me räägime teile kõigile lõvi kohta, kus ta elab ja kuidas ta paljuneb. Lisaks sellele, kuidas see toitub ja millised on selle omadused. Lõvi on kaslane, kes elab Aafrikas ja Indias. Lõvi Lõvi (teaduslik nimi Panthera leo ) on suur lihasööjaline kassidel . See on levinud Sahara-taguses Aafrikas ja teatavates India piirkondades, kus ta on liiklusahela suurim kiskja. See on

Andmed

Andmed

Selgitame, mis on andmed, mõningaid selle teabebaasi omadusi ja olemasolevat tüüpi andmeid. Andmed võivad olla numbrilised, tähestikulised ja tähtnumbrilised. Mis on fakt? Andmed on muutuja esitus, mis võib olla kvantitatiivne või kvalitatiivne; need tähistavad asjadele omistatud väärtust . Andmed on

Ametiühing

Ametiühing

Selgitame, mis on liit ja millised liitude tüübid eksisteerivad. Lisaks töötajate ametiühing ja ametiühinguliikumise ajalugu. Ametiühinguid on kahte tüüpi: esindamise ja rahastamise kaudu. Mis on liit? Ametiühing on töötavate inimeste rühm , et kaitsta rahalisi, ametialaseid ja sotsiaalseid huve, mis on seotud selle moodustavate inimeste ülesannete ja tööga. Need on demokr

Riistvara ja tarkvara

Riistvara ja tarkvara

Selgitame, mis on riist- ja tarkvara ning milliseid funktsioone igaüks täidab. Lisaks sellele, kuidas need on koostatud ja näiteid. Riistvara tähendab arvuti materiaalset ja tarkvara immateriaalset. Mis on riist- ja tarkvara? Teabe osas kasutatakse mõisteid riistvara ja tarkvara tarkvara, mis tähistavad mis tahes süsteemi kahte erinevat ja üksteist täiendavat aspekti. Arvutip