• Monday January 17,2022

Sotsiaalsed oskused

Selgitame, millised on sotsiaalsed oskused ja näited selle käitumisharjumuse kohta. Lisaks sellele, milleks nad on mõeldud ja nende olulisus.

Sotsiaalsed oskused põhinevad suhtluse ja emotsioonide juhtimisel.
 1. Millised on sotsiaalsed oskused?

Selle all mõistetakse "sotsiaalseid võimeid" või "sotsiaalset pädevust" käitumisharjumuste kogumina, mida inimene (ja isegi muud loomaliigid) avaldab kogukonna olukordades, st ühiskondlikus korralduses, ja et Nad teatavad keskkonna positiivsest tugevdamisest (õnnestumisest). Lihtsamalt öeldes: need on ühiskonnas tavapäraselt hinnatud annete kogumid, mida indiviid võib teatud olukordades paljastada.

See on keeruline kontseptsioon, kuna nende oskuste kohta pole ühtset määratlust ega teaduslikku konsensust. Tegelikult sõltuvad sotsiaalsed oskused mingil määral kultuurilisest kontekstist, milles need avalduvad, kuna sama tunnust saab eri traditsioonide järgi hinnata erinevalt, käitudes kohtute protokollide ja ideede abil. Sageli vastuolulised.

Üldiselt võimaldavad sotsiaalsed oskused inimestel saavutada oma kogukonna eesmärke, st käsitleda inimestevahelisi suhteid samal viisil, mis võib mõjutada ka teisi elu Need põhinevad tavaliselt suhtluse ja emotsioonide juhtimisel.

Mõningatel vaimse või neuroloogilise patoloogia (näiteks autistliku spektri) juhtudel on inimese sotsiaalsed võimed üsna mõjutatud, mis nõuab tavapärasest erinevat õpimudelit, kuna tavaliselt on seda tüüpi andeid nad arenevad looduslikult, sotsiaalse vahetuse kaudu (ja muidugi määravad need isiksuse tegurid, lapsevanemaks saamine jne).

See võib teid teenida: kognitiivsed oskused.

 1. Näited sotsiaalsetest oskustest

Dialoog on väga oluline sotsiaalne põhioskus.

Klassikaliselt võib sotsiaalseid oskusi liigitada:

 • Põhitõed : kuulake teisi, alustage vestlust, pidage vestlust, esitage küsimusi, öelge aitäh, tutvustage ennast, tutvustage kedagi teist, tehke kompliment, dialoogi jne.
 • Edasijõudnud : küsige abi, osalege arutelus, andke juhiseid, järgige juhiseid, vabandage, veenge teisi, andke lugupidavat arvamust, tehke kaebus, vahendage kahe osapoole vahel jne.
 • Mõjus : teadmine, mida tunnete, tunde väljendamine, teiste tunnete mõistmine, teiste vihaga silmitsi seismine, kiindumuse avaldamine, hirmu ees seismine, enese tasustamine, vaevatud lohutamine jne.
 • Agressiooni alternatiivid : küsige luba, armastage ennast, jagage midagi kellegagi, pidage teisega läbirääkimisi, aidake kolmandat isikut, kasutage enesekontrolli, reageerige naljadele, kaitske oma õigusi, hoiduge konfliktist jne.
 • Stressiga toimetulek : kaebuse esitamine, kaebusele vastamine, spordimeisterlikkuse demonstreerimine, häbi käsitlemine, pettumusega tegelemine, liitlase kaitsmine, ebaõnnestumistega toimetulek, valu käsitlemine, grupisurvega tegelemine jne.
 • Planeerimine : otsuste vastuvõtmine, teabe kogumine, oma annete tundmine, ülesandele keskendumine, vajaduste tähtsustamine jne.
 1. Mis jaoks on sotsiaalsed oskused?

Mõne autori sõnul võimaldavad sotsiaalsed oskused inimesel täita järgmisi funktsioone:

 • Tugevdamine sotsiaalsetes olukordades . Need võimaldavad süvendada või moduleerida teatud õppimist või mõjutada teisi käitumise edendamiseks või pärssimiseks.
 • Nad tagavad kollektiivse positsiooni . Heade sotsiaalsete oskustega inimene võib rühmas otsida mõjutuspositsioone või pidada teatud olukordades läbirääkimisi.
 • Nad edendavad empaatiat . Need on viis kiindumuse ja lähisuhete rajamiseni, mis tähendab teiste enesehinnangut ja tunnustust.
 • See vähendab stressi sotsiaalsetes olukordades . Võimaldades teistega suheldes rahulikumat ja sujuvamat esinemist.
 1. Sotsiaalsete oskuste olulisus

Emotsionaalsed tingimused on seotud sotsiaalse jõudlusega.

Sotsiaalsed oskused võivad olla teatud olukordades üliolulised anded ja tunnustatud omadused sellistes valdkondades nagu:

 • Emotsionaalne tervis Emotsionaalsed ja enesehinnangu tingimused on otseselt seotud sotsiaalse tulemuslikkusega, eriti armastava või erootilise väärtustamise olukorras.
 • Muude piirkondade toetus . Hea sotsiaalse aparatuuriga inimestel on teistel elualadel parem jõudlus, kuna nad ei pühenda nii palju oma vaimset ja emotsionaalset energiat emotsionaalsete või sotsiaalsete puudustega toimetulemiseks.
 • Õppimine Inimene on sotsiaalne olend, keda õpime kordamise ja teistega kontakti kaudu. Ilma selle kogemuseta muutub meie individuaalne väljaõpe raskemaks ja täielike ja tervete inimestena arenemiseks kulub palju aega.
 • Piirolukordadega tegelemine . Piiriolukordadest, nagu alkoholism, narkomaania, enesetapud jne, saab üle selle valdkonna oskuste pakutava sotsiaalse toe abil.

Huvitavad Artiklid

Sõltuvad ja sõltumatud muutujad

Sõltuvad ja sõltumatud muutujad

Selgitame, millised on sõltuvad ja sõltumatud muutujad ning nendevaheline seos. Lisaks kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed muutujad. Kehakaal on tavaliselt toidust sõltuv muutuja. Sõltuvad ja sõltumatud muutujad Muutujad on sümbolid, mis tähistavad teatud tüüpi suurust või määramatut tegurit, see tähendab, et see võib varieeruda, kuid see pole fikseeritud. Selles mõtte

Sisseränne

Sisseränne

Selgitame teile, mis on sisseränne, millised on selle põhjused ja erinevused väljarände osas. Riigid, kus on rohkem sisserändajaid ja väljarändajaid. Sisseränne on üks olulisemaid muutuste ja kultuurilise mitmekesisuse allikaid. Mis on sisseränne? Sisseränne on teatud tüüpi inimeste ümberasustamine (see tähendab rände liik), mille käigus teise riigi või nende teise piirkonna inimesed sisenevad antud ühiskonda . Teisisõnu on tege

Püssirohi

Püssirohi

Selgitame, mis on püssirohi, kuidas see oli tema leiutis ja millised olid selle tagajärjed. Püssipulbri liigid, koostis ja kasutusala. Püssirohi on esimene ajaloos teadaolev lõhkekeha. Mis on püssirohi? Seda tuntakse keemiliste elementide seguna, millel on lõõmavad omadused , see tähendab kiiret põlemist ilma plahvatuseta, millel on madal leek. kiirus S

Suveräänsus

Suveräänsus

Selgitame teile, mis on suveräänsus ja mis on muu hulgas selliste autorite nagu Jean Bodin järgi mõiste suverään. Suveräänsus on riikidele iseloomulik. Mis on suveräänsus? Suveräänsuse kontseptsiooni seostati üldiselt poliitilise teooria ulatusega . Autorid, nagu Hobbes, Rousseau, Locke, Bodin, on paljude hulgas pühendanud suure osa oma tööst kas otsesõnu või mitte. Suveräänsuse all

Optika

Optika

Selgitame teile, mis on optika, selle ajalugu, mõju teistele teadustele ja kuidas erinevad füüsikaline, geomeetriline ja kaasaegne optika. Optika uurib valguse omadusi ja nende kasutamist. Mis on optika? Optika on füüsika haru, mis on pühendatud nähtava valguse : selle omaduste ja käitumise uurimisele. Samuti

Pulss

Pulss

Selgitame teile, mis on südame pulss, mis on üks olulisemaid elulisi tunnuseid. Kuidas ja kus seda mõõdetakse? Pulsatsiooni normaalväärtused. Sõltuvalt vanusevahemikust täheldatakse erinevaid eeldatavaid parameetreid. Mis on pulss? Pulss on arteriaalne liikumine, mille tekitavad südamelöögid kaart acos ja see toimib selle mõõtmisena. Need on süd