• Thursday August 5,2021

Sotsiaalsed oskused

Selgitame, millised on sotsiaalsed oskused ja näited selle käitumisharjumuse kohta. Lisaks sellele, milleks nad on mõeldud ja nende olulisus.

Sotsiaalsed oskused põhinevad suhtluse ja emotsioonide juhtimisel.
 1. Millised on sotsiaalsed oskused?

Selle all mõistetakse "sotsiaalseid võimeid" või "sotsiaalset pädevust" käitumisharjumuste kogumina, mida inimene (ja isegi muud loomaliigid) avaldab kogukonna olukordades, st ühiskondlikus korralduses, ja et Nad teatavad keskkonna positiivsest tugevdamisest (õnnestumisest). Lihtsamalt öeldes: need on ühiskonnas tavapäraselt hinnatud annete kogumid, mida indiviid võib teatud olukordades paljastada.

See on keeruline kontseptsioon, kuna nende oskuste kohta pole ühtset määratlust ega teaduslikku konsensust. Tegelikult sõltuvad sotsiaalsed oskused mingil määral kultuurilisest kontekstist, milles need avalduvad, kuna sama tunnust saab eri traditsioonide järgi hinnata erinevalt, käitudes kohtute protokollide ja ideede abil. Sageli vastuolulised.

Üldiselt võimaldavad sotsiaalsed oskused inimestel saavutada oma kogukonna eesmärke, st käsitleda inimestevahelisi suhteid samal viisil, mis võib mõjutada ka teisi elu Need põhinevad tavaliselt suhtluse ja emotsioonide juhtimisel.

Mõningatel vaimse või neuroloogilise patoloogia (näiteks autistliku spektri) juhtudel on inimese sotsiaalsed võimed üsna mõjutatud, mis nõuab tavapärasest erinevat õpimudelit, kuna tavaliselt on seda tüüpi andeid nad arenevad looduslikult, sotsiaalse vahetuse kaudu (ja muidugi määravad need isiksuse tegurid, lapsevanemaks saamine jne).

See võib teid teenida: kognitiivsed oskused.

 1. Näited sotsiaalsetest oskustest

Dialoog on väga oluline sotsiaalne põhioskus.

Klassikaliselt võib sotsiaalseid oskusi liigitada:

 • Põhitõed : kuulake teisi, alustage vestlust, pidage vestlust, esitage küsimusi, öelge aitäh, tutvustage ennast, tutvustage kedagi teist, tehke kompliment, dialoogi jne.
 • Edasijõudnud : küsige abi, osalege arutelus, andke juhiseid, järgige juhiseid, vabandage, veenge teisi, andke lugupidavat arvamust, tehke kaebus, vahendage kahe osapoole vahel jne.
 • Mõjus : teadmine, mida tunnete, tunde väljendamine, teiste tunnete mõistmine, teiste vihaga silmitsi seismine, kiindumuse avaldamine, hirmu ees seismine, enese tasustamine, vaevatud lohutamine jne.
 • Agressiooni alternatiivid : küsige luba, armastage ennast, jagage midagi kellegagi, pidage teisega läbirääkimisi, aidake kolmandat isikut, kasutage enesekontrolli, reageerige naljadele, kaitske oma õigusi, hoiduge konfliktist jne.
 • Stressiga toimetulek : kaebuse esitamine, kaebusele vastamine, spordimeisterlikkuse demonstreerimine, häbi käsitlemine, pettumusega tegelemine, liitlase kaitsmine, ebaõnnestumistega toimetulek, valu käsitlemine, grupisurvega tegelemine jne.
 • Planeerimine : otsuste vastuvõtmine, teabe kogumine, oma annete tundmine, ülesandele keskendumine, vajaduste tähtsustamine jne.
 1. Mis jaoks on sotsiaalsed oskused?

Mõne autori sõnul võimaldavad sotsiaalsed oskused inimesel täita järgmisi funktsioone:

 • Tugevdamine sotsiaalsetes olukordades . Need võimaldavad süvendada või moduleerida teatud õppimist või mõjutada teisi käitumise edendamiseks või pärssimiseks.
 • Nad tagavad kollektiivse positsiooni . Heade sotsiaalsete oskustega inimene võib rühmas otsida mõjutuspositsioone või pidada teatud olukordades läbirääkimisi.
 • Nad edendavad empaatiat . Need on viis kiindumuse ja lähisuhete rajamiseni, mis tähendab teiste enesehinnangut ja tunnustust.
 • See vähendab stressi sotsiaalsetes olukordades . Võimaldades teistega suheldes rahulikumat ja sujuvamat esinemist.
 1. Sotsiaalsete oskuste olulisus

Emotsionaalsed tingimused on seotud sotsiaalse jõudlusega.

Sotsiaalsed oskused võivad olla teatud olukordades üliolulised anded ja tunnustatud omadused sellistes valdkondades nagu:

 • Emotsionaalne tervis Emotsionaalsed ja enesehinnangu tingimused on otseselt seotud sotsiaalse tulemuslikkusega, eriti armastava või erootilise väärtustamise olukorras.
 • Muude piirkondade toetus . Hea sotsiaalse aparatuuriga inimestel on teistel elualadel parem jõudlus, kuna nad ei pühenda nii palju oma vaimset ja emotsionaalset energiat emotsionaalsete või sotsiaalsete puudustega toimetulemiseks.
 • Õppimine Inimene on sotsiaalne olend, keda õpime kordamise ja teistega kontakti kaudu. Ilma selle kogemuseta muutub meie individuaalne väljaõpe raskemaks ja täielike ja tervete inimestena arenemiseks kulub palju aega.
 • Piirolukordadega tegelemine . Piiriolukordadest, nagu alkoholism, narkomaania, enesetapud jne, saab üle selle valdkonna oskuste pakutava sotsiaalse toe abil.

Huvitavad Artiklid

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi

Aeg füüsikas

Aeg füüsikas

Selgitame teile, millisele ajale lähenetakse alates füüsikast ja selle valemitest. Aeg klassikalises mehaanikas ja relativistlikus mehaanikas. Aega võib pidada muutuste objektiks olevate asjade kestuseks. Mis aeg on füüsikas? Füüsikas nimetatakse aega suuruseks, mis mõõdab ühe või mitme sündmuse kestust või eraldatust . See võimalda

Inert Matter

Inert Matter

Selgitame teile, mis on inertne aine, millised on selle omadused ja mis on elusolend. Tema suhted elusolenditega ja näited. Inertsel mateerial pole oma liikumist ega tahet. Mis on inertsus? Inertsest mateeriast rääkides peame silmas kõiki kehasid ja aineid, mis ei ole osa elusorganismist ehk neid, mis pole mingisse elutsüklisse sisestatud: sündida, kasvada, paljuneda ja surra. Sell

Sooline vägivald

Sooline vägivald

Selgitame, mis on sooline vägivald ja millised vägivallatüübid on olemas. Lisaks, mida teha soolise vägivalla korral. Sooline vägivald hõlmab ähvardusi ning poliitiliste ja kodanikuvabaduste äravõtmist. Mis on sooline vägivald? Sooline vägivald on vägivald, mida keegi avaldab inimesele ainult nende soo tõttu . Vägivaldseks

Asteroidi vöö

Asteroidi vöö

Selgitame teile, mis on asteroidi vöö ja milline on selle kaugus Päikesest. Lisaks teooriaid selle alguse kohta. Asteroidi vöö koosneb mitmest miljonist taevakehast. Mis on asteroidi vöö? Seda tuntakse asteroidivööna või põhivööna meie päikesesüsteemi piirkonda, mis asub J piteri ja Marsi rütmide vahel , see tähendab eraldab siseplaneete välimistest . Seda iseloomusta

Algloomad

Algloomad

Selgitame teile, millised on algloomad, kuidas need on pärit ja nende omadused. Lisaks selle klassifikatsioon, reprodutseerimine ja näited. Enamikku algloomadest saab näha mikroskoobi abil. Mis on algloomad? Seda nimetatakse algloomadeks või algloomadeks mikroorganismide kogumiks, mis asuvad niiskes või veekeskkonnas ja mida võiks pidada mikroskoopilisteks loomadeks. Mõne