• Wednesday August 10,2022

Õiguse allikad

Selgitame teile, millised on seaduse allikad ja miks need on nii olulised. Selle mõju kohtupraktikale ja selle klassifitseerimine.

Õigusallikate hulgas on neid kehtestavad institutsioonid ja nende ajalugu.
  1. Millised on seaduse allikad?

Seda tuntakse õiguse allikana mineviku tegudele, sündmustele ja traditsioonidele, mis on mõeldud õigusnormide, st seaduste loomiseks, muutmiseks või kustutamiseks . See hõlmab sageli organeid, kust need seadused pärinevad, samuti seaduse kui inimdistsipliini ülesehituse ajaloolisi osalisi.

Seaduse allikad eksisteerivad, kuna aja jooksul on õigluse, seaduse ja korra mõiste suuresti varieerunud, mida mõjutavad muud laadi diskursused, näiteks religioon ja moraal, mis olid koodid arhailise inimkonna primitiivsemast käitumisest. Iidsetes tekstides, nagu Piibel või Hammurabi koodeks, on selle kohta rohkesti tõendeid.

Kaasajal hõlmavad need ka rahvusvahelisi lepinguid, põhiseadusi, seadusi ja määrusi, isegi kui need pole jõus, kuna need moodustavad kirjaliku seaduse ajaloo. Sama kehtib loodus- või universaalseaduse kohta, mille põhimõtted on seotud inimese enda olemasoluga.

Ühelt poolt on seaduse allikad kasulikud kohtupraktikas, kuna need pakuvad eelnevaid näiteid ja märkimisväärseid juhtumeid enne otsuse tegemist (midagi eriti olulist anglosaksi tavaõiguses ). Teisest küljest kasutatakse neid ka ajaloolisest vaatenurgast, kui mõelda distsipliini teoreetilisemalt või teaduslikult paremini.

See võib teid teenida: õiguse harud

  1. Õigusallikate liigid

Seadusandluse allikad liigitatakse vastavalt traditsioonilisele kaalutlusele järgmiselt:

  • Materiaalsed allikad või allikad materiaalses mõttes . Need on ametid, asutused ja institutsioonid, kellel on mõnes inimkoosluses volitused luua seadusi, mis tunnustavad või kustutavad eri valdkondade õigusi, seadusi või määrusi. Selle näiteks on ühe rahva kõrgeim kohus.
  • Ametlikud allikad või allikad formaalses tähenduses . Need on dokumendid, tekstid ja raamatud, kuhu seadus on ametlikult lisatud, või mõned selle segmendid, olenemata sellest, kas need kehtivad või on kehtetuks tunnistatud uute kasuks. See hõlmab ka selle väljatöötamise ja väljakuulutamise protsessi. See võib rääkida tavadest, doktriinidest, rahvusvahelistest lepingutest jne. Näiteks riigi parlamendis teostatavad õigusaktid vastavalt määrusele endale, mis selgitab selle funktsioone ja võimalusi.
  • Ajaloolised allikad Need on minevikust päritud dokumendid, mis sisaldavad asjakohast teavet omaaegsete seaduste või seaduste kohta, isegi kui need on iidsed ja väljasurnud kultuurid. Selle suurepäraseks näiteks on eespool nimetatud muistsest Mesopotaamiast pärit Hammurabi koodeks .
  1. Muud õiguse allikate klassifikatsioonid

Kultuuriliste õiguse allikate hulgas on ka õiguslik minevik.

Muud võimalikud õiguse allikate teoreetilise iseloomuga kriteeriumid eristavad järgmist:

  • Poliitilised allikad . Need, kes soovivad kollektiivset korraldamist või institutsionaalseid protsesse, näiteks erakondade programmid.
  • Kultuuriallikad . Need, mis on saadud mineviku vaatlemisel ja õigusuudiste teoreetilisel uurimisel.

Või sisestage:

  • Algsed allikad Need, mis loovad õiguse millestki ( ex nihilo, ladina keeles "mitte millestki"), nagu revolutsioonilised poliitilised protsessid.
  • Tuletatud allikad . Need, mis on inspireeritud varasemast õiguslikust raamistikust.

Jätka teemaga: Põhiseadus


Huvitavad Artiklid

PowerPoint

PowerPoint

Selgitame, mis on kuulus esitluste loomise programm PowerPoint. Selle ajalugu, funktsioonid ja eelised. PowerPoint pakub esitluste loomiseks mitmeid malle. Mis on PowerPoint? Microsoft PowerPoint on arvutiprogramm, mille eesmärk on teha slaididena esitlusi . Võiks öelda, et selle programmi kolm peamist funktsiooni on: sisestage tekst ja andke sellele redaktori kaudu soovitud vorming, sisestage ja muutke pilte ja / või graafikat ning näidake libiseb kindla süsteemiga pidevalt, see funktsioon on Power Pointile kõige iseloomulikum. Power

Õige eesmärk

Õige eesmärk

Selgitame teile, mis on objektiivne õigus ja millised on selle omadused. Lisaks näited ja erinevused subjektiivse õigusega. Objektiivne õigus sisaldab norme, mille täitmise eest vastutab riik. Mis on õige eesmärk? Objektiivse õigusega mõistetakse reeglite, määruste ja seaduste kogumit, mis näevad ette kohustuse , see tähendab, et nad kehtestavad olukorra või konkreetsete isikute suhtes seadusliku käitumise või resolutsiooni. Need on juriid

Paigutus

Paigutus

Selgitame, mis on paigutus, mis on selle tähendus ja erinevad valdkonnad, milles seda jaotusskeemi saab kasutada. Paigutus on asja või projekti eelnev kavandamine. Mis on paigutus ? Kui räägime `` paigutusest ' ' (ingliskeelne laen), `` paigutusest ', siis viidame elementide jaotusskeemile formaati või kujundust . See

Patriarhaat

Patriarhaat

Selgitame, mis on patriarhaat, ja mõned näited sellest terminist. Lisaks selle sarnasused matriarhaadiga. Meeste domineerimist naiste üle võib näha kõigis valdkondades. Mis on patriarhaat? Patriarhaat on kreekakeelne termin ja tähendab etümoloogiliselt "vanemate valitsust". Praegu kasutatakse seda mõistet nende ühiskondade tähistamiseks, kus Meestel on võim naiste üle. Patriarhaal

Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on sooline võrdõiguslikkus ja millised on selle inimõiguse eesmärgid. Lisaks, miks see on nii oluline? Sooline võrdõiguslikkus otsib tasakaalustatust mõlema soo suhtes. Mis on sooline võrdõiguslikkus? Sooline võrdõiguslikkus (või sooline võrdõiguslikkus) tähendab nii meeste kui ka naiste võrdset väärikuse hindamist. See termin tähis

Filmikunst

Filmikunst

Selgitame teile, mis on kinematograafia ja mida see kunstitehnika tähendab. Lisaks kinematograafia ajalugu ja omadused. Erinevalt fotograafiast saate taasesitada liikumist ja isegi heli. Mis on kinematograafia? Filmikunst, mida nimetatakse ka kinoks , on liikuvate piltide jäädvustamise, salvestamise ja edastamise tehnika ja kunst , mis sageli on varustatud kuuldeaparaadiga. S