• Saturday October 23,2021

Õiguse allikad

Selgitame teile, millised on seaduse allikad ja miks need on nii olulised. Selle mõju kohtupraktikale ja selle klassifitseerimine.

Õigusallikate hulgas on neid kehtestavad institutsioonid ja nende ajalugu.
  1. Millised on seaduse allikad?

Seda tuntakse õiguse allikana mineviku tegudele, sündmustele ja traditsioonidele, mis on mõeldud õigusnormide, st seaduste loomiseks, muutmiseks või kustutamiseks . See hõlmab sageli organeid, kust need seadused pärinevad, samuti seaduse kui inimdistsipliini ülesehituse ajaloolisi osalisi.

Seaduse allikad eksisteerivad, kuna aja jooksul on õigluse, seaduse ja korra mõiste suuresti varieerunud, mida mõjutavad muud laadi diskursused, näiteks religioon ja moraal, mis olid koodid arhailise inimkonna primitiivsemast käitumisest. Iidsetes tekstides, nagu Piibel või Hammurabi koodeks, on selle kohta rohkesti tõendeid.

Kaasajal hõlmavad need ka rahvusvahelisi lepinguid, põhiseadusi, seadusi ja määrusi, isegi kui need pole jõus, kuna need moodustavad kirjaliku seaduse ajaloo. Sama kehtib loodus- või universaalseaduse kohta, mille põhimõtted on seotud inimese enda olemasoluga.

Ühelt poolt on seaduse allikad kasulikud kohtupraktikas, kuna need pakuvad eelnevaid näiteid ja märkimisväärseid juhtumeid enne otsuse tegemist (midagi eriti olulist anglosaksi tavaõiguses ). Teisest küljest kasutatakse neid ka ajaloolisest vaatenurgast, kui mõelda distsipliini teoreetilisemalt või teaduslikult paremini.

See võib teid teenida: õiguse harud

  1. Õigusallikate liigid

Seadusandluse allikad liigitatakse vastavalt traditsioonilisele kaalutlusele järgmiselt:

  • Materiaalsed allikad või allikad materiaalses mõttes . Need on ametid, asutused ja institutsioonid, kellel on mõnes inimkoosluses volitused luua seadusi, mis tunnustavad või kustutavad eri valdkondade õigusi, seadusi või määrusi. Selle näiteks on ühe rahva kõrgeim kohus.
  • Ametlikud allikad või allikad formaalses tähenduses . Need on dokumendid, tekstid ja raamatud, kuhu seadus on ametlikult lisatud, või mõned selle segmendid, olenemata sellest, kas need kehtivad või on kehtetuks tunnistatud uute kasuks. See hõlmab ka selle väljatöötamise ja väljakuulutamise protsessi. See võib rääkida tavadest, doktriinidest, rahvusvahelistest lepingutest jne. Näiteks riigi parlamendis teostatavad õigusaktid vastavalt määrusele endale, mis selgitab selle funktsioone ja võimalusi.
  • Ajaloolised allikad Need on minevikust päritud dokumendid, mis sisaldavad asjakohast teavet omaaegsete seaduste või seaduste kohta, isegi kui need on iidsed ja väljasurnud kultuurid. Selle suurepäraseks näiteks on eespool nimetatud muistsest Mesopotaamiast pärit Hammurabi koodeks .
  1. Muud õiguse allikate klassifikatsioonid

Kultuuriliste õiguse allikate hulgas on ka õiguslik minevik.

Muud võimalikud õiguse allikate teoreetilise iseloomuga kriteeriumid eristavad järgmist:

  • Poliitilised allikad . Need, kes soovivad kollektiivset korraldamist või institutsionaalseid protsesse, näiteks erakondade programmid.
  • Kultuuriallikad . Need, mis on saadud mineviku vaatlemisel ja õigusuudiste teoreetilisel uurimisel.

Või sisestage:

  • Algsed allikad Need, mis loovad õiguse millestki ( ex nihilo, ladina keeles "mitte millestki"), nagu revolutsioonilised poliitilised protsessid.
  • Tuletatud allikad . Need, mis on inspireeritud varasemast õiguslikust raamistikust.

Jätka teemaga: Põhiseadus


Huvitavad Artiklid

Kardinaalsed punktid

Kardinaalsed punktid

Selgitame teile, millised on kardinaalsed punktid ja mille jaoks neid nelja suunda saab kasutada. Lisaks selle erinevad tähendused. Nelja kardinaalse punkti nimed on germaani päritolu. Mis on kardinaalsed punktid? Neli taju või suunda, mis Cartesiuse taustsüsteemis võimaldavad ruumilist orientatsiooni kaardil või maakera mis tahes piirkonnas, nimetatakse kardinaalseteks punktideks. Kard

Teadus

Teadus

Selgitame teile, mis on teadus ja teaduslikud teadmised, mis on teaduslik meetod ja selle sammud. Lisaks, mis on teaduse liigid. Teadus kasutab nn teaduslikku meetodit. Mis on teadus? Teadus on teadmiste kogum, mis on süstemaatiliselt korraldatud konkreetsetes valdkondades vaatluse, katsetamise ja põhjendamise kaudu.

Maaomanik

Maaomanik

Selgitame, mis on üürileandja, millised on suhted tal omanikuga ja üürniku kohustused. Üürileandja on see, kes üürib muu hulgas korteri või sõiduki. Mis on maaomanik? Üht või kahte üürimis- või rendilepingus osalevat tegelast nimetatakse üürileandjaks. Täpsemalt on füüsiline või juriidiline isik, kellele kuulub kinnisvara (vallas- või vallasvara) ja kes annab selle üürile , andes rentnikule vastutusõiguse (kasutusvalduse) rahasumma kokkulepitud igakuisest maksest. See tähendab, et juhul,

Dekanteerimine

Dekanteerimine

Selgitame teile, mis on dekanteerimine ja kuidas seda teostada. Lisaks mõned näited ja eraldamisviisid. Dekanteerimisel toimub eraldumine algselt Maa gravitatsiooni toimel. Mis on dekanteerimine? Seda nimetatakse "dekanteerimiseks" - füüsiliseks protseduuriks, mille eesmärk on eraldada tahkest või tahkest segust koosnev segu. Suur

Keemiline element

Keemiline element

Selgitame teile, mis on keemiline element, selle omadused ja mitmesugused näited. Lisaks perioodiline tabel ja keemilised ühendid. Igal keemilisel elemendil (näiteks kuld, hõbe ja vask) on eristavad omadused. Mis on keemiline element? Keemiline element on mateeria kõik põhivormid . See esindab end alati sama ja ainsa aatomina ning seetõttu ei saa seda veel lihtsamateks aineteks jagada. See t

Mehhiko ime

Mehhiko ime

Selgitame teile, mis oli "Mehhiko ime", arengu stabiliseerimise majandusmudel, mis selle võimalikuks tegi ja mis olid selle eesmärgid. "Mehhiko ime" langes kokku maapiirkondadelt linnaühiskonnale üleminekuga. Mis oli Milagro Mexicano ? Seda tuntakse kui Milagro Mexicano või kui Mehhikos aastatel 1954– 1970 kasutatud majandusmudeli stabiliseerivat arengut. Selle