• Thursday August 5,2021

Õiguse allikad

Selgitame teile, millised on seaduse allikad ja miks need on nii olulised. Selle mõju kohtupraktikale ja selle klassifitseerimine.

Õigusallikate hulgas on neid kehtestavad institutsioonid ja nende ajalugu.
  1. Millised on seaduse allikad?

Seda tuntakse õiguse allikana mineviku tegudele, sündmustele ja traditsioonidele, mis on mõeldud õigusnormide, st seaduste loomiseks, muutmiseks või kustutamiseks . See hõlmab sageli organeid, kust need seadused pärinevad, samuti seaduse kui inimdistsipliini ülesehituse ajaloolisi osalisi.

Seaduse allikad eksisteerivad, kuna aja jooksul on õigluse, seaduse ja korra mõiste suuresti varieerunud, mida mõjutavad muud laadi diskursused, näiteks religioon ja moraal, mis olid koodid arhailise inimkonna primitiivsemast käitumisest. Iidsetes tekstides, nagu Piibel või Hammurabi koodeks, on selle kohta rohkesti tõendeid.

Kaasajal hõlmavad need ka rahvusvahelisi lepinguid, põhiseadusi, seadusi ja määrusi, isegi kui need pole jõus, kuna need moodustavad kirjaliku seaduse ajaloo. Sama kehtib loodus- või universaalseaduse kohta, mille põhimõtted on seotud inimese enda olemasoluga.

Ühelt poolt on seaduse allikad kasulikud kohtupraktikas, kuna need pakuvad eelnevaid näiteid ja märkimisväärseid juhtumeid enne otsuse tegemist (midagi eriti olulist anglosaksi tavaõiguses ). Teisest küljest kasutatakse neid ka ajaloolisest vaatenurgast, kui mõelda distsipliini teoreetilisemalt või teaduslikult paremini.

See võib teid teenida: õiguse harud

  1. Õigusallikate liigid

Seadusandluse allikad liigitatakse vastavalt traditsioonilisele kaalutlusele järgmiselt:

  • Materiaalsed allikad või allikad materiaalses mõttes . Need on ametid, asutused ja institutsioonid, kellel on mõnes inimkoosluses volitused luua seadusi, mis tunnustavad või kustutavad eri valdkondade õigusi, seadusi või määrusi. Selle näiteks on ühe rahva kõrgeim kohus.
  • Ametlikud allikad või allikad formaalses tähenduses . Need on dokumendid, tekstid ja raamatud, kuhu seadus on ametlikult lisatud, või mõned selle segmendid, olenemata sellest, kas need kehtivad või on kehtetuks tunnistatud uute kasuks. See hõlmab ka selle väljatöötamise ja väljakuulutamise protsessi. See võib rääkida tavadest, doktriinidest, rahvusvahelistest lepingutest jne. Näiteks riigi parlamendis teostatavad õigusaktid vastavalt määrusele endale, mis selgitab selle funktsioone ja võimalusi.
  • Ajaloolised allikad Need on minevikust päritud dokumendid, mis sisaldavad asjakohast teavet omaaegsete seaduste või seaduste kohta, isegi kui need on iidsed ja väljasurnud kultuurid. Selle suurepäraseks näiteks on eespool nimetatud muistsest Mesopotaamiast pärit Hammurabi koodeks .
  1. Muud õiguse allikate klassifikatsioonid

Kultuuriliste õiguse allikate hulgas on ka õiguslik minevik.

Muud võimalikud õiguse allikate teoreetilise iseloomuga kriteeriumid eristavad järgmist:

  • Poliitilised allikad . Need, kes soovivad kollektiivset korraldamist või institutsionaalseid protsesse, näiteks erakondade programmid.
  • Kultuuriallikad . Need, mis on saadud mineviku vaatlemisel ja õigusuudiste teoreetilisel uurimisel.

Või sisestage:

  • Algsed allikad Need, mis loovad õiguse millestki ( ex nihilo, ladina keeles "mitte millestki"), nagu revolutsioonilised poliitilised protsessid.
  • Tuletatud allikad . Need, mis on inspireeritud varasemast õiguslikust raamistikust.

Jätka teemaga: Põhiseadus


Huvitavad Artiklid

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi

Aeg füüsikas

Aeg füüsikas

Selgitame teile, millisele ajale lähenetakse alates füüsikast ja selle valemitest. Aeg klassikalises mehaanikas ja relativistlikus mehaanikas. Aega võib pidada muutuste objektiks olevate asjade kestuseks. Mis aeg on füüsikas? Füüsikas nimetatakse aega suuruseks, mis mõõdab ühe või mitme sündmuse kestust või eraldatust . See võimalda

Inert Matter

Inert Matter

Selgitame teile, mis on inertne aine, millised on selle omadused ja mis on elusolend. Tema suhted elusolenditega ja näited. Inertsel mateerial pole oma liikumist ega tahet. Mis on inertsus? Inertsest mateeriast rääkides peame silmas kõiki kehasid ja aineid, mis ei ole osa elusorganismist ehk neid, mis pole mingisse elutsüklisse sisestatud: sündida, kasvada, paljuneda ja surra. Sell

Sooline vägivald

Sooline vägivald

Selgitame, mis on sooline vägivald ja millised vägivallatüübid on olemas. Lisaks, mida teha soolise vägivalla korral. Sooline vägivald hõlmab ähvardusi ning poliitiliste ja kodanikuvabaduste äravõtmist. Mis on sooline vägivald? Sooline vägivald on vägivald, mida keegi avaldab inimesele ainult nende soo tõttu . Vägivaldseks

Asteroidi vöö

Asteroidi vöö

Selgitame teile, mis on asteroidi vöö ja milline on selle kaugus Päikesest. Lisaks teooriaid selle alguse kohta. Asteroidi vöö koosneb mitmest miljonist taevakehast. Mis on asteroidi vöö? Seda tuntakse asteroidivööna või põhivööna meie päikesesüsteemi piirkonda, mis asub J piteri ja Marsi rütmide vahel , see tähendab eraldab siseplaneete välimistest . Seda iseloomusta

Algloomad

Algloomad

Selgitame teile, millised on algloomad, kuidas need on pärit ja nende omadused. Lisaks selle klassifikatsioon, reprodutseerimine ja näited. Enamikku algloomadest saab näha mikroskoobi abil. Mis on algloomad? Seda nimetatakse algloomadeks või algloomadeks mikroorganismide kogumiks, mis asuvad niiskes või veekeskkonnas ja mida võiks pidada mikroskoopilisteks loomadeks. Mõne