• Friday July 30,2021

Filosoofia

Selgitame teile, mis on filosoofia kui teadus ja mis on selle päritolu. Lisaks, mis on filosoofia akt ja mis on filosoofia harud.

Sokrates oli kreeka filosoof, keda peeti üheks suurimaks.
  1. Mis on filosoofia?

Filosoofia on see teadus, mille eesmärk on vastata suurtele küsimustele, mis vaimustavad inimest (näiteks universumi päritolu; inimese päritolu) tarkuse saavutamiseks. Seetõttu tuleb lähenemisviisi ja vastuse (mis tahes küsimusele) leidmiseks alustada nii sidusat kui ka ratsionaalset analüüsi.

Filosoofia sai alguse Kreekas seitsmendal sajandil eKr . Sõna filosoofia etümoloogia pärineb kreeka juurtest filosoofiast (mis tähendab armastust ) ja sophiast (tähendab tarkust ). Seetõttu tähendab filosoofia "tarkusearmastust".

Filosoof on inimene, kes otsib meeleheitlikult teadmisi ise teadmiste kaudu . Tema motivatsiooniks on tavaliselt uudishimu, mis paneb teda uurima reaalsuse ja inimeksistentsi põhimõtteid.

Vt ka: Antropoloogia.

  1. Mis on filosoofimise akt?

Filosoofimise akt põhineb kontakti kogemustel ümbritseva maailmaga.

See on inimesele iseloomulik seisund . See ei viita konkreetsetele teadmistele, kuid see on inimese loomulik ja eeldatav suhtumine universumi ja iseendasse. Filosoofiadokument tugineb kogemustele, mis on saadud kontaktidest ümbritseva maailmaga (olgu see siis elu, inimesed, loodus), et saada oma küsimustele vastuseid.

Filosoofia on teadus, mis põhineb mõistusel . Seetõttu määratleme filosoofia tavaliselt olemise analüüsi ja mõistmise hulka kuuluva inimese eksistentsi - olgu see siis individuaalne või kollektiivne - tähenduse ratsionaalse analüüsina.

  1. Mis on filosoofia harud?

Nii nagu paljud teadused, on ka filosoofia distsipliin, mis hõlmab erinevaid harusid.

Näiteks võime leida olemisfilosoofia, mis hõlmab metafüüsikat, ontoloogiat ja kosmoloogiat (paljude teiste erialade hulgas).

Omakorda võime leida teadmiste filosoofia, mis hõlmab loogikat ja epistemoloogiat . Samuti on teose filosoofia, mis on tohutult seotud selliste moraaliküsimustega nagu eetika.

Huvitavad Artiklid

Neologism

Neologism

Selgitame, mis on neologism, selle mõiste mõned tunnused ja neologismide loetelu ning selle päritolu. Neologismid on osa keele loomevõimest. Mis on neologism? Seda nimetatakse "neologismiks" - olematu sõna, mis on keelesse sisse viidud romaani või hiljutise reaalsuse väljendamiseks , mille jaoks pole veel õiget terminit. See võ

Energia

Energia

Selgitame teile, mis on energia ja millised on erinevad energialiigid, mida me võime leida, ja mõned näited nende kohta. Energia põhiprintsiip on see, et seda ei saa luua ega hävitada. Mis on energia? Mõiste energia pärineb kreekakeelsest sõnast aktiivsus, en gege ja seda kasutatakse erinevates teadmisvaldkondades nagu füüsika, keemia või majanduse, et osutada jõule, mis on võimeline looma tegevust või töökohta . Seega mõisteta

Selgroogsed loomad

Selgroogsed loomad

Selgitame, mis on selgroogne loom ja kuidas neid loomi klassifitseeritakse. Lisaks selgroogsete omadused ja näited. Selgroogsetel on kolju, mis kaitseb aju. Mis on selgroogsed loomad? Selgroogsed loomad on äärmiselt mitmekesine loomariigi kogum, mis koosneb peaaegu 62 000 praegusest ja paljudest teistest väljasurnud liikidest, kelle isenditel on ühine selgroog või selgroog, mis jagab nende keha kaheks osaks tric kahepoolselt. Selg

Sõltuvad ja sõltumatud muutujad

Sõltuvad ja sõltumatud muutujad

Selgitame, millised on sõltuvad ja sõltumatud muutujad ning nendevaheline seos. Lisaks kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed muutujad. Kehakaal on tavaliselt toidust sõltuv muutuja. Sõltuvad ja sõltumatud muutujad Muutujad on sümbolid, mis tähistavad teatud tüüpi suurust või määramatut tegurit, see tähendab, et see võib varieeruda, kuid see pole fikseeritud. Selles mõtte

Aatomimudelid

Aatomimudelid

Selgitame teile, millised on aatomimudelid ja kuidas need on arenenud, alates antiikajast kuni praeguste aegadeni. Nende mudelite eesmärk on selgitada põhimõtteliselt, millest asi koosneb. Mis on aatomimudelid? Atheemilisi mudeleid nimetatakse aatomite struktuuri ja toimimise erinevateks vaimseteks esitusteks, mis on välja töötatud kogu inimkonna ajaloo vältel, alates ideedest, mida käsitleti igal ajajärgul seoses millest asi tehti. Esimese

Kirjanduslikud ressursid

Kirjanduslikud ressursid

Selgitame, mis on kirjandusressursid, milliseid kirjandusressursse seal on ja millised on nende omadused. Kirjanduslikud ressursid on keele eriotstarbelised kasutusviisid. Mis on kirjanduslikud ressursid? Seda nimetatakse `kirjanduslikeks ressurssideks 'või` `ka' 'retoorilisteks figuurideks` `pöördeks special ja eristrateegiateks, mis on kirjanduse autorite trükis keele kohta tema teosed, mille eesmärk on pälvida neile suurem väljendusjõud või ilu, on selle keele jaoks seetõttu eriotstarbelised . Sellega