• Tuesday October 27,2020

Filosoofia

Selgitame teile, mis on filosoofia kui teadus ja mis on selle päritolu. Lisaks, mis on filosoofia akt ja mis on filosoofia harud.

Sokrates oli kreeka filosoof, keda peeti üheks suurimaks.
  1. Mis on filosoofia?

Filosoofia on see teadus, mille eesmärk on vastata suurtele küsimustele, mis vaimustavad inimest (näiteks universumi päritolu; inimese päritolu) tarkuse saavutamiseks. Seetõttu tuleb lähenemisviisi ja vastuse (mis tahes küsimusele) leidmiseks alustada nii sidusat kui ka ratsionaalset analüüsi.

Filosoofia sai alguse Kreekas seitsmendal sajandil eKr . Sõna filosoofia etümoloogia pärineb kreeka juurtest filosoofiast (mis tähendab armastust ) ja sophiast (tähendab tarkust ). Seetõttu tähendab filosoofia "tarkusearmastust".

Filosoof on inimene, kes otsib meeleheitlikult teadmisi ise teadmiste kaudu . Tema motivatsiooniks on tavaliselt uudishimu, mis paneb teda uurima reaalsuse ja inimeksistentsi põhimõtteid.

Vt ka: Antropoloogia.

  1. Mis on filosoofimise akt?

Filosoofimise akt põhineb kontakti kogemustel ümbritseva maailmaga.

See on inimesele iseloomulik seisund . See ei viita konkreetsetele teadmistele, kuid see on inimese loomulik ja eeldatav suhtumine universumi ja iseendasse. Filosoofiadokument tugineb kogemustele, mis on saadud kontaktidest ümbritseva maailmaga (olgu see siis elu, inimesed, loodus), et saada oma küsimustele vastuseid.

Filosoofia on teadus, mis põhineb mõistusel . Seetõttu määratleme filosoofia tavaliselt olemise analüüsi ja mõistmise hulka kuuluva inimese eksistentsi - olgu see siis individuaalne või kollektiivne - tähenduse ratsionaalse analüüsina.

  1. Mis on filosoofia harud?

Nii nagu paljud teadused, on ka filosoofia distsipliin, mis hõlmab erinevaid harusid.

Näiteks võime leida olemisfilosoofia, mis hõlmab metafüüsikat, ontoloogiat ja kosmoloogiat (paljude teiste erialade hulgas).

Omakorda võime leida teadmiste filosoofia, mis hõlmab loogikat ja epistemoloogiat . Samuti on teose filosoofia, mis on tohutult seotud selliste moraaliküsimustega nagu eetika.

Huvitavad Artiklid

Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus

Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus

Selgitame, mis on tõhusus, tõhusus ja produktiivsus, kuidas need erinevad ja millised on iga näitajad. Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus on kolm erinevat, kuid omavahel seotud mõistet. Mis on tõhusus, tõhusus ja produktiivsus? Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus on kolm üksteisega tihedalt seotud terminit, mida kasutatakse ärikeskkonnas laialdaselt , eriti juhtimisvaldkondades. Neid kolme

Avalik juhtimine

Avalik juhtimine

Selgitame teile, mis on avalik juhtkond ja mis on uus avalik juhtkond. Lisaks, miks see on oluline, ja näiteid avaliku halduse kohta. Avalik juhtimine loob meetodeid, mis parandavad majandus- ja ühiskonnaelu standardeid. Mis on avalik juhtimine? Kui räägime avalikust juhtimisest või avalikust haldusest, peame silmas valitsuse poliitika rakendamist , see tähendab riigi ressursside kasutamist eesmärk edendada elanikkonna arengut ja heaoluriiki. Üliko

Kuumus

Kuumus

Selgitame, mis on kuumus ja mis on soojusühikud. Nende erinevused temperatuuriga, soojuse tüübid ja näited. Soojusjuhtivuse korral kandub soojus üle molekulide segamise teel. Mis on kuumus? Kuumus on energiavorm, mis kandub spontaanselt keha erinevate piirkondade vahel või ühest kehast teise. Termodünaamikas tähendab dam llsustusi . See üle

Sonett

Sonett

Selgitame teile, mis on soneet, ja loetelu erinevatest Euroopa sonetilistidest. Lisaks mõned näited sellest poeetilisest kompositsioonist. Sonett oli XIII, XIV ja XV sajandi Euroopas eriti sage. Mis on sonett? Seda tuntakse kui sonetot, väga sagedast poeetilist kompositsiooni kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda ja viieteistkümnenda sajandi Euroopas , mis koosneb 14 suuremast kunstisalmist (tavaliselt endeemiline), korraldatud neljas fikseeritud stiilis: kaks kvarteti (mõlemas 4 salmi) ja kaks kolmandikku (kummaski kolm salmi). Sonet

Köögiviljarakk

Köögiviljarakk

Selgitame, mis on taimerakk, kuidas seda klassifitseeritakse ja milliseid osi see koosneb. Lisaks selle funktsioonid ja mis on loomarakk. Taimerakk on loomast eristatav, hoolimata sellest, et nad on mõlemad eukarüootid. Mis on taimerakk? Taimerakk on selline, mis koosneb taimede kudedest ja muudest fotosünteesiks võimelistest eluvormidest, mis on tavaliselt rühmitatud eluperioodi alla. Tai

Pööripäev

Pööripäev

Selgitame, mis on pööripäev ja mõned selle peamised omadused. Lisaks, millised on nende erinevused pööripäevast. Mõiste "pööripäev" pärineb messingist soolõest ( sol ikka). Mis on pööripäev? Kutsume pööripäeva Päikese teekonna kahe punkti juurde aastaringselt, mil see langeb keskpäeval kokku planeedi kahe troopikaga : vähiga ja kaljukitsega, jõudes seega kõrgeimale langus Maa ekvaatori kohal. Teisisõnu, pööripäevad