• Friday October 23,2020

Lojaalsus

Selgitame, mis on truudus ja kuidas see inimsuhetes areneb. Kuidas uskmatu käitub ja ustavus Rooma jumalana.

Ustavus viib lubaduste täitmiseni.
  1. Mis on truudus?

Ustavus on üks olulisemaid voorusi, mis inimesel peab olema, eriti kui tegemist on stabiilsete ja kestvate armusuhetega. Inimesele truuks jäämine, et inimene otsustas elu jagada, on minimaalne austus, mõistmine ja pühendumus.

Usklikkus tähendab tõelist seost allikaga ja on tihedalt seotud lojaalsusega . Vanasti oli see kontseptsioon seotud inimese kohustuse täitmisega ja truudusega isanda või kuninga suhtes.

Sõna truudus pärineb ladina keelest fidelitas ja viitab jumala teenimise kontseptsioonile. See on seotud inimvaimu võimega täita meie antud lubadusi. See on voorus, et inimene peab oma sõna hoidma.

Lubaduse andmine eeldab meie vaimu suurt suveräänsust, kuna see tähendab otsuse tegemist selle kohta, mida lähitulevikus või kaugemas tulevikus ette võtame (lubadusrežiimis) ja sellele pühendumist. Mis juhtub selle lubaduse ümber täita midagi, mida me ei suuda ette näha, sellepärast on truudus nii oluline. Pole vahet, mis juhtub, olgu see hea või halb, ustavus viib lubadusi täita .

Ustav inimene on võimeline oma lubadust täitma, hoolimata sellest, kas ta tunneb end tulevikus teisiti, allub ebasoodsatesse olukordadesse või mõtleb teistmoodi. Isegi inimene võib kahetseda lubaduse andmist, kuid ustav on see, kes kõigest hoolimata seda täidab. Kes lubab, on vaba ja teeb seda kohusetundlikult .

Vaata ka: Mõõdukus.

  1. Truudus inimsuhetes

Teisele truu inimene ei suuda oma lähedasi petta ega reeta . Inimene, kes on ustav, võtab oma kohustused vastu ja täidab neid. Ustavus on moraalne väärtus, mis paneb inimese oma sõna hoidma.

Mõnikord pole see sõna selgesõnaline, kuid seda mõistetakse kontekstis. Näiteks suhetes mõistetakse, et mõlemad peavad jääma truuks valitud kohustusele ning mitte petta, valetama ega haiget tegema. Ustavus ületab pelgalt petmise (näiteks teise inimesega), see tähendab ka teise inimese austamist ja mõistmist .

  1. Uskumatu

Truudusetu inimene on see, kes rikub inimesega võetud kohustuse säilitada teisega armastav suhe. Sellega seoses purustatakse liidu lubadus ja see, kes on truudusetu, ei täida oma sõna teisele pühendumisest.

Religioossest küljest peetakse truudusetuks neid, kes ei tunnista tõeks peetavat usku või usku, näiteks seoses kristluse või islamiga.

  1. Truudus kui Rooma jumal

Truudust peeti üheks Rooma jumalaks ja just Numa püstitas tema nimele templi ja altarid. Truudusele pakuti lilli, viirukit ja veini, kuid ohvreid ei saanud ohverdada . Nende templite preestrid olid kaetud valgete looridega, mis sümboliseerisid sümbolit ning mähisid käed ja pea rüüsse, kui nad viidi autos ohverduskohta.

Truudust tunnistas tema valduses olev võti, valge kleit ja tema kõrval olnud koer. Tavaliselt oli teda esindatud naisena, kellel oli ühes käes väike puuviljakorv ja teises käes nisu kõrvad . Ühtsed käed esindavad ka ustavust.

  1. Truudus suhtluses

Igas inimsuhtes on hädavajalik suhtlemine, mis nõuab nii saatjalt kui ka vastuvõtjalt üksteise mõistmist. Sõnumi mõistmist võivad häirida mitmed tegurid, kuid peamiselt raskendab seda vähene huvi teise vastu.

Ustavus suhtluse raames vastab olukorrale, kus suhtleja saavutab selle, mida ta soovib . Protsessi täpsus vastab õnnestunud sõnumi kodeerimise ja dekodeerimise õigele viisile. Sõnumi täpsust mõjutab müra . Kui müra vähendatakse, suureneb usaldusväärsus. Samamoodi väheneb see müra suurenemise korral.

Huvitavad Artiklid

Raamatukogu

Raamatukogu

Selgitame, mis on raamatukogu ja mis kategooriates raamatuid korraldatakse. Lisaks raamatukogu päritolu ajalugu. Raamatukogu on koht, kus saame pöörduda lugemise, teabe otsimise ja õppimise poole. Mis on raamatukogu? Raamatukogu on koht, kust leiame raamatuid või teksti mis tahes muud tuge , näiteks trükiseid, ajakirju, dokumente, katalooge jne. Raama

Suhtlusvõrgustikud

Suhtlusvõrgustikud

Selgitame, mis on sotsiaalsed võrgustikud ja kuidas neid liigitatakse. Lisaks selle ajalugu, eelised, kriitika ja rohkem negatiivseid aspekte. Suhtlusvõrgustikud võimaldavad inimeste vahel teavet vahetada. Mis on sotsiaalsed võrgustikud? Suhtlusvõrgustikud on Interneti-saidid, mille on loonud üksikisikute kogukonnad, kellel on ühised huvid või tegevused (näiteks sõprus, sugulus, töö) ja mis võimaldavad nende vahel kontakte, eesmärgiga suhelda ja vahetada teavet. Üksikisikud

Inertsia

Inertsia

Selgitame, mis on inerts ja mis tüübid on olemas. Newtoni inertsiprintsiip ja igapäevased näited, kus inerts on kogetud. Turvavöö ületab pidurdamisel või kokkupõrkel sõitjate inertsuse. Mis on inerts? Vastupanu, mida kehad oma liikumis- või liikumisseisundi muutmiseks vastu peavad, nimetatakse füüsiliseks inertsiks, et muuta nende kiirust, kurssi või peatuda; kuigi see termin kehtib ka teie füüsilise oleku muutuste kohta. Keha nõuab see

Nailon

Nailon

Selgitame, mis on nailon, kuidas see avastati ja mis on selle polümeeri erinevad kasutusalad. Nailon tekkis kahekümnendal sajandil sõjamaterjalina langevarjude ja köite valmistamiseks. Mis on nailon? Seda tuntakse kui 1933. aastal avastatud sünteetilise polümeeri tüüpi nil n o nylon (viimane on registreeritud kaubamärgi nimi). ja kasu

Mõeldes

Mõeldes

Selgitame teile, mis on inimese mõte ja mis tüüpi mõtlemine on olemas. Teadused, mis uurivad mõtlemist. Igasugused tööd, nii kunstilised kui ka teaduslikud, on moodustatud mõttest. Mis on mõte? Mõte on individuaalse iseloomu intellektuaalne toimimine, mis saadakse mõistuse protsessidest . Mõtted on tooted, mida mõistus valmistab vabatahtlikult ratsionaalsest järjekorrast või tahtmatult välise stiimuli kaudu. Igasugused töö

Seeria vooluahel

Seeria vooluahel

Selgitame, mis on jadavooluring ja selle moodustavad elemendid. Lisaks erinevused paralleelvooluahelaga ja näited. Jadavoolul on voolu jaoks ainulaadne tee. Mis on jadavool? Seda nimetatakse jadavooluahelaks - vooluahela tüübiks, mis on ette nähtud ühe vooluteega , mis peab jõudma järjestikku kõigi võrku ühendatud klemmide või klemmideni, st üksteise taga, ühendades selle väljumiskohad järgmise sisenemispunktiga. Kui seletame