• Thursday August 11,2022

Lojaalsus

Selgitame, mis on truudus ja kuidas see inimsuhetes areneb. Kuidas uskmatu käitub ja ustavus Rooma jumalana.

Ustavus viib lubaduste täitmiseni.
  1. Mis on truudus?

Ustavus on üks olulisemaid voorusi, mis inimesel peab olema, eriti kui tegemist on stabiilsete ja kestvate armusuhetega. Inimesele truuks jäämine, et inimene otsustas elu jagada, on minimaalne austus, mõistmine ja pühendumus.

Usklikkus tähendab tõelist seost allikaga ja on tihedalt seotud lojaalsusega . Vanasti oli see kontseptsioon seotud inimese kohustuse täitmisega ja truudusega isanda või kuninga suhtes.

Sõna truudus pärineb ladina keelest fidelitas ja viitab jumala teenimise kontseptsioonile. See on seotud inimvaimu võimega täita meie antud lubadusi. See on voorus, et inimene peab oma sõna hoidma.

Lubaduse andmine eeldab meie vaimu suurt suveräänsust, kuna see tähendab otsuse tegemist selle kohta, mida lähitulevikus või kaugemas tulevikus ette võtame (lubadusrežiimis) ja sellele pühendumist. Mis juhtub selle lubaduse ümber täita midagi, mida me ei suuda ette näha, sellepärast on truudus nii oluline. Pole vahet, mis juhtub, olgu see hea või halb, ustavus viib lubadusi täita .

Ustav inimene on võimeline oma lubadust täitma, hoolimata sellest, kas ta tunneb end tulevikus teisiti, allub ebasoodsatesse olukordadesse või mõtleb teistmoodi. Isegi inimene võib kahetseda lubaduse andmist, kuid ustav on see, kes kõigest hoolimata seda täidab. Kes lubab, on vaba ja teeb seda kohusetundlikult .

Vaata ka: Mõõdukus.

  1. Truudus inimsuhetes

Teisele truu inimene ei suuda oma lähedasi petta ega reeta . Inimene, kes on ustav, võtab oma kohustused vastu ja täidab neid. Ustavus on moraalne väärtus, mis paneb inimese oma sõna hoidma.

Mõnikord pole see sõna selgesõnaline, kuid seda mõistetakse kontekstis. Näiteks suhetes mõistetakse, et mõlemad peavad jääma truuks valitud kohustusele ning mitte petta, valetama ega haiget tegema. Ustavus ületab pelgalt petmise (näiteks teise inimesega), see tähendab ka teise inimese austamist ja mõistmist .

  1. Uskumatu

Truudusetu inimene on see, kes rikub inimesega võetud kohustuse säilitada teisega armastav suhe. Sellega seoses purustatakse liidu lubadus ja see, kes on truudusetu, ei täida oma sõna teisele pühendumisest.

Religioossest küljest peetakse truudusetuks neid, kes ei tunnista tõeks peetavat usku või usku, näiteks seoses kristluse või islamiga.

  1. Truudus kui Rooma jumal

Truudust peeti üheks Rooma jumalaks ja just Numa püstitas tema nimele templi ja altarid. Truudusele pakuti lilli, viirukit ja veini, kuid ohvreid ei saanud ohverdada . Nende templite preestrid olid kaetud valgete looridega, mis sümboliseerisid sümbolit ning mähisid käed ja pea rüüsse, kui nad viidi autos ohverduskohta.

Truudust tunnistas tema valduses olev võti, valge kleit ja tema kõrval olnud koer. Tavaliselt oli teda esindatud naisena, kellel oli ühes käes väike puuviljakorv ja teises käes nisu kõrvad . Ühtsed käed esindavad ka ustavust.

  1. Truudus suhtluses

Igas inimsuhtes on hädavajalik suhtlemine, mis nõuab nii saatjalt kui ka vastuvõtjalt üksteise mõistmist. Sõnumi mõistmist võivad häirida mitmed tegurid, kuid peamiselt raskendab seda vähene huvi teise vastu.

Ustavus suhtluse raames vastab olukorrale, kus suhtleja saavutab selle, mida ta soovib . Protsessi täpsus vastab õnnestunud sõnumi kodeerimise ja dekodeerimise õigele viisile. Sõnumi täpsust mõjutab müra . Kui müra vähendatakse, suureneb usaldusväärsus. Samamoodi väheneb see müra suurenemise korral.

Huvitavad Artiklid

Rihmaratas

Rihmaratas

Selgitame, mis on rihmaratas ja mis on selle masina ajalugu. Lisaks olemas olevad rihmarataste tüübid ja komponendid. Rihmaratas edastab jõu ja toimib veojõuna. Mis on rihmaratas? Seda nimetatakse " rihmarattaks" lihtsale masinale, mis on loodud jõu edastamiseks ja veojõu mehhanismina töötamiseks , vähendades jõu raskust õhus raskuse liikumiseks või peatamiseks See koosneb keskteljel pöörlevast rattast, mille perifeerias on kanal, mille kaudu köis läbib. Rihmaratast võ

Deduktiivne meetod

Deduktiivne meetod

Selgitame, mis on deduktiivne meetod ja kuidas seda kasutada. Lisaks näited ja mis on induktiivne meetod. Deduktiivne meetod teeb ruumide komplekti põhjal loogilisi järeldusi. Mis on deduktiivne meetod? Me räägime deduktiivsest meetodist, et viidata konkreetsele mõtteviisile või mõttekäigule, mis teeb antud ruumide või väidete kogumist loogilised ja kehtivad järeldused . Teisisõnu

Protsessor

Protsessor

Selgitame, mis on protsessor ja millest see on valmistatud. Lisaks sellele, kuidas töötlejad töötavad ja millised on nende etapid. See on üks arvutikomponentidest, mis on kõige rohkem arenenud. Mis on protsessor? Protsessor on süsteemi aju, see lihtsalt töötleb kõike, mis arvutis juhtub, ja käivitab kõik olemasolevad toimingud . Mida kiire

Realism

Realism

Selgitame teile, mis on realism, kuidas on selle ajalooline kontekst ja omadused. Lisaks kunst, kirjandus ja realismi autorid. Realism püüab reaalsust esindada võimalikult tõenäoliselt. Mis on realism? Realism tähendab esteetilist ja kunstilist tendentsi, põhimõtteliselt kirjanduslikku, pildilist ja skulpturaalset, mis taotleb vormide võimalikult täpset sarnasust või korrelatsiooni. kunstist

Majanduslikud probleemid

Majanduslikud probleemid

Selgitame, millised on majandusprobleemid, kolm põhitüüpi ja kõige sagedasemad. Lisaks majandusprobleemid Mehhikos. Majanduslikud probleemid tekitavad sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme. Millised on majanduslikud probleemid? Majandusprobleemide all mõistetakse nähtuste kogumit, mis tekib juhul, kui ressurssidest ei piisa nende enda vajaduste rahuldamiseks . See

Plastist

Plastist

Selgitame, mis on plastik, olemasolevad tüübid ja selle polümeeri erinevad kasutusalad. Lisaks selle ajalugu ja erinevad omadused. Plastid on sünteetilised materjalid ja naftaderivaadid. Mis on plastik? Plastik on sarnase molekulaarstruktuuri ja füüsikalis-keemiliste omadustega ainete reale antud üldnimetus, mille suurim eelis on omavad elastsust ja paindlikkust erinevatel temperatuuridel, võimaldades seega selle vormimist ja kohandamist erinevate kujudega. See ni