• Friday August 19,2022

Skulptuur

Selgitame teile, milline on skulptuur ja millest see kunstiline väljendus koosneb. Omadused, tehnikad, funktsioon ja kasutusvõimalused ühiskonnas.

Vabadussammas on prantsuse skulptori Fr d ric Bartholdi töö.
  1. Mis on skulptuur?

Skulptuur (ladina keeles skulptuur, skulptuur) on kunstilise väljenduse vorm, mis koosneb materjali nikerdamisest, vormimisest, skulptuurist või peiteldusest, et luua kuju mahu järgi.

Skulptuuri peetakse lisaks maalimisele, muusikale ja arhitektuurile ka üheks kauniks kunstiks . Kunstiprotsessi tulemusena valminud teosele antakse ka skulptuuri nimi.

Vaata ka: Kunstiteos.

  1. Skulptuuri omadused

Skulptuuril on suurepärane osa jäljendusest ja originaalsest loomingust.

Skulptuuri töömaterjalid võivad olla kõige mitmekesisemad, alates mudast, kivist ja puust, lõpetades marmori, vaha, krohvi ja erinevat tüüpi metallidega (pronks, raud, vask), hõbe, kuld). Kuna tehnoloogia võimaldas uute materjalide väljatöötamist, hakkas skulptuur kasutama vaigusid ja plasti, mis uute tugevuse ja paindlikkuse omadustega võimaldas skulptuuris arendada uusi kunstistiile.

Skulptuuril on suur osa jäljendusel ja ka algupärasel loomingul, kuna kujutis võib ulatuda konkreetsete figuuride, nagu inimesed, loomad, looduslikud ja tehisobjektid, absoluutse proportsionaalsusega, või need võivad olla abstraktsed skulptuurid, mis seavad kahtluse alla ruumi

Ruumi haldamine on skulptuuris väga oluline, mis tähendab, et kunstniku teostatav lõppkompositsioon peab võtma arvesse selliseid ruumilisi aspekte nagu kõrgus, laius, sügavus, maht, kuju, joone paigutus, tekstuur, materjalide konsistents, skulptuuri keskkonna optika ja mõnel juhul skulptuuri liikumine.

  1. Skulptuuritehnika

Puunikerdamine hõlmab selliseid instrumente nagu peitel ja liivapaber.

Skulptuuritööde tehnikaid on vastavalt kunstniku kavatsustele ja vahenditele arvukalt. Tehnikad sõltuvad suuresti materjalist, millel töötate.

Puidu ja kivi puhul hõlmab tehnika nikerdamist selliste instrumentidega nagu peitel ja liivapaber, pehmemate materjalide, näiteks savi ja savi puhul aga käsitsimudelit.

Kui materjal on metall, hõlmab tehnika valamist ja vormide kasutamist . Kasutatakse ka puurimis-, maalimis- ja konserveerimistehnikaid, samuti erinevate teoste liigendamist, et luua teoses liikumist.

Vorme kasutatakse tavaliselt skulptuuride reprodutseerimiseks. Need on valmistatud krohvi, vaigu või kummiga, reprodutseerides täpselt valmis tööd.

  1. Skulptuuri funktsioon ja kasutamine

Ühiskondlikult võib skulptuuril olla väga mitmekesine kasutus ja funktsioonid. Algselt oli skulptuuridel usuline funktsioon maagiliste rituaalide, matuserituaalide, jumalateenistuste jms jaoks.

Hiljem omandas ta ka poliitilised funktsioonid monarhiate võimu manifesteerimiseks, rahvaste mälu säilitamiseks, poliitiliste projektide kaitsmiseks. Skulptuuri teine ​​kasutusala, mis aja jooksul sai selle kõige tavalisemaks funktsiooniks, on esteetiline, mille eesmärk on esindada ajastu ilu- või kunstiideale või luua interjööri või väliskujunduse jaoks dekoratiivobjekte.

Huvitavad Artiklid

Kirjalik teatis

Kirjalik teatis

Selgitame, mis on kirjalik suhtlus, selle omadused, klassifikatsioon ja näited. Lisaks selle olulisus, elemendid ja eelised. Kirjalik suhtlus nõuab füüsilist seadet, näiteks paberit või ekraani. Mis on kirjalik suhtlus? Kirjalik teatis on see, mis luuakse sõnade või mõne muu kirjaliku koodi kaudu. Saatja

Tööseadus

Tööseadus

Selgitame, mis on tööseadus ja mis on selle päritolu. Tööõiguse tunnused. Töölepingu elemendid. See õiguse haru reguleerib töötajate ja tööandjate suhteid. Mis on tööseadus? Tööseadus on õigusnormide kogum, mis kehtestatakse töötajate ja tööandjate suhetes . See on rida avaliku ja õigusliku korra ettekirjutusi, mis põhineb eeldusel, et tagatakse neile, kes töötavad täielikult inimesena, ja tegelikule integreerumisele ühiskonda, tagades mõlema kohustuste täitmise. osad Tööõiguse ajalugu pole

Elektrivool

Elektrivool

Selgitame, mis on elektrivool, mis see on ja millest elektrivool koosneb. Lisaks elektrivoolu tüübid ja nende mõjud. Elektrivool on elektrilaengu voog läbi juhtiva materjali. Mis on elektrivool? Elektrivooluks nimetatakse elektrilaengu voolu läbi juhtivast materjalist , mis tuleneb samal ajal tekkivate elektronide nihkumisest selle molekulaarstruktuuris elektriväli selle ümber. Osake

Jõudu

Jõudu

Selgitame teile, mis võim on ja mis on kolm võimu poliitilises sfääris. Lisaks olemasolevad võimuliigid. Võim on autoriteet, mille üks või mitu inimest peavad endale võtma. Mis on võim? Ladinakeelse postitaja jõud osutab võimele, suutlikkusele või võimele teatud toimingut läbi viia . Laiendusena on seda kasutatud ka selleks vajalike tingimuste jaoks, mille hulka kuuluvad materjali kättesaadavus, aeg või füüsiline asukoht. Sõna võim tähista

Mõõdukas mets

Mõõdukas mets

Selgitame, mis on parasvöötme mets, selle taimestik, loomastik, reljeef ja muud omadused. Lisaks sellele, kus see asub. Parasvöötme metsal on viis taimkatte kihti maapinnast kuni 60 jalga kõrge. Mis on parasvöötme mets? Parasvöötme metsad, nagu nimigi viitab, on planeedi kahe poolkera parasvöötme piirkondade iseloomulikud metsad . Tema klii

Kaashäälik riim

Kaashäälik riim

Selgitame, mis on kaashoniline riim, kuidas seda saab klassifitseerida, ja selle riimi näiteid. Lisaks, mis on assonant riim ja vaba riim. Kaashoniline riim antakse siis, kui värsi viimased silbid langevad kokku hilisemaga. Mis on kaashäälik riim? Seda tuntakse `` kaashääliku riimina '' ehk täiusliku riimina - seda tüüpi poliitiliseks korduseks, mis ilmneb siis, kui kõik silpi t järgivad foneemid langevad kokku Ainulaadne salmi viimasele sõnale. St siis, k