• Sunday October 25,2020

Skulptuur

Selgitame teile, milline on skulptuur ja millest see kunstiline väljendus koosneb. Omadused, tehnikad, funktsioon ja kasutusvõimalused ühiskonnas.

Vabadussammas on prantsuse skulptori Fr d ric Bartholdi töö.
  1. Mis on skulptuur?

Skulptuur (ladina keeles skulptuur, skulptuur) on kunstilise väljenduse vorm, mis koosneb materjali nikerdamisest, vormimisest, skulptuurist või peiteldusest, et luua kuju mahu järgi.

Skulptuuri peetakse lisaks maalimisele, muusikale ja arhitektuurile ka üheks kauniks kunstiks . Kunstiprotsessi tulemusena valminud teosele antakse ka skulptuuri nimi.

Vaata ka: Kunstiteos.

  1. Skulptuuri omadused

Skulptuuril on suurepärane osa jäljendusest ja originaalsest loomingust.

Skulptuuri töömaterjalid võivad olla kõige mitmekesisemad, alates mudast, kivist ja puust, lõpetades marmori, vaha, krohvi ja erinevat tüüpi metallidega (pronks, raud, vask), hõbe, kuld). Kuna tehnoloogia võimaldas uute materjalide väljatöötamist, hakkas skulptuur kasutama vaigusid ja plasti, mis uute tugevuse ja paindlikkuse omadustega võimaldas skulptuuris arendada uusi kunstistiile.

Skulptuuril on suur osa jäljendusel ja ka algupärasel loomingul, kuna kujutis võib ulatuda konkreetsete figuuride, nagu inimesed, loomad, looduslikud ja tehisobjektid, absoluutse proportsionaalsusega, või need võivad olla abstraktsed skulptuurid, mis seavad kahtluse alla ruumi

Ruumi haldamine on skulptuuris väga oluline, mis tähendab, et kunstniku teostatav lõppkompositsioon peab võtma arvesse selliseid ruumilisi aspekte nagu kõrgus, laius, sügavus, maht, kuju, joone paigutus, tekstuur, materjalide konsistents, skulptuuri keskkonna optika ja mõnel juhul skulptuuri liikumine.

  1. Skulptuuritehnika

Puunikerdamine hõlmab selliseid instrumente nagu peitel ja liivapaber.

Skulptuuritööde tehnikaid on vastavalt kunstniku kavatsustele ja vahenditele arvukalt. Tehnikad sõltuvad suuresti materjalist, millel töötate.

Puidu ja kivi puhul hõlmab tehnika nikerdamist selliste instrumentidega nagu peitel ja liivapaber, pehmemate materjalide, näiteks savi ja savi puhul aga käsitsimudelit.

Kui materjal on metall, hõlmab tehnika valamist ja vormide kasutamist . Kasutatakse ka puurimis-, maalimis- ja konserveerimistehnikaid, samuti erinevate teoste liigendamist, et luua teoses liikumist.

Vorme kasutatakse tavaliselt skulptuuride reprodutseerimiseks. Need on valmistatud krohvi, vaigu või kummiga, reprodutseerides täpselt valmis tööd.

  1. Skulptuuri funktsioon ja kasutamine

Ühiskondlikult võib skulptuuril olla väga mitmekesine kasutus ja funktsioonid. Algselt oli skulptuuridel usuline funktsioon maagiliste rituaalide, matuserituaalide, jumalateenistuste jms jaoks.

Hiljem omandas ta ka poliitilised funktsioonid monarhiate võimu manifesteerimiseks, rahvaste mälu säilitamiseks, poliitiliste projektide kaitsmiseks. Skulptuuri teine ​​kasutusala, mis aja jooksul sai selle kõige tavalisemaks funktsiooniks, on esteetiline, mille eesmärk on esindada ajastu ilu- või kunstiideale või luua interjööri või väliskujunduse jaoks dekoratiivobjekte.

Huvitavad Artiklid

Ettevõtja

Ettevõtja

Selgitame, mis on ettevõtja ja millised ettevõtjate tüübid on olemas. Lisaks, kuidas on selle profiil ja peamised omadused. Ettevõtja, kes otsustab riskida elujõuliste projektide avamisega. Mis on ettevõtja? Teda tuntakse kui ettevõtjat või ettevõtjat, kes korraldab ja viib läbi teatud organisatsioonilisi algatusi , eesmärgiga teenida kasumit, juhtides selles teatavat finantsriski. See on ett

Süsteem

Süsteem

Selgitame, mis süsteem on ja mis tüüpi süsteemid eksisteerivad. Süsteeminäited Arvutiteaduse ja bioloogia süsteemid. Süsteemi peetakse enamaks kui lihtsalt selle osade summaks. Mis on süsteem? Süsteemi all mõistetakse omavahel seotud komponentide komplektina , olgu need siis materiaalsed või kontseptuaalsed elemendid, millele on antud konkreetne struktuur, koostis ja keskkond. See on ter

Süsteemiteooria

Süsteemiteooria

Selgitame, mis on süsteemiteooria, kes oli selle autor ja millised on selle põhimõtted. Lisaks süsteemiteooria halduses. Süsteemiteooria võimaldab analüüsi elektroonikast ökoloogiani. Mis on süsteemiteooria? Süsteemide uurimiseks üldiselt, interdistsiplinaarsest vaatenurgast , see tähendab erinevate erialade katmiseks, nimetatakse seda süsteemiteooriaks või üldiseks süsteemiteooriaks . Selle eesmärk o

Redoksi reaktsioonid

Redoksi reaktsioonid

Selgitame, millised on redoksreaktsioonid, olemasolevad tüübid, nende rakendused, omadused ja redoksreaktsioonide näited. Redoksreaktsioonides kaotab üks molekul elektronid ja teine ​​võtab need. Mis on redoksreaktsioonid? Keemias nimetatakse seda redoksreaktsioonideks, oksiidide redutseerimise või redutseerimise-oksüdeerimise reaktsioonideks, mis tahes keemilises reaktsioonis, milles toimub elektronide vahetus osalevate aatomite või molekulide vahel. See vahetu

Kergejõustik

Kergejõustik

Selgitame, mis on kergejõustik ja mis erialad see kuulus spordiala hõlmab. Lisaks see, millest olümpiamängud koosnevad. Kergejõustik leiab oma alguse mängudest, mis tehti Kreekas ja Roomas. Mis on kergejõustik? Sõna kergejõustik pärineb kreekakeelsest sõnast atletes ja selle all peetakse silmas iga indiviidi, kes võistleb tunnustuse saamiseks. Tuntud kui

Sisendseadmed

Sisendseadmed

Selgitame teile, mis on arvuti sisendseade ja milleks see on mõeldud. Lisaks näited sellistest seadmetest. Klaviatuur ja hiir, kaks enim kasutatud sisestusseadet. Mis on sisendseadmed? Arvutustehnika all mõeldakse sisendseadmeid või sisendseadmeid, millesse saab arvutisüsteemi sisestada teavet kas kasutajalt, teiselt arvutilt või süsteemilt neist või kaasaskantavast füüsilisest toest. Erinevad