• Sunday September 25,2022

Sooline võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on sooline võrdõiguslikkus ja millised on selle inimõiguse eesmärgid. Lisaks, miks see on nii oluline?

Sooline võrdõiguslikkus otsib tasakaalustatust mõlema soo suhtes.
  1. Mis on sooline võrdõiguslikkus?

Sooline võrdõiguslikkus (või sooline võrdõiguslikkus) tähendab nii meeste kui ka naiste võrdset väärikuse hindamist. See termin tähistab mõlema soo ühtlast kohtlemist, väljaspool füüsilisi erinevusi.

Sõnažanr hõlmab mitmeid üksteisega seotud määratlusi. Sugu on vaimne seisund, mille kaudu inimene möödub, kui ta määrab end meheks või naiseks.

Transseksuaalsus on üsna tavaline nähtus, kus mees arvab, et on naine, kuna tal on kõik tüüpilised naiselikud omadused, või ka naise puhul, kes arvab, et ta on mees, sest ta valdab mind meessoost atribuudid kui naissoo omadustel.

Meeste ja naiste suur erinevus otsuste tegemise või võimu osas on praktiliselt peamine sotsiaalse ja poliitilise nõrkuse põhjustaja, mida vaesus juhib. Praegu soovime rakendada ühiskonnas suuremat arengut kõige diskrimineerituma soo poolt ja suuremat sotsiaalset õiglust.

Naiste juhitud rahvusvaheline rahvusvaheline liikumine sai kindlaks 70ndatest alates. Nad nõudsid soolise võrdõiguslikkuse kehtestamist ning võrdsustasid nende juurdepääsu tervishoiule, haridusele ja poliitilisele osalemisele, olgu see siis kohalik või mitte.

1995. aastal toimus Pekingis naiste maailmakonverents, kus mitmed organisatsioonid nagu rahvusvahelised agentuurid ning valitsusasutused ja valitsusvälised institutsioonid on julgustanud soolise ebavõrdsuse alase teadlikkuse tõstmise strateegiate kasutamist . Sugu: Neid soolise võrdõiguslikkuse arendamise strateegiaid reguleeritakse kohalikul tasandil rahvusvaheliselt.

Vaata ka: Machismo.

  1. Miks on sooline võrdõiguslikkus oluline?

Meeste ja naiste panust ühiskonda tuleb võrdselt austada.

Sooline võrdõiguslikkus on inimese õigus. Naistel pole struktuuriliste erinevuste ja võimu ebavõrdse jaotuse tõttu sageli samu õigusi kui meestel (sotsiaalmajanduslikus ja poliitilises sfääris).

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegiate väljatöötamise eesmärk ei ole ühiskonnas ühtse sooliste suhete mudeli loomine, vaid selle eesmärk on nii naiste kui ka meeste võrdne juurdepääs neile pakutavatele erinevatele ruumidele ja teenustele. .

Riigi või riigi juhtimise korrektseks juhtimiseks on oluline, et valitseks sooline võrdõiguslikkus. Kui meestel ja naistel on otsustusprotsessides võrdne osalemine, vähenevad erinevused poliitilises süsteemis ja igaüks saab väljendada oma ideid, prioriteete ja arengutehnikaid.

Ühiskonnas tasakaalu saavutamiseks ja selle nõuetekohaseks arenguks on oluline austada meeste ja naiste panust sellesse, täites kodanike ja kodanike, ühiskondlike üksikisikute ja ressursside genereerijate rolli. Nagu me teame, jätkub naiste võitlus, kuna neil on ühiskonnas piiratud juurdepääs otsuste tegemisele. Mehed ei jaga ka majapidamistöid, näiteks selle hooldamist.

See süvendab ebavõrdsust mõlema soo vahel, halvendab ärakasutamist ja raskendab ühiskonnas tasakaalu hoidmise ülesannet. On asjakohane välja töötada erinevad strateegiad, mis tagavad võrdsed võimalused nii meestele kui naistele, nii et mõlemad saaksid olla aktiivsed tegelased kogukonnas, võrdse juurdepääsuga ressurssidele, juhtimisele ja otsuste tegemisele.

On väga tavaline, et mehed ja naised käivad olukordades läbi ja võitlevad vaesuse vastu erineval viisil, enamasti on naised kokku puutunud . Naiste integreerimine ei tähenda mitte ainult nende võimaluste suurendamist, vaid see on ka võimalus pakkuda uusi strateegiaid ja ressursse nende vaesuse vastu võitlemiseks.

Huvitavad Artiklid

Poliitiline geograafia

Poliitiline geograafia

Selgitame, mis on poliitiline geograafia, mis on selle uurimisobjekt ja abiteadused. Lisaks erinevused geopoliitikaga. Poliitiline geograafia uurib kosmose ja poliitilise korralduse suhet. Mis on poliitiline geograafia? Me mõistame poliitilise geograafia järgi inimgeograafia haru, mis uurib inimpoliitilisi organisatsioone ja nende maapinna territoriaalset jaotust .

Amphora

Amphora

Selgitame, mis on amfora, mis see on ja näiteid selle retoorilise figuuri kohta. Lisaks, mis kategooria see on ja milleks seda kasutatakse. Amfora annab kirjutatud tekstile suurema ilu või väljendusjõu. Mis on amfora? Retooriline tegelane või kirjanduslik tegelane, mida kasutatakse kirjutatud teksti suuremaks iluks või väljendusjõu andmiseks ning mis koosneb sõna või mitu, lause või salmi alguses, luule korral, sõna või sünteetilise rühma puhul, proosa puhul. Seda kirjandu

Haavatavus

Haavatavus

Selgitame, mis on haavatavus ja olemasolevad haavatavuse tüübid. Lisaks sellele, kuidas haavatavustele vastu astuda. Sageli öeldakse, et haavatavad inimesed on ohus. Mis on haavatavus? Haavatavus on kvaliteet, mis valdab kedagi või midagi vigastamiseks.Kui inimene või ese on haavatav, tähendab see, et nad võivad saada vigastada või saada füüsilise või emotsionaalse vigastuse. Seda sõna

Paralleelvool

Paralleelvool

Selgitame, mis on paralleelvool ja milliseid valemeid see kasutab. Lisaks mõned näited ja mis on jadaring. Kõigi kodude elektrivõrgus kasutatakse paralleelseid vooluahelaid. Mis on paralleelvool? Kui räägime paralleelsest vooluringist või paralleelsest ühendusest , peame silmas elektriseadmete (näiteks mähised, generaatorid, takistid, kondensaatorid jne) ühendust. ) 'Pa

Toiteallikas

Toiteallikas

Selgitame, mis on toiteallikas, funktsioonid, mida see seade täidab, ja seal asuvate toiteallikate tüübid. Toiteallikad võivad olla lineaarsed või kommutatiivsed. Mis on toiteallikas? Toide või toiteallikas (inglise keeles PSU ) on seade, mis vastutab kodudesse vastuvõetava kommertsliku elektriliini vahelduvvoolu muundamise eest (220 volti Argentinas) alalisvoolu või alalisvoolu abil; mida kasutavad elektroonilised seadmed, näiteks televiisorid ja arvutid, mis varustavad komponentide vajalikku erinevat pinget, sealhulgas tavaliselt kaitse elektrivarustuse võimalike ebamugavuste, näiteks üleping

Paradigma

Paradigma

Selgitame, mis on paradigma ja milliseid erinevaid protsesse tuleb järgida. Lisaks selle määratlus keeleteaduses ja sotsiaalteadustes. Lingvistikas on paradigma väga mitmekesiste sõnade kogum ja kontekst. Mis on paradigma? Paradigma mõiste peegeldab midagi konkreetset, mis toimib eeskujuks, mida järgida . Seda