• Monday September 20,2021

Sooline võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on sooline võrdõiguslikkus ja millised on selle inimõiguse eesmärgid. Lisaks, miks see on nii oluline?

Sooline võrdõiguslikkus otsib tasakaalustatust mõlema soo suhtes.
  1. Mis on sooline võrdõiguslikkus?

Sooline võrdõiguslikkus (või sooline võrdõiguslikkus) tähendab nii meeste kui ka naiste võrdset väärikuse hindamist. See termin tähistab mõlema soo ühtlast kohtlemist, väljaspool füüsilisi erinevusi.

Sõnažanr hõlmab mitmeid üksteisega seotud määratlusi. Sugu on vaimne seisund, mille kaudu inimene möödub, kui ta määrab end meheks või naiseks.

Transseksuaalsus on üsna tavaline nähtus, kus mees arvab, et on naine, kuna tal on kõik tüüpilised naiselikud omadused, või ka naise puhul, kes arvab, et ta on mees, sest ta valdab mind meessoost atribuudid kui naissoo omadustel.

Meeste ja naiste suur erinevus otsuste tegemise või võimu osas on praktiliselt peamine sotsiaalse ja poliitilise nõrkuse põhjustaja, mida vaesus juhib. Praegu soovime rakendada ühiskonnas suuremat arengut kõige diskrimineerituma soo poolt ja suuremat sotsiaalset õiglust.

Naiste juhitud rahvusvaheline rahvusvaheline liikumine sai kindlaks 70ndatest alates. Nad nõudsid soolise võrdõiguslikkuse kehtestamist ning võrdsustasid nende juurdepääsu tervishoiule, haridusele ja poliitilisele osalemisele, olgu see siis kohalik või mitte.

1995. aastal toimus Pekingis naiste maailmakonverents, kus mitmed organisatsioonid nagu rahvusvahelised agentuurid ning valitsusasutused ja valitsusvälised institutsioonid on julgustanud soolise ebavõrdsuse alase teadlikkuse tõstmise strateegiate kasutamist . Sugu: Neid soolise võrdõiguslikkuse arendamise strateegiaid reguleeritakse kohalikul tasandil rahvusvaheliselt.

Vaata ka: Machismo.

  1. Miks on sooline võrdõiguslikkus oluline?

Meeste ja naiste panust ühiskonda tuleb võrdselt austada.

Sooline võrdõiguslikkus on inimese õigus. Naistel pole struktuuriliste erinevuste ja võimu ebavõrdse jaotuse tõttu sageli samu õigusi kui meestel (sotsiaalmajanduslikus ja poliitilises sfääris).

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegiate väljatöötamise eesmärk ei ole ühiskonnas ühtse sooliste suhete mudeli loomine, vaid selle eesmärk on nii naiste kui ka meeste võrdne juurdepääs neile pakutavatele erinevatele ruumidele ja teenustele. .

Riigi või riigi juhtimise korrektseks juhtimiseks on oluline, et valitseks sooline võrdõiguslikkus. Kui meestel ja naistel on otsustusprotsessides võrdne osalemine, vähenevad erinevused poliitilises süsteemis ja igaüks saab väljendada oma ideid, prioriteete ja arengutehnikaid.

Ühiskonnas tasakaalu saavutamiseks ja selle nõuetekohaseks arenguks on oluline austada meeste ja naiste panust sellesse, täites kodanike ja kodanike, ühiskondlike üksikisikute ja ressursside genereerijate rolli. Nagu me teame, jätkub naiste võitlus, kuna neil on ühiskonnas piiratud juurdepääs otsuste tegemisele. Mehed ei jaga ka majapidamistöid, näiteks selle hooldamist.

See süvendab ebavõrdsust mõlema soo vahel, halvendab ärakasutamist ja raskendab ühiskonnas tasakaalu hoidmise ülesannet. On asjakohane välja töötada erinevad strateegiad, mis tagavad võrdsed võimalused nii meestele kui naistele, nii et mõlemad saaksid olla aktiivsed tegelased kogukonnas, võrdse juurdepääsuga ressurssidele, juhtimisele ja otsuste tegemisele.

On väga tavaline, et mehed ja naised käivad olukordades läbi ja võitlevad vaesuse vastu erineval viisil, enamasti on naised kokku puutunud . Naiste integreerimine ei tähenda mitte ainult nende võimaluste suurendamist, vaid see on ka võimalus pakkuda uusi strateegiaid ja ressursse nende vaesuse vastu võitlemiseks.

Huvitavad Artiklid

Füsioloogia

Füsioloogia

Selgitame teile, mis on füsioloogia ja selle teaduse mõned peamised omadused. Lisaks olemasolevad füsioloogia tüübid. Füsioloogia keskendub oma uurimisel elusolendite organitele ja nende funktsioonidele. Mis on füsioloogia? Füsioloogia (kreeka füsioloogiast , looduse tundmine) on teadus, mille ülesandeks on elusolendite funktsioonide tundmine ja analüüsimine . Teiste täp

Lugu

Lugu

Selgitame, mis on lugu ja mis oli nende lugude päritolu. Väärtuste edasiandmine ja loo omadused. Loo eesmärk on saavutada lugejale silmatorkav mulje. Mis on lugu? Lugu on teatud tüüpi kirjanduslik jutustus, millel võib olla üks autor või mitu , lugu, mis on koostatud järjestikuste faktide jutustamise kaudu, võib olla põhineb tegelikel sündmustel või võib olla ka fiktiivne (autori leiutatud) . Termin pärine

Onomatopoeia

Onomatopoeia

Selgitame teile, mis on onomatopoeia on, kuidas seda keelelist esitust ja loomade onomatopoeiat saab klassifitseerida. Autonoomiat kasutatakse sageli lastekirjanduses. Mis on onomatopoeia? Looduslike või mitte-diskursiivsete helide keelelist esitust sõnadega nimetatakse "autonoomiaks" . See tähendab sõnade moodustamist keeles ise, et jäljendada teatud mitteverbaalseid helisid, näiteks loomade helisid, loodusnähtusi, lööke, seadmeid jne. Autonoo

Eetika

Eetika

Selgitame teile, mis on eetika kui moraalse käitumise teadus ja mis on eetika eri tüübid. Eetika ja kõlbluse seos. Eetika analüüsib inimeste vabatahtlikke tegusid. Mis on eetika? Eetika on filosoofia haru, mis on pühendatud inimese käitumise analüüsimisele ja paralleelselt moraali uurimisele ja viisi leidmisele selle hindamiseks. Mõiste t

OSI mudel

OSI mudel

Selgitame teile, mida OSI mudelit arvutivõrkudes kasutatakse ja kuidas see töötab. Lisaks sellele, milleks see on mõeldud ja millised on selle kihid. OSI mudel võimaldab suhelda erinevate arvutivõrkude vahel. Mis on OSI mudel? OSI mudel (lühend ingliskeelsest lühendist: Open Systems Interconnection , st Internconnection of Open Systems ) on võrdlusmudel arvutivõrgud või arvutivõrgud. See loodi

Päikesevalgus

Päikesevalgus

Selgitame, mis on päikesevalgus, mis on selle päritolu ja koostis. Lisaks, miks on selle riskid ja eelised nii olulised. Maa saab oma ekvatoriaalpiirkondades umbes 4000 tundi päikesevalgust aastas. Mis on päikesevalgus? Me kutsume päikesevalgust meie päikesesüsteemi kesktähe Päikese kogu elektromagnetilise kiirguse spektriks . Selle o