• Tuesday October 27,2020

Sooline võrdõiguslikkus

Selgitame teile, mis on sooline võrdõiguslikkus ja millised on selle inimõiguse eesmärgid. Lisaks, miks see on nii oluline?

Sooline võrdõiguslikkus otsib tasakaalustatust mõlema soo suhtes.
  1. Mis on sooline võrdõiguslikkus?

Sooline võrdõiguslikkus (või sooline võrdõiguslikkus) tähendab nii meeste kui ka naiste võrdset väärikuse hindamist. See termin tähistab mõlema soo ühtlast kohtlemist, väljaspool füüsilisi erinevusi.

Sõnažanr hõlmab mitmeid üksteisega seotud määratlusi. Sugu on vaimne seisund, mille kaudu inimene möödub, kui ta määrab end meheks või naiseks.

Transseksuaalsus on üsna tavaline nähtus, kus mees arvab, et on naine, kuna tal on kõik tüüpilised naiselikud omadused, või ka naise puhul, kes arvab, et ta on mees, sest ta valdab mind meessoost atribuudid kui naissoo omadustel.

Meeste ja naiste suur erinevus otsuste tegemise või võimu osas on praktiliselt peamine sotsiaalse ja poliitilise nõrkuse põhjustaja, mida vaesus juhib. Praegu soovime rakendada ühiskonnas suuremat arengut kõige diskrimineerituma soo poolt ja suuremat sotsiaalset õiglust.

Naiste juhitud rahvusvaheline rahvusvaheline liikumine sai kindlaks 70ndatest alates. Nad nõudsid soolise võrdõiguslikkuse kehtestamist ning võrdsustasid nende juurdepääsu tervishoiule, haridusele ja poliitilisele osalemisele, olgu see siis kohalik või mitte.

1995. aastal toimus Pekingis naiste maailmakonverents, kus mitmed organisatsioonid nagu rahvusvahelised agentuurid ning valitsusasutused ja valitsusvälised institutsioonid on julgustanud soolise ebavõrdsuse alase teadlikkuse tõstmise strateegiate kasutamist . Sugu: Neid soolise võrdõiguslikkuse arendamise strateegiaid reguleeritakse kohalikul tasandil rahvusvaheliselt.

Vaata ka: Machismo.

  1. Miks on sooline võrdõiguslikkus oluline?

Meeste ja naiste panust ühiskonda tuleb võrdselt austada.

Sooline võrdõiguslikkus on inimese õigus. Naistel pole struktuuriliste erinevuste ja võimu ebavõrdse jaotuse tõttu sageli samu õigusi kui meestel (sotsiaalmajanduslikus ja poliitilises sfääris).

Soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegiate väljatöötamise eesmärk ei ole ühiskonnas ühtse sooliste suhete mudeli loomine, vaid selle eesmärk on nii naiste kui ka meeste võrdne juurdepääs neile pakutavatele erinevatele ruumidele ja teenustele. .

Riigi või riigi juhtimise korrektseks juhtimiseks on oluline, et valitseks sooline võrdõiguslikkus. Kui meestel ja naistel on otsustusprotsessides võrdne osalemine, vähenevad erinevused poliitilises süsteemis ja igaüks saab väljendada oma ideid, prioriteete ja arengutehnikaid.

Ühiskonnas tasakaalu saavutamiseks ja selle nõuetekohaseks arenguks on oluline austada meeste ja naiste panust sellesse, täites kodanike ja kodanike, ühiskondlike üksikisikute ja ressursside genereerijate rolli. Nagu me teame, jätkub naiste võitlus, kuna neil on ühiskonnas piiratud juurdepääs otsuste tegemisele. Mehed ei jaga ka majapidamistöid, näiteks selle hooldamist.

See süvendab ebavõrdsust mõlema soo vahel, halvendab ärakasutamist ja raskendab ühiskonnas tasakaalu hoidmise ülesannet. On asjakohane välja töötada erinevad strateegiad, mis tagavad võrdsed võimalused nii meestele kui naistele, nii et mõlemad saaksid olla aktiivsed tegelased kogukonnas, võrdse juurdepääsuga ressurssidele, juhtimisele ja otsuste tegemisele.

On väga tavaline, et mehed ja naised käivad olukordades läbi ja võitlevad vaesuse vastu erineval viisil, enamasti on naised kokku puutunud . Naiste integreerimine ei tähenda mitte ainult nende võimaluste suurendamist, vaid see on ka võimalus pakkuda uusi strateegiaid ja ressursse nende vaesuse vastu võitlemiseks.

Huvitavad Artiklid

Missioon ja visioon

Missioon ja visioon

Selgitame selgete näidetega, mis on ettevõtte missioon ja visioon. Lisaks, millised on erinevused kahe mõiste vahel. Ettevõtte missioon ja visioon tuleb sõnastada üheskoos. Mis on missioon ja visioon? Missiooni ja visiooni mõisted viitavad üldiselt eesmärkide seadmisele , mida inimene või rühm võib proovida saavutada . Mõlemad mõ

Kasum

Kasum

Selgitame, mis on kasum ja selle erinevused kasumi ja tootlusega. Lisaks, mis see on ja mis kahju on. Kasum on majandustegevusest saadud positiivne saldo. Mis kasu see on? Kasumiks, kasumiks või kasumiks loetakse positiivseid saldosid, mis saadakse majanduslikust või rahalisest protsessist või tegevusest . N

Majanduskriis

Majanduskriis

Selgitame teile, mis on majanduskriis, selle tunnused ja selle faasi põhjused. Lisaks selle tagajärjed ja mõned näited. Majanduskriisil on sellised tagajärjed nagu majanduslangus, kokkutõmbumine ja majanduslangus. Mis on majanduskriis? Majanduskriisi all mõistame majandustsükli teatud etappi, mida iseloomustavad negatiivsed mõjud , näiteks majanduslangus, kokkutõmbumine või majanduslangus. Vilgukivis

Kognitiivsed oskused

Kognitiivsed oskused

Selgitame teile, millised on kognitiivsed võimed ja nende intellektuaalsed võimed. Lisaks kognitiivsete oskuste liigid ja näited. Kognitiivsed oskused on seotud intelligentsuse, õppimise ja kogemustega. Mis on kognitiivsed oskused? Inimese võimetele , mis on seotud teabe töötlemisega , st mälu kasutamist hõlmavate võimetega, on see tuntud kui kognitiivsed võimed või kognitiivsed võimed. tähelepanu,

Mikroökonoomika

Mikroökonoomika

Selgitame, mis on mikroökonoomika ja millised on harud, kuhu see jaguneb. Lisaks sellele, milleks see on ja selle peamised püüdlused. Mikroökonoomika eesmärk on turu modelleerimine. Mis on mikromajandus? Mikroökonoomikat mõistetakse majandusliku lähenemisviisina, mis hõlmab ainult majandussubjektide , näiteks tarbijate, ettevõtete, töötajate ja investorite tegevust, või ühe või teise toote konkreetsed turud. Teisisõnu, see

Lagunevad organismid

Lagunevad organismid

Selgitame, mis on lagunevad organismid ja tüübid, mis eksisteerivad. Lisaks selle ökoloogiline tähtsus ja mõned näited. Lagundajad hõivavad liiklusketi alumise astme. Mis on lagunevad organismid? Lagunevateks organismideks nimetatakse kõiki neid heterotroofseid elusolendeid, kelle peamiseks elatusallikaks on lagunemisjärgus orgaaniline aine , mis aitab vähendada selle minimaalseid kasutatavaid komponente (lagunemine) n). Lagundaj