• Saturday August 13,2022

Õiglus

Selgitame, mis on omakapital ja mis on väärtused, mida see edendab. Mis tüüpi omakapital on olemas ja milliseid tähendusi sellel terminil on.

Võrdsus edendab inimeste võrdsust ja õiglust.
  1. Mis on omakapital?

Sõna omakapital pärineb ladina keelest aequ tas . Seda terminit seostatakse võrdsuse ja õigluse väärtustega.

Võrdsus püüab edendada võrdsust, ületades soo, kultuuri, majandussektorite erinevused, kuhu ta kuulub, jne. Sellepärast on see tavaliselt seotud sotsiaalse õiglusega, kuna see kaitseb kõigile inimestele ühesuguseid tingimusi ja võimalusi vahet tegemata, kohandades neid ainult erijuhtudel.

Teisisõnu: selleks, et võrdsus oleks reaalne, ei saa reeglit üldiselt kohaldada kõigi isikute suhtes, kuid igal konkreetsel juhul tuleb järgida teatavaid erandeid. Lisaks peab iga inimene saama oma õigusi kaitsta, olenemata nende päritolust.

Võrdõiguslikkus võitleb vaesuse, diskrimineerimise, rassismi, ksenofoobia ja homofoobia vastu muu hulgas üksteisest distantseerumist ja erinevusi soodustavate probleemide vastu.

Vt ka: sotsiaalne ebavõrdsus.

  1. Sooline võrdõiguslikkus

Sooline võrdõiguslikkus edendab soolist võrdõiguslikkust kõigis valdkondades.

Soolisest võrdõiguslikkusest rääkides viidatakse võrdõiguslikkusele ja õiglusele, milles inimesed saavad sõltumata soost oma õigusi kaitsta ning neil on samad võimalused ja kohustused . Mõned juhtumid, kus on tõendeid soolise võrdõiguslikkuse puudumise kohta, on diskrimineerimine tööotsimisel või naistevastane vägivald.

Ehkki tunnistatakse, et naiste ja meeste vahel on erinevusi, ei tähenda see, et üks sugupooltest oleks teisega võrreldes alam või parem, seetõttu peavad neil olema tööl ja pereelus töötamisel samad vahendid ja võimalused, poliitiline ja sotsiaalne.

Järgige: sooline võrdõiguslikkus.

  1. Sotsiaalne võrdsus

Sotsiaalse võrdsuse poliitikast rääkides viidatakse terviseprobleemidele, see tähendab, et see on jõukohane kõigile riigi elanikele. Hariduse valdkonnas sama, et kõigil, kes seda soovivad, on võimalus pääseda kõigile kolmele haridustasemele.

Nendele poliitikatele tuleb lisada ka võrdsed tööhõivevõimalused, mis on samuti väärilised positsioonid. Elutingimused on samuti elementaarsed ja need ei viita mitte ainult heale eluasemele, vaid ka joogiveele, elektrile, kanalisatsioonivõrkudele jne.

Võib nimetada paljusid muid sotsiaalsele õiglusele suunatud poliitikaid, kuid selle üks peamisi eesmärke on saavutada kõigi inimeste parem kaasamine antud olekusse ja tõsta nende elatustaset kuni tõelise sotsiaalse heaolu saavutamiseni.

  • Laienda: sotsiaalne võrdsus.
  1. Võrdõiguslikkus õiguses ja majanduses

Võrdõiguslikkus on üks õiguse olulisi väärtusi.

Õigusteaduses omandab omakapitali väärtus suure tähtsuse. Ehkki see ei reageeri ühele õiguse allikast, kasutatakse seda tavaliselt seaduse parandamiseks mõeldud vahendina või tehnikana . See tööriist võimaldab standardit kohandada vastavalt iga juhtumi konkreetsetele vajadustele. Teisisõnu, seadust kohaldatakse vastavalt teatud asjaoludele.

Sellepärast peetakse seda seaduse üheks oluliseks väärtuseks, kuna sellel on seisukoht, kui soovite rohkem inimlikke vorme, kuna arvesse võetakse teatud kaalutlusi. Tuleks selgitada, et see on Arist teles ajast palju arutatud seisukoht

Majandusteadustest räägitakse õiglusest kui õiglusest, mida tuleks inimeste maksustamisel kohaldada . See tähendab, et õigluse saavutamiseks peab maksukoormus igal konkreetsel juhul erinema.

Huvitavad Artiklid

Nemesis

Nemesis

Selgitame teile, mis on nmesis, mis on selle termini päritolu Kreeka kultuuris, ja mõned näited selle kasutamisest. Sõna `nmesis 'on tavaline, kui seda kasutatakse sünonüümina vaenlasele või lõplikule . Mis see on? Sõna mesis pärineb Vana-Kreeka kultuurist, milles see andis nime jumalannale, keda tuntakse ka kui Ramnusia (eetika linna lähedal asuvast Vana-Kreeka asulast Ramnonte) päeval arheoloogiline leiukoht) ja see kujutas endast solidaarsust, kättemaksu, kättemaksuhimulist õiglust, tasakaalu ja varandust. See oli kujuta

Loodusvarade kasutamine

Loodusvarade kasutamine

Selgitame, mis on ressursside kasutamine ja nende tagajärjed. Loodusvarade liigid ja ekspluateerimise näited. Nafta on kõigi aegade kõige väärtuslikum ressurss. Mis on loodusvarade kasutamine? Loodusvarade kasutamine tähendab inimese looduses saadaoleva tooraine kaevandamist ja töötlemist energia saamiseks ja tootmiseks Tööstuslikud sisendid või töödeldud tarbekaubad. Alates kogut

Lõvi

Lõvi

Me räägime teile kõigile lõvi kohta, kus ta elab ja kuidas ta paljuneb. Lisaks sellele, kuidas see toitub ja millised on selle omadused. Lõvi on kaslane, kes elab Aafrikas ja Indias. Lõvi Lõvi (teaduslik nimi Panthera leo ) on suur lihasööjaline kassidel . See on levinud Sahara-taguses Aafrikas ja teatavates India piirkondades, kus ta on liiklusahela suurim kiskja. See on

Andmed

Andmed

Selgitame, mis on andmed, mõningaid selle teabebaasi omadusi ja olemasolevat tüüpi andmeid. Andmed võivad olla numbrilised, tähestikulised ja tähtnumbrilised. Mis on fakt? Andmed on muutuja esitus, mis võib olla kvantitatiivne või kvalitatiivne; need tähistavad asjadele omistatud väärtust . Andmed on

Ametiühing

Ametiühing

Selgitame, mis on liit ja millised liitude tüübid eksisteerivad. Lisaks töötajate ametiühing ja ametiühinguliikumise ajalugu. Ametiühinguid on kahte tüüpi: esindamise ja rahastamise kaudu. Mis on liit? Ametiühing on töötavate inimeste rühm , et kaitsta rahalisi, ametialaseid ja sotsiaalseid huve, mis on seotud selle moodustavate inimeste ülesannete ja tööga. Need on demokr

Riistvara ja tarkvara

Riistvara ja tarkvara

Selgitame, mis on riist- ja tarkvara ning milliseid funktsioone igaüks täidab. Lisaks sellele, kuidas need on koostatud ja näiteid. Riistvara tähendab arvuti materiaalset ja tarkvara immateriaalset. Mis on riist- ja tarkvara? Teabe osas kasutatakse mõisteid riistvara ja tarkvara tarkvara, mis tähistavad mis tahes süsteemi kahte erinevat ja üksteist täiendavat aspekti. Arvutip