• Friday August 19,2022

Ettevõtlus

Selgitame teile, mis on ettevõtmine ja millised on ettevõtliku inimese omadused. Eelised ja eelised.

Ettevõtluskultuur on ühiskondade jaoks üsna positiivne.
  1. Mis on ettevõtlus?

Ettevõtlus pärineb prantsuse keelest entrepreneur, mis tähendab teerajajat ja viitab etümoloogiliselt inimese võimele eesmärgi saavutamiseks täiendavaid jõupingutusi teha, ehkki praegu on see piiratud selle kasutamine inimesele, kes alustab uut ettevõtet või projekti.

Inimesel, kes seisab silmitsi uue äriettevõtte või -ettevõtte väljakutsetega, peab olema positiivne suhtumine ja otsusekindlus silmitsi väljakutsete ja raskustega.

Paljud spetsialistid otsustavad majandusstabiilsuse saavutamiseks alustada oma projekti . Isegi paljud valitsused või majandusüksused on otsustanud aidata neid ettevõtjaid majanduse elavdamiseks.

Mitmel juhul aitab pereettevõte perel täita oma põhilisi eluvajadusi või seda märkimisväärselt parendada. Mitu korda on see ainus võimalus majanduskriisi tingimustes.

Lisaks annab ettevõtmine iseseisvuse. Inimene, kellel on oma ettevõte, ei sõltu ülemustest ega ajakavadest, kuna ta töötab konkreetsel viisil.

See võib teid teenida: ettevõtja.

  1. Ettevõtliku inimese omadused

Ettevõtja on uuenduslik, loov ja visad.
  • Uuenduslik. Esiteks on ettevõtja uuenduslik, kuna ta peab projekti looma uute ja originaalsete ideede põhjal.
  • Loominguline. See peab olema ka loominguline, kuna ebahuvitav idee ei pruugi optimaalseid tulemusi anda.
  • Oskus riske võtta. Teisest küljest peab ta suutma võtta riske ja ületada väljakutseid, mida projekti arendamine võib tekitada.
  • Püsivat Visadus on kvaliteet, mida leiab iga ettevõtja, kuna paljudel juhtudel (võib-olla enamuses) ei tule kasum esimestel kuudel, vaid pigem pärast ettevõtluse alustamist.
  • Paindlikkus ja kohanemisvõime. Nende raskustega silmitsi seistes peab ettevõtja olema muutuste suhtes paindlik ja keskenduma alati kasvamisele. Mõnikord on ettevõtluse teatud aspekte võimalik paremaks muutmiseks ja paremate tulemuste saamiseks muuta.

Edukate ettevõtmiste edasiviimise viisi on keeruline selgitada. On selge, et ideega ei tohiks kiirustada ja need, kes on lukustatud, et tundide ja tundide jooksul mõelda täiuslikule ideele, ei õnnestu, kuid need, kes otsustavad elada oma elu nagu kõik teised inimesed, kogeda samu vajadusi nagu teised ja nii leida sellel teel idee areneda.

Turundusuuringud võivad anda ettevõtjale huvipakkuvaid andmeid, isegi eduka idee kopeerimine teiselt võib tuua teatud tulu, kuid kindlasti on see lühikese aja jooksul: reaalsed tulemused jõuavad inimesteni, kes lisaks ideele "vastab reale tingimustele: eelsoodumus pingutustele, loovus, suund ja dünaamilisus .

Paljudel juhtudel raskendab riikide majandusolukord sõltuvuse tõttu juurdepääsu tööturule. Sellistes olukordades saavad ettevõtliku vaimuga inimesed töötada iseseisvalt ja luua oma ettevõtte. Loomulikult on see väga raske otsus, kes teeb kõik, kes teab, et loobub palgaga tagatavast stabiilsusest. Igal juhul on paljud, kes võtavad selle riski kas selle hüvede ambitsioonikuse tõttu, mida see tulevikus võib pakkuda, või range töötuse vajaduse tõttu.

Paljud riigid on korraldanud üksusi, mis on pühendunud üksnes väikeettevõtete edendamisele, kuna neil on majanduses oluline väärtus, eriti kui arvestada, et nõudmine töö järele kipub kasvama palju kiiremini kui pakkumine.

Oluline väljapääs neist kriisiolukordadest on võimalus, et töötajast (ja veelgi enam töötust) saab ettevõtja, olgu see siis üsna väikese projekti põhjal. Ettevõtluskultuur on eri ühiskondade jaoks üsna positiivne.

Selle mõtteviisi lõpus, mida tehakse ettepanek jõuda anarhistlikku ühiskonda kapitalismi eelduste kohaselt, tuntakse seda kui agorismi: selline mõtteviis seab ettevõtjad ühiskonna kõrgeimasse sidemesse (eristades neid statistilistest kapitalistidest ja mittestatistikakapitalistidest) uuendusvalmiduse eest ja nimetades nad ainsaks riigile tõeliselt kahjustatud sektoriks.

Sotsiaalsed ettevõtjad on need, kes teevad uuendusi projektidega, mis ei ole tingimata ärilised, eesmärgiga, mis on paremini viidatud sellele, mis on suunatud kogu ühiskonna heaolule.

Huvitavad Artiklid

Tõsi küll

Tõsi küll

Selgitame teile tunnustatud filosoofide järgi, mis on tõde ja selle erinevad tähendused. Lisaks teooriad, mis eksisteerivad tõe kohta. Tõde puutub põhjalikul analüüsimisel kokku teatud piirangutega. Mis on tõde? Tõe mõiste on üks suuri filosoofilisi probleeme, millest on veel palju rääkida , religioonide peamine relv ja võtmetähtsus igas poliitilises diskursuses. Aga mida me te

Kaasaegne teadus

Kaasaegne teadus

Selgitame teile, mis on kaasaegne teadus ja kuidas tekkis teadusrevolutsioon. Lisaks, millised on selle peamised omadused. Kaasaegne teadus tekkis renessansi niinimetatud teaduslikus revolutsioonis. Mis on moodne teadus? Tänapäevast teadust mõistetakse kui maailma kujutlusviisi ja selle kirjeldamiseks kasutatavaid teaduslikke teadmisi, mis ehitati läänes 16. ja

Destilleerimine

Destilleerimine

Selgitame, mis on destilleerimine, selle eraldamismeetodi näiteid ja destilleerimise tüüpe, mida saab kasutada. Destilleerimisel segude eraldamiseks aurutatakse ja kondenseeritakse. Mis on destilleerimine? Destilleerimist nimetatakse faaside eraldamise meetodiks, mida nimetatakse ka segude eraldamise meetodiks, Mis seisneb kahe muu füüsikalise protsessi järjestikuses ja kontrollitud kasutamises: aurustumine (või aurustumine) ja kondenseerimine, us Vali koostisosade eraldamine segust, tavaliselt homogeensest segust, st milles selle elemente ei saa palja silmaga eristada. Desti

Programmeerimine

Programmeerimine

Selgitame, mis on programmeerimine, ja mõned näited sellest terminist. Lisaks, mis on programmeerimine informaatikas. Ümbermaailmareisi korraldamine on hea näide programmeerimisest. Mis on programmeerimine? Programmeerimine viitab programmeerimise efektile, see tähendab korraldatud sammude korraldamisele, mida järgitakse teatud asja tegemiseks . Seda

Elektrienergia

Elektrienergia

Selgitame teile, mis on elektrienergia ja milleks see on ette nähtud. Lisaks sellele, kuidas seda toodetakse, elektrienergia tüüpe ja näiteid. Elektrienergia lisamine linnadesse oli revolutsioon. Mis on elektrienergia? Elekter või elekter on energiavool, mis tuleneb kahe konkreetse punkti vahelise elektripotentsiaali erinevusest , kui need puutuvad kokku elektrilise saatjaga. tsi

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi