• Tuesday October 26,2021

Suhtluse elemendid

Selgitame teile, mis nad on ja mis on suhtluse elemendid. Mis on märgid, saatja, teade, vastuvõtja ja palju muud.

Igas suhtluses on saatja ja vastuvõtja.
  1. Mis on kommunikatsioon?

Suhtlus seisneb teabe edastamises kahe üksuse interaktsiooni kaudu, mis võivad olla erinevat tüüpi, näiteks inimeste, asutuste või asutuste vaheline suhtlus. eri rahvaste diplomaatilised esindajad, tuua näiteid.

Suhtluse teostamiseks peavad olema täidetud teatavad nõuded, näiteks peavad erinevad osalevad esindajad jagama sama tähiste repertuaari, et saada sama teavet või vähemalt sarnast teavet teabe kohta Mitte sama sõnum, mis tagab mõistmise.

Suhtlus hõlmab kommunikatiivse tegevuse erinevaid vorme; see tähendab, mis võib olla kõne kaudu kui teabe edastamise toetus või ka kirjalike sõnumite või žestide kaudu . Nendel erinevatel vormidel, samal ajal kui nad erinevad, on ühised jooned, kõik need nõuavad saatjat, edastatavat sõnumit ja vastuvõtjat.

Teisest küljest on ka teisi elemente, mis on osa ka kommunikatiivsest protsessist, mis on kontekstipõhised, mis tingivad kõiki elemente võrdselt ja teevad seda lähtuvalt sellest, millise kaudsusega suhtlemist tõhustatakse. Need on füüsilised elemendid, mis moonutavad seda, näiteks vastuvõtja ja emitteri vaheline kaugus võib panna nad valima suhtlemiseks gestilise keele, ka selle võib põhjustada keskkonnamüra. Või ei pruugi sõnumi saatja olla samal ajal kohal ja võtab sõnumi vastu siis, kui saatja salvestab sõnumi videosalvestuse või helisalvestuse teel.

Järgige: Suhtlus.

  1. Mis siis on suhtluse elemendid?

Vastuvõtja kohandab teavet oma tõlgendusele samade keeleliste märkidega.
  • Väljaandja Selle roll on kommunikatiivse tegevuse lähtepunkt, osa omal algatusest soovist teatud teavet edastada. Mida suhelda ja mis on konkreetses olukorras parim viis, on küsimused, mille üldjuhul otsustab emitent.
  • Vastuvõtja See on see, kes võtab teabe vastu ja kohandab seda oma tõlgendusega samade keeleliste märkidega; Sellest järeldub tema enda tõlgendatud sõnum. Ta mõistab seda nii, et on siis võimeline välja töötama vastuse saatjale ise, mille jaoks ta kavatseb end positsioneerida saatjaks sel juhul originaalse sõnumi ja eelmisest vastusest lähtudes, taaskäivitades kommunikatiivse tegevuse järjest.
  • Kood ja kanal Need on ka suhtluse põhielemendid. Kood viitab süsteemile, mida mõlemad esindajad peavad jagama, mis tagab mõistmise, need on keelelised märgid, neid ühendab meelevaldselt see, kes on sõnumi saatja ja vastavalt sellele, mida soovite edastada.
    Vastupidiselt sellele peab kood tagama ka teatud elementide stabiilsuse, see ei saa kõik olla emitendi soovide kohaselt meelevaldne, see peab olema mõlemad stabiilne; See on sõnumi sisu üleminekul ülioluline. Sellega seoses öeldakse, et nad peavad osalema laiemas keelelises koodisüsteemis, mis mõistab, et konkreetses ajaloolises hetkes valitseb konkreetses ühiskonnas keeleline konsensus.
  1. Suhtlustegurid

Kuulus keeleanalüütik Ferdinand de Saussure teostab oma positivistlikust vaatepunktist seda analüüsi erinevate elementide vahel, mis moodustavad kommunikatsiooni. Autor klassifitseerib erinevad tegurid järgmisteks:

  • Välised tegurid: füüsikaliste ja keskkonnateguritega kokkupuutuvad tegurid, näiteks hääle vibratsiooni ülekandumine õhu ringluse ajal.
  • Sisemised tegurid. Need on sisemised vaimsed ja bioloogilised protsessid, milles materiaalne toit, milleks on inimene, on seotud inimese hääle vibratsiooniga ja hõlmab ka vaimse mõistmise Ma ütlen kommunikatiivne. Tema vaatepunkt ei hõlma siiski ajaloolist konteksti, millele diskursiivseid sõnumeid mõjutab aja kontekst.

Huvitavad Artiklid

Makromolekulid

Makromolekulid

Selgitame, mis on makromolekulid, nende funktsioonid ja tüüpi struktuur. Lisaks looduslikud ja sünteetilised makromolekulid. Makromolekul võib koosneda sadadest tuhandetest aatomitest. Mis on makromolekulid? Makromolekulid on suured molekulid . Need on üldjuhul väiksemate molekulide - monomeeride - liit, mis saadakse looduslike või kunstlike protsesside kaudu. See t

Teenindus

Teenindus

Selgitame teile, mis on teenus majanduslikust vaatepunktist ja muudes valdkondades. Millised on teenuste omadused? Ajateenistus on teatud tüüpi riigiteenistus. Mis on teenus? Teenuse mõiste pärineb ladinakeelsest servit umast . See viitab teenitavale tegevusele , kuid sellel kontseptsioonil on mitu tähendust subjektilt, milles seda ravitakse. Tee

Lugu

Lugu

Selgitame, mis on lugu ja mis on selle peamised omadused. Olemasolevad loožanrid ja kuulsad autorid. Traditsioonilisi lugusid iseloomustab nende suuline edastamine läbi ajaloo. Mis lugu on? Loo mõiste pärineb ladina keelest, comp comptus , see tähendab kontot . Lugu on lugu või jutustus, üsna lühike , faktist, mis on tavaliselt kujuteldav. Tavali

Vähk

Vähk

Selgitame teile, mis on vähk ja kes võib seda haigust saada. Lisaks erinevad ravimeetodid, mis olemas on. Vähk pärineb koest, kui rakkude paljunemine ei kontrolli. Mis on vähk? Vähk on pahaloomuliste , autonoomselt paljunevate rakkude põhjustatud haigus . See põhineb peamiselt rakkude kontrollimatul paljunemisel, mis lõpuks tungivad ülejäänud tervetesse kudedesse. Vähk pärin

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontroll

Selgitame, mis on kvaliteedikontroll ja miks see on ettevõtetele nii oluline. Lisaks kvaliteedikontrolli meetodid. Paljudel ettevõtetel on oma toodete hindamiseks spetsialiste ja masinaid. Mis on kvaliteedikontroll? Kvaliteedikontroll on iga produktiivse protsessi jaoks ülioluline protsess, kuna just selle kaudu tagatakse läbiviidavate protsesside korrektne toimimine ja tagatakse, et toodetav vastab selle vastavale Seadused ja seatud eesmärgid. Kva

Lipiid

Lipiid

Selgitame, mis on lipiid ja selle erinevad funktsioonid. Lisaks sellele, kuidas neid liigitatakse, ja mõned näited nende molekulide kohta. Teatud lipiidid moodustavad rasvkoe, mida tavaliselt nimetatakse rasvaks. Mis on lipiid? "Rasv" või "rasv" on orgaaniliste molekulide kogumid, mis koosnevad peamiselt süsiniku, vesiniku ja hapniku aatomitest (vähemal määral ), aga ka selliseid elemente nagu lämmastik, fosfor ja väävel, millel on omadus olla hüdrofoobsed molekulid (vees lahustumatud) ja mis täidavad energeetilisi funktsioone, elusolendite regulatoorsed ja struktuurilised o