• Tuesday August 3,2021

Joonistamine

Selgitame teile, mis on joonis ja miks see on väljendusvahend. Kasutatavate jooniste ja elementide tüübid.

Kunstnik teostab enne joonistamist vaimuliku töö.
 1. Mis on joonistamine?

Joonistamine on joonistamise kunst ja tehnika . Joonistamise abil jäädvustatakse pilt paberile, lõuendile või muule materjalile, kasutades erinevaid tehnikaid.

Joonis on graafilise väljenduse vorm horisontaaltasapinnas, see tähendab kahes mõõtmes. See on ka üks kujutavatest kunstidest. Inimkond on läbi aastate kasutanud seda universaalse väljendusvormina ning ka kultuuri, keele ja teiste edasikandumisena.

Joonis toimib väljendusvahendina tõeliste mõtete või objektide jaoks, kui on asju, mida sõnad ei suuda seletada, öeldakse, et parem on joonistada. Kunstnik teeb enne oma ideede avaldamist alati vaimset tööd, kus ta seob ideid, tundeid, mälestusi või teisi, et saada lõplik viimistlus.

Vaata ka: Plastiline kunst.

 1. Jooniste tüübid

Tehnilist joonist kasutatakse arhitektuuriplaanide või topograafiliste jooniste koostamiseks.
 • Kunstiline Seda tüüpi joonistamisel väljendatakse kunstniku ideid, kasutades erinevaid tehnikaid, näiteks perspektiivi ja isegi materjale, kuna joonistamiseks on palju erinevaid pliiatseid ja muid elemente, näiteks süsi.
 • Tehnik Seda teist tüüpi kasutatakse erinevate asjade esitamiseks, näiteks arhitektuuriplaanid või topograafilised joonised. Tehnilisel joonisel on peamine eesmärk kujutada antud objekti mõõtmeid ja kuju parimal võimalikul viisil ja kõige täpsemal viisil. See on selline joonis, mida spetsialistid oma töös kasutavad (insenerid, arhitektid, geoloogid jne). Tehnilisel joonisel on omakorda neli klassifikatsiooni: looduslik, pidev, tööstuslik ja määratletud.

Joonise objekti järgi võib selle liigitada järgmiselt:

 • Kontseptsiooni joonis
 • Definitsioonijoonis
 • Tootmisjoonis
 • Tööstusjoonis

Paljud kunstnikud kinnitavad, et pole oluline, et oleks suur võime olla lihtsalt karikaturist või maalikunstnik, vaid kõige olulisem on oskus väljendada.

See võib teid teenida: maalimine.

 1. Joonisel kasutatud elemendid

 • Instrumendid See sisaldab kõiki esemeid, mis joonistavad jooni ja ka neid, mis võimaldavad neid teha, samuti grafiidipliiatseid ja reegleid.
 • Tindid Need on pigmendid ja värvid, mida kunstnik kasutab, et oma töödele rohkem keha anda. Neid saab rakendada kuivade instrumentide (nt pliiatsid) või niiskete, näiteks markerite abil.
 • Tugi Kõik element, mis aitab paberit käes hoida või millele see on joonistatud, nagu lõuend.

Huvitavad Artiklid

Emaplaat

Emaplaat

Selgitame, mis on emaplaat ja selle peamised funktsioonid. Lisaks olemasolevad tüübid, nende osad ja kuidas seda tuvastada. Emaplaat on arvutisüsteemi peamine integreeritud trükkplaat. Mis on emaplaat? Andmetöötluses on emaplaat, põhiplaat, emaplaat, emaplaat (inglise keeles: muud tahvlid ) arvutisüsteem , mille külge kinnitatakse ülejäänud arvuti komponendid. Seetõttu o

Selgrootud loomad

Selgrootud loomad

Selgitame teile, millised on selgrootud loomad ja kuidas neid loomi klassifitseeritakse. Lisaks näited selgrootutest. Selgrootud moodustavad 95% teadaolevatest elusliikidest. Mis on selgrootud loomad? Selgrootute loomadena tuntakse kõiki loomariigi liike, kellel pole notokordio- või seljaaju, selgroogu ega liigendatud sisemist luustikku. S

Elektrostaatiline

Elektrostaatiline

Selgitame teile, mis on elektrostaatiline olemus, uurimisteemad, millele see füüsikaharu keskendub, ja millised on elektrostaatilised nähtused. Esteetiline elekter on elektrostaatilise uurimise objekt. Mis on elektrostaatiline? Seda tuntakse kui elektrostaatilist füüsikaharu, mis uurib kehades tekkivat mõju nende elektrilaengute tagajärjel või mis on sama, laengute käitumine elektriline tasakaalusituatsioonis. Nimetat

Väärtpaberite tüübid

Väärtpaberite tüübid

Selgitame teile, mis tüüpi väärtused eksisteerivad nii sotsiaalselt kui ka universaalselt ja konkreetsetes valdkondades. Lisaks iga tüübi omadused. Väärtused näitavad, mida kultuur väärtuslikuks peab. Mis tüüpi väärtused on? Väärtustest rääkides viitame objektide või subjektide omadustele ja omadustele, mida kogu inimühiskond peab väärtuslikuks , st mida ta peab väärtustamiseks, et neid kaitsta, julgustada ja korrata. Väärtused võivad olla v

Analooggeomeetria

Analooggeomeetria

Selgitame teile, mis on analüütiline geomeetria, selle ajalugu, omadused ja kõige olulisemad valemid. Lisaks selle erinevad rakendused. Analüütiline geomeetria võimaldab graafiliselt esitada matemaatilisi võrrandeid. Milline on analüütiline geomeetria? Analüütiline geomeetria on matemaatikaharu, mis on pühendatud geomeetriliste kujundite ja nende vastavate andmete (nt alad, kaugused, ruumalad, punktid) põhjalikule uurimisele . ristmik, ka

Sõna

Sõna

Selgitame, mis on Word ja mis on selle mõiste tähendus. Lisaks lugu selle tarkvara erinevate versioonidega. Word viitab üldiselt tekstitöötlustarkvarale. Mis on Microsoft Word? Microsoft Word on Microsofti välja töötatud tekstitöötlustarkvara . Selle pakutavate mitmete toimingute ja võimaluste hulgas on veeriste muutmine, kasutatav allikas, värvi lisamine, ortograafiliste vigade parandamine jne Veel: Mis on Microsoft Word? Sõna tähen