• Monday May 17,2021

Organisatsiooni areng

Selgitame, mis on organisatsiooni areng, miks see on ettevõtetele nii oluline ja millised on nende peamised ülesanded.

Organisatsiooni areng peab inimestevahelisi suhteid elutähtsaks.
  1. Mis on organisatsiooni arendamine?

Organisatsiooni arendamine on tehnika, tööriistade ja tavade kogum, mille eesmärk on säilitada ettevõtte, kontserni või organisatsiooni nõuetekohane toimimine, elustada protsesse ja luua soodne ulatus. Töö - seda teevad tavaliselt inimsuhetele, organisatsioonilisele või äripsühholoogiale ja sellega seotud kutsealadele spetsialiseerunud töötajad.

Organisatsiooni areng on praktika, mis omistab elulist tähtsust suhetele inimeste vahel, kuidas nad arenevad, millises olukorras ja millised on sellega seotud tegurid . See on kahtlemata üks olulisemaid tegureid, nii et iga ettevõte või organisatsioon saaks optimaalsel viisil areneda, ilma et selle struktuuris või töötajates tekitataks ebamugavusi.

Üks peamisi probleeme, mida organisatsioonid läbi elavad, on vähene kohanemine. Turul ja maailmal on tänapäeval vaid fikseeritud omadus: nad on alati muutuses, pidevas liikumises. Seetõttu on vajalik, et organisatsioonid oleksid läbilaskvad pidevatele muudatustele, kuid ei kaotaks omakorda oma olemust ega kõigu liialdatult.

Möödas on ajad, mil ettevõtteid juhtisid despootlikud ülemused, kes põhinesid täpselt määratletud ja tehniliselt vastandlikel struktuuridel. Täna on organisatsiooni läbiviimisel kõige olulisemad demokraatia ja kaasosaluse väärtused.

Vaata ka: Organisatsioonikultuur.

  1. Millised on organisatsiooni arendamise peamised ülesanded?

Vastavate meetmete võtmisel tuleks läbi viia tegevuskava.

Mõnede organisatsiooni arendamisel võetud kõige olulisemate sammude mõistmise hõlbustamiseks tutvustame neid lühidalt.

  • Sobiva personali valimine: Eelmise sammuna peab ettevõte või organisatsioon valima spetsialiseerunud personali. Juhid peaksid selle otsuse tegema hoolikalt. Kui valitud on juhtkond, peab ta selgitama, miks abi on vaja (kas rahulolematuse või pigem ettevõtte struktuuriliste probleemide tõttu).
  • Teabe kogumine: Kui probleem on määratletud, kogutakse teavet küsimustike ja töötajate intervjuude põhjal. Oluline on päästa inimeste subjektiivne külg, mida nad arvavad, kuidas nad organisatsiooni olevikku ja tulevikku visualiseerivad.
  • Üldine diagnoosimine ja strateegiate määratlemine: Lõpuks peab spetsialistide rühm tegema üldise diagnoosi ja selgitama juhtkonnale olukorda üksikasjalikult. Sellega peab kaasnema rida järgitavaid strateegiaid, teatud direktiivid, mida oleks soovitatav võtta organisatsiooni funktsionaalsuse tagamiseks.
  • Tegevuskava: Lõpuks tuleks võtta vajalikuks peetavad meetmed. See võib varieeruda sõltuvalt organisatsiooni konkreetsest olukorrast, see võib hõlmata töötajate huvitegevustest (inimestevaheliste suhete tugevdamiseks) kuni vestluste või konkreetsete organisatsiooni kursusteni.

Nagu näeme, seob organisatsiooni arendamine kogu ettevõtte . See annab või ei anna projektile järjepidevust, andes vahendid takistuste ületamiseks, mis esinevad alati igas organisatsioonis (ja turul, kui ühes konkureeritakse). Globaliseerunud ja keerulises maailmas hindavad organisatsioonid seda tüüpi teadmisi kõrgelt.

Huvitavad Artiklid

Lugu

Lugu

Selgitame, mis on lugu ja mis oli nende lugude päritolu. Väärtuste edasiandmine ja loo omadused. Loo eesmärk on saavutada lugejale silmatorkav mulje. Mis on lugu? Lugu on teatud tüüpi kirjanduslik jutustus, millel võib olla üks autor või mitu , lugu, mis on koostatud järjestikuste faktide jutustamise kaudu, võib olla põhineb tegelikel sündmustel või võib olla ka fiktiivne (autori leiutatud) . Termin pärine

Neuron

Neuron

Selgitame, mis on neuron ja millised on selle peamised funktsioonid. Lisaks tüübid, mis on olemas ja kuidas on nende struktuur. Neuronid kontrollivad organismi vabatahtlikke ja tahtmatuid funktsioone. Mis on neuron? See on tuntud kui "neuron" (kreeka keeles ne ron , vave või nervio ) väga spetsialiseerunud rakutüübile , mis moodustab närvisüsteemi, mis vastutab organismi vabatahtlike ja tahtmatute funktsioonide kontrolli eest. Neuron

Termodünaamika seadused

Termodünaamika seadused

Selgitame teile, millised on termodünaamika seadused, mis on nende põhimõtete päritolu ja nende peamised omadused. Termodünaamika seadused aitavad mõista universumi füüsikalisi seadusi. Millised on termodünaamika seadused? Termodünaamika seadustest või termodünaamika põhimõtetest rääkides viitame selle füüsika haru kõige elementaarsematele formulatsioonidele , keda huvitab nimetus (kreeka kreeka keelest) termosed, kalor ja dünaamikad, energia, jõud ) soojuse ja teiste teadaolevate energiavormide dünaamikas. Need termodünaamika

Kognitiivne

Kognitiivne

Selgitame, mis on kognitiivne ja mida kognitiivne psühholoogia tähendab. Lisaks selle nõrgad kohad ja erinevused biheiviorismiga. Kognitiivne psühholoogia analüüsib, kuidas teadmisi toodetakse. Mis on kognitiivne? Sõna kognitiivne pärineb kognitiivsest tunnetusest , mis tähendab teadmist . Nii viitavad nii kognitiivne psühholoogia kui ka kognitiivsed protsessid võimele tunnetada meelte kaudu ja põhjusele, mis kõigil indiviididel on. Mõistet kog

Ksenofoobia

Ksenofoobia

Selgitame, mis on ksenofoobia, millised on selle põhjused ja näited. Lisaks selle suhe rassismi ja diskrimineerimisega. Ksenofoobia päritolu võis oletada inimtsivilisatsiooni alguses. Mis on ksenofoobia? Seda nimetatakse "ksenofoobiaks", et karta, põlgata või vihkata inimesi, kes on pärit nende omast erinevast rahvast või kultuurist , see tähendab välismaalastest, sealhulgas nende kultuurilised ilmingud, keel või mis iganes Sidus välismaalasega. "Ksen

Lihasööjad loomad

Lihasööjad loomad

Selgitame teile, millised on lihasööjad loomad, kuidas neid klassifitseeritakse ja mille poolest nad erinevad taimtoidulistest ja kõigesööjatest. Lihasööjad on tarbijad, kes toituvad teistest loomadest. Mis on lihasööjad loomad? Lihasööjad või zoofagoous loomad on organismid, kes tarbivad ainult teiste loomade orgaanilisi aineid . Nad on het