• Saturday July 24,2021

Organisatsiooni areng

Selgitame, mis on organisatsiooni areng, miks see on ettevõtetele nii oluline ja millised on nende peamised ülesanded.

Organisatsiooni areng peab inimestevahelisi suhteid elutähtsaks.
  1. Mis on organisatsiooni arendamine?

Organisatsiooni arendamine on tehnika, tööriistade ja tavade kogum, mille eesmärk on säilitada ettevõtte, kontserni või organisatsiooni nõuetekohane toimimine, elustada protsesse ja luua soodne ulatus. Töö - seda teevad tavaliselt inimsuhetele, organisatsioonilisele või äripsühholoogiale ja sellega seotud kutsealadele spetsialiseerunud töötajad.

Organisatsiooni areng on praktika, mis omistab elulist tähtsust suhetele inimeste vahel, kuidas nad arenevad, millises olukorras ja millised on sellega seotud tegurid . See on kahtlemata üks olulisemaid tegureid, nii et iga ettevõte või organisatsioon saaks optimaalsel viisil areneda, ilma et selle struktuuris või töötajates tekitataks ebamugavusi.

Üks peamisi probleeme, mida organisatsioonid läbi elavad, on vähene kohanemine. Turul ja maailmal on tänapäeval vaid fikseeritud omadus: nad on alati muutuses, pidevas liikumises. Seetõttu on vajalik, et organisatsioonid oleksid läbilaskvad pidevatele muudatustele, kuid ei kaotaks omakorda oma olemust ega kõigu liialdatult.

Möödas on ajad, mil ettevõtteid juhtisid despootlikud ülemused, kes põhinesid täpselt määratletud ja tehniliselt vastandlikel struktuuridel. Täna on organisatsiooni läbiviimisel kõige olulisemad demokraatia ja kaasosaluse väärtused.

Vaata ka: Organisatsioonikultuur.

  1. Millised on organisatsiooni arendamise peamised ülesanded?

Vastavate meetmete võtmisel tuleks läbi viia tegevuskava.

Mõnede organisatsiooni arendamisel võetud kõige olulisemate sammude mõistmise hõlbustamiseks tutvustame neid lühidalt.

  • Sobiva personali valimine: Eelmise sammuna peab ettevõte või organisatsioon valima spetsialiseerunud personali. Juhid peaksid selle otsuse tegema hoolikalt. Kui valitud on juhtkond, peab ta selgitama, miks abi on vaja (kas rahulolematuse või pigem ettevõtte struktuuriliste probleemide tõttu).
  • Teabe kogumine: Kui probleem on määratletud, kogutakse teavet küsimustike ja töötajate intervjuude põhjal. Oluline on päästa inimeste subjektiivne külg, mida nad arvavad, kuidas nad organisatsiooni olevikku ja tulevikku visualiseerivad.
  • Üldine diagnoosimine ja strateegiate määratlemine: Lõpuks peab spetsialistide rühm tegema üldise diagnoosi ja selgitama juhtkonnale olukorda üksikasjalikult. Sellega peab kaasnema rida järgitavaid strateegiaid, teatud direktiivid, mida oleks soovitatav võtta organisatsiooni funktsionaalsuse tagamiseks.
  • Tegevuskava: Lõpuks tuleks võtta vajalikuks peetavad meetmed. See võib varieeruda sõltuvalt organisatsiooni konkreetsest olukorrast, see võib hõlmata töötajate huvitegevustest (inimestevaheliste suhete tugevdamiseks) kuni vestluste või konkreetsete organisatsiooni kursusteni.

Nagu näeme, seob organisatsiooni arendamine kogu ettevõtte . See annab või ei anna projektile järjepidevust, andes vahendid takistuste ületamiseks, mis esinevad alati igas organisatsioonis (ja turul, kui ühes konkureeritakse). Globaliseerunud ja keerulises maailmas hindavad organisatsioonid seda tüüpi teadmisi kõrgelt.

Huvitavad Artiklid

Suveräänsus

Suveräänsus

Selgitame teile, mis on suveräänsus ja mis on muu hulgas selliste autorite nagu Jean Bodin järgi mõiste suverään. Suveräänsus on riikidele iseloomulik. Mis on suveräänsus? Suveräänsuse kontseptsiooni seostati üldiselt poliitilise teooria ulatusega . Autorid, nagu Hobbes, Rousseau, Locke, Bodin, on paljude hulgas pühendanud suure osa oma tööst kas otsesõnu või mitte. Suveräänsuse all

Vereringesüsteem

Vereringesüsteem

Selgitame, mis on vereringesüsteem ja selle peamised funktsioonid. Lisaks sellele koostisosad ja selle võimalikud haigused. Vereringesüsteem võimaldab erinevate toitainete ülekandmist. Mis on vereringesüsteem? "Vereringesüsteem" või "vereringesüsteem" on keeruline sisemine transpordimehhanism, millel on erinevatel mõõtmetel elusolendite keha ja mis võimaldab teisaldada erinevaid toitaineid, regulatiivseid aineid, kaitsemehhanisme, mis mikroorganismid ja muud põhiained kogu organismis, samuti toksiinide, metaboolsete kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumine nende kõrvaldamis

Jutustaja peategelane

Jutustaja peategelane

Selgitame teile, milline on peategelase jutustaja ja kuidas ta jutustab loo. Lisaks näited sellest ja teist tüüpi jutustajatest. Juhtivad peategelased räägivad oma loo täielikult enda teadvustamisega. Mis on peategelase jutustaja? Juhtivat jutustajat mõistetakse kirjanduslikes ja muudes narratiivides esineva narratiivse häälena (jutustajana), kellele antakse ülesanne öelda süžee esimeses isikus (I), võttes endale sama rolli peamise rolli . Teisisõnu: s

Väljundseadmed

Väljundseadmed

Selgitame, mis väljundseade on andmetöötluses ja milleks see on mõeldud. Lisaks näited sellistest seadmetest. Parima tipptasemel väljundseade on arvuti monitor. Mis on väljundseadmed? Arvutustehnikas nimetatakse väljundseadmeteks neid, mis võimaldavad arvutist või arvutisüsteemist teavet ekstraheerida või välja otsida, st tõlkida visuaalne, heli, trükitud või mõni muu olemus. See tähendab, e

Lojaalsus

Lojaalsus

Selgitame, mis on truudus ja kuidas see inimsuhetes areneb. Kuidas uskmatu käitub ja ustavus Rooma jumalana. Ustavus viib lubaduste täitmiseni. Mis on truudus? Ustavus on üks olulisemaid voorusi, mis inimesel peab olema , eriti kui tegemist on stabiilsete ja kestvate armusuhetega. Inimesele truuks jäämine, et inimene otsustas elu jagada, on minimaalne austus, mõistmine ja pühendumus. Uskli

Gregoriuse kalender

Gregoriuse kalender

Selgitame, mis on Gregoriuse kalender ja selle nime päritolu. Lisaks sellele, kuidas see oli koostatud ja natuke ka selle ajaloost. Gregoriuse kalendrinimi pärineb paavst Gregorius XIII-st. Mis on Gregoriuse kalender? Seda nimetatakse Euroopa algse kalendri Gregoriuse kalendriks, mis on kogu maailmas praegu aktsepteeritud, kuna see asendas Julia kalendri aastal 1582.