• Sunday September 25,2022

Organisatsiooni areng

Selgitame, mis on organisatsiooni areng, miks see on ettevõtetele nii oluline ja millised on nende peamised ülesanded.

Organisatsiooni areng peab inimestevahelisi suhteid elutähtsaks.
  1. Mis on organisatsiooni arendamine?

Organisatsiooni arendamine on tehnika, tööriistade ja tavade kogum, mille eesmärk on säilitada ettevõtte, kontserni või organisatsiooni nõuetekohane toimimine, elustada protsesse ja luua soodne ulatus. Töö - seda teevad tavaliselt inimsuhetele, organisatsioonilisele või äripsühholoogiale ja sellega seotud kutsealadele spetsialiseerunud töötajad.

Organisatsiooni areng on praktika, mis omistab elulist tähtsust suhetele inimeste vahel, kuidas nad arenevad, millises olukorras ja millised on sellega seotud tegurid . See on kahtlemata üks olulisemaid tegureid, nii et iga ettevõte või organisatsioon saaks optimaalsel viisil areneda, ilma et selle struktuuris või töötajates tekitataks ebamugavusi.

Üks peamisi probleeme, mida organisatsioonid läbi elavad, on vähene kohanemine. Turul ja maailmal on tänapäeval vaid fikseeritud omadus: nad on alati muutuses, pidevas liikumises. Seetõttu on vajalik, et organisatsioonid oleksid läbilaskvad pidevatele muudatustele, kuid ei kaotaks omakorda oma olemust ega kõigu liialdatult.

Möödas on ajad, mil ettevõtteid juhtisid despootlikud ülemused, kes põhinesid täpselt määratletud ja tehniliselt vastandlikel struktuuridel. Täna on organisatsiooni läbiviimisel kõige olulisemad demokraatia ja kaasosaluse väärtused.

Vaata ka: Organisatsioonikultuur.

  1. Millised on organisatsiooni arendamise peamised ülesanded?

Vastavate meetmete võtmisel tuleks läbi viia tegevuskava.

Mõnede organisatsiooni arendamisel võetud kõige olulisemate sammude mõistmise hõlbustamiseks tutvustame neid lühidalt.

  • Sobiva personali valimine: Eelmise sammuna peab ettevõte või organisatsioon valima spetsialiseerunud personali. Juhid peaksid selle otsuse tegema hoolikalt. Kui valitud on juhtkond, peab ta selgitama, miks abi on vaja (kas rahulolematuse või pigem ettevõtte struktuuriliste probleemide tõttu).
  • Teabe kogumine: Kui probleem on määratletud, kogutakse teavet küsimustike ja töötajate intervjuude põhjal. Oluline on päästa inimeste subjektiivne külg, mida nad arvavad, kuidas nad organisatsiooni olevikku ja tulevikku visualiseerivad.
  • Üldine diagnoosimine ja strateegiate määratlemine: Lõpuks peab spetsialistide rühm tegema üldise diagnoosi ja selgitama juhtkonnale olukorda üksikasjalikult. Sellega peab kaasnema rida järgitavaid strateegiaid, teatud direktiivid, mida oleks soovitatav võtta organisatsiooni funktsionaalsuse tagamiseks.
  • Tegevuskava: Lõpuks tuleks võtta vajalikuks peetavad meetmed. See võib varieeruda sõltuvalt organisatsiooni konkreetsest olukorrast, see võib hõlmata töötajate huvitegevustest (inimestevaheliste suhete tugevdamiseks) kuni vestluste või konkreetsete organisatsiooni kursusteni.

Nagu näeme, seob organisatsiooni arendamine kogu ettevõtte . See annab või ei anna projektile järjepidevust, andes vahendid takistuste ületamiseks, mis esinevad alati igas organisatsioonis (ja turul, kui ühes konkureeritakse). Globaliseerunud ja keerulises maailmas hindavad organisatsioonid seda tüüpi teadmisi kõrgelt.

Huvitavad Artiklid

Kontorite automatiseerimine

Kontorite automatiseerimine

Selgitame teile, mis on kontoriautomaatika ja mis tööriistad seda kasutavad. Lisaks selle peamised omadused ja protseduurid. Kontori automatiseerimine võimaldab teavet kavandada, luua, talletada ja sellega manipuleerida. Mis on kontoriautomaatika? Kontorite automatiseerimine on arvutitööriistade komplekt, mida kasutatakse kontoris tehtavate protseduuride optimeerimiseks, parendamiseks ja automatiseerimiseks. Rõh

Ujumine

Ujumine

Selgitame kõike ujumise, selle ajaloo, harrastatavate stiilide ja tervisega seotud eeliste kohta. Ujumine on vees liikumise ja nihutamise harjutamine. Mis on ujumine? Ujumine on vee peal liikumise ja nihestamise meelelahutuslik või sportlik harjutamine , kasutades ainult inimkeha käsi ja jalgu. Ka tehnikat õpitakse ellujäämisviisina (tegelikult õpetatakse seda paljudes õppekavades) ja harjutatakse harjutusena, arvestades selle mitmekülgseid eeliseid kehale Selle praktika võib olla võistluslik või lihtsalt meelelahutuslik . Ametliku s

Kvaliteedikontroll

Kvaliteedikontroll

Selgitame, mis on kvaliteedikontroll ja miks see on ettevõtetele nii oluline. Lisaks kvaliteedikontrolli meetodid. Paljudel ettevõtetel on oma toodete hindamiseks spetsialiste ja masinaid. Mis on kvaliteedikontroll? Kvaliteedikontroll on iga produktiivse protsessi jaoks ülioluline protsess, kuna just selle kaudu tagatakse läbiviidavate protsesside korrektne toimimine ja tagatakse, et toodetav vastab selle vastavale Seadused ja seatud eesmärgid. Kva

Võlakirjad

Võlakirjad

Selgitame, mis on võlakirjad, milleks need on ja milliste võlakirjade tüübid on olemas. Lisaks, mis on võlakirjade emiteerimine ja mõned näited. Võlakirjad on omamoodi müüdavad maksed kolmandatele osapooltele. Mis on boonused? Finantsvaldkonnas on nomineeritud võlainstrumentide tüüp, mida kasutavad nii era- kui ka valitsusasutused, mis on enam-vähem samaväärsed võlainstrumendid, või nimetatud meetod Need on lihtsalt omamoodi müüdavad maksed kolmandatele osapooltele. "Võlakirjad&q

Karistamatus

Karistamatus

Selgitame teile, mis on karistamatus, ja mõned näited sellest kohtumõistmisest. Lisaks, mis on puutumatus ja seostatavus. Karistamatus on karistuse mittesaavutamise või kohtuotsuseta jätmise tagajärg. Mis on karistamatus? Karistamatus on sanktsioonide määramise võimatus . See on erand süüdimõistmisest või viis õiglusest pääseda. See on tavalin

Otsimootor

Otsimootor

Selgitame teile, mis on otsingumootor ja miks need on nii olulised. Lühike informatiivne kokkuvõte otsimootorite kohta Internetis. Google, Internetis enim kasutatud otsingumootor. Mis on Finder? Otsimootor on arvutisüsteem, mis võimaldab meil sisestatud fraasi või sõna põhjal leida veebisaite või tulemusi . Kõige