• Monday January 17,2022

Organisatsiooni areng

Selgitame, mis on organisatsiooni areng, miks see on ettevõtetele nii oluline ja millised on nende peamised ülesanded.

Organisatsiooni areng peab inimestevahelisi suhteid elutähtsaks.
  1. Mis on organisatsiooni arendamine?

Organisatsiooni arendamine on tehnika, tööriistade ja tavade kogum, mille eesmärk on säilitada ettevõtte, kontserni või organisatsiooni nõuetekohane toimimine, elustada protsesse ja luua soodne ulatus. Töö - seda teevad tavaliselt inimsuhetele, organisatsioonilisele või äripsühholoogiale ja sellega seotud kutsealadele spetsialiseerunud töötajad.

Organisatsiooni areng on praktika, mis omistab elulist tähtsust suhetele inimeste vahel, kuidas nad arenevad, millises olukorras ja millised on sellega seotud tegurid . See on kahtlemata üks olulisemaid tegureid, nii et iga ettevõte või organisatsioon saaks optimaalsel viisil areneda, ilma et selle struktuuris või töötajates tekitataks ebamugavusi.

Üks peamisi probleeme, mida organisatsioonid läbi elavad, on vähene kohanemine. Turul ja maailmal on tänapäeval vaid fikseeritud omadus: nad on alati muutuses, pidevas liikumises. Seetõttu on vajalik, et organisatsioonid oleksid läbilaskvad pidevatele muudatustele, kuid ei kaotaks omakorda oma olemust ega kõigu liialdatult.

Möödas on ajad, mil ettevõtteid juhtisid despootlikud ülemused, kes põhinesid täpselt määratletud ja tehniliselt vastandlikel struktuuridel. Täna on organisatsiooni läbiviimisel kõige olulisemad demokraatia ja kaasosaluse väärtused.

Vaata ka: Organisatsioonikultuur.

  1. Millised on organisatsiooni arendamise peamised ülesanded?

Vastavate meetmete võtmisel tuleks läbi viia tegevuskava.

Mõnede organisatsiooni arendamisel võetud kõige olulisemate sammude mõistmise hõlbustamiseks tutvustame neid lühidalt.

  • Sobiva personali valimine: Eelmise sammuna peab ettevõte või organisatsioon valima spetsialiseerunud personali. Juhid peaksid selle otsuse tegema hoolikalt. Kui valitud on juhtkond, peab ta selgitama, miks abi on vaja (kas rahulolematuse või pigem ettevõtte struktuuriliste probleemide tõttu).
  • Teabe kogumine: Kui probleem on määratletud, kogutakse teavet küsimustike ja töötajate intervjuude põhjal. Oluline on päästa inimeste subjektiivne külg, mida nad arvavad, kuidas nad organisatsiooni olevikku ja tulevikku visualiseerivad.
  • Üldine diagnoosimine ja strateegiate määratlemine: Lõpuks peab spetsialistide rühm tegema üldise diagnoosi ja selgitama juhtkonnale olukorda üksikasjalikult. Sellega peab kaasnema rida järgitavaid strateegiaid, teatud direktiivid, mida oleks soovitatav võtta organisatsiooni funktsionaalsuse tagamiseks.
  • Tegevuskava: Lõpuks tuleks võtta vajalikuks peetavad meetmed. See võib varieeruda sõltuvalt organisatsiooni konkreetsest olukorrast, see võib hõlmata töötajate huvitegevustest (inimestevaheliste suhete tugevdamiseks) kuni vestluste või konkreetsete organisatsiooni kursusteni.

Nagu näeme, seob organisatsiooni arendamine kogu ettevõtte . See annab või ei anna projektile järjepidevust, andes vahendid takistuste ületamiseks, mis esinevad alati igas organisatsioonis (ja turul, kui ühes konkureeritakse). Globaliseerunud ja keerulises maailmas hindavad organisatsioonid seda tüüpi teadmisi kõrgelt.

Huvitavad Artiklid

Õpetamine

Õpetamine

Selgitame, mis on õpetamine, milliseid meetodeid ja tehnikaid kasutatakse. Lisaks individuaalne ja rühmaõpe. Akadeemiline suund pole ainus õpetamise vahend. Mis on õpetamine? La ense anza viitab teadmiste, väärtuste ja ideede edastamisele inimeste vahel . Ehkki see tegevus on tavaliselt seotud ainult teatud akadeemiliste valdkondadega, tuleb siiski märkida, et see pole ainus õppimisviis. Mainida

Happed ja alused

Happed ja alused

Selgitame, mis on happed ja alused, nende omadused, näitajad ja näited. Lisaks, mis on neutraliseerimisreaktsioon. Ained, mille pH on alla 7, on happelised ja need, mille pH on üle 7, on alused. Mis on happed ja alused? Hapetest ja alustest rääkides peame silmas kahte tüüpi keemilisi ühendeid , mis on vesinikuioonide kontsentratsiooni osas vastupidised , st happesuse või aluselisuse mõõt, pH Nende nimed pärinevad ladina acidus'est ( aagrio ) ja araabia keelest al-Qaly ( asizas ). Mõiste alu

Romaan

Romaan

Selgitame, mis on romaan ja millised romaani tüübid on olemas. Lisaks kuidas on selle ülesehitus ja näited. Lugu ja romaan. Romaane iseloomustab keeruline süžee. Mis on romaan? Romaan koosneb enam-vähem ulatuslikust , tavaliselt ilukirjanduslikust kirjanduslikust jutustusest , milles meelelahutamiseks ja pakkumiseks räägitakse aja jooksul veninud sündmuste seeriast esteetiline rõõm oma lugejatele. See on koo

Rahvastiku kasv

Rahvastiku kasv

Selgitame, mis on rahvastiku juurdekasv ja rahvastiku kasvu tüübid. Millised on selle põhjused ja tagajärjed Maailma elanikkond on rahvastiku kasvu suurepärane näide. Mis on rahvastiku kasv? Rahvastiku kasvu või rahvastiku kasvu nimetatakse geograafilise piirkonna elanike arvu muutuseks, mis on aja jooksul kindlaks tehtud. Seda

Mehaaniline energia

Mehaaniline energia

Selgitame teile, mis on mehaaniline energia ja kuidas seda energiat saab klassifitseerida. Lisaks näited ja potentsiaalne ning kineetiline mehaaniline energia. Mehaaniline energia hõlmab nii objekti kineetilist, elastset kui ka potentsiaalset energiat. Mis on mehaaniline energia? Me mõistame mehaanilise energia abil, et keha või süsteem saavutab liikumiskiiruse või konkreetse asendi alguse ja on võimeline tootma mehaaniline töö. Üldisel

Loomaõigused

Loomaõigused

Selgitame teile, mis on loomade õigused, nende päritolu ja eesmärgid. Lisaks, mis on loomade vabastamise liikumine. Loomaõigused kaitsevad kõiki liike väärkohtlemise eest. Mis on loomaõigused? Looma- või loomaõigustega tähistame erinevaid mõttevoolusid, mille kohaselt tuleb loomi kaitsta julma kohtlemise seadusega ja neid ei tohiks pidada tarbimisobjektideks. Teisisõnu,