• Tuesday November 24,2020

Organisatsiooni areng

Selgitame, mis on organisatsiooni areng, miks see on ettevõtetele nii oluline ja millised on nende peamised ülesanded.

Organisatsiooni areng peab inimestevahelisi suhteid elutähtsaks.
  1. Mis on organisatsiooni arendamine?

Organisatsiooni arendamine on tehnika, tööriistade ja tavade kogum, mille eesmärk on säilitada ettevõtte, kontserni või organisatsiooni nõuetekohane toimimine, elustada protsesse ja luua soodne ulatus. Töö - seda teevad tavaliselt inimsuhetele, organisatsioonilisele või äripsühholoogiale ja sellega seotud kutsealadele spetsialiseerunud töötajad.

Organisatsiooni areng on praktika, mis omistab elulist tähtsust suhetele inimeste vahel, kuidas nad arenevad, millises olukorras ja millised on sellega seotud tegurid . See on kahtlemata üks olulisemaid tegureid, nii et iga ettevõte või organisatsioon saaks optimaalsel viisil areneda, ilma et selle struktuuris või töötajates tekitataks ebamugavusi.

Üks peamisi probleeme, mida organisatsioonid läbi elavad, on vähene kohanemine. Turul ja maailmal on tänapäeval vaid fikseeritud omadus: nad on alati muutuses, pidevas liikumises. Seetõttu on vajalik, et organisatsioonid oleksid läbilaskvad pidevatele muudatustele, kuid ei kaotaks omakorda oma olemust ega kõigu liialdatult.

Möödas on ajad, mil ettevõtteid juhtisid despootlikud ülemused, kes põhinesid täpselt määratletud ja tehniliselt vastandlikel struktuuridel. Täna on organisatsiooni läbiviimisel kõige olulisemad demokraatia ja kaasosaluse väärtused.

Vaata ka: Organisatsioonikultuur.

  1. Millised on organisatsiooni arendamise peamised ülesanded?

Vastavate meetmete võtmisel tuleks läbi viia tegevuskava.

Mõnede organisatsiooni arendamisel võetud kõige olulisemate sammude mõistmise hõlbustamiseks tutvustame neid lühidalt.

  • Sobiva personali valimine: Eelmise sammuna peab ettevõte või organisatsioon valima spetsialiseerunud personali. Juhid peaksid selle otsuse tegema hoolikalt. Kui valitud on juhtkond, peab ta selgitama, miks abi on vaja (kas rahulolematuse või pigem ettevõtte struktuuriliste probleemide tõttu).
  • Teabe kogumine: Kui probleem on määratletud, kogutakse teavet küsimustike ja töötajate intervjuude põhjal. Oluline on päästa inimeste subjektiivne külg, mida nad arvavad, kuidas nad organisatsiooni olevikku ja tulevikku visualiseerivad.
  • Üldine diagnoosimine ja strateegiate määratlemine: Lõpuks peab spetsialistide rühm tegema üldise diagnoosi ja selgitama juhtkonnale olukorda üksikasjalikult. Sellega peab kaasnema rida järgitavaid strateegiaid, teatud direktiivid, mida oleks soovitatav võtta organisatsiooni funktsionaalsuse tagamiseks.
  • Tegevuskava: Lõpuks tuleks võtta vajalikuks peetavad meetmed. See võib varieeruda sõltuvalt organisatsiooni konkreetsest olukorrast, see võib hõlmata töötajate huvitegevustest (inimestevaheliste suhete tugevdamiseks) kuni vestluste või konkreetsete organisatsiooni kursusteni.

Nagu näeme, seob organisatsiooni arendamine kogu ettevõtte . See annab või ei anna projektile järjepidevust, andes vahendid takistuste ületamiseks, mis esinevad alati igas organisatsioonis (ja turul, kui ühes konkureeritakse). Globaliseerunud ja keerulises maailmas hindavad organisatsioonid seda tüüpi teadmisi kõrgelt.

Huvitavad Artiklid

Kirjanduslikud arvud

Kirjanduslikud arvud

Selgitame, mis on kirjanduslikud tegelased ja mis eesmärgil neid kasutatakse. Lisaks olemasolevate retooriliste figuuride tüübid ja erinevad näited. Kirjanduslikke figuure kasutatakse sageli esteetilistel või veenvatel eesmärkidel. Millised on kirjandustegelased? Kirjanduse Lasfiguras, retricas troposofiguras on mitmeid pöördeid kõne, mida kasutatakse kaunistab kõnes, eriti seoses kõnekunst ja kirjandus, oluliselt muutmata levinud ja igapäevane keelekasutusviis. Neid kasut

Täppisteadused

Täppisteadused

Selgitame teile, mis on täppisteadused ja millistele teadmistele te viitate. Selle klassifikatsiooni muud kasutusalad: täppisteaduste käitamine. Ükski teaduslik teave pole täpne ja muutumatu, ümberlükkamatu ega mitmeaastaselt tõene. Mis on täppisteadused? Varem nimetatud teaduste täppisteadusteks, mille teooriaid ja lähenemisviise saab füüsiliselt tõestada , katsetades muid usaldusväärseteks ja usaldusväärseteks peetavaid tehnikaid. Mõiste hakkas ag

Mineraalvesi

Mineraalvesi

Selgitame, mis on mineraalvesi ja millist tüüpi mineraalvett võime leida. Lisaks on selle kasu tervisele. Mineraalvesi ei sisalda orgaanilist ega mikrobioloogilist saastumist. Mis on mineraalvesi? Mineraalvesi on teatud tüüpi vesi, mis sisaldab mineraale ja muid lahustunud aineid nagu gaasid , soolad või väävliühendid, mis muudavad ja rikastavad selle maitset või pakuvad terapeutilisi võimeid. Seda tüüp

Kapitalism

Kapitalism

Selgitame teile, mis on kapitalism ja kuidas see majandussüsteem tekib. Erinevused sotsialismi ja etappide vahel Marxi sõnul. Eraomand ja vabakaubandus on selle elementaaralused. Mis on kapitalism? Kapitalism on majandussüsteem, kus kapital prevaleerib tööjõu ees ja on rikkuse alus . Selle režiimi raames on eraomand ja vabakaubandus kaks peamist alust. Sõna

Viirus bioloogias

Viirus bioloogias

Selgitame, mis on viirused ja milliseid viirusi me võime leida. Lisaks, kuidas on selle struktuur ja mõned näited. Viirused on väga primitiivsed organismid, millel on tohutu mutatsioonivõime. Mis on viirus? Viirus on bioloogias mikroskoopiline ja atsellulaarne parasiitide tekitaja , st suurusjärgus palju väiksem kui nähtav ja see ei koosne rakkudest, vaid on võimeline paljunema Ainult peremeesrakus, kasutades ära geneetilisi replikatsioonimehhanisme, mis tal on, ja üldiselt põhjustades protsessi kahjustusi . Viirused v

Käärimine

Käärimine

Selgitame, mis on käärimine, millised on kääritamise tüübid, mida saab kasutada, ja erinevad kasutamise viisid. Käärimisprotsessi avastas prantsuse keemik Louis Pasteur. Mis on kääritamine? Mittetäielikku oksüdatsiooniprotsessi nimetatakse kääritamiseks , mille toimumiseks pole vaja hapnikku ja mille tulemusel saadakse orgaaniline aine. See on katab