• Friday October 23,2020

Inimareng

Selgitame, mis on inimareng ja mis on selle eesmärgid. Lisaks, mis on ÜRO inimarengu indeks.

Inimarengu eesmärk on saavutada kogukonna edasiminek.
  1. Mis on inimareng?

Inimareng on protsess, mille käigus peab ühiskond parandama seda moodustavate inimeste elutingimusi . Selle saavutamiseks peavad nad suurendama varasid, mis võimaldavad rahuldada nii nende põhi- kui ka täiendavaid vajadusi. Lisaks peavad nad looma sotsiaalse keskkonna, mis oleks võimeline austama inimõigusi, mis kõigil on.

Inimarengu ülesanne on arendada inimeste potentsiaali, suurendada nende võimalusi ja anda neile vabadus, mida kõigil inimestel on õigus elada. Kõik kogukonnad ja nende elanikud vastutavad maailma tsivilisatsiooni ülesehitamise eest.

Eespool nimetatud määratlus tuleneb ÜRO arenguprogrammist (UNDP), mis omakorda vastutab kahe olulise näitaja realiseerimise eest: esiteks inimarengu indeks ja ka mitmemõõtmeline vaesusindeks . Inimarengu indeksi eesmärk on mõõta inimeste elukvaliteeti keskkonnas, milles nad on ümbritsetud.

Inimarengu indeksi arvutamisel analüüsitakse selliseid aspekte nagu eeldatav eluiga alates sünnist, täiskasvanud elanikkonna haridustase ja materiaalsed võimalused, kuhu nad pääsevad, kasutades SKP näitajaid (toode Sisemajanduse kogutoodang).

Vt ka: sotsiaalne teadlikkus.

  1. Inimarengu eesmärgid

Haridusega saavad inimesed valida parema arenguprotsessi.

Inimareng põhines alguses ühiskondade majandusel . Praegu on aga lisatud muid sotsiaalse arenguga seotud aspekte, mida peetakse majanduslikust aspektist võrdseks või asjakohasemaks.

Kultuur on üks olulisemaid käsitlusi, mida täna arutatakse. UNDP väidab, et on oluline, et inimesed saaksid oma võimalusi ja võimalusi maailmas laiendada . Sel põhjusel tuleb kaasata sotsiaalarengu, majandusarenguga seotud aspektid, mis on võrdselt olulised ka säästva arenguga.

Inimarengu eesmärk on saavutada kogukonna edasiminek nii sotsiaalselt, majanduslikult, poliitiliselt kui ka kultuuriliselt. Inimeste vabaduse kasutamine inimeste võimaluste ja olukordade suurendamiseks on kasutada.

Ehkki selle idee põhiline tööriist on haridus, arvestatakse sellega, et edu saavutamiseks on vaja ka majanduslikke ja tervisealaseid võimalusi. Arvatakse, et hariduse abil saavad inimesed valida parema arenguprotsessi, et maksimeerida oma elukvaliteeti ja heaolu.

Ehkki iga inimese otsused ja areng on ühiskonnas toimuva muutuse jaoks hädavajalikud, ei tohi unustada, kui oluline on kogukond, kes sellele panustab. See tähendab, et üksikisikud saavad ainult koos rakendada vajalikke abinõusid selle elanike elutingimuste saavutamiseks ja parandamiseks.

Kui ühiskond ei suuda eelnimetatute arengut edendada, on kodanike heaolu rahuldav saavutamine praktiliselt võimatu.

Huvitavad Artiklid

Troopiline mets

Troopiline mets

Selgitame, mis on troopiline mets, selle taimestik, loomastik, reljeef, kliima ja muud omadused. Lisaks troopilised metsad Mehhikos. Troopilistel metsadel on tohutu bioloogiline mitmekesisus. Mis on troopiline mets? Troopilised metsad on taimede kogumid, mis paiknevad intertroopilises tsoonis . Need on kohandatud troopika sooja kliimaga, varieerudes selle niiskuse poolest

Missioon ja visioon

Missioon ja visioon

Selgitame selgete näidetega, mis on ettevõtte missioon ja visioon. Lisaks, millised on erinevused kahe mõiste vahel. Ettevõtte missioon ja visioon tuleb sõnastada üheskoos. Mis on missioon ja visioon? Missiooni ja visiooni mõisted viitavad üldiselt eesmärkide seadmisele , mida inimene või rühm võib proovida saavutada . Mõlemad mõ

Hiina kommunistlik revolutsioon

Hiina kommunistlik revolutsioon

Selgitame teile, milline oli Hiina kommunistlik revolutsioon, selle põhjused, etapid ja tagajärjed. Lisaks selle peamised juhid. Hiina kommunistlik revolutsioon rajas Hiina Rahvavabariigi 1949. aastal. Mis oli Hiina kommunistlik revolutsioon? Seda tuntakse kui 1949. aasta Hiina revolutsiooni, Hiina kommunistlikku revolutsiooni Hiina kodusõja lõpus . Se

Valencia keemias

Valencia keemias

Selgitame teile, mis on valents keemias ja millised on valentsi tüübid. Lisaks näited mõnede keemiliste elementide kohta. Aatomil võib olla üks või mitu valentsi. Mis on Valencia? Keemias räägime valentsist, viidates elektronide arvule, mis antud elemendi aatomil on viimase energiatasandil , see tähendab minimaalsel orbiidil On väline. Need elek

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi

Holistiline

Holistiline

Selgitame teile, mis on terviklik ja kuidas selline õppemeetod tekib. Lisaks sellele, kuidas areneb terviklik areng hariduses. Terviklik vaatab iga süsteemi tervikuna. Mis on alkohol? Maailma moodustavate süsteemide uurimiseks võib toimuda mitmel viisil. Terviklikuks nimetatav metoodiline ja epistemoloogiline seisukoht eeldab, et selle saavutamiseks tuleks võtta tervik kui süsteemi uurimise objekt ja mitte ainult selle kujundavatest osadest. Sõna