• Friday August 19,2022

Loodusseadus

Selgitame, mis on loodusseadus ja selle õpetuse peamised omadused. Lisaks näited ja mis on positiivne seadus.

Loodusseadus on eelnev ja parem kui ükski teine ​​õigussüsteem.
 1. Mis on loomulik õigus?

Seda nimetatakse "loomulikuks õiguseks" - "tüüpi õpetuseks" ja juriidiliseks doktriiniks, mis kaitseb tingimuse teatud, oma ja eriliste õiguste olemasolu. Inimlik, st teatud õigused, mis põhinevad inimese olemusel ja mis oleksid seetõttu võõrandamatud. Seda tüüpi õigused oleksid universaalsed, lisaks varasematele ja ülimuslikud mis tahes muu õigussüsteemi ees.

Samal ajal peetakse "looduslikku õigust" üheks õiguse allikaks koos tavapärase (tavapärase) ja kirjaliku (positiivse) seadusega, kuna selle postulaadid sünnivad koos inimesega ja on seetõttu kui universaalsete inimõiguste alus, nagu me neid tänapäeval mõistame.

Looduslikul paremal on iidne taust klassikalise Kreeka, eriti Platieni ja Arist teles filosoofilistel uurimistöödel; kuid tema esimesed koosseisud pärinevad Salamanca koolist Hispaania kuldajastu ajal ning Thomas Hobbesi, John Locke'i, Jean-Jacques Rousseau kaliibri teoreetikud võtsid need oma kirjutistes uuesti sõnastatud kujul. Üleminek iidsete nõlvade ja moodsa iusnaturalismi vahel on hollandlase Hugo Grocio (1538-1645) töö.

Isegi sellistel religioossetel doktriinidel nagu kristlik on loodusseadusega ühiseid punkte selles mõttes, et nad tunnistavad inimestes oma südamesse kirjutatud seadust, mis sel juhul oleks olnud otsustatud otse Jumala poolt. Igal juhul on need täiesti inimlikud seadused ja enne igasugust kohtusüsteemi poliitilist organisatsiooni.

See võib teid teenida: kriminaalõigus.

 1. Loodusseaduse tunnused

Erinevalt kirjutatud positiivsest seadusest tuleneb loodusseadus inimese seisundist endast, seega ei nõua see tuginemist mingile toetusele, kuna see ei kehtesta erinevusi üksikisikute vahel, keda see kaitseb. Loodusõiguste kohaldamisel või kaitsmisel ei ole võimalik vahet teha, sõltumata sellistest tingimustest nagu etniline kuuluvus, rahvus, usutunnistus, seksuaalne sättumus jne.

Selle õpetuse peamised teesid on järgmised:

 • Loodusõigused toimivad seadusteülese raamistikuna, kuna nende kaalutlused hea ja kurja kohta on universaalsed.
 • Loodusseaduse sisule pääseb ligi ainult mõttekäiguga.
 • Seadus toetub moraalile.
 • Kui mõni positiivne õigussüsteem on inimese loomulike õigustega vastuolus, ei saa seda pidada tõeliseks õigussüsteemiks.
 1. Loodusseaduse näited

Mõned näited loodusseadustest on järgmised:

 • Kaasaegsed inimõigused Ükski planeedi seadus ei tohi seaduslikult rikkuda inimõigusi, näiteks õigust elule, haridusele, nime ja kodakondsuse omandamisele, õiglasele menetlusele kuriteo või seadusliku kaitse korral.
 • Katoliku käsud . Mingil ajal, kui katoliku kirik kontrollis läände seaduslikult ja poliitiliselt, tegi ta seda oma ususeaduste kaudu, mida peeti inimese loomulikeks seadusteks, see tähendab jumalate poolt dikteeritud seadusteks inimeste enda südames.
 • Antiikaja jumalikud seadused . Kui esivanemate kultuurid, näiteks helleenlased, pöördusid oma jumalate seaduste poole, olid nad kuningate ja muude maiste kaalutluste kohal. Näiteks Kreeka jumal Zeus kaitses käskjalad ja seda peeti Isajumala solvamiseks tappa see, kes tõi halbu uudiseid.
 1. Positiivne seadus

Positiivse õiguse osas viitab see kirjalikule seadusele: seadusele , määrusele ja muule seadusandlikule seadusele, mille on välja andnud nende valitsetava elanikkonna vastavad konsensuse saavutanud asutused, mis tunnistab nende ülimuslikkust ja Ta allub talle vabatahtlikult.

Positiivsed seadused on dikteeritud pädevate seadusandlike organite poolt ja neid nimetatakse tavaliselt "seaduseks" või "seadusteks", see tähendab konkreetseks õiguskorraks elanikkonnale, et nad saaksid selle kaudu koos eksisteerida. Magnani kirjad, valla määrused ja karistusseadustikud on kõik positiivse seaduse näited.

Veel: Positiivne seadus.

Huvitavad Artiklid

Tõsi küll

Tõsi küll

Selgitame teile tunnustatud filosoofide järgi, mis on tõde ja selle erinevad tähendused. Lisaks teooriad, mis eksisteerivad tõe kohta. Tõde puutub põhjalikul analüüsimisel kokku teatud piirangutega. Mis on tõde? Tõe mõiste on üks suuri filosoofilisi probleeme, millest on veel palju rääkida , religioonide peamine relv ja võtmetähtsus igas poliitilises diskursuses. Aga mida me te

Kaasaegne teadus

Kaasaegne teadus

Selgitame teile, mis on kaasaegne teadus ja kuidas tekkis teadusrevolutsioon. Lisaks, millised on selle peamised omadused. Kaasaegne teadus tekkis renessansi niinimetatud teaduslikus revolutsioonis. Mis on moodne teadus? Tänapäevast teadust mõistetakse kui maailma kujutlusviisi ja selle kirjeldamiseks kasutatavaid teaduslikke teadmisi, mis ehitati läänes 16. ja

Destilleerimine

Destilleerimine

Selgitame, mis on destilleerimine, selle eraldamismeetodi näiteid ja destilleerimise tüüpe, mida saab kasutada. Destilleerimisel segude eraldamiseks aurutatakse ja kondenseeritakse. Mis on destilleerimine? Destilleerimist nimetatakse faaside eraldamise meetodiks, mida nimetatakse ka segude eraldamise meetodiks, Mis seisneb kahe muu füüsikalise protsessi järjestikuses ja kontrollitud kasutamises: aurustumine (või aurustumine) ja kondenseerimine, us Vali koostisosade eraldamine segust, tavaliselt homogeensest segust, st milles selle elemente ei saa palja silmaga eristada. Desti

Programmeerimine

Programmeerimine

Selgitame, mis on programmeerimine, ja mõned näited sellest terminist. Lisaks, mis on programmeerimine informaatikas. Ümbermaailmareisi korraldamine on hea näide programmeerimisest. Mis on programmeerimine? Programmeerimine viitab programmeerimise efektile, see tähendab korraldatud sammude korraldamisele, mida järgitakse teatud asja tegemiseks . Seda

Elektrienergia

Elektrienergia

Selgitame teile, mis on elektrienergia ja milleks see on ette nähtud. Lisaks sellele, kuidas seda toodetakse, elektrienergia tüüpe ja näiteid. Elektrienergia lisamine linnadesse oli revolutsioon. Mis on elektrienergia? Elekter või elekter on energiavool, mis tuleneb kahe konkreetse punkti vahelise elektripotentsiaali erinevusest , kui need puutuvad kokku elektrilise saatjaga. tsi

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi