• Tuesday April 20,2021

Loodusseadus

Selgitame, mis on loodusseadus ja selle õpetuse peamised omadused. Lisaks näited ja mis on positiivne seadus.

Loodusseadus on eelnev ja parem kui ükski teine ​​õigussüsteem.
 1. Mis on loomulik õigus?

Seda nimetatakse "loomulikuks õiguseks" - "tüüpi õpetuseks" ja juriidiliseks doktriiniks, mis kaitseb tingimuse teatud, oma ja eriliste õiguste olemasolu. Inimlik, st teatud õigused, mis põhinevad inimese olemusel ja mis oleksid seetõttu võõrandamatud. Seda tüüpi õigused oleksid universaalsed, lisaks varasematele ja ülimuslikud mis tahes muu õigussüsteemi ees.

Samal ajal peetakse "looduslikku õigust" üheks õiguse allikaks koos tavapärase (tavapärase) ja kirjaliku (positiivse) seadusega, kuna selle postulaadid sünnivad koos inimesega ja on seetõttu kui universaalsete inimõiguste alus, nagu me neid tänapäeval mõistame.

Looduslikul paremal on iidne taust klassikalise Kreeka, eriti Platieni ja Arist teles filosoofilistel uurimistöödel; kuid tema esimesed koosseisud pärinevad Salamanca koolist Hispaania kuldajastu ajal ning Thomas Hobbesi, John Locke'i, Jean-Jacques Rousseau kaliibri teoreetikud võtsid need oma kirjutistes uuesti sõnastatud kujul. Üleminek iidsete nõlvade ja moodsa iusnaturalismi vahel on hollandlase Hugo Grocio (1538-1645) töö.

Isegi sellistel religioossetel doktriinidel nagu kristlik on loodusseadusega ühiseid punkte selles mõttes, et nad tunnistavad inimestes oma südamesse kirjutatud seadust, mis sel juhul oleks olnud otsustatud otse Jumala poolt. Igal juhul on need täiesti inimlikud seadused ja enne igasugust kohtusüsteemi poliitilist organisatsiooni.

See võib teid teenida: kriminaalõigus.

 1. Loodusseaduse tunnused

Erinevalt kirjutatud positiivsest seadusest tuleneb loodusseadus inimese seisundist endast, seega ei nõua see tuginemist mingile toetusele, kuna see ei kehtesta erinevusi üksikisikute vahel, keda see kaitseb. Loodusõiguste kohaldamisel või kaitsmisel ei ole võimalik vahet teha, sõltumata sellistest tingimustest nagu etniline kuuluvus, rahvus, usutunnistus, seksuaalne sättumus jne.

Selle õpetuse peamised teesid on järgmised:

 • Loodusõigused toimivad seadusteülese raamistikuna, kuna nende kaalutlused hea ja kurja kohta on universaalsed.
 • Loodusseaduse sisule pääseb ligi ainult mõttekäiguga.
 • Seadus toetub moraalile.
 • Kui mõni positiivne õigussüsteem on inimese loomulike õigustega vastuolus, ei saa seda pidada tõeliseks õigussüsteemiks.
 1. Loodusseaduse näited

Mõned näited loodusseadustest on järgmised:

 • Kaasaegsed inimõigused Ükski planeedi seadus ei tohi seaduslikult rikkuda inimõigusi, näiteks õigust elule, haridusele, nime ja kodakondsuse omandamisele, õiglasele menetlusele kuriteo või seadusliku kaitse korral.
 • Katoliku käsud . Mingil ajal, kui katoliku kirik kontrollis läände seaduslikult ja poliitiliselt, tegi ta seda oma ususeaduste kaudu, mida peeti inimese loomulikeks seadusteks, see tähendab jumalate poolt dikteeritud seadusteks inimeste enda südames.
 • Antiikaja jumalikud seadused . Kui esivanemate kultuurid, näiteks helleenlased, pöördusid oma jumalate seaduste poole, olid nad kuningate ja muude maiste kaalutluste kohal. Näiteks Kreeka jumal Zeus kaitses käskjalad ja seda peeti Isajumala solvamiseks tappa see, kes tõi halbu uudiseid.
 1. Positiivne seadus

Positiivse õiguse osas viitab see kirjalikule seadusele: seadusele , määrusele ja muule seadusandlikule seadusele, mille on välja andnud nende valitsetava elanikkonna vastavad konsensuse saavutanud asutused, mis tunnistab nende ülimuslikkust ja Ta allub talle vabatahtlikult.

Positiivsed seadused on dikteeritud pädevate seadusandlike organite poolt ja neid nimetatakse tavaliselt "seaduseks" või "seadusteks", see tähendab konkreetseks õiguskorraks elanikkonnale, et nad saaksid selle kaudu koos eksisteerida. Magnani kirjad, valla määrused ja karistusseadustikud on kõik positiivse seaduse näited.

Veel: Positiivne seadus.

Huvitavad Artiklid

HTML

HTML

Selgitame, mis on HTML, mis see on ja selle ajalugu. Lisaks sellele, kuidas see keel töötab ja mis on html-sildid. HTML-koodi esimene versioon ilmus 1991. aastal. Mis on html? HTML tähistab HyperText Markup Lenguage, mis tähendab HyperText Markup Language. See on veebilehtede väljatöötamisel kasutatava programmeerimiskeele nimi, mida saab kasutada nende kodeerimise ja struktureerimise etalonstandardina, samanimelise koodi kaudu (html). Võrgu

Ärrituvus

Ärrituvus

Selgitame, mis on ärrituvus, mis on rakkude ärrituvus, taimede ja loomade ärrituvus. Tähtsus ja näited. Elavad asjad reageerivad sõltuvalt stiimuli olemusest konkreetsel viisil Mis on ärrituvus? Bioloogia valdkonnas mõistetakse ärrituvust kui elusolendite ühte põhilisi omadusi , mis võimaldab neil tuvastada ebasoodsad muutused keskkonnas, milles nad asuvad, ja reageerida neile, vältides sellega et need muudatused kahjustavad nende heaolu või kahjustavad nende ellujäämist. Sel moel on är

Majanduslangus

Majanduslangus

Selgitame, mis on majanduslangus ja mis on selle põhjused. Tunnused ja erinevus majanduslanguse ja majanduslanguse vahel. Majanduse kokkuvarisemise päästmiseks on sageli vaja võtta erakorralisi meetmeid. Mis on majanduslangus? Mõistame majandussurutise kaudu riigi või geograafilise piirkonna kaubandus- ja finantstegevuse vähenemist kindlaksmääratud aja jooksul. Selle p

Artikkel teadusliku levitamise kohta

Artikkel teadusliku levitamise kohta

Selgitame teile, mis on teadusliku levitamise artikkel ja selle peamised omadused. Lisaks kuidas on selle struktuur ja näide. Teadusliku levitamise artikkel suunatakse üldsusele. Mis on teadusliku levitamise artikkel? Selle all mõistetakse teadusliku levitamise artiklit või lihtsalt lühikese kirjutise levitamise artiklit ja see tuuakse laiemale üldsusele. , sp

Energia füüsikas

Energia füüsikas

Selgitame teile, milline energia on füüsikas, milline on potentsiaalne ja kineetiline energia. Lisaks sellele, kuidas jõud tegutseb ja mis töö see on. Füüsika energia on võime teostada konkreetset tööd. Mis on see energia? Füüsikas tähistame energeetikat kui süsteemi või nähtuse võimet täita konkreetset tööd . Sõna energ a pärin

Organisatsiooni areng

Organisatsiooni areng

Selgitame, mis on organisatsiooni areng, miks see on ettevõtetele nii oluline ja millised on nende peamised ülesanded. Organisatsiooni areng peab inimestevahelisi suhteid elutähtsaks. Mis on organisatsiooni arendamine? Organisatsiooni arendamine on tehnika, tööriistade ja tavade kogum, mille eesmärk on säilitada ettevõtte, kontserni või organisatsiooni nõuetekohane toimimine, elustada protsesse ja luua soodne ulatus. Töö - se