• Thursday August 5,2021

Loodusseadus

Selgitame, mis on loodusseadus ja selle õpetuse peamised omadused. Lisaks näited ja mis on positiivne seadus.

Loodusseadus on eelnev ja parem kui ükski teine ​​õigussüsteem.
 1. Mis on loomulik õigus?

Seda nimetatakse "loomulikuks õiguseks" - "tüüpi õpetuseks" ja juriidiliseks doktriiniks, mis kaitseb tingimuse teatud, oma ja eriliste õiguste olemasolu. Inimlik, st teatud õigused, mis põhinevad inimese olemusel ja mis oleksid seetõttu võõrandamatud. Seda tüüpi õigused oleksid universaalsed, lisaks varasematele ja ülimuslikud mis tahes muu õigussüsteemi ees.

Samal ajal peetakse "looduslikku õigust" üheks õiguse allikaks koos tavapärase (tavapärase) ja kirjaliku (positiivse) seadusega, kuna selle postulaadid sünnivad koos inimesega ja on seetõttu kui universaalsete inimõiguste alus, nagu me neid tänapäeval mõistame.

Looduslikul paremal on iidne taust klassikalise Kreeka, eriti Platieni ja Arist teles filosoofilistel uurimistöödel; kuid tema esimesed koosseisud pärinevad Salamanca koolist Hispaania kuldajastu ajal ning Thomas Hobbesi, John Locke'i, Jean-Jacques Rousseau kaliibri teoreetikud võtsid need oma kirjutistes uuesti sõnastatud kujul. Üleminek iidsete nõlvade ja moodsa iusnaturalismi vahel on hollandlase Hugo Grocio (1538-1645) töö.

Isegi sellistel religioossetel doktriinidel nagu kristlik on loodusseadusega ühiseid punkte selles mõttes, et nad tunnistavad inimestes oma südamesse kirjutatud seadust, mis sel juhul oleks olnud otsustatud otse Jumala poolt. Igal juhul on need täiesti inimlikud seadused ja enne igasugust kohtusüsteemi poliitilist organisatsiooni.

See võib teid teenida: kriminaalõigus.

 1. Loodusseaduse tunnused

Erinevalt kirjutatud positiivsest seadusest tuleneb loodusseadus inimese seisundist endast, seega ei nõua see tuginemist mingile toetusele, kuna see ei kehtesta erinevusi üksikisikute vahel, keda see kaitseb. Loodusõiguste kohaldamisel või kaitsmisel ei ole võimalik vahet teha, sõltumata sellistest tingimustest nagu etniline kuuluvus, rahvus, usutunnistus, seksuaalne sättumus jne.

Selle õpetuse peamised teesid on järgmised:

 • Loodusõigused toimivad seadusteülese raamistikuna, kuna nende kaalutlused hea ja kurja kohta on universaalsed.
 • Loodusseaduse sisule pääseb ligi ainult mõttekäiguga.
 • Seadus toetub moraalile.
 • Kui mõni positiivne õigussüsteem on inimese loomulike õigustega vastuolus, ei saa seda pidada tõeliseks õigussüsteemiks.
 1. Loodusseaduse näited

Mõned näited loodusseadustest on järgmised:

 • Kaasaegsed inimõigused Ükski planeedi seadus ei tohi seaduslikult rikkuda inimõigusi, näiteks õigust elule, haridusele, nime ja kodakondsuse omandamisele, õiglasele menetlusele kuriteo või seadusliku kaitse korral.
 • Katoliku käsud . Mingil ajal, kui katoliku kirik kontrollis läände seaduslikult ja poliitiliselt, tegi ta seda oma ususeaduste kaudu, mida peeti inimese loomulikeks seadusteks, see tähendab jumalate poolt dikteeritud seadusteks inimeste enda südames.
 • Antiikaja jumalikud seadused . Kui esivanemate kultuurid, näiteks helleenlased, pöördusid oma jumalate seaduste poole, olid nad kuningate ja muude maiste kaalutluste kohal. Näiteks Kreeka jumal Zeus kaitses käskjalad ja seda peeti Isajumala solvamiseks tappa see, kes tõi halbu uudiseid.
 1. Positiivne seadus

Positiivse õiguse osas viitab see kirjalikule seadusele: seadusele , määrusele ja muule seadusandlikule seadusele, mille on välja andnud nende valitsetava elanikkonna vastavad konsensuse saavutanud asutused, mis tunnistab nende ülimuslikkust ja Ta allub talle vabatahtlikult.

Positiivsed seadused on dikteeritud pädevate seadusandlike organite poolt ja neid nimetatakse tavaliselt "seaduseks" või "seadusteks", see tähendab konkreetseks õiguskorraks elanikkonnale, et nad saaksid selle kaudu koos eksisteerida. Magnani kirjad, valla määrused ja karistusseadustikud on kõik positiivse seaduse näited.

Veel: Positiivne seadus.

Huvitavad Artiklid

Politoloogia

Politoloogia

Selgitame teile, mis on politoloogiad ja mis nende päritolu oli. Õppe objekt, töövaldkond ja politoloogia harud. Politoloogia koosneb spetsialistidest, kes soovivad väga mitmekesist töövaldkonda. Millised on politoloogiad? Poliitika teoreetiliste ja praktiliste aspektide , see tähendab süsteemide uurimisest huvitatud sotsiaalteaduste jaoks nimetatakse seda politoloogiaks või ka politoloogiaks poliitiline ja valitsus, ühiskondade käitumine, et luua nendes küsimustes tegelikkuse vaatlusel põhinev täpne ja objektiivne meetod. Nagu kogu ühi

Tööstusjulgeolek

Tööstusjulgeolek

Selgitame, mis on tööohutus, tööstustegevuse peamised riskid ning selle sisemised ja välised tegurid. Tööstusohutus vähendab võimalikke riske tööstuses. Mis on tööohutus? Tööstusjulgeolek on tänapäeval sotsiaalselt pärit mõiste ja see areneb tehnikate ja tehnoloogiate saavutamisel ning rakendamisel tööstusliku tootmise järkjärgulistel etappidel. Tööstussektoris raken

Keskkonnaprobleemid

Keskkonnaprobleemid

Selgitame, mis on keskkonnaprobleemid ja mis on nende põhjused. Mõned näited ja viisid nende vältimiseks. Keskkonnaprobleemid korrutasid industrialiseerimisega. Millised on keskkonnaprobleemid? Keskkonnaprobleemid on kahjulikud mõjud ökosüsteemile, mis tulenevad erinevatest inimtegevustest , üldjuhul kui soovimatud tagajärjed ja enam-vähem juhuslikud. Kui seda

Inventuur

Inventuur

Selgitame teile, mis on inventuur ja kuidas see vararegister koosneb. Lisaks tavaliselt kasutatavad varude tüübid. Inventar sisaldab konkreetset teavet ostu-müügi toimingute kohta. Mis on laoseis? Varud on reaalsed ja konkreetsed varad, see tähendab vallas- ja kinnisvara, mis moodustavad inimese või ettevõtte ärilise voo . Need k

Sõda

Sõda

Selgitame, mis on sõda ja peamised põhjused, mis neid konflikte algatavad. Lisaks sõja tüübid ja millised on maailmasõjad. Sõda on kõige tõsisem sotsiaalne ja poliitiline konflikt kahe teise kogukonna vahel. Mis on sõda? Sõjast rääkides viitame üldiselt relvastatud konfliktile kahe suhteliselt massilise inimrühma vahel , kes kasutavad igasuguseid strateegiaid ja tehnoloogiaid, et end vägivaldselt üksteisele peale suruda. põhjustades sur

Luuletus

Luuletus

Selgitame teile, mis on luuletus ja millised on selle erinevused luulega. Lisaks osad, millest see koosneb, ja mõned näited. Luuletusteraamatuid nimetatakse luuletusteks ja need võivad koosneda antoloogiatest. Mis on luuletus? Luuletus on lüürika žanri kirjanduslik kompositsioon , tavaliselt lühikese laiendiga, mis koosneb emotsionaalse, eksistentsiaalse oleku subjektiivsest kirjeldusest või mingil kogemusel. Sellek