• Tuesday April 20,2021

Äriõigus

Selgitame, mis on äriõigus. Äriõiguse tähtsus, omadused, allikad ja harud. Rakenduse näited.

Näiteks võib tuua rahvusvahelisi kaubanduslepinguid ja määrusi.
 1. Mis on äriõigus?

Kommertsõigus või äriõigus on eraõiguse eriline haru, mille eesmärk on reguleerida ja täiendada kaupade ja teenuste vahetamise dünaamikat, see tähendab seaduses kavandatud äritegevust., samuti neist tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

Teisisõnu tagab äriõigus majandustegevuse nõuetekohase arengu ja loob vajaduse korral riigikaitse sekkumise raamistiku, nagu kaitse korral. Tarbijatele. Eelkõige on finantssüsteem tugevalt valvatud, arvestades selle kasutuselevõetavaid suuri rahasummasid.

Seega on see õiguse haru seotud suhetega erinevate ettevõtete vahel, nende ja nende klientuuri vahel, müüjate ja ostjate vahel ning isegi ettevõtte loomise või ettevõtte avamise mehhanismidega.

Teistes õigusvariantides, näiteks anglosaksi puhul, ei ole sellel õigusel siiski ühtset lähenemisviisi, vaid see koosneb erinevatest õiguslikest kruntidest, millel pole üksteisega lähedast suhet, nagu see on äriõiguse puhul.

Vt ka: Põhiseadus.

 1. Äriõiguse omadused

Äriõigust käsitletakse järgmiselt:

 • See on kutseõigus, see tähendab, et see puudutab kutseala (kaubandus- ja ärisektor) konkreetset kaubandust.
 • See on individualistlik, kuna tavaliselt ei käsitleta tehinguid, millesse riigiasutused sekkuvad, vaid keskendutakse pigem eraõigusele.
 • See on tavapärane, kuna see põhineb riikide kommertstraditsioonidel.
 • See on järk-järguline, kuna seda uuendatakse eelarveaasta tingimuste muutumisel.
 • See on ülemaailmne või rahvusvaheline, kuna see ületab riigipiire ja reguleerib ka eraisikute või riikidevaheliste ettevõtete vahelisi rahvusvahelisi äritehinguid.
 1. Äriõiguse allikad

Äriõigus areneb peamiselt kolmest allikast:

 • Seadus Kuna äriõigus on ka positiivse õiguse vorm, on ta kirjutanud ja avaldanud määrused äriseadustiku moodustavate seadustike ja tingimuste kohta. Kui selles on lünki, kohaldatakse selle asemel tavaõigust.
 • Kohandatud Kuna kaubandus on juba enne selle õiguse haru tekkimist, on ta pärija oma kogukonnale või piirkonnale omaste traditsioonide ja äriliste kasutuste osas.
 • Õigusteadus Erinevad riiklikud ja rahvusvahelised äriorganisatsioonid tõlgendavad seadusi vaidluste lahendamiseks ja loovad seega ajalooliste otsuste kogumi, mis on tulevaste seaduste ja otsuste aluseks.

See võib teid teenida: õiguse allikad

 1. Äriõiguse harud

Lepingu sõlmimisel omandatud kohustuste eest vastutab lepinguõigus.

Äriõigus jaguneb järgmisteks spetsialiseeritud harudeks:

 • Pangaseadus See, mis reguleerib pankade ja muude sarnaste finantsüksuste tegevust.
 • Pankrotiseadus See sisaldab materiaal- ja menetlusreegleid kõiges, mis on seotud võlgade ja võlausaldajatega.
 • Lepinguõigus See, mis on seotud dokumentide allkirjastamisel vabatahtlikult omandatud lepingute, kohustuste ja õigustega.
 • Ettevõtteõigus Seda nimetatakse ka äriühinguõiguseks või ühinguõiguseks, see käsitleb ettevõtluse subjekte ja nende ühinemisvorme.
 • Tööstusomandi seadus See, mis kaitseb tulemuslikku tegevust, tööstusalast loovust ja nende toimimisviisi, tööstustegevuse rajamist ja kasvu.
 • Vahetusseadus Seotud väärtpaberite, aktsiate ja investeeringute regulatsioonidega.
 • Mereseadus See, mis reguleerib kaupade ja teenuste vahetamist riikide ja / või piirkondade vahel kaubamere kaudu.
 1. Äriõiguse tähtsus

Kommertsõigus on õigluse ja majandusliku võrdsuse tagamise ning korruptsiooni ja majanduskuritegevuse vastu võitlemise õigusharjutuse võtmeharu, kehtestades iga äritegevuse jaoks selged ja normatiivsed eeskirjad.

Riikide jõukuse voogude aluseks on müük, ostud, üürimine, ärifondid, mis tahes kaubavahetuse rahaline ja majanduslik pakt, veelgi enam globaliseerumise ajal majanduslik n.

 1. Äriõiguse näited

Kommertsõiguse kohaldamise lihtsaks näiteks on rahvusvahelised kaubanduskokkulepped ja -määrused, mis reguleerivad ja kaitsevad toorme, tööstuskaupade ning muude kaupade ja teenuste liikumist geograafilise piirkonna vahel. . Need rahvusvahelised finants- ja vabakaubanduslepingud on osa rahvusvahelisest äriõigusest.

Teine võimalik näide on makse- ja maksekohustused, mis on seotud osapoolte allkirjastatud juriidilised dokumendid, mille puhul maksekohustus omandatakse seaduse ja õiguse kohaselt, näiteks teenuste või teenuste eest tasumine. saadud kaubad.

Huvitavad Artiklid

HTML

HTML

Selgitame, mis on HTML, mis see on ja selle ajalugu. Lisaks sellele, kuidas see keel töötab ja mis on html-sildid. HTML-koodi esimene versioon ilmus 1991. aastal. Mis on html? HTML tähistab HyperText Markup Lenguage, mis tähendab HyperText Markup Language. See on veebilehtede väljatöötamisel kasutatava programmeerimiskeele nimi, mida saab kasutada nende kodeerimise ja struktureerimise etalonstandardina, samanimelise koodi kaudu (html). Võrgu

Ärrituvus

Ärrituvus

Selgitame, mis on ärrituvus, mis on rakkude ärrituvus, taimede ja loomade ärrituvus. Tähtsus ja näited. Elavad asjad reageerivad sõltuvalt stiimuli olemusest konkreetsel viisil Mis on ärrituvus? Bioloogia valdkonnas mõistetakse ärrituvust kui elusolendite ühte põhilisi omadusi , mis võimaldab neil tuvastada ebasoodsad muutused keskkonnas, milles nad asuvad, ja reageerida neile, vältides sellega et need muudatused kahjustavad nende heaolu või kahjustavad nende ellujäämist. Sel moel on är

Majanduslangus

Majanduslangus

Selgitame, mis on majanduslangus ja mis on selle põhjused. Tunnused ja erinevus majanduslanguse ja majanduslanguse vahel. Majanduse kokkuvarisemise päästmiseks on sageli vaja võtta erakorralisi meetmeid. Mis on majanduslangus? Mõistame majandussurutise kaudu riigi või geograafilise piirkonna kaubandus- ja finantstegevuse vähenemist kindlaksmääratud aja jooksul. Selle p

Artikkel teadusliku levitamise kohta

Artikkel teadusliku levitamise kohta

Selgitame teile, mis on teadusliku levitamise artikkel ja selle peamised omadused. Lisaks kuidas on selle struktuur ja näide. Teadusliku levitamise artikkel suunatakse üldsusele. Mis on teadusliku levitamise artikkel? Selle all mõistetakse teadusliku levitamise artiklit või lihtsalt lühikese kirjutise levitamise artiklit ja see tuuakse laiemale üldsusele. , sp

Energia füüsikas

Energia füüsikas

Selgitame teile, milline energia on füüsikas, milline on potentsiaalne ja kineetiline energia. Lisaks sellele, kuidas jõud tegutseb ja mis töö see on. Füüsika energia on võime teostada konkreetset tööd. Mis on see energia? Füüsikas tähistame energeetikat kui süsteemi või nähtuse võimet täita konkreetset tööd . Sõna energ a pärin

Organisatsiooni areng

Organisatsiooni areng

Selgitame, mis on organisatsiooni areng, miks see on ettevõtetele nii oluline ja millised on nende peamised ülesanded. Organisatsiooni areng peab inimestevahelisi suhteid elutähtsaks. Mis on organisatsiooni arendamine? Organisatsiooni arendamine on tehnika, tööriistade ja tavade kogum, mille eesmärk on säilitada ettevõtte, kontserni või organisatsiooni nõuetekohane toimimine, elustada protsesse ja luua soodne ulatus. Töö - se