• Saturday October 23,2021

Äriõigus

Selgitame, mis on äriõigus. Äriõiguse tähtsus, omadused, allikad ja harud. Rakenduse näited.

Näiteks võib tuua rahvusvahelisi kaubanduslepinguid ja määrusi.
 1. Mis on äriõigus?

Kommertsõigus või äriõigus on eraõiguse eriline haru, mille eesmärk on reguleerida ja täiendada kaupade ja teenuste vahetamise dünaamikat, see tähendab seaduses kavandatud äritegevust., samuti neist tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

Teisisõnu tagab äriõigus majandustegevuse nõuetekohase arengu ja loob vajaduse korral riigikaitse sekkumise raamistiku, nagu kaitse korral. Tarbijatele. Eelkõige on finantssüsteem tugevalt valvatud, arvestades selle kasutuselevõetavaid suuri rahasummasid.

Seega on see õiguse haru seotud suhetega erinevate ettevõtete vahel, nende ja nende klientuuri vahel, müüjate ja ostjate vahel ning isegi ettevõtte loomise või ettevõtte avamise mehhanismidega.

Teistes õigusvariantides, näiteks anglosaksi puhul, ei ole sellel õigusel siiski ühtset lähenemisviisi, vaid see koosneb erinevatest õiguslikest kruntidest, millel pole üksteisega lähedast suhet, nagu see on äriõiguse puhul.

Vt ka: Põhiseadus.

 1. Äriõiguse omadused

Äriõigust käsitletakse järgmiselt:

 • See on kutseõigus, see tähendab, et see puudutab kutseala (kaubandus- ja ärisektor) konkreetset kaubandust.
 • See on individualistlik, kuna tavaliselt ei käsitleta tehinguid, millesse riigiasutused sekkuvad, vaid keskendutakse pigem eraõigusele.
 • See on tavapärane, kuna see põhineb riikide kommertstraditsioonidel.
 • See on järk-järguline, kuna seda uuendatakse eelarveaasta tingimuste muutumisel.
 • See on ülemaailmne või rahvusvaheline, kuna see ületab riigipiire ja reguleerib ka eraisikute või riikidevaheliste ettevõtete vahelisi rahvusvahelisi äritehinguid.
 1. Äriõiguse allikad

Äriõigus areneb peamiselt kolmest allikast:

 • Seadus Kuna äriõigus on ka positiivse õiguse vorm, on ta kirjutanud ja avaldanud määrused äriseadustiku moodustavate seadustike ja tingimuste kohta. Kui selles on lünki, kohaldatakse selle asemel tavaõigust.
 • Kohandatud Kuna kaubandus on juba enne selle õiguse haru tekkimist, on ta pärija oma kogukonnale või piirkonnale omaste traditsioonide ja äriliste kasutuste osas.
 • Õigusteadus Erinevad riiklikud ja rahvusvahelised äriorganisatsioonid tõlgendavad seadusi vaidluste lahendamiseks ja loovad seega ajalooliste otsuste kogumi, mis on tulevaste seaduste ja otsuste aluseks.

See võib teid teenida: õiguse allikad

 1. Äriõiguse harud

Lepingu sõlmimisel omandatud kohustuste eest vastutab lepinguõigus.

Äriõigus jaguneb järgmisteks spetsialiseeritud harudeks:

 • Pangaseadus See, mis reguleerib pankade ja muude sarnaste finantsüksuste tegevust.
 • Pankrotiseadus See sisaldab materiaal- ja menetlusreegleid kõiges, mis on seotud võlgade ja võlausaldajatega.
 • Lepinguõigus See, mis on seotud dokumentide allkirjastamisel vabatahtlikult omandatud lepingute, kohustuste ja õigustega.
 • Ettevõtteõigus Seda nimetatakse ka äriühinguõiguseks või ühinguõiguseks, see käsitleb ettevõtluse subjekte ja nende ühinemisvorme.
 • Tööstusomandi seadus See, mis kaitseb tulemuslikku tegevust, tööstusalast loovust ja nende toimimisviisi, tööstustegevuse rajamist ja kasvu.
 • Vahetusseadus Seotud väärtpaberite, aktsiate ja investeeringute regulatsioonidega.
 • Mereseadus See, mis reguleerib kaupade ja teenuste vahetamist riikide ja / või piirkondade vahel kaubamere kaudu.
 1. Äriõiguse tähtsus

Kommertsõigus on õigluse ja majandusliku võrdsuse tagamise ning korruptsiooni ja majanduskuritegevuse vastu võitlemise õigusharjutuse võtmeharu, kehtestades iga äritegevuse jaoks selged ja normatiivsed eeskirjad.

Riikide jõukuse voogude aluseks on müük, ostud, üürimine, ärifondid, mis tahes kaubavahetuse rahaline ja majanduslik pakt, veelgi enam globaliseerumise ajal majanduslik n.

 1. Äriõiguse näited

Kommertsõiguse kohaldamise lihtsaks näiteks on rahvusvahelised kaubanduskokkulepped ja -määrused, mis reguleerivad ja kaitsevad toorme, tööstuskaupade ning muude kaupade ja teenuste liikumist geograafilise piirkonna vahel. . Need rahvusvahelised finants- ja vabakaubanduslepingud on osa rahvusvahelisest äriõigusest.

Teine võimalik näide on makse- ja maksekohustused, mis on seotud osapoolte allkirjastatud juriidilised dokumendid, mille puhul maksekohustus omandatakse seaduse ja õiguse kohaselt, näiteks teenuste või teenuste eest tasumine. saadud kaubad.

Huvitavad Artiklid

Kardinaalsed punktid

Kardinaalsed punktid

Selgitame teile, millised on kardinaalsed punktid ja mille jaoks neid nelja suunda saab kasutada. Lisaks selle erinevad tähendused. Nelja kardinaalse punkti nimed on germaani päritolu. Mis on kardinaalsed punktid? Neli taju või suunda, mis Cartesiuse taustsüsteemis võimaldavad ruumilist orientatsiooni kaardil või maakera mis tahes piirkonnas, nimetatakse kardinaalseteks punktideks. Kard

Teadus

Teadus

Selgitame teile, mis on teadus ja teaduslikud teadmised, mis on teaduslik meetod ja selle sammud. Lisaks, mis on teaduse liigid. Teadus kasutab nn teaduslikku meetodit. Mis on teadus? Teadus on teadmiste kogum, mis on süstemaatiliselt korraldatud konkreetsetes valdkondades vaatluse, katsetamise ja põhjendamise kaudu.

Maaomanik

Maaomanik

Selgitame, mis on üürileandja, millised on suhted tal omanikuga ja üürniku kohustused. Üürileandja on see, kes üürib muu hulgas korteri või sõiduki. Mis on maaomanik? Üht või kahte üürimis- või rendilepingus osalevat tegelast nimetatakse üürileandjaks. Täpsemalt on füüsiline või juriidiline isik, kellele kuulub kinnisvara (vallas- või vallasvara) ja kes annab selle üürile , andes rentnikule vastutusõiguse (kasutusvalduse) rahasumma kokkulepitud igakuisest maksest. See tähendab, et juhul,

Dekanteerimine

Dekanteerimine

Selgitame teile, mis on dekanteerimine ja kuidas seda teostada. Lisaks mõned näited ja eraldamisviisid. Dekanteerimisel toimub eraldumine algselt Maa gravitatsiooni toimel. Mis on dekanteerimine? Seda nimetatakse "dekanteerimiseks" - füüsiliseks protseduuriks, mille eesmärk on eraldada tahkest või tahkest segust koosnev segu. Suur

Keemiline element

Keemiline element

Selgitame teile, mis on keemiline element, selle omadused ja mitmesugused näited. Lisaks perioodiline tabel ja keemilised ühendid. Igal keemilisel elemendil (näiteks kuld, hõbe ja vask) on eristavad omadused. Mis on keemiline element? Keemiline element on mateeria kõik põhivormid . See esindab end alati sama ja ainsa aatomina ning seetõttu ei saa seda veel lihtsamateks aineteks jagada. See t

Mehhiko ime

Mehhiko ime

Selgitame teile, mis oli "Mehhiko ime", arengu stabiliseerimise majandusmudel, mis selle võimalikuks tegi ja mis olid selle eesmärgid. "Mehhiko ime" langes kokku maapiirkondadelt linnaühiskonnale üleminekuga. Mis oli Milagro Mexicano ? Seda tuntakse kui Milagro Mexicano või kui Mehhikos aastatel 1954– 1970 kasutatud majandusmudeli stabiliseerivat arengut. Selle