• Thursday August 5,2021

Äriõigus

Selgitame, mis on äriõigus. Äriõiguse tähtsus, omadused, allikad ja harud. Rakenduse näited.

Näiteks võib tuua rahvusvahelisi kaubanduslepinguid ja määrusi.
 1. Mis on äriõigus?

Kommertsõigus või äriõigus on eraõiguse eriline haru, mille eesmärk on reguleerida ja täiendada kaupade ja teenuste vahetamise dünaamikat, see tähendab seaduses kavandatud äritegevust., samuti neist tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

Teisisõnu tagab äriõigus majandustegevuse nõuetekohase arengu ja loob vajaduse korral riigikaitse sekkumise raamistiku, nagu kaitse korral. Tarbijatele. Eelkõige on finantssüsteem tugevalt valvatud, arvestades selle kasutuselevõetavaid suuri rahasummasid.

Seega on see õiguse haru seotud suhetega erinevate ettevõtete vahel, nende ja nende klientuuri vahel, müüjate ja ostjate vahel ning isegi ettevõtte loomise või ettevõtte avamise mehhanismidega.

Teistes õigusvariantides, näiteks anglosaksi puhul, ei ole sellel õigusel siiski ühtset lähenemisviisi, vaid see koosneb erinevatest õiguslikest kruntidest, millel pole üksteisega lähedast suhet, nagu see on äriõiguse puhul.

Vt ka: Põhiseadus.

 1. Äriõiguse omadused

Äriõigust käsitletakse järgmiselt:

 • See on kutseõigus, see tähendab, et see puudutab kutseala (kaubandus- ja ärisektor) konkreetset kaubandust.
 • See on individualistlik, kuna tavaliselt ei käsitleta tehinguid, millesse riigiasutused sekkuvad, vaid keskendutakse pigem eraõigusele.
 • See on tavapärane, kuna see põhineb riikide kommertstraditsioonidel.
 • See on järk-järguline, kuna seda uuendatakse eelarveaasta tingimuste muutumisel.
 • See on ülemaailmne või rahvusvaheline, kuna see ületab riigipiire ja reguleerib ka eraisikute või riikidevaheliste ettevõtete vahelisi rahvusvahelisi äritehinguid.
 1. Äriõiguse allikad

Äriõigus areneb peamiselt kolmest allikast:

 • Seadus Kuna äriõigus on ka positiivse õiguse vorm, on ta kirjutanud ja avaldanud määrused äriseadustiku moodustavate seadustike ja tingimuste kohta. Kui selles on lünki, kohaldatakse selle asemel tavaõigust.
 • Kohandatud Kuna kaubandus on juba enne selle õiguse haru tekkimist, on ta pärija oma kogukonnale või piirkonnale omaste traditsioonide ja äriliste kasutuste osas.
 • Õigusteadus Erinevad riiklikud ja rahvusvahelised äriorganisatsioonid tõlgendavad seadusi vaidluste lahendamiseks ja loovad seega ajalooliste otsuste kogumi, mis on tulevaste seaduste ja otsuste aluseks.

See võib teid teenida: õiguse allikad

 1. Äriõiguse harud

Lepingu sõlmimisel omandatud kohustuste eest vastutab lepinguõigus.

Äriõigus jaguneb järgmisteks spetsialiseeritud harudeks:

 • Pangaseadus See, mis reguleerib pankade ja muude sarnaste finantsüksuste tegevust.
 • Pankrotiseadus See sisaldab materiaal- ja menetlusreegleid kõiges, mis on seotud võlgade ja võlausaldajatega.
 • Lepinguõigus See, mis on seotud dokumentide allkirjastamisel vabatahtlikult omandatud lepingute, kohustuste ja õigustega.
 • Ettevõtteõigus Seda nimetatakse ka äriühinguõiguseks või ühinguõiguseks, see käsitleb ettevõtluse subjekte ja nende ühinemisvorme.
 • Tööstusomandi seadus See, mis kaitseb tulemuslikku tegevust, tööstusalast loovust ja nende toimimisviisi, tööstustegevuse rajamist ja kasvu.
 • Vahetusseadus Seotud väärtpaberite, aktsiate ja investeeringute regulatsioonidega.
 • Mereseadus See, mis reguleerib kaupade ja teenuste vahetamist riikide ja / või piirkondade vahel kaubamere kaudu.
 1. Äriõiguse tähtsus

Kommertsõigus on õigluse ja majandusliku võrdsuse tagamise ning korruptsiooni ja majanduskuritegevuse vastu võitlemise õigusharjutuse võtmeharu, kehtestades iga äritegevuse jaoks selged ja normatiivsed eeskirjad.

Riikide jõukuse voogude aluseks on müük, ostud, üürimine, ärifondid, mis tahes kaubavahetuse rahaline ja majanduslik pakt, veelgi enam globaliseerumise ajal majanduslik n.

 1. Äriõiguse näited

Kommertsõiguse kohaldamise lihtsaks näiteks on rahvusvahelised kaubanduskokkulepped ja -määrused, mis reguleerivad ja kaitsevad toorme, tööstuskaupade ning muude kaupade ja teenuste liikumist geograafilise piirkonna vahel. . Need rahvusvahelised finants- ja vabakaubanduslepingud on osa rahvusvahelisest äriõigusest.

Teine võimalik näide on makse- ja maksekohustused, mis on seotud osapoolte allkirjastatud juriidilised dokumendid, mille puhul maksekohustus omandatakse seaduse ja õiguse kohaselt, näiteks teenuste või teenuste eest tasumine. saadud kaubad.

Huvitavad Artiklid

Politoloogia

Politoloogia

Selgitame teile, mis on politoloogiad ja mis nende päritolu oli. Õppe objekt, töövaldkond ja politoloogia harud. Politoloogia koosneb spetsialistidest, kes soovivad väga mitmekesist töövaldkonda. Millised on politoloogiad? Poliitika teoreetiliste ja praktiliste aspektide , see tähendab süsteemide uurimisest huvitatud sotsiaalteaduste jaoks nimetatakse seda politoloogiaks või ka politoloogiaks poliitiline ja valitsus, ühiskondade käitumine, et luua nendes küsimustes tegelikkuse vaatlusel põhinev täpne ja objektiivne meetod. Nagu kogu ühi

Tööstusjulgeolek

Tööstusjulgeolek

Selgitame, mis on tööohutus, tööstustegevuse peamised riskid ning selle sisemised ja välised tegurid. Tööstusohutus vähendab võimalikke riske tööstuses. Mis on tööohutus? Tööstusjulgeolek on tänapäeval sotsiaalselt pärit mõiste ja see areneb tehnikate ja tehnoloogiate saavutamisel ning rakendamisel tööstusliku tootmise järkjärgulistel etappidel. Tööstussektoris raken

Keskkonnaprobleemid

Keskkonnaprobleemid

Selgitame, mis on keskkonnaprobleemid ja mis on nende põhjused. Mõned näited ja viisid nende vältimiseks. Keskkonnaprobleemid korrutasid industrialiseerimisega. Millised on keskkonnaprobleemid? Keskkonnaprobleemid on kahjulikud mõjud ökosüsteemile, mis tulenevad erinevatest inimtegevustest , üldjuhul kui soovimatud tagajärjed ja enam-vähem juhuslikud. Kui seda

Inventuur

Inventuur

Selgitame teile, mis on inventuur ja kuidas see vararegister koosneb. Lisaks tavaliselt kasutatavad varude tüübid. Inventar sisaldab konkreetset teavet ostu-müügi toimingute kohta. Mis on laoseis? Varud on reaalsed ja konkreetsed varad, see tähendab vallas- ja kinnisvara, mis moodustavad inimese või ettevõtte ärilise voo . Need k

Sõda

Sõda

Selgitame, mis on sõda ja peamised põhjused, mis neid konflikte algatavad. Lisaks sõja tüübid ja millised on maailmasõjad. Sõda on kõige tõsisem sotsiaalne ja poliitiline konflikt kahe teise kogukonna vahel. Mis on sõda? Sõjast rääkides viitame üldiselt relvastatud konfliktile kahe suhteliselt massilise inimrühma vahel , kes kasutavad igasuguseid strateegiaid ja tehnoloogiaid, et end vägivaldselt üksteisele peale suruda. põhjustades sur

Luuletus

Luuletus

Selgitame teile, mis on luuletus ja millised on selle erinevused luulega. Lisaks osad, millest see koosneb, ja mõned näited. Luuletusteraamatuid nimetatakse luuletusteks ja need võivad koosneda antoloogiatest. Mis on luuletus? Luuletus on lüürika žanri kirjanduslik kompositsioon , tavaliselt lühikese laiendiga, mis koosneb emotsionaalse, eksistentsiaalse oleku subjektiivsest kirjeldusest või mingil kogemusel. Sellek