• Tuesday November 24,2020

Äriõigus

Selgitame, mis on äriõigus. Äriõiguse tähtsus, omadused, allikad ja harud. Rakenduse näited.

Näiteks võib tuua rahvusvahelisi kaubanduslepinguid ja määrusi.
 1. Mis on äriõigus?

Kommertsõigus või äriõigus on eraõiguse eriline haru, mille eesmärk on reguleerida ja täiendada kaupade ja teenuste vahetamise dünaamikat, see tähendab seaduses kavandatud äritegevust., samuti neist tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

Teisisõnu tagab äriõigus majandustegevuse nõuetekohase arengu ja loob vajaduse korral riigikaitse sekkumise raamistiku, nagu kaitse korral. Tarbijatele. Eelkõige on finantssüsteem tugevalt valvatud, arvestades selle kasutuselevõetavaid suuri rahasummasid.

Seega on see õiguse haru seotud suhetega erinevate ettevõtete vahel, nende ja nende klientuuri vahel, müüjate ja ostjate vahel ning isegi ettevõtte loomise või ettevõtte avamise mehhanismidega.

Teistes õigusvariantides, näiteks anglosaksi puhul, ei ole sellel õigusel siiski ühtset lähenemisviisi, vaid see koosneb erinevatest õiguslikest kruntidest, millel pole üksteisega lähedast suhet, nagu see on äriõiguse puhul.

Vt ka: Põhiseadus.

 1. Äriõiguse omadused

Äriõigust käsitletakse järgmiselt:

 • See on kutseõigus, see tähendab, et see puudutab kutseala (kaubandus- ja ärisektor) konkreetset kaubandust.
 • See on individualistlik, kuna tavaliselt ei käsitleta tehinguid, millesse riigiasutused sekkuvad, vaid keskendutakse pigem eraõigusele.
 • See on tavapärane, kuna see põhineb riikide kommertstraditsioonidel.
 • See on järk-järguline, kuna seda uuendatakse eelarveaasta tingimuste muutumisel.
 • See on ülemaailmne või rahvusvaheline, kuna see ületab riigipiire ja reguleerib ka eraisikute või riikidevaheliste ettevõtete vahelisi rahvusvahelisi äritehinguid.
 1. Äriõiguse allikad

Äriõigus areneb peamiselt kolmest allikast:

 • Seadus Kuna äriõigus on ka positiivse õiguse vorm, on ta kirjutanud ja avaldanud määrused äriseadustiku moodustavate seadustike ja tingimuste kohta. Kui selles on lünki, kohaldatakse selle asemel tavaõigust.
 • Kohandatud Kuna kaubandus on juba enne selle õiguse haru tekkimist, on ta pärija oma kogukonnale või piirkonnale omaste traditsioonide ja äriliste kasutuste osas.
 • Õigusteadus Erinevad riiklikud ja rahvusvahelised äriorganisatsioonid tõlgendavad seadusi vaidluste lahendamiseks ja loovad seega ajalooliste otsuste kogumi, mis on tulevaste seaduste ja otsuste aluseks.

See võib teid teenida: õiguse allikad

 1. Äriõiguse harud

Lepingu sõlmimisel omandatud kohustuste eest vastutab lepinguõigus.

Äriõigus jaguneb järgmisteks spetsialiseeritud harudeks:

 • Pangaseadus See, mis reguleerib pankade ja muude sarnaste finantsüksuste tegevust.
 • Pankrotiseadus See sisaldab materiaal- ja menetlusreegleid kõiges, mis on seotud võlgade ja võlausaldajatega.
 • Lepinguõigus See, mis on seotud dokumentide allkirjastamisel vabatahtlikult omandatud lepingute, kohustuste ja õigustega.
 • Ettevõtteõigus Seda nimetatakse ka äriühinguõiguseks või ühinguõiguseks, see käsitleb ettevõtluse subjekte ja nende ühinemisvorme.
 • Tööstusomandi seadus See, mis kaitseb tulemuslikku tegevust, tööstusalast loovust ja nende toimimisviisi, tööstustegevuse rajamist ja kasvu.
 • Vahetusseadus Seotud väärtpaberite, aktsiate ja investeeringute regulatsioonidega.
 • Mereseadus See, mis reguleerib kaupade ja teenuste vahetamist riikide ja / või piirkondade vahel kaubamere kaudu.
 1. Äriõiguse tähtsus

Kommertsõigus on õigluse ja majandusliku võrdsuse tagamise ning korruptsiooni ja majanduskuritegevuse vastu võitlemise õigusharjutuse võtmeharu, kehtestades iga äritegevuse jaoks selged ja normatiivsed eeskirjad.

Riikide jõukuse voogude aluseks on müük, ostud, üürimine, ärifondid, mis tahes kaubavahetuse rahaline ja majanduslik pakt, veelgi enam globaliseerumise ajal majanduslik n.

 1. Äriõiguse näited

Kommertsõiguse kohaldamise lihtsaks näiteks on rahvusvahelised kaubanduskokkulepped ja -määrused, mis reguleerivad ja kaitsevad toorme, tööstuskaupade ning muude kaupade ja teenuste liikumist geograafilise piirkonna vahel. . Need rahvusvahelised finants- ja vabakaubanduslepingud on osa rahvusvahelisest äriõigusest.

Teine võimalik näide on makse- ja maksekohustused, mis on seotud osapoolte allkirjastatud juriidilised dokumendid, mille puhul maksekohustus omandatakse seaduse ja õiguse kohaselt, näiteks teenuste või teenuste eest tasumine. saadud kaubad.

Huvitavad Artiklid

Kirjanduslikud arvud

Kirjanduslikud arvud

Selgitame, mis on kirjanduslikud tegelased ja mis eesmärgil neid kasutatakse. Lisaks olemasolevate retooriliste figuuride tüübid ja erinevad näited. Kirjanduslikke figuure kasutatakse sageli esteetilistel või veenvatel eesmärkidel. Millised on kirjandustegelased? Kirjanduse Lasfiguras, retricas troposofiguras on mitmeid pöördeid kõne, mida kasutatakse kaunistab kõnes, eriti seoses kõnekunst ja kirjandus, oluliselt muutmata levinud ja igapäevane keelekasutusviis. Neid kasut

Täppisteadused

Täppisteadused

Selgitame teile, mis on täppisteadused ja millistele teadmistele te viitate. Selle klassifikatsiooni muud kasutusalad: täppisteaduste käitamine. Ükski teaduslik teave pole täpne ja muutumatu, ümberlükkamatu ega mitmeaastaselt tõene. Mis on täppisteadused? Varem nimetatud teaduste täppisteadusteks, mille teooriaid ja lähenemisviise saab füüsiliselt tõestada , katsetades muid usaldusväärseteks ja usaldusväärseteks peetavaid tehnikaid. Mõiste hakkas ag

Mineraalvesi

Mineraalvesi

Selgitame, mis on mineraalvesi ja millist tüüpi mineraalvett võime leida. Lisaks on selle kasu tervisele. Mineraalvesi ei sisalda orgaanilist ega mikrobioloogilist saastumist. Mis on mineraalvesi? Mineraalvesi on teatud tüüpi vesi, mis sisaldab mineraale ja muid lahustunud aineid nagu gaasid , soolad või väävliühendid, mis muudavad ja rikastavad selle maitset või pakuvad terapeutilisi võimeid. Seda tüüp

Kapitalism

Kapitalism

Selgitame teile, mis on kapitalism ja kuidas see majandussüsteem tekib. Erinevused sotsialismi ja etappide vahel Marxi sõnul. Eraomand ja vabakaubandus on selle elementaaralused. Mis on kapitalism? Kapitalism on majandussüsteem, kus kapital prevaleerib tööjõu ees ja on rikkuse alus . Selle režiimi raames on eraomand ja vabakaubandus kaks peamist alust. Sõna

Viirus bioloogias

Viirus bioloogias

Selgitame, mis on viirused ja milliseid viirusi me võime leida. Lisaks, kuidas on selle struktuur ja mõned näited. Viirused on väga primitiivsed organismid, millel on tohutu mutatsioonivõime. Mis on viirus? Viirus on bioloogias mikroskoopiline ja atsellulaarne parasiitide tekitaja , st suurusjärgus palju väiksem kui nähtav ja see ei koosne rakkudest, vaid on võimeline paljunema Ainult peremeesrakus, kasutades ära geneetilisi replikatsioonimehhanisme, mis tal on, ja üldiselt põhjustades protsessi kahjustusi . Viirused v

Käärimine

Käärimine

Selgitame, mis on käärimine, millised on kääritamise tüübid, mida saab kasutada, ja erinevad kasutamise viisid. Käärimisprotsessi avastas prantsuse keemik Louis Pasteur. Mis on kääritamine? Mittetäielikku oksüdatsiooniprotsessi nimetatakse kääritamiseks , mille toimumiseks pole vaja hapnikku ja mille tulemusel saadakse orgaaniline aine. See on katab