• Wednesday August 10,2022

Äriõigus

Selgitame, mis on äriõigus. Äriõiguse tähtsus, omadused, allikad ja harud. Rakenduse näited.

Näiteks võib tuua rahvusvahelisi kaubanduslepinguid ja määrusi.
 1. Mis on äriõigus?

Kommertsõigus või äriõigus on eraõiguse eriline haru, mille eesmärk on reguleerida ja täiendada kaupade ja teenuste vahetamise dünaamikat, see tähendab seaduses kavandatud äritegevust., samuti neist tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

Teisisõnu tagab äriõigus majandustegevuse nõuetekohase arengu ja loob vajaduse korral riigikaitse sekkumise raamistiku, nagu kaitse korral. Tarbijatele. Eelkõige on finantssüsteem tugevalt valvatud, arvestades selle kasutuselevõetavaid suuri rahasummasid.

Seega on see õiguse haru seotud suhetega erinevate ettevõtete vahel, nende ja nende klientuuri vahel, müüjate ja ostjate vahel ning isegi ettevõtte loomise või ettevõtte avamise mehhanismidega.

Teistes õigusvariantides, näiteks anglosaksi puhul, ei ole sellel õigusel siiski ühtset lähenemisviisi, vaid see koosneb erinevatest õiguslikest kruntidest, millel pole üksteisega lähedast suhet, nagu see on äriõiguse puhul.

Vt ka: Põhiseadus.

 1. Äriõiguse omadused

Äriõigust käsitletakse järgmiselt:

 • See on kutseõigus, see tähendab, et see puudutab kutseala (kaubandus- ja ärisektor) konkreetset kaubandust.
 • See on individualistlik, kuna tavaliselt ei käsitleta tehinguid, millesse riigiasutused sekkuvad, vaid keskendutakse pigem eraõigusele.
 • See on tavapärane, kuna see põhineb riikide kommertstraditsioonidel.
 • See on järk-järguline, kuna seda uuendatakse eelarveaasta tingimuste muutumisel.
 • See on ülemaailmne või rahvusvaheline, kuna see ületab riigipiire ja reguleerib ka eraisikute või riikidevaheliste ettevõtete vahelisi rahvusvahelisi äritehinguid.
 1. Äriõiguse allikad

Äriõigus areneb peamiselt kolmest allikast:

 • Seadus Kuna äriõigus on ka positiivse õiguse vorm, on ta kirjutanud ja avaldanud määrused äriseadustiku moodustavate seadustike ja tingimuste kohta. Kui selles on lünki, kohaldatakse selle asemel tavaõigust.
 • Kohandatud Kuna kaubandus on juba enne selle õiguse haru tekkimist, on ta pärija oma kogukonnale või piirkonnale omaste traditsioonide ja äriliste kasutuste osas.
 • Õigusteadus Erinevad riiklikud ja rahvusvahelised äriorganisatsioonid tõlgendavad seadusi vaidluste lahendamiseks ja loovad seega ajalooliste otsuste kogumi, mis on tulevaste seaduste ja otsuste aluseks.

See võib teid teenida: õiguse allikad

 1. Äriõiguse harud

Lepingu sõlmimisel omandatud kohustuste eest vastutab lepinguõigus.

Äriõigus jaguneb järgmisteks spetsialiseeritud harudeks:

 • Pangaseadus See, mis reguleerib pankade ja muude sarnaste finantsüksuste tegevust.
 • Pankrotiseadus See sisaldab materiaal- ja menetlusreegleid kõiges, mis on seotud võlgade ja võlausaldajatega.
 • Lepinguõigus See, mis on seotud dokumentide allkirjastamisel vabatahtlikult omandatud lepingute, kohustuste ja õigustega.
 • Ettevõtteõigus Seda nimetatakse ka äriühinguõiguseks või ühinguõiguseks, see käsitleb ettevõtluse subjekte ja nende ühinemisvorme.
 • Tööstusomandi seadus See, mis kaitseb tulemuslikku tegevust, tööstusalast loovust ja nende toimimisviisi, tööstustegevuse rajamist ja kasvu.
 • Vahetusseadus Seotud väärtpaberite, aktsiate ja investeeringute regulatsioonidega.
 • Mereseadus See, mis reguleerib kaupade ja teenuste vahetamist riikide ja / või piirkondade vahel kaubamere kaudu.
 1. Äriõiguse tähtsus

Kommertsõigus on õigluse ja majandusliku võrdsuse tagamise ning korruptsiooni ja majanduskuritegevuse vastu võitlemise õigusharjutuse võtmeharu, kehtestades iga äritegevuse jaoks selged ja normatiivsed eeskirjad.

Riikide jõukuse voogude aluseks on müük, ostud, üürimine, ärifondid, mis tahes kaubavahetuse rahaline ja majanduslik pakt, veelgi enam globaliseerumise ajal majanduslik n.

 1. Äriõiguse näited

Kommertsõiguse kohaldamise lihtsaks näiteks on rahvusvahelised kaubanduskokkulepped ja -määrused, mis reguleerivad ja kaitsevad toorme, tööstuskaupade ning muude kaupade ja teenuste liikumist geograafilise piirkonna vahel. . Need rahvusvahelised finants- ja vabakaubanduslepingud on osa rahvusvahelisest äriõigusest.

Teine võimalik näide on makse- ja maksekohustused, mis on seotud osapoolte allkirjastatud juriidilised dokumendid, mille puhul maksekohustus omandatakse seaduse ja õiguse kohaselt, näiteks teenuste või teenuste eest tasumine. saadud kaubad.

Huvitavad Artiklid

Sümbioos

Sümbioos

Selgitame, mis on sümbioos ja millised sümbioosi tüübid eksisteerivad. Lisaks näited ja kuidas sümbioos kujuneb psühholoogias. Sümbioosis konkureerivad või jagavad inimesed looduse ressursse. Mis on sümbioos? Bioloogias on sümbioos viis, kuidas eri liikide isendid seostuvad üksteisega, saades kasu vähemalt kahest . Sümbioosi s

Süsinikdioksiid (CO2)

Süsinikdioksiid (CO2)

Selgitame teile, mis on süsinikdioksiid ja miks see on nii oluline. Süsiniku tsükkel CO2 ja kliimamuutused. CO2 kasutus. CO 2 normaalne sisaldus atmosfääris tõuseb tänu tööstusele. Mis on süsinikdioksiid? Kui rääkida süsinikdioksiidist, süsinikdioksiidist või CO2-st (selle keemilisest vormist: CO 2 ), viidatakse värvitule ja vees lahustuvale gaasile , mille molekulid koosnevad ühest süsinikuaatomist ja kahest hapnikust, mis on seotud kovalentsete kaksiksidemetega. Süsinikdioksiid

Eklektiline

Eklektiline

Selgitame teile, mida eklektika tähendab ja mis toetab eklektika filosoofilist voolu. Selle mõtte ajalugu ja omadused. Eklektilised Joe Colemani portreed. Mis on eklektiline? Mõiste eklektiline tähendab isikut, kes praktiseerib eluviisi, kus tema mõtted ja teod tulenevad filosoofilisest voolust, mida nimetatakse eklektikaks. Ekl

Tarbijaorganisatsioonid

Tarbijaorganisatsioonid

Selgitame teile, millised on tarbivad organismid ja kuidas neid klassifitseeritakse. Lisaks mõned näited nende organismide kohta. Tarbivad organismid toituvad teiste elusolendite orgaanilistest ainetest. Mis on tarbivad organismid? Tarbivad organismid, mida nimetatakse ka heterotroofseteks organismideks, nagu ka autotroofid, ei suuda sünteesida oma toitaineid anorgaanilistest molekulidest ja välistest energiaallikatest . (n

E-post

E-post

Selgitame kõike e-posti kohta, selle ajalugu, tüüpe, eeliseid ja puudusi. Lisaks e-posti osad. E-posti kasutatakse peamiselt pikkade sõnumite saatmiseks või koos manustega. Mis on e-post? Elektrooniline post või e-post (ingliskeelsest elektronpostist võetud) on digitaalse kirjaliku suhtluse vahend , mis sarnaneb vana postisaadetise kirjade ja postkaartidega ning kasutab ära Interneti-multimeediumtehnoloogia enam-vähem pikkade ja manustega või ilma manustega kahe muu partneri vahel edastatud edasilükkamiseks . E-post ol

Kodanlik

Kodanlik

Selgitame teile, mis on kodanikkond ja selle mõiste mõned omadused. Lisaks sellele, kui oluline on see ühiskonnas. Kodanikuühiskond viitab inimlikule teadvusele, mis on seotud lugupidava käitumisega. Mis on kodanik? Kodaniku mõiste on mõiste, mis tuleneb kodaniku mõistest, mida mõistetakse kui ühiskonna liiget, kes on jõudnud sotsiaalse küpsuse tasemele, mis on piisav kehtivate määruste kohaselt tegutsemiseks. Sel moel saa