• Wednesday June 23,2021

Omandiõigus

Selgitame teile, mis on omandiõigus ja millised on selle omadused. Lisaks näited selle õiguse kasutamisest.

Seda õigust saab kontrollida näiteks maja ostmise või müügi korral.
 1. Mis on omandiõigus?

Omandi- või omandiõigus on isikul konkreetse objekti või vara suhtes otsene ja vahetu õigus- ja teovõime, mis võimaldab neil seadusega kehtestatud raamistikus vabalt käsutada.

Teisisõnu, see puudutab võimu, mis õigussubjektidel on esemete ja omaduste üle, teha nendega kõike, mida nad tahavad, seadust rikkumata või kolmandatele isikutele kahju tekitamata.

Omandiõigus kehtib kõigi omandiõiguse objektiks olevate objektide suhtes, mida määravad kolm peamist tunnust:

 • Las nad on kasulikud, sest kui neid poleks, poleks nende eraldamisel mõtet;
 • Las nad piirduvad, sest kui nad oleksid lõpmatud, poleks vaja neid sobitada;
 • Et neid võidakse hõivata või vallata, vastasel juhul pole mingit võimalust omandiõiguse võimu kohaldamiseks nende üle.

Sarnaselt leitakse, et täieliku omandiõigus annab omanikule kõnealuse objekti või vara suhtes kolm volitust, milleks on kasutamine ( ius utendi ), nautimine ( ius fruendi ) ja nautimine ( ius abutendi ), eristus, mis sündis keskajal Rooma õiguses:

 • Ius utendi . Omanikul on õigus kasutada asja oma äranägemise järgi vastavalt oma huvidele ja talle kuuluvale sotsiaalsele funktsioonile, kui ta ei riku seadust ega põhjusta teistele omanikele kahju.
 • Ius fruendi . Omanikul on õigus asja ära kasutada, vilju, mida see otseselt või kaudselt tekitab, või mis jäävad pärast kasutamist.
 • Ius abutendi . Omanikul on õigus asja käsutada vastavalt soovile kas hävitada, võõrandada, maha jätta, rentida jne, kui see ei lähe vastuollu selle sotsiaalse funktsiooniga ega riku ühtegi kolmanda isiku õigust ega ühtegi seadust.

Vt: eraomand.

 1. Omandiõiguse omadused

Omandiõigusi loetakse eksisteerivaks järgmistel viisidel:

 • Moraal Kuna assigneering on refleksiivne ja mitte vaistlik.
 • Pidev Kuna see kestab seni, kuni hea on olemas.
 • Eksklusiivne Kuna korraga saab asjal olla ainult üks omanik.
 • Piiratud Kuna seda saab piirata üldine hüve, teiste vajadus või seadus.
 • Täiuslik Kuna omanik saab oma asja kaitsta isegi proportsionaalse jõu kasutamise kaudu.
 1. Näited omandiõigustest

Talu koos kõige istutatudga on omaniku ainuomand.

Omandiõigust saab kontrollida näiteks maja ostmise või müümise korral, sest tingimata on olemas ainus ja ainuomanik, kes selle müüki paneb, ja uus ainuomanik, kes on nõus selle eest maksma. Kui tehing on lõppenud, antakse vara ühelt isikult teisele üle, kuid maja ei ole kunagi kellelegi kuulunud.

Teine näide oleks farm, kus on arvukalt viljapuid. Need on koos kõige maa sisse istutatud omaniku ainuomandiga, samuti puuviljadega, mida need puud viskavad ja millest omanik saab soovi korral käsutada: müüa neid, anda neid ära või jätta mädanemiseks.

 1. Vara näited

Kinnisvara klassifitseerimiseks vastavalt selle õiguse haru sätetele on erinevaid viise, näiteks:

 • Klassifikatsioon teema järgi . Võite rääkida eraomandist (kui see kuulub üksikisikule), avalikult (kui see kuulub riigile), üksikisikule (kui see kuulub ühele omanikule), erakollektiivist (kui see kuulub erakogukonnale) või avalikust kollektiivist (kui see kuulub kõigile) ja seda haldab avalik-õiguslik üksus või asutus).
  • Näiteks: park on ühiskondlik ühisvara, talu aga individuaalne eraomand ja osaühingu vara on eraõiguslik ühiskinnisvara.
 • Klassifikatsioon olemuse järgi . Seal on vallasasju (nad saavad saidilt liikuda), kinnisvara (neid ei saa transportida neid kahjustamata), kehalisi (mida tajuvad meeled) ja kehalisi (see, mis koosneb pelgalt õigustest, on abstraktne).
  • Näiteks: auto on vallasvara, maja on kinnisvara, mõlemal on kerevara. Kuigi laenu omanikul on kehatu vara.

Huvitavad Artiklid

Kasumi kaotamine

Kasumi kaotamine

Selgitame teile, mis on kaotatud kasum ja millal selline olukord tekib. Lisaks arvutusmeetodid ja näited saamata jäänud kasumist. Paljudel juhtudel pakuvad kindlustusandjad saamata jäänud kasumi eest oma kindlustatud hüvitist. Mis on kahjumita kasum? Räägitakse kasumiseadusest loobumisest, kui ilmneb selline varakahju vorm, mis seisneb õigustatud majandusliku kasu takistamises või majandusliku kasumi kaotamises selle tagajärjel. kolmanda

Uurimismeetodid

Uurimismeetodid

Selgitame teile, millised on uurimismeetodid ja millised on peamised. Lisaks, millised on nende omadused. Uurimisel valitakse eesmärkide saavutamiseks kõige sobivam meetod. Millised on uurimismeetodid? Uurimine on tegevus, mis on pühendatud arusaadava, edastatava ja reprodutseeritava menetluse abil uute teadmiste saamiseks või nende rakendamiseks konkreetsete probleemide lahendamisel. .

Keelefunktsioonid

Keelefunktsioonid

Selgitame, mis on keele funktsioonid, mis elemendid sellel on ja mõned selle omadused. Keelefunktsioonid näitavad inimkeele piire ja võimalusi. Millised on keele funktsioonid? Keele funktsioone mõistetakse kui erinevaid ülesandeid, millega inimene keelt kasutab , see tähendab kommunikatiivseid eesmärke, millega ta seda kognitiivset ja abstraktset vahendit kasutab. See o

Eksotermiline reaktsioon

Eksotermiline reaktsioon

Selgitame teile, mis on eksotermiline reaktsioon ja selle erinevused endotermilise reaktsiooniga. Lisaks näited selle keemilise reaktsiooni kohta. Eksotermilised reaktsioonid vabastavad energiat. Mis on eksootiline reaktsioon? Eksotermilisest reaktsioonist mõistetakse (kreeka keeles ekso , ja termos , kalor ) neid reaktsioone, mis Niidid, mis toodavad või vabastavad energiat soojuse, valguse või muu energia kujul. Na

Sulam

Sulam

Selgitame, mis on sulam ja milliseid sulameid saab toota. Lisaks mõned näited selle metallilise segu kohta. Kogu sulam koosneb vähemalt kahest koostisosast, tavaliselt metallist. Mis on sulam? Uue materjali moodustamiseks on see kahe või muu metallelemendi kombinatsioon . et sellel on selle koostisosade omadused. Su

Kooseksisteerimise reeglid

Kooseksisteerimise reeglid

Selgitame teile, millised on kooseksisteerimise reeglid ja nende omadused. Lisaks reeglid klassiruumis, kodus ja kogukonnas. Kooseksisteerimise reeglid sõltuvad kohast ja kultuurist. Millised on kooseksisteerimise reeglid? Kooseksisteerimise reeglid on protokolli, austuse ja korralduse juhised, mis reguleerivad ruumi, aega, kaupu ja inimestevahelist liiklust Nad jagavad konkreetset kohta ja aega.