• Saturday August 13,2022

Kuritöö

Selgitame, mis on kuritegu, selle erinevad elemendid ja tüübid. Lisaks kuriteo ennetamise ja vabandamise meetmed.

Kuritegu on seadustega vastuolus olev tegevus ja väärib seetõttu karistust.
 1. Mis on kuritegu?

Kuriteost või kuriteost rääkides peame silmas sotsiaalset käitumist, mis rikub seaduses kehtestatud kooseksisteerimise ja seaduslikkuse koodekseid ja mida seetõttu peetakse süüdi, seostatav, tüüpiline ja ebaseaduslik, see tähendab tegevusetus tegevusetus, mis on vastuolus seadustega, millega meie valitakse, ja seetõttu väärib karistust või hüvitist.

Mõiste " kuritegu" pärineb ladinakeelsest sõnast " delinquere, tõlgitav", nagu "teelt loobumine", kuna kuritegu millegi eest, mis kaldub kooseluseaduses ette nähtud teelt rahulik kodanike seas, kes seda omaks võtavad. Selles osas on iga rahva õigussüsteemi vastavates koodeksites kirjas, mis see on ja mis pole kuritegu.

Seetõttu muutub see, mida peetakse kuriteoks või mitte, aja jooksul ja kajastab antud ühiskonna õiguslikke, kultuurilisi ja ajaloolisi väärtusi . Selles mõttes hoidub enamik kriminaalkoodeksitest kuriteo dogmaatilisi määratlusi hõlmamast, kuid piiritleb selle lähtuvalt sellest, mis on lubatud ja mis mitte.

Kuriteod on krimiteooria, kriminaalõiguse haru, milles pakutakse välja karistatava käitumise kontseptsiooni hierarhia uurimise teema, mille kohaselt retsidivism See on tõsisem kuritegu kui näiteks esimene kuritegu või et lipuriik hõlbustab karistuse täideviimist, kuna toimunu tõlgendamiseks pole ruumi.

See võib teid teenida: karistamatus.

 1. Kuriteo elemendid

Süü määr on väljendatud soov kuritegu toime panna või mitte.

Kuriteo koostisosad on komponendid ja tunnused, mis seda moodustavad, mitte iseseisvalt. Neid liigitatakse:

 • Tegevus või tegevusetus . Tegu, mis on toime pandud või mille toimepanemine on lõpetatud, mis põhjustab teistele kahju.
 • Tüüpilisus Sõltuvalt sellest, kas kuritegu on kriminaalkoodeksis ette nähtud või mitte.
 • Juriidilisus Sõltuvalt sellest, kas on kergendavaid kaalutlusi, mida tuleks arvesse võtta.
 • Süü aste Avaldage soovi kuritegu toime panna või mitte.
 • Seostatavus Kurjategija võime kohtu alla anda.
 • Lubatavus Karistuse või sanktsiooni reaalse täitmise võimalus.
 1. Kuritegevuse liigid

Kurjategija sõnul võib kuritegu olla eriline või tavaline.

Kuriteo klassifikatsiooni on arvukalt, mõned neist:

Vastavalt nende süüvormidele:

 • Pahatahtlik kuritegu . Kurjategija pani selle toime teadmisega, mida ta tegi, st see polnud juhuslik tegevus, vaid ettekavatsetud tegu.
 • Süüdi või hoolimatu kuritegu . Kurjategija ei tahtnud kuritegu toime panna, kuid hoolimata sellest tegi ta seda kergemeelsuse, kaasosaluse või muude kergendavate tingimuste tõttu.
 • Tahtlik kuritegu Kes kuriteo toime pani, püüdis väiksema sündmuse taha kui see, mis juhtus, näiteks kakluses otsustab ta lüüa vastase ja tapab ta tahtmatult.

Vastavalt toimepandud tegevusele:

 • Komisjoni kuritegu . See ilmneb siis, kui kurjategija on kuriteo toime pannud omal käel, see tähendab, et ta vastutab tegevuse eest.
 • Kuritegevus vaikimisi . See leiab aset siis, kui kuritegu on toime pandud kurjategija tegevusetuse tagajärjel, see tähendab midagi, mida ta ei teinud ega lasknud toimuda. See võib omakorda olla kahte tüüpi:
 • Enda tegematajätmise tõttu . Mis tahes kuritegu, mis tuleneb kriminaalkoodeksiga seotud reegli rikkumisest.
 • Vale tegevusetuse tõttu . Mis tahes süütegu, mis tuleneb tegevusetusest, mida ei ole kriminaalkoodeksis ette nähtud.

Kurjategija sõnul:

 • Eriline kuritegu Selle võis panna toime ainult keegi, kellel on privilegeeritud, eriline või oluline positsioon.
 • Levinud kuritegu . Iga tavakodanik oleks võinud selle toime panna.

Vastavalt nende põhjustatud kahjule:

 • Vigastus kuritegu Kui isikule või tema seaduslikule varale on tekitatud märkimisväärset kahju.
 • Ohu kuritegu . Kui tuvastati võimaliku kahju isikule või juriidilisele isikule, isegi kui kahju ei tekkinud.
 • Tulemuse kuritegu . See nõuab käitumise läbiviimist ja tulemuste saavutamist.
 1. Kuritegevuse ennetamine

Räägitakse kuritegevuse ennetamisest, et viidata meetmetele, mida võidakse võtta riigilt või kodanikelt endalt, et vältida kuriteo ohvriks langemist või vähendada kuriteos osalemise tõenäosust. Mõned neist meetmetest võivad olla:

 • Harida elanikkonda igapäevaste enesekaitse vormide ja linnakuritegevuse ennetamise kohta.
 • Jätkata linnaseiret kuritegevuse tõkestamiseks.
 • Edendada noorte ja noorukite haridust ning edendada töökultuuri.
 • Vältige ohtlikuks peetavaid linna piirkondi ja jälgige pidevalt politsei järelevalvet.
 1. Kuriteo vabandus

Kuigi ühiskond tervikuna mõistab kuriteo hukka, võib juhtuda, et mõned tegurid püüavad kuritegu õigustada argumentide ja kõnestrateegiate alusel, mille tagajärjel soodustatakse kuritegevust elanikkonnas. Kui see toimub avalikus kohas või avalikus arutelus, peetakse tegelikult enamikus õigusnormides seda karistatavaks kuriteoks: kuritegevuse propageerimine on iseenesest kuritegu. .

Huvitavad Artiklid

Nemesis

Nemesis

Selgitame teile, mis on nmesis, mis on selle termini päritolu Kreeka kultuuris, ja mõned näited selle kasutamisest. Sõna `nmesis 'on tavaline, kui seda kasutatakse sünonüümina vaenlasele või lõplikule . Mis see on? Sõna mesis pärineb Vana-Kreeka kultuurist, milles see andis nime jumalannale, keda tuntakse ka kui Ramnusia (eetika linna lähedal asuvast Vana-Kreeka asulast Ramnonte) päeval arheoloogiline leiukoht) ja see kujutas endast solidaarsust, kättemaksu, kättemaksuhimulist õiglust, tasakaalu ja varandust. See oli kujuta

Loodusvarade kasutamine

Loodusvarade kasutamine

Selgitame, mis on ressursside kasutamine ja nende tagajärjed. Loodusvarade liigid ja ekspluateerimise näited. Nafta on kõigi aegade kõige väärtuslikum ressurss. Mis on loodusvarade kasutamine? Loodusvarade kasutamine tähendab inimese looduses saadaoleva tooraine kaevandamist ja töötlemist energia saamiseks ja tootmiseks Tööstuslikud sisendid või töödeldud tarbekaubad. Alates kogut

Lõvi

Lõvi

Me räägime teile kõigile lõvi kohta, kus ta elab ja kuidas ta paljuneb. Lisaks sellele, kuidas see toitub ja millised on selle omadused. Lõvi on kaslane, kes elab Aafrikas ja Indias. Lõvi Lõvi (teaduslik nimi Panthera leo ) on suur lihasööjaline kassidel . See on levinud Sahara-taguses Aafrikas ja teatavates India piirkondades, kus ta on liiklusahela suurim kiskja. See on

Andmed

Andmed

Selgitame, mis on andmed, mõningaid selle teabebaasi omadusi ja olemasolevat tüüpi andmeid. Andmed võivad olla numbrilised, tähestikulised ja tähtnumbrilised. Mis on fakt? Andmed on muutuja esitus, mis võib olla kvantitatiivne või kvalitatiivne; need tähistavad asjadele omistatud väärtust . Andmed on

Ametiühing

Ametiühing

Selgitame, mis on liit ja millised liitude tüübid eksisteerivad. Lisaks töötajate ametiühing ja ametiühinguliikumise ajalugu. Ametiühinguid on kahte tüüpi: esindamise ja rahastamise kaudu. Mis on liit? Ametiühing on töötavate inimeste rühm , et kaitsta rahalisi, ametialaseid ja sotsiaalseid huve, mis on seotud selle moodustavate inimeste ülesannete ja tööga. Need on demokr

Riistvara ja tarkvara

Riistvara ja tarkvara

Selgitame, mis on riist- ja tarkvara ning milliseid funktsioone igaüks täidab. Lisaks sellele, kuidas need on koostatud ja näiteid. Riistvara tähendab arvuti materiaalset ja tarkvara immateriaalset. Mis on riist- ja tarkvara? Teabe osas kasutatakse mõisteid riistvara ja tarkvara tarkvara, mis tähistavad mis tahes süsteemi kahte erinevat ja üksteist täiendavat aspekti. Arvutip