• Thursday August 5,2021

Tantsu

Selgitame teile, mis on tants ja mis on nende väljendite esimesed ajaloolised ülestähendused. Tantsude omadused ja tüübid.

Tantsud on iseloomulikud seda teostavale kultuurile.
  1. Mis on tants?

Tants on üks esivanematest kehaväljenditest, mis iseloomustab inimese ajalugu. Akustilise rütmiga kaasneb peamiselt kehaline väljendus, seega leiame, et öeldakse, et tants on keha keel.

Tantsu mõiste pärineb vanalt prantsuse tantsijalt . See koosneb rütmiliselt muusikaga kaasnevatest kehaliigutuste jadast, samuti mõistetakse tantsu väljendus- ja suhtlusvahendina.

Rekorditüüpe selle inimese ilmingute kohta leiti kõigil perioodidel ja erinevatel mandritel, ehkki kogu aja jooksul muudeti nii selle tähendust ja tähendusi kui ka teostusvorme n. Muinasajaloos tantsiti seda loodusheli järgi, millele hiljem lisandusid peopesad, jalgade kokkupõrge või pulgad, mida siis näha on arenenud muusikariistades. Lõpuks lülitatakse hääl sisse. Need ürgsed tantsud olid kirglikud ja seetõttu täiesti spontaansed.

Tantsud on iseloomulikud seda teostavale kultuurile, sel viisil leiame erinevusi erinevat tüüpi tantsudes vastavalt ühiskonnale, milles nad arenevad.

Sama põhjus on põhjus, miks miljonid turistid külastavad piirkondi, kus piirkondlikud tantsud on värvikad ja annavad kohale iseloomuliku väljenduse, nagu näiteks samba-, löökpillitantsud. n Aafrika või Jaapani teatriga kaasnenud tantsud.

Tänapäeval on tants sünonüüm tantsule, see on kunstivorm, millel on erinevad eesmärgid, näiteks lõbus, kunstiline või religioosne, see hõlmab alati inimlikku suhtlemist.

Tantsu mõistetakse sügavamalt sisemiste emotsioonide väljendusena, milles nende edastamise kavatsust taotletakse gestlike liikumiste kaudu.

Sellel kunstilisel väljendusel on oma põhireeglid ja sammud, mida tuleb selle teostamisel järgida, need nõuavad väljaõpet ja muidugi iga tantsija erilist kvaliteeti. Samal viisil iseloomustab tantsu oma rõivaste valmistamine, mis võimaldaks tantsijatel liikuda.

  • Laienda: Tants ja kehakeel.
  1. Tantsude tüübid

Tantse ja tantsužanre oli mitmesuguseid, need jagunevad üldiselt kolme suurde rühma:

  • Rahva- või rahvatantsud. Need on need, mis põhinevad traditsioonilise kultuuri edasiandmisel. Need väljendavad konkreetse kultuuri väärtusi, selle konteksti elemente, näiteks keskkonna, maa, loomade ja taimestiku omadusi. Nende hulgas on flamenko, tango, araabia tants või nn ballisaalide tants.
  • Klassikalised tantsud. Need on iidsetest aegadest pärandatud toode, peamiselt keskaja antiigi klassikalisel perioodil, kuid mis on aja jooksul muutunud tänapäevani. Need tantsud on peamiselt tuvastatavad seetõttu, et need, kes teostavad liikumisi, teevad seda harmoonilisi ja koordineeritud aluseid kergelt arvesse võttes. Sellesse kategooriasse kuulub muu hulgas ka balletitants.
  • Kaasaegsed tantsud. Neid praktiseerivad tavaliselt noored ja need viivad läbi elu mõistmise ja isegi riietumise läbi terve tüüpi sotsiaalse identiteedi. Nende hulgas on popping, funky, breackdance, jumpstyle, hip hop või isegi rock and roll.

Huvitavad Artiklid

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi

Aeg füüsikas

Aeg füüsikas

Selgitame teile, millisele ajale lähenetakse alates füüsikast ja selle valemitest. Aeg klassikalises mehaanikas ja relativistlikus mehaanikas. Aega võib pidada muutuste objektiks olevate asjade kestuseks. Mis aeg on füüsikas? Füüsikas nimetatakse aega suuruseks, mis mõõdab ühe või mitme sündmuse kestust või eraldatust . See võimalda

Inert Matter

Inert Matter

Selgitame teile, mis on inertne aine, millised on selle omadused ja mis on elusolend. Tema suhted elusolenditega ja näited. Inertsel mateerial pole oma liikumist ega tahet. Mis on inertsus? Inertsest mateeriast rääkides peame silmas kõiki kehasid ja aineid, mis ei ole osa elusorganismist ehk neid, mis pole mingisse elutsüklisse sisestatud: sündida, kasvada, paljuneda ja surra. Sell

Sooline vägivald

Sooline vägivald

Selgitame, mis on sooline vägivald ja millised vägivallatüübid on olemas. Lisaks, mida teha soolise vägivalla korral. Sooline vägivald hõlmab ähvardusi ning poliitiliste ja kodanikuvabaduste äravõtmist. Mis on sooline vägivald? Sooline vägivald on vägivald, mida keegi avaldab inimesele ainult nende soo tõttu . Vägivaldseks

Asteroidi vöö

Asteroidi vöö

Selgitame teile, mis on asteroidi vöö ja milline on selle kaugus Päikesest. Lisaks teooriaid selle alguse kohta. Asteroidi vöö koosneb mitmest miljonist taevakehast. Mis on asteroidi vöö? Seda tuntakse asteroidivööna või põhivööna meie päikesesüsteemi piirkonda, mis asub J piteri ja Marsi rütmide vahel , see tähendab eraldab siseplaneete välimistest . Seda iseloomusta

Algloomad

Algloomad

Selgitame teile, millised on algloomad, kuidas need on pärit ja nende omadused. Lisaks selle klassifikatsioon, reprodutseerimine ja näited. Enamikku algloomadest saab näha mikroskoobi abil. Mis on algloomad? Seda nimetatakse algloomadeks või algloomadeks mikroorganismide kogumiks, mis asuvad niiskes või veekeskkonnas ja mida võiks pidada mikroskoopilisteks loomadeks. Mõne