• Friday August 12,2022

Kodanlik

Selgitame teile, mis on kodanikkond ja selle mõiste mõned omadused. Lisaks sellele, kui oluline on see ühiskonnas.

Kodanikuühiskond viitab inimlikule teadvusele, mis on seotud lugupidava käitumisega.
  1. Mis on kodanik?

Kodaniku mõiste on mõiste, mis tuleneb kodaniku mõistest, mida mõistetakse kui ühiskonna liiget, kes on jõudnud sotsiaalse küpsuse tasemele, mis on piisav kehtivate määruste kohaselt tegutsemiseks. Sel moel saab sellest omadussõna, mis iseloomustab inimesi, kes järgivad mitmeid juhendeid, mis on orienteeritud kogukonna heale sotsiaalsele kooseksisteerimisele .

Sõnaraamatud tunnistavad seda omadussõnana ja mitte nimisõnana, ehkki seda võib kuulda, abstraktse kontseptsioonina, mis viitab inimese südametunnistusele, mis on seotud austava käitumisega naabrite või riigi asutuste ja huvidega.

Väljend "kodanikukohustuse täitmine", mida Argentinas räägitakse hääletamisakti kohta, väljendab demokraatlikes riikides valimisõigusele omistatud tähtsust.

Samamoodi on kodanikuväärtuseks julgus täita neid kohustusi, kartmata poliitilisi vastumeetmeid, aga ka kodanikukroon omistati Vana-Roomas sõjakangelased, või kodanikuraamat on dokument, mis akrediteeris mõne sajandi Ladina-Ameerika riikides kodanike staatuse.

Perekond, traditsioonid ja kultuur on selle kodanikukultuuri omandamise olulised sillad, kuid samal ajal on selle sisestuse ametlik vormistamine vajalik Elu ühiskonnas .

Vt ka: Sotsialiseerumine.

  1. Miks on haridus oluline?

Kodanikuhariduse eesmärk on eetiliselt korrektsete väärtuste ja käitumise kehtestamine.

Vajalik on õppevaldkondade kodanikuhariduse olemasolu, mis edastaks vähemalt väärtused, mida lapsed peavad omandama, et olla heade kodanike seas . See õppeaine on peaaegu kõigis riikides kohustuslik õppeaine keskhariduse ja sageli ka alghariduse korral.

On palju, mida on teoreetiliselt käsitletud ja mis põhinevad kodanikuharidusel, mille suur jõud on suunatud inimõiguste tunnustamise ja austamise soodustamisele kui eetiliselt korrektsete väärtuste ja käitumise kehtestamise viisile.

Selles mõttes nõuab alates esimestest kooliaastatest arusaamine inimeste väärikusest, mitmekesisusest võrdsusest, vabadustest ja vastutusest ning normide omadustest.

Kui need teadmised on tugevdatud, on kord mõelda ka võimu, õiguste, riikide korralduse, demokraatia ja kodakondsuse teemadele.

Pärast kõigi nende teadmiste omandamist (mida õigemini nimetatakse „kompetentsideks“) võib alata kodanikukultuuri ülesehituse rikkaim etapp, mis võimaldab arutleda ja ümber mõelda: kaaluge inimõiguste kehtivust, riikide rolli selles mõttes iga indiviidi ja rühmade käitumine ning tema ümber organiseeritud mõttevoolud.

Kodanikuharidus tekitas pikka aega vaidlusi, kuna mõned mõtlejad (näiteks Pierre Bourdieu) usuvad, et selle eesmärk on vaid paljundada mõnda sotsiaalset struktuuri, mis süvendab ebavõrdsust, ilma et see muudaks selle juuri. Mõnes Euroopa riigis, kus noored seavad poliitilise klassi kahtluse alla ja avaldavad seda meeleavalduste kaudu, nõuab see ka noorte vajadustele vastavat kodanikuõpetuse analüüsi ja võimalikku ümberkujundamist.

Huvitavad Artiklid

Ego

Ego

Selgitame teile, mis on ego, millised on selle tähendused erinevates kultuurides ja kuidas egotsentrik tegutseb. Ego on kalduvus olla liiga keskendunud oma isiksusele. Mis on ego? Tavaliselt viitame subjektile viidates subjekti võimele tunda ennast indiviidina ja olla teadlik oma identiteedist. Seda tõlgitakse kõneldavas keeles enesehinnangu liigsena või kalduvus olla liiga keskendunud oma isiksusele , mis kipub olema nartsissistlik või põlglik omadus teiste suhtes. Selle

Taassünd

Taassünd

Selgitame, mis on renessanss, 15. ja 16. sajandil aset leidnud kultuuriliikumine. Arhitektuur, maal, skulptuur, muusika. Kunstnikud sisestati portree- ja perspektiivtehnikatesse. Mis on renessanss? Renessanss on kultuuriliikumine, mida iseloomustab tagasipöördumine Vana-Kreeka ja Rooma ideede ja kultuuriliste ideaalide juurde .

Ioon

Ioon

Selgitame teile, mis on ioon ja kuidas neid molekule moodustada. Lisaks näited ioonidest ja sellest, mis on anioon. Ioon on molekul, mis on omandanud või kaotanud elektronid. Mis on ioon? Keemias nimetatakse iooni elektriliselt laetud molekuliks, mis koosneb aatomist või molekulist, mis ei ole elektriliselt neutraalne, st, kes on oma põhiseaduses omandanud või kaotanud elektronid (ionisatsioon). Ioo

Keemilised nähtused

Keemilised nähtused

Selgitame teile, millised on keemilised nähtused, nende omadused, klassifikatsioon ja näited. Lisaks füüsikalised nähtused. Paljud keemilised nähtused, näiteks põlemine, on pöördumatud. Millised on keemilised nähtused? Keemilised nähtused on termodünaamilised protsessid, mille käigus kaks või enam ainet muudavad oma molekulaarstruktuuri ja tekitavad uusi aineid , mida nimetatakse toodeteks, olgu need siis keemilised elemendid või ühendid. Keemilisi nähtu

Hipi liikumine

Hipi liikumine

Selgitame teile, mis on hipiliikumine ja mis on selle päritolu. Miks see tekib ja millised olid selle tagajärjed. Hipi ideoloogia. Antibelicistas, anticapitalistas, vastandub gentrifikatsioonile ja tarbijaühiskonnale. Mis oli hipiliikumine? Seda tunti hipide liikumisena (kirjutatud ka hipi või jipina) kuni Ameerika Ühendriikide kultuurikultuuri manifestatsiooni ilmumiseni 60ndatel , mis seejärel laienes kogu maailmale ning et ta tunnistas vägivallatu anarhia, patsifismi, seksuaalse revolutsiooni, mure keskkonna pärast ning lääne kapitalistliku status quo ja materialismi hülgamist. Hipi-liik

Religioon

Religioon

Selgitame, mis on religioon ja mis tüüpi usundid on olemas. Lisaks nende uskumuste ajalugu ja peamised religioonid. Maailmas on hinnanguliselt 4000 erinevat usundit. Mis on religioon? Selle all mõistetakse usulist kogumit uskumusi, käitumist ja kultuurilisi , eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi, mille kaudu kollektiiv inimene jagab maailma ja olemasolu vaadet ning on seotud idee püha, transtsendentse, st loetud tunne ja väärtus elamise kogemuse suhtes. Religio