• Wednesday October 21,2020

Kodanlik

Selgitame teile, mis on kodanikkond ja selle mõiste mõned omadused. Lisaks sellele, kui oluline on see ühiskonnas.

Kodanikuühiskond viitab inimlikule teadvusele, mis on seotud lugupidava käitumisega.
  1. Mis on kodanik?

Kodaniku mõiste on mõiste, mis tuleneb kodaniku mõistest, mida mõistetakse kui ühiskonna liiget, kes on jõudnud sotsiaalse küpsuse tasemele, mis on piisav kehtivate määruste kohaselt tegutsemiseks. Sel moel saab sellest omadussõna, mis iseloomustab inimesi, kes järgivad mitmeid juhendeid, mis on orienteeritud kogukonna heale sotsiaalsele kooseksisteerimisele .

Sõnaraamatud tunnistavad seda omadussõnana ja mitte nimisõnana, ehkki seda võib kuulda, abstraktse kontseptsioonina, mis viitab inimese südametunnistusele, mis on seotud austava käitumisega naabrite või riigi asutuste ja huvidega.

Väljend "kodanikukohustuse täitmine", mida Argentinas räägitakse hääletamisakti kohta, väljendab demokraatlikes riikides valimisõigusele omistatud tähtsust.

Samamoodi on kodanikuväärtuseks julgus täita neid kohustusi, kartmata poliitilisi vastumeetmeid, aga ka kodanikukroon omistati Vana-Roomas sõjakangelased, või kodanikuraamat on dokument, mis akrediteeris mõne sajandi Ladina-Ameerika riikides kodanike staatuse.

Perekond, traditsioonid ja kultuur on selle kodanikukultuuri omandamise olulised sillad, kuid samal ajal on selle sisestuse ametlik vormistamine vajalik Elu ühiskonnas .

Vt ka: Sotsialiseerumine.

  1. Miks on haridus oluline?

Kodanikuhariduse eesmärk on eetiliselt korrektsete väärtuste ja käitumise kehtestamine.

Vajalik on õppevaldkondade kodanikuhariduse olemasolu, mis edastaks vähemalt väärtused, mida lapsed peavad omandama, et olla heade kodanike seas . See õppeaine on peaaegu kõigis riikides kohustuslik õppeaine keskhariduse ja sageli ka alghariduse korral.

On palju, mida on teoreetiliselt käsitletud ja mis põhinevad kodanikuharidusel, mille suur jõud on suunatud inimõiguste tunnustamise ja austamise soodustamisele kui eetiliselt korrektsete väärtuste ja käitumise kehtestamise viisile.

Selles mõttes nõuab alates esimestest kooliaastatest arusaamine inimeste väärikusest, mitmekesisusest võrdsusest, vabadustest ja vastutusest ning normide omadustest.

Kui need teadmised on tugevdatud, on kord mõelda ka võimu, õiguste, riikide korralduse, demokraatia ja kodakondsuse teemadele.

Pärast kõigi nende teadmiste omandamist (mida õigemini nimetatakse „kompetentsideks“) võib alata kodanikukultuuri ülesehituse rikkaim etapp, mis võimaldab arutleda ja ümber mõelda: kaaluge inimõiguste kehtivust, riikide rolli selles mõttes iga indiviidi ja rühmade käitumine ning tema ümber organiseeritud mõttevoolud.

Kodanikuharidus tekitas pikka aega vaidlusi, kuna mõned mõtlejad (näiteks Pierre Bourdieu) usuvad, et selle eesmärk on vaid paljundada mõnda sotsiaalset struktuuri, mis süvendab ebavõrdsust, ilma et see muudaks selle juuri. Mõnes Euroopa riigis, kus noored seavad poliitilise klassi kahtluse alla ja avaldavad seda meeleavalduste kaudu, nõuab see ka noorte vajadustele vastavat kodanikuõpetuse analüüsi ja võimalikku ümberkujundamist.

Huvitavad Artiklid

WAN-võrk

WAN-võrk

Selgitame, mis on WAN-võrk ja millised tüübid on olemas. Lisaks mitu näidet ja muud tüüpi arvutivõrgud. WAN-võrgud ühendavad mitu väiksemat võrku. Mis on WAN-võrk? Infotehnoloogias nimetatakse seda WAN (ingliskeelne lühend: Wide Area Network ehk Wide Area Network) arvutivõrgu ühendustega suurem , st suurim ja kiireim, hõlmates planeedi suurt geograafilist osa, kui mitte kogu maailma. WAN -võrgud üh

Kodanlik

Kodanlik

Selgitame teile, mis on kodanikkond ja selle mõiste mõned omadused. Lisaks sellele, kui oluline on see ühiskonnas. Kodanikuühiskond viitab inimlikule teadvusele, mis on seotud lugupidava käitumisega. Mis on kodanik? Kodaniku mõiste on mõiste, mis tuleneb kodaniku mõistest, mida mõistetakse kui ühiskonna liiget, kes on jõudnud sotsiaalse küpsuse tasemele, mis on piisav kehtivate määruste kohaselt tegutsemiseks. Sel moel saa

Õigusteadus

Õigusteadus

Selgitame teile, mis on kohtupraktika, selle lausekomplekti mõned omadused ja seal esinevad kohtupraktikad. Kohtupraktika moodustatakse kõigist kohtute otsustest. Mis on kohtupraktika? Õiguskeeles viidatud kohtupraktika viitab otsuste kogumile, mille on välja andnud inimesed, kellel on võime ja võim tõlgendada õigusnorme, kohandades neid iga konkreetse juhtumi jaoks. Õigusa

Tagasiside

Tagasiside

Selgitame, mis on tagasiside ja selle tähendused erinevates valdkondades. Lisaks, mis on positiivne ja negatiivne tagasiside. Tagasiside võib ilmneda soovitud või juhusliku nähtusena. Milline on tagasiside? Selle all mõistetakse tagasiside tagasivõtmist (mõnikord tagasisidet , laenu inglise keelest) kui mehhanismi, mille abil süsteemist väljumine toimub See naaseb sisendprotsessi tagasi, jätkates sellega oma tegevust või luues silmuse. Saame rää

Kiirendus

Kiirendus

Selgitame, mis on kiirendus ja selle arvutamiseks kasutatud valemeid. Lisaks selle erinevus kiirusest ja näidetest. Kiirenduse kontseptsioon pärineb Isaac Newtoni uurimustest. Mis on kiirendus? Füüsiliseks kiirenduseks nimetame vektori suurusjärku (st suunaga varustatud), mille variatsioon a kiirus vastavalt liikunud objekti kulunud ajale. Tav

Kognitiivsed oskused

Kognitiivsed oskused

Selgitame teile, millised on kognitiivsed võimed ja nende intellektuaalsed võimed. Lisaks kognitiivsete oskuste liigid ja näited. Kognitiivsed oskused on seotud intelligentsuse, õppimise ja kogemustega. Mis on kognitiivsed oskused? Inimese võimetele , mis on seotud teabe töötlemisega , st mälu kasutamist hõlmavate võimetega, on see tuntud kui kognitiivsed võimed või kognitiivsed võimed. tähelepanu,