• Thursday August 5,2021

Kodanlik

Selgitame teile, mis on kodanikkond ja selle mõiste mõned omadused. Lisaks sellele, kui oluline on see ühiskonnas.

Kodanikuühiskond viitab inimlikule teadvusele, mis on seotud lugupidava käitumisega.
  1. Mis on kodanik?

Kodaniku mõiste on mõiste, mis tuleneb kodaniku mõistest, mida mõistetakse kui ühiskonna liiget, kes on jõudnud sotsiaalse küpsuse tasemele, mis on piisav kehtivate määruste kohaselt tegutsemiseks. Sel moel saab sellest omadussõna, mis iseloomustab inimesi, kes järgivad mitmeid juhendeid, mis on orienteeritud kogukonna heale sotsiaalsele kooseksisteerimisele .

Sõnaraamatud tunnistavad seda omadussõnana ja mitte nimisõnana, ehkki seda võib kuulda, abstraktse kontseptsioonina, mis viitab inimese südametunnistusele, mis on seotud austava käitumisega naabrite või riigi asutuste ja huvidega.

Väljend "kodanikukohustuse täitmine", mida Argentinas räägitakse hääletamisakti kohta, väljendab demokraatlikes riikides valimisõigusele omistatud tähtsust.

Samamoodi on kodanikuväärtuseks julgus täita neid kohustusi, kartmata poliitilisi vastumeetmeid, aga ka kodanikukroon omistati Vana-Roomas sõjakangelased, või kodanikuraamat on dokument, mis akrediteeris mõne sajandi Ladina-Ameerika riikides kodanike staatuse.

Perekond, traditsioonid ja kultuur on selle kodanikukultuuri omandamise olulised sillad, kuid samal ajal on selle sisestuse ametlik vormistamine vajalik Elu ühiskonnas .

Vt ka: Sotsialiseerumine.

  1. Miks on haridus oluline?

Kodanikuhariduse eesmärk on eetiliselt korrektsete väärtuste ja käitumise kehtestamine.

Vajalik on õppevaldkondade kodanikuhariduse olemasolu, mis edastaks vähemalt väärtused, mida lapsed peavad omandama, et olla heade kodanike seas . See õppeaine on peaaegu kõigis riikides kohustuslik õppeaine keskhariduse ja sageli ka alghariduse korral.

On palju, mida on teoreetiliselt käsitletud ja mis põhinevad kodanikuharidusel, mille suur jõud on suunatud inimõiguste tunnustamise ja austamise soodustamisele kui eetiliselt korrektsete väärtuste ja käitumise kehtestamise viisile.

Selles mõttes nõuab alates esimestest kooliaastatest arusaamine inimeste väärikusest, mitmekesisusest võrdsusest, vabadustest ja vastutusest ning normide omadustest.

Kui need teadmised on tugevdatud, on kord mõelda ka võimu, õiguste, riikide korralduse, demokraatia ja kodakondsuse teemadele.

Pärast kõigi nende teadmiste omandamist (mida õigemini nimetatakse „kompetentsideks“) võib alata kodanikukultuuri ülesehituse rikkaim etapp, mis võimaldab arutleda ja ümber mõelda: kaaluge inimõiguste kehtivust, riikide rolli selles mõttes iga indiviidi ja rühmade käitumine ning tema ümber organiseeritud mõttevoolud.

Kodanikuharidus tekitas pikka aega vaidlusi, kuna mõned mõtlejad (näiteks Pierre Bourdieu) usuvad, et selle eesmärk on vaid paljundada mõnda sotsiaalset struktuuri, mis süvendab ebavõrdsust, ilma et see muudaks selle juuri. Mõnes Euroopa riigis, kus noored seavad poliitilise klassi kahtluse alla ja avaldavad seda meeleavalduste kaudu, nõuab see ka noorte vajadustele vastavat kodanikuõpetuse analüüsi ja võimalikku ümberkujundamist.

Huvitavad Artiklid

Tehniline joonis

Tehniline joonis

Selgitame, mis on tehniline joonis ja milliseid tehnilisi jooniseid tehakse. Lisaks, milliseid jooni te kasutate. Tehnilisel joonisel on näidatud materiaalsete objektide mõõtmed, kuju ja omadused. Mis on tehniline joonis? Tehniline joonis on tuntud joonise haru, näiteks süsteem, mis tähistab ühte või mitut objekti graafiliselt , et saada kasulikku teavet võimaliku ja järgneva aasta kohta. lüüs, mi

Aeg füüsikas

Aeg füüsikas

Selgitame teile, millisele ajale lähenetakse alates füüsikast ja selle valemitest. Aeg klassikalises mehaanikas ja relativistlikus mehaanikas. Aega võib pidada muutuste objektiks olevate asjade kestuseks. Mis aeg on füüsikas? Füüsikas nimetatakse aega suuruseks, mis mõõdab ühe või mitme sündmuse kestust või eraldatust . See võimalda

Inert Matter

Inert Matter

Selgitame teile, mis on inertne aine, millised on selle omadused ja mis on elusolend. Tema suhted elusolenditega ja näited. Inertsel mateerial pole oma liikumist ega tahet. Mis on inertsus? Inertsest mateeriast rääkides peame silmas kõiki kehasid ja aineid, mis ei ole osa elusorganismist ehk neid, mis pole mingisse elutsüklisse sisestatud: sündida, kasvada, paljuneda ja surra. Sell

Sooline vägivald

Sooline vägivald

Selgitame, mis on sooline vägivald ja millised vägivallatüübid on olemas. Lisaks, mida teha soolise vägivalla korral. Sooline vägivald hõlmab ähvardusi ning poliitiliste ja kodanikuvabaduste äravõtmist. Mis on sooline vägivald? Sooline vägivald on vägivald, mida keegi avaldab inimesele ainult nende soo tõttu . Vägivaldseks

Asteroidi vöö

Asteroidi vöö

Selgitame teile, mis on asteroidi vöö ja milline on selle kaugus Päikesest. Lisaks teooriaid selle alguse kohta. Asteroidi vöö koosneb mitmest miljonist taevakehast. Mis on asteroidi vöö? Seda tuntakse asteroidivööna või põhivööna meie päikesesüsteemi piirkonda, mis asub J piteri ja Marsi rütmide vahel , see tähendab eraldab siseplaneete välimistest . Seda iseloomusta

Algloomad

Algloomad

Selgitame teile, millised on algloomad, kuidas need on pärit ja nende omadused. Lisaks selle klassifikatsioon, reprodutseerimine ja näited. Enamikku algloomadest saab näha mikroskoobi abil. Mis on algloomad? Seda nimetatakse algloomadeks või algloomadeks mikroorganismide kogumiks, mis asuvad niiskes või veekeskkonnas ja mida võiks pidada mikroskoopilisteks loomadeks. Mõne