• Friday August 12,2022

Korruptsioon

Selgitame teile, mis on korruptsioon ja korruptsiooni liigid erinevates valdkondades. Lisaks, millised on korruptsiooniteod.

Poliitikas tähendab korruptsioon võimu kuritarvitamist, et seda ära kasutada.
  1. Mis on korruptsioon?

Korruptsioon viitab esiteks rikutud asjadele, mis lähevad mädanemis- või perversse olekusse, muutes põhilisi omadusi ning muutudes palju hägusemaks ja negatiivsemaks.

Mõiste tuleneb ladina keeles kahe sõna kombinatsioonist: murd ja süda . See metafooriline tähendus tähendab täpselt objekti või väärtuse olemuse kaotamist.

Vt ka: Karistamatus.

  1. Korruptsiooni liigid

Kui bitid muudavad andmete esitust, loetakse see rikutud failiks.

Sellel terminil on kaks peamist tähendust: üks viitab millegi mädanemisele, teine ​​aga sümbolilisemale kujule, viidates inimsuhetele, eriti suhetele. võimu

Esiteks alustab organism pärast surma lagunemisprotsessi . See on lagunemine (ainetega, mis paisuvad, seejärel kuivavad ja mädanevad), mille käigus kehad muutuvad aeglaselt vähem keerukateks ja lihtsamateks vormideks.

Kirjanduses ja lingvistikas nimetatakse korruptsiooniks ka olukorda, mis võib tekkida siis, kui sõna kasutatakse erinevalt sellest, mis selle määratluse kehtestab, keelelise korruptsiooni nähtus. See ilmneb ka juhul, kui mõnes kirjalikus töös ilmub tõlke, paranduse või kirjutamise käigus muudatus võrreldes algse versiooniga.

Arvutiteaduses on teada, et andmete salvestamine ei ole eksimatu toiming ja kui bitid muudavad andmete esitust (see võib juhtuda viiruse rünnaku, opsüsteemi rikke või lihtsalt halva edastamise tõttu) andmeid), peetakse rikutud failiks.

Kui rääkida alaealiste korruptsioonijuhtumitest, siis seetõttu, et on olemas täiskasvanu, kes kaitsetu olukorra ärakasutamisega allutab alaealise prostitutsioonile, näiteks tegevusele, mis võib teda psühholoogiliselt väga tõsiselt häirida, kahjustades sellega tema Isiksus ja psühholoogiline areng.

Poliitikas viitab korruptsiooni mõiste võimu kuritarvitamisele, et kasutada ära üldjuhul majanduslikke eesmärke, mis ei reageeri selle võimu määratud funktsioonidele. Sellega näeme seost selle termini etümoloogilise vaimuga: poliitikas peab võimul olema üldise hüve otsimiseks filosoofiline alus ning selle rikkumine üksikute huvide nimel on üks riigielu tipptasemel toimingutest, ja Seetõttu korruptsioon.

  1. Korruptsiooniteod

Korruptsioon ilmneb nii avalikes kui ka erasektorites.

Kuid konkreetselt, millest me räägime, kui mainime korruptsioonitegusid? Siin on mõned näited:

  • Väljapressimine avaliku või eraülesande kõrgete ametnike kaitse all, et sundida teisi inimesi tegema asju, mis ületavad nende funktsioone.
  • Avalike hangete võltsimine võltslepingutega ja väljaspool seadusi.
  • Mõjuta inimkaubandust, kasutades eeliseid või sõprussuhteid hierarhilistel positsioonidel põhjuste või projektide soosimiseks või kahjustamiseks.
  • Muuks kasutamiseks antud kauba ebaseaduslik või tahtmatu kasutamine.
  • Eetika puudumine, eriti kõrgetel hierarhilistel tasanditel. Ametniku jaoks on kuritegu näha ebaseaduslikku ja mitte teatada ega hoiatada.

Korruptsioon ilmneb nii avalikes kui ka eraviisilistes ülesannetes ja sellel on enam kui negatiivseid tagajärgi enamiku organisatsioonide jaoks, kes ei tea, kuidas selle vastu võidelda: see soosib bürokraatiate taastootmist, piirab valitsuste usaldusväärsust, vähendab ressursse ausaks tööks. ning naturaliseerib need faktid, mis kahjustab oluliselt neid, kes oma raha või toetusega seda organisatsiooni legitimeerivad. Isegi justiits-, politsei- või spordivaldkond on nendest probleemidest mööda.

Arutelu korruptsiooni üle ilmub tavaliselt enamikus maailma demokraatlikes riikides ning puudu pole erakondi, kes peavad end korruptsioonivastase võitluse meistriteks . Tõde on see, et nende probleemide lahendamiseks on vaja muuta ühiskonna tervet mõistust ja kuuluvuse kultuuri organisatsioonide ülemistes kihtides vastu võetud otsustesse, mida see ühiskond seadustab.

Huvitavad Artiklid

Agraar

Agraar

Selgitame teile, mis on agraarne ja millistele aspektidele see viitab. Lisaks põllumajanduse ajalugu ja mis on põllumajanduse seadus. Agromaailm on sama vana kui inimkond ise. Mis see on? Mõiste „agraar” tähendab kõike, mis on seotud maaelu ja maapiirkondade majandusliku ärakasutamisega: istutamine ja taimekasvatus, loomakasvatus, Puuviljade kogumine jms Neid aspekte nimetatakse tavaliselt põllumajanduseks . Agraarne

LAN-võrk

LAN-võrk

Selgitame, mis on LAN-võrk ja olemasolevad võrgutüübid. Lisaks, mis see on ja kuidas ruuter töötab. Mis on Internet? LAN-võrgud on ettevõtetes, ettevõtetes ja kodudes tavalised ja igapäevased. Mis on LAN-võrk? Seda tuntakse kui `` LAN Network '' (lühend inglise keeles: Local Network Area , mis tõlgib Local Area Network'i ) arvutivõrku, mille ulatus on piiratud ruumi vähendatud füüsiline , näiteks maja, korter või äärmisel juhul hoone. LAN-võrgu kaudu saa

Kvalifitseerivad omadussõnad

Kvalifitseerivad omadussõnad

Selgitame teile, millised on täpsustavad omadussõnad, loetelu näidetest ja lausetest, mida nende omadussõnade abil saab moodustada. Kvalifikatiivsed omadussõnad kaasnevad nimisõnadega ja eristavad neid. Millised on kvalifitseerijad? Kvalifitseerivad omadussõnad on adjektiivi tüüp, mis omistab sellele antud nimisõna või rea omaduste komplekti, o Igal juhul on sellel mõned omadused. Kvalifitse

Avarii

Avarii

Selgitame, mis on hädaolukord ja mis tüüpi hädaolukorrad on olemas. Lisaks, mis on hädaabisüsteem. Metsatulekahjude korral kuulutatakse tavaliselt välja erakorraline seisukord. Mis on hädaolukord? Hädaolukord on kiireloomuline ja täiesti ettenägematu tähelepanu kas õnnetuse või ootamatu sündmuse tõttu.Sõltuvalt selle

Ühiskond

Ühiskond

Selgitame, mis on ühiskond ja mõnda seda iseloomustavat komponenti. Lisaks ühiskonnas elamise olulisus. Inimühiskondi iseloomustab nende struktuuri suurem keerukus. Mis on ühiskond? Mõiste "ühiskond" tähendab ladina keeles "societas" kõiki elusolendite rühmi või rühmi, kes elavad kogukonnas , nii inimeste kui ka mõne looma hulgas. Viimase puh

Haldusaudit

Haldusaudit

Selgitame teile, mis on haldusaudit, selle põhimõtted ja tüübid. Lisaks selle erinevad eesmärgid ja metoodika. Haldusaudit hindab organisatsiooni tervikuna. Mis on haldusaudit? Administratiivkontrolli all mõistetakse mis tahes ettevõtte või organisatsiooni organisatsioonilise struktuuri, selle kontrollimehhanismide, toimimise ja inimressursside täielikku ülevaadet ning Materjalid See on protseduur, mis hindab organisatsiooni tervikuna , võrreldes selle toimimist eesmärkidega nii globaalselt kui ka üksuste kaupa, et saada ettekujutus juhtimismudeli tõhususest. Mõistet '