• Tuesday October 27,2020

Kvaliteedikontroll

Selgitame, mis on kvaliteedikontroll ja miks see on ettevõtetele nii oluline. Lisaks kvaliteedikontrolli meetodid.

Paljudel ettevõtetel on oma toodete hindamiseks spetsialiste ja masinaid.
  1. Mis on kvaliteedikontroll?

Kvaliteedikontroll on iga produktiivse protsessi jaoks ülioluline protsess, kuna just selle kaudu tagatakse läbiviidavate protsesside korrektne toimimine ja tagatakse, et toodetav vastab selle vastavale Seadused ja seatud eesmärgid.

Kvaliteedikontroll on täna väga oluline, arvestades turu praeguseid eripärasid konkurentsitasemel. Rahvusvahelise hierarhiaga ettevõtetel on spetsialistid ja masinad koos kõrgetasemelise tarkvarasüsteemiga, et oleks võimalik hinnata kõike, mida nende tehastes toodetakse .

Kvaliteedikontrolli kontseptsioon, kuigi see on levinum tootmise valdkonnas, on olemas ka ettevõtetes, mis on mõeldud teenuste osutamiseks . Uuringute ja muude tehnikate abil üritatakse hinnata, millised olid adressaatide muljed osutatavate teenuste kohta, mida tuleks parandada jne.

Vt ka: Juhtimine halduses.

  1. Millised on kvaliteedikontrolli meetodid?

Kontrolleht on vorm, mis hõlbustab andmete kogumist.

Naastes tootlussfääri juurde, kirjeldame lähemalt mõnda võtmeelementi, et tagada selle õige arendamine. Ehkki on tõsi, et on lõpmatuid tehnikaid ja protsesse, mis laiendavad meie loetletavaid samme, on esimese sammuna mõista, millest need meetmed koosnevad.

  • Kontrolleht Esimese elemendina on meil kontrollleht. Sellel lehel, üldjuhul arvutustabelina, et andmete saamine oleks hõlpsam, leiame erinevate analüüsitavate funktsioonide vahel täpse jaotuse, kus peame vigu leidma ja kui, siis millises valdkonnas. On oluline, et seda tehtaks kindlaksmääratud perioodilisusega, kuna just siin märgatakse rikkeid pikaajalistes protsessides. Seda tüüpi meetod on manuaalne, sõltumata sellest, kuidas andmeid hiljem analüüsitakse.
  • Kihistumine See on väga oluline statistiline meetod, mis liigitab oluliseks peetavat teavet, grupeerides selle kihtidesse. Töötlemise valik (personal, levitamine ja muud omadused, mida peame tootmisprotsessi jaoks oluliseks) on täiesti meelevaldne ja vastab vastutava personali tehtud valikule. Selle mõõtmisvormi eesmärk on teabe selgesõnaline grupeerimine ja jälgida, millised on protsessid, mida tuleb üle vaadata ja arvesse võtta.

Need on vaid kaks paljudest töötajatele pakutavatest võimalustest, et maksimeerida ja korrigeerida tootlikkust. Muud väga populaarsed meetmed halduse valdkonnas on põhjuse-tagajärje diagramm või Pareto diagramm (Itaalia majandusteadlase auks).

Nagu näeme, on ettevõtetel hädavajalik omada kvaliteedikontrolli kava, kuna just siin nähakse ettevõtte kasvu või mitte; Mida rangem on kvaliteedikontroll, seda kõrgem on lõpptoote kvaliteet.

Huvitavad Artiklid

Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus

Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus

Selgitame, mis on tõhusus, tõhusus ja produktiivsus, kuidas need erinevad ja millised on iga näitajad. Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus on kolm erinevat, kuid omavahel seotud mõistet. Mis on tõhusus, tõhusus ja produktiivsus? Tõhusus, tõhusus ja produktiivsus on kolm üksteisega tihedalt seotud terminit, mida kasutatakse ärikeskkonnas laialdaselt , eriti juhtimisvaldkondades. Neid kolme

Avalik juhtimine

Avalik juhtimine

Selgitame teile, mis on avalik juhtkond ja mis on uus avalik juhtkond. Lisaks, miks see on oluline, ja näiteid avaliku halduse kohta. Avalik juhtimine loob meetodeid, mis parandavad majandus- ja ühiskonnaelu standardeid. Mis on avalik juhtimine? Kui räägime avalikust juhtimisest või avalikust haldusest, peame silmas valitsuse poliitika rakendamist , see tähendab riigi ressursside kasutamist eesmärk edendada elanikkonna arengut ja heaoluriiki. Üliko

Kuumus

Kuumus

Selgitame, mis on kuumus ja mis on soojusühikud. Nende erinevused temperatuuriga, soojuse tüübid ja näited. Soojusjuhtivuse korral kandub soojus üle molekulide segamise teel. Mis on kuumus? Kuumus on energiavorm, mis kandub spontaanselt keha erinevate piirkondade vahel või ühest kehast teise. Termodünaamikas tähendab dam llsustusi . See üle

Sonett

Sonett

Selgitame teile, mis on soneet, ja loetelu erinevatest Euroopa sonetilistidest. Lisaks mõned näited sellest poeetilisest kompositsioonist. Sonett oli XIII, XIV ja XV sajandi Euroopas eriti sage. Mis on sonett? Seda tuntakse kui sonetot, väga sagedast poeetilist kompositsiooni kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda ja viieteistkümnenda sajandi Euroopas , mis koosneb 14 suuremast kunstisalmist (tavaliselt endeemiline), korraldatud neljas fikseeritud stiilis: kaks kvarteti (mõlemas 4 salmi) ja kaks kolmandikku (kummaski kolm salmi). Sonet

Köögiviljarakk

Köögiviljarakk

Selgitame, mis on taimerakk, kuidas seda klassifitseeritakse ja milliseid osi see koosneb. Lisaks selle funktsioonid ja mis on loomarakk. Taimerakk on loomast eristatav, hoolimata sellest, et nad on mõlemad eukarüootid. Mis on taimerakk? Taimerakk on selline, mis koosneb taimede kudedest ja muudest fotosünteesiks võimelistest eluvormidest, mis on tavaliselt rühmitatud eluperioodi alla. Tai

Pööripäev

Pööripäev

Selgitame, mis on pööripäev ja mõned selle peamised omadused. Lisaks, millised on nende erinevused pööripäevast. Mõiste "pööripäev" pärineb messingist soolõest ( sol ikka). Mis on pööripäev? Kutsume pööripäeva Päikese teekonna kahe punkti juurde aastaringselt, mil see langeb keskpäeval kokku planeedi kahe troopikaga : vähiga ja kaljukitsega, jõudes seega kõrgeimale langus Maa ekvaatori kohal. Teisisõnu, pööripäevad