• Friday August 19,2022

Kaupmees

Selgitame, mis on kaupmees, ja kaubanduse tekkimise ajalugu. Äriõigus, kaupmehe õigused ja kohustused.

Kaupmehel on terve rida õigusi ja kohustusi.
  1. Mis on kaupmees?

Kaupmees mõistab isikut, kes tegeleb erinevate kaupade, näiteks majandustegevuse, äri, kaubanduse või kutseala ostmise ja müümise läbirääkimistega . Kaupmehed on need inimesed, kes ostavad tooteid kindla hinnaga ja müüvad seda siis kõrgema hinnaga ning saavad seega vahe, mis moodustab kasumi.

Võib juhtuda, et enne selle müüki on lisaväärtust pakkuvale kaubale rakendatud teisendus või seda müüakse otse samal viisil, nagu see oli ostetud, sel juhul on funktsioon see piirdub selliste toodete toomisega klientidele, mida muidu nad tõenäoliselt ei saa.

Vt ka: Väliskaubandus.

  1. Kaubandusajalugu

Müntide ilmumine lõpetas vajaduse vahetustehingute järele.

Kaubanduse ajalugu ei ole lahus maailma (ja peamiselt selle majandussüsteemide) üldisest majandusajaloost ning sai alguse siis, kui iidsed tsivilisatsioonid kasutasid omandivahetuse vahendina vahetuskaupa.

Vajadus jätkata kaubavahetust isegi asümmeetrilistes olukordades määras kindlaks valuutade tekkimise, millega ei olnud mõlemal poolel enam vaja midagi anda, et saada teiselt kaupa, kuna valuutast sai muster, mis neid tehinguid reguleerib. .

Teisalt arenesid transpordivahendid ja need võimaldasid kaubelda ühest kohast teise isegi suurte vahemaade tagant, nii et tänapäeval on kaubavahetus mitte ainult sise-, vaid ka riikidevaheline täiesti normaalne .

Paljud tegurid on määranud selle omadused kaubandus ja kaupmehed maailma eri paigus (reguleerimine või dereguleerimine riigi poolt, uued tehnoloogiad, pangandus, protsesside digitaliseerimine jne). Kaubanduse olemasolu on siiski vaja toodete vahetamiseks raha vastu ja praegu on kaupmees selle jaoks oluline näitaja .

  1. Äriõigus

Kaubandus on reguleeritud, mis annab kaupmehele rea õigusi.

Kommertsõigus on haru, mis on pühendatud kaubanduse õigusliku raamistiku uurimisele ja leiab, et kaupmehed on ainult inimesed, kes rutiinselt (ja mitte aeg-ajalt) tegelevad tegevusega, mida seadus peab kauplikuks. Riikide äriseadustikud määravad iseärasused, kuid paljudel juhtudel langevad hinnangud kokku.

Meie riigis on seaduslikud juriidilised aktid, millega moodustatakse või muudetakse osadevahelisi kaubanduskohustusi. Need toimingud tuleb läbi viia inimese kulul, ilma et vahendaja (nt töötajad, vedajad või juhid) omandaks kaupmehe kategooria.

Nende tehingute tegemiseks peavad inimestel olema võime, nad ei tohi olla alaealised või puudega dementsuse või teatud haiguste tõttu, samuti inimestel, kes täidavad mitmeid positsioone, mida peetakse kaubandusega kokkusobimatuks (kohtunikud, kohtunikud või näiteks riiklike vahendite kogumise ja haldamise töötajad).

Kaubandus on reguleeritud, mis annab kaupmehele rea õigusi, aga ka mitmeid kohustusi. Esimestele tagatakse ainult viimastest kinnipidamine ja need hõlmavad raamatupidamisdokumentide kasutamist tõendusvahendina, mittediskrimineerimist reguleerivate üksuste poolt või võimalust taotleda õiguslikke kokkuleppeid mis tahes võlausaldajad

Argentiinas on järgmised kaubanduslikud kohustused:

  • Registreerimine avalikus kaubandusregistris. nii, et igaüks pääseb juurde kaupmehe taustale, samuti maksevõime, alalise elukoha ja vastutuse osas.
  • Kõigi raamatupidamisraamatute säilitamine., et üksikuid toiminguid oleks võimalik juriidiliselt tuvastada, koos arvude ja avaldustega piisavalt detailselt.
  • Kirjavahetuse säilitamine. see on seotud kaupmehe pöördumisega, kuna ta ei saa end kohtulikult vabanduseks selle kaotamise või äraviskamise eest.
  • Vastutus seaduse ees.

Järgige: Äriõigus.

Huvitavad Artiklid

Kirjalik teatis

Kirjalik teatis

Selgitame, mis on kirjalik suhtlus, selle omadused, klassifikatsioon ja näited. Lisaks selle olulisus, elemendid ja eelised. Kirjalik suhtlus nõuab füüsilist seadet, näiteks paberit või ekraani. Mis on kirjalik suhtlus? Kirjalik teatis on see, mis luuakse sõnade või mõne muu kirjaliku koodi kaudu. Saatja

Tööseadus

Tööseadus

Selgitame, mis on tööseadus ja mis on selle päritolu. Tööõiguse tunnused. Töölepingu elemendid. See õiguse haru reguleerib töötajate ja tööandjate suhteid. Mis on tööseadus? Tööseadus on õigusnormide kogum, mis kehtestatakse töötajate ja tööandjate suhetes . See on rida avaliku ja õigusliku korra ettekirjutusi, mis põhineb eeldusel, et tagatakse neile, kes töötavad täielikult inimesena, ja tegelikule integreerumisele ühiskonda, tagades mõlema kohustuste täitmise. osad Tööõiguse ajalugu pole

Elektrivool

Elektrivool

Selgitame, mis on elektrivool, mis see on ja millest elektrivool koosneb. Lisaks elektrivoolu tüübid ja nende mõjud. Elektrivool on elektrilaengu voog läbi juhtiva materjali. Mis on elektrivool? Elektrivooluks nimetatakse elektrilaengu voolu läbi juhtivast materjalist , mis tuleneb samal ajal tekkivate elektronide nihkumisest selle molekulaarstruktuuris elektriväli selle ümber. Osake

Jõudu

Jõudu

Selgitame teile, mis võim on ja mis on kolm võimu poliitilises sfääris. Lisaks olemasolevad võimuliigid. Võim on autoriteet, mille üks või mitu inimest peavad endale võtma. Mis on võim? Ladinakeelse postitaja jõud osutab võimele, suutlikkusele või võimele teatud toimingut läbi viia . Laiendusena on seda kasutatud ka selleks vajalike tingimuste jaoks, mille hulka kuuluvad materjali kättesaadavus, aeg või füüsiline asukoht. Sõna võim tähista

Mõõdukas mets

Mõõdukas mets

Selgitame, mis on parasvöötme mets, selle taimestik, loomastik, reljeef ja muud omadused. Lisaks sellele, kus see asub. Parasvöötme metsal on viis taimkatte kihti maapinnast kuni 60 jalga kõrge. Mis on parasvöötme mets? Parasvöötme metsad, nagu nimigi viitab, on planeedi kahe poolkera parasvöötme piirkondade iseloomulikud metsad . Tema klii

Kaashäälik riim

Kaashäälik riim

Selgitame, mis on kaashoniline riim, kuidas seda saab klassifitseerida, ja selle riimi näiteid. Lisaks, mis on assonant riim ja vaba riim. Kaashoniline riim antakse siis, kui värsi viimased silbid langevad kokku hilisemaga. Mis on kaashäälik riim? Seda tuntakse `` kaashääliku riimina '' ehk täiusliku riimina - seda tüüpi poliitiliseks korduseks, mis ilmneb siis, kui kõik silpi t järgivad foneemid langevad kokku Ainulaadne salmi viimasele sõnale. St siis, k