• Thursday July 29,2021

Klient

Selgitame teile, mis on klient ja miks see on majandusele nii oluline. Lisaks mõned tähendused selle termini kohta.

Klient on see, kes saab midagi vabatahtlikult midagi vastutasuks millegi muu kättetoimetamise eest.
  1. Mis on klient?

Kliendikontseptsiooni abil viidatakse inimestele või üksustele, kes kasutavad teise ressursse või teenuseid .

Selle termini päritolu ulatub Vana-Rooma, kuna klient on majanduslikult halvem isik, kes pani end suhetes ühe kõrgeima astme teenistusse, mida ei olnud reguleeritud ja see andis kõrgema astme inimesele olulise sotsiaalse prestiiži.

See määratlus on mõiste põhiolemus, mis aga eraldatakse ja leiutatakse vastavalt selle kasutusulatusele. Paljud valdkonnad kasutavad seda mõistet ja rakendavad seda kontekstis, kuid alati sellepärast, et olla inimene või organisatsioon , kes võtab midagi vabatahtlikult vastu millegi muu eest, mida see pakub.

Turundus on üks teadusharudest, mida kontseptsioon kõige rohkem kasutab: selle all mõistetakse inimest, kes toote omandab, et seda kasutada või sellest suuremat kasumit saada.

Organisatsioonid elavad klientide baasil, sest just nemad on need, kes iga tarbimisotsusega panustavad ettevõtte kasumisse . Ilmselt erinevad klientide kategooriad suuresti sõltuvalt sellest, millist ettevõtet või toodet vaadeldakse, kuid igal juhul võime rääkida rahulolevatest või rahulolematutest klientidest vastavalt saavutatud tulemusele, see tähendab, millisel tasemel ettevõte rahuldas oma vajadused (mis teadaolevalt mõjutab tulevasi oste). Ettevõtted analüüsivad kliente ka nende psühholoogilise profiili, muutmisvalmiduse ja tarbimisharjumuste järgi.

Näiteks reklaamimine on oluline lüli ettevõtja ja kliendi vahel - see on sõiduk, mille kaudu saabub idee ja väärtused, mille soovite toodetele omistada potentsiaalse tarbija meeltele. See turunduse kontseptsioon tuleneb vajadusest, et mikroökonoomika oleks pidanud looma tarbijaklasse.

Suur osa ettevõtte klassikalisest teooriast arvestab tarbimise vajaduse, kasulikkuse ja rahulolu tingimustega, seetõttu oli vaja neid mõisteid süvendada. Majandus määrab ka need ostude sageduse ja mahu kriteeriumid.

Mõistet klient käsitlevad veel kaks tähendust, mis tulenevad kahe midagi vahetava üksuse vahelistest suhetest:

  • Poliitikast Arvatakse, et klient on inimene, kes saab mingisuguse teene erakonnalt või poliitiliselt juhilt ja kes premeerib seda soosimist toetuse või hääletamise kaudu (siit ka mõiste “ klientuur ”).
  • Paremalt. Kliendiks nimetatakse inimest, kes on teise kaitse all. Selgeim näide on kaitsja, kes peab oma klienti kohtuvaidluste raames kaitsma. On üldteada, et advokaadi kuvand kasutab väljendit "minu klient" oma kostjale viitamiseks näiteks suulise kohtumenetluse kontekstis.

Vt ka: Klienditeenindus.

Huvitavad Artiklid

Sooline vägivald

Sooline vägivald

Selgitame, mis on sooline vägivald ja millised vägivallatüübid on olemas. Lisaks, mida teha soolise vägivalla korral. Sooline vägivald hõlmab ähvardusi ning poliitiliste ja kodanikuvabaduste äravõtmist. Mis on sooline vägivald? Sooline vägivald on vägivald, mida keegi avaldab inimesele ainult nende soo tõttu . Vägivaldseks

Rahvastiku tihedus

Rahvastiku tihedus

Selgitame, mis on asustustihedus ja kuidas seda arvutatakse. Sünd, suremus ja suurema rahvastikutihedusega riigid. Kõige tihedamad piirkonnad on piirkonnad, kus pindala elaniku kohta on kõige vähem. Milline on asustustihedus? Statistilise arvutuse järgi, mis seob territooriumi keskmise elanike arvu ja füüsilise ruumi, nimetatakse seda asustustiheduseks, asustustiheduseks või rahvastikuks mis katab. See on

Meeste reproduktiivne süsteem

Meeste reproduktiivne süsteem

Selgitame teile, mis on meeste reproduktiivne süsteem ja milline on selle funktsioon. Lisaks selle kõige levinumad osad ja haigused. Meeste reproduktiivse süsteemi peamine bioloogiline funktsioon on paljunemine. Mis on meeste reproduktiivne süsteem? Meeste reproduktiivsüsteemist rääkides viidatakse sise- ja välisorganite viidetele ning nendevahelistele kanalitele, mis võimaldavad meestel seksida ja lõpuks naisega paljuneda. Erineval

Üldised ja erieesmärgid

Üldised ja erieesmärgid

Selgitame teile, millised on üldised ja konkreetsed eesmärgid, näited ja funktsioonid, mida need täidavad. Funktsioonid ja toimingud nende täitmiseks. Kõik konkreetsed eesmärgid peaksid selle tulemusel vastama üldeesmärgile. Millised on üldised ja konkreetsed eesmärgid? Üldistest ja konkreetsetest eesmärkidest rääkides klassifitseeritakse uurimise, projekti või organisatsiooni seatud eesmärgid , liigitatakse vastavalt elementidele, milles nad on keskpunkt ja konkreetne lähenemisviis, mida nad kaaluvad, järgmiselt: Üldine eesmärk . Tavaliselt on ainul

Kuritöö

Kuritöö

Selgitame, mis on kuritegevus ja millest koosneb noorte kuritegevus. Lisaks sellele, kuidas areneb organiseeritud kuritegevus. Kõige tavalisemad karistused on vangistus või vangistus ja ka rahatrahv. Mis on kuritegevus? Kuritegevus on mõiste, mida kasutatakse iga päev erinevatele olukordadele viitamiseks. Ku

Microsoft

Microsoft

Selgitame, mis on Microsoft ja mis on selle ettevõtte pakutavad tooted. Lisaks sellele, kuidas Microsoft töötab Internetis. Microsoft omab Office'i paketti, mis sisaldab Word, Excel, PowerPoint ja muud. Mis on Microsoft? Microsoft on Ameerika rahvusvaheline ettevõte, mille asutasid 1975. aastal kogu maailmas tuntud Bill Gates ja Paul Allen. Na