• Thursday August 11,2022

Väävelhape

Selgitame teile, mis on väävelhape, mis on selle valem ja selle erinevad kasutusviisid. Lisaks selle ohutusleht ja selle ühendi omadused.

Väävelhappe molekul koosneb vesinikust, hapnikust ja väävlist.
  1. Mis on väävelhape?

Väävelhape on väga söövitav keemiline ühend, mida saadakse laborites tavaliselt vääveldioksiidist. See on üks enim genereeritud ja kasutatud keemiatooteid kogu maailmas, kuna sellel on arvukalt rakendusi tööstuses ja muude keemiliste materjalide sünteesil.

Väävelhappe molekul koosneb vesinikust, hapnikust ja väävlist, mis on paigutatud püramiidselt väävli keskele ja hapniku keskosas tipud. Seda nimetatakse cidotetraoxosulfrico, tetraoxosulfate (IV) vesinikust, õli vitrioliõli, vitrioliõli likööri või piiritusega vitrioliõli.

Need perekonnanimed on tingitud viisist, kuidas see Euroopa keskajal avastati, kui alkeemikud leidsid selle ladina ladina sooladest kristallidest, materjalist, mida nad tundsid vitrioolina klaaskeha ( cristal ).

Vitriol pidi olema kõige olulisem keemiline aine maailmas, mida võis kasutada filosoofi kivina. Nii leidus sinist või Rooma vitriooli (vasksulfaat II), valget vitriooli (tsinksulfaati), rohelist vitriooli (raudsulfaati II), punast vitriooli (koobaltsulfaat II) ja Marsi vitriooli (sulfaati) raud III).
Praegu on väävelhape saadaval paljudes esitlustes ja puhtuseastmetes .

See võib teid teenida: Happehape.

  1. Väävelhappe valem

Väävelhappe standardne keemiline valem on H2S04, mis tähendab kahte vesinikuaatomit, ühte väävli- ja nelja hapnikuaatomit. Ogeen, püramiidsed.

  1. Väävelhappe kasutusalad

Väävelhape on väetisetööstuses väga oluline.

Väävelhappe rakendused on peamiselt keemia- ja naftakeemiatööstuses muude hapete ja aluste saamiseks.

See on eriti oluline väetistööstuses, aga ka õli rafineerimisel, terase töötlemisel või lõhkeainete, puhastusvahendite ja plastide tootmisel.

Selle tähtsus on teada ka puidu- ja paberitööstuses või tekstiilitööstuse paljudes protsessides või patareide tootmisel, ehkki nende hapete osakaal on tõesti väike.

Lõpuks, paljudes riikides toimub selle turustamine range järelevalve all, kuna see on osa kokaiini tootmisel tavaliselt kasutatavatest kemikaalidest.

  1. Väävelhappe ohutuskaart

Väävelhape vajab käitlemisel ja ladustamisel ettevaatust, kuna selle kokkupuude naha, limaskestadega (sissehingamise või allaneelamise teel) või muude kehaosadega võib sõltuvalt kudedest põhjustada ärritust, põletust või isegi täielikku hävimist. happe kontsentratsioonist. Madala kontsentratsiooniga korduv kokkupuude võib põhjustada dermatiiti või isegi vähki.

Kuid see ei ole iseenesest tuleohtlik, kuigi kokkupuutel metallidega tekitab vesinik vesinikku. Kokkupuudet veega tuleks vältida, kuna tekib väga eksotermiline reaktsioon, mis võib põhjustada tulekahjusid või happe pritsmeid (kui happele lisatakse vett).

  1. Väävelhappe omadused

Väävelhappe sulamistemperatuur on 10 ° C ja keemistemperatuur 337 ° C.

Väävelhape on õline värvitu vedelik, millel on olenevalt kontsentratsioonist eriline lõhn . Selle sulamistemperatuur on 10 ° C ja keemistemperatuur 337 ° C, samuti tihedus 1, 84 g / cm3. See on veega segunev, kuid tekitab soojust, pidades silmas selle tohutut kuivatavat mõju, ka süsivesinike molekulidele (näiteks sahharoosile).


Huvitavad Artiklid

Ego

Ego

Selgitame teile, mis on ego, millised on selle tähendused erinevates kultuurides ja kuidas egotsentrik tegutseb. Ego on kalduvus olla liiga keskendunud oma isiksusele. Mis on ego? Tavaliselt viitame subjektile viidates subjekti võimele tunda ennast indiviidina ja olla teadlik oma identiteedist. Seda tõlgitakse kõneldavas keeles enesehinnangu liigsena või kalduvus olla liiga keskendunud oma isiksusele , mis kipub olema nartsissistlik või põlglik omadus teiste suhtes. Selle

Taassünd

Taassünd

Selgitame, mis on renessanss, 15. ja 16. sajandil aset leidnud kultuuriliikumine. Arhitektuur, maal, skulptuur, muusika. Kunstnikud sisestati portree- ja perspektiivtehnikatesse. Mis on renessanss? Renessanss on kultuuriliikumine, mida iseloomustab tagasipöördumine Vana-Kreeka ja Rooma ideede ja kultuuriliste ideaalide juurde .

Ioon

Ioon

Selgitame teile, mis on ioon ja kuidas neid molekule moodustada. Lisaks näited ioonidest ja sellest, mis on anioon. Ioon on molekul, mis on omandanud või kaotanud elektronid. Mis on ioon? Keemias nimetatakse iooni elektriliselt laetud molekuliks, mis koosneb aatomist või molekulist, mis ei ole elektriliselt neutraalne, st, kes on oma põhiseaduses omandanud või kaotanud elektronid (ionisatsioon). Ioo

Keemilised nähtused

Keemilised nähtused

Selgitame teile, millised on keemilised nähtused, nende omadused, klassifikatsioon ja näited. Lisaks füüsikalised nähtused. Paljud keemilised nähtused, näiteks põlemine, on pöördumatud. Millised on keemilised nähtused? Keemilised nähtused on termodünaamilised protsessid, mille käigus kaks või enam ainet muudavad oma molekulaarstruktuuri ja tekitavad uusi aineid , mida nimetatakse toodeteks, olgu need siis keemilised elemendid või ühendid. Keemilisi nähtu

Hipi liikumine

Hipi liikumine

Selgitame teile, mis on hipiliikumine ja mis on selle päritolu. Miks see tekib ja millised olid selle tagajärjed. Hipi ideoloogia. Antibelicistas, anticapitalistas, vastandub gentrifikatsioonile ja tarbijaühiskonnale. Mis oli hipiliikumine? Seda tunti hipide liikumisena (kirjutatud ka hipi või jipina) kuni Ameerika Ühendriikide kultuurikultuuri manifestatsiooni ilmumiseni 60ndatel , mis seejärel laienes kogu maailmale ning et ta tunnistas vägivallatu anarhia, patsifismi, seksuaalse revolutsiooni, mure keskkonna pärast ning lääne kapitalistliku status quo ja materialismi hülgamist. Hipi-liik

Religioon

Religioon

Selgitame, mis on religioon ja mis tüüpi usundid on olemas. Lisaks nende uskumuste ajalugu ja peamised religioonid. Maailmas on hinnanguliselt 4000 erinevat usundit. Mis on religioon? Selle all mõistetakse usulist kogumit uskumusi, käitumist ja kultuurilisi , eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi, mille kaudu kollektiiv inimene jagab maailma ja olemasolu vaadet ning on seotud idee püha, transtsendentse, st loetud tunne ja väärtus elamise kogemuse suhtes. Religio